Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-11| Tháng 02-11| Tháng 03-11| Tháng 04-11| Tháng 05-11| Tháng 06-11| Tháng 07-11| Tháng 08-11| Tháng 09-11| Tháng 10-11| Tháng 11-11| Tháng 12-11|

Tin Biển Tháng 12 Năm 2011 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LAM N CẨN" DANHNLAM@ATT.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "20 THỨƠC T" THUOCT@YAHOO.COM, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  HỢP NHÀ CH DỤC HỦY BÕ.

  KÍNH GỞI NT/CH

  HọP NHÀ ANH DỤC ĐÃ HỦY BỎ VÀ DỜI LẠI NGÀY CHỦ NHỰT 8/THÁNG 1,2012 TẠI NHÀ NT NHỰT LÚC 2 PM.

  NỞ
  Friday, December 30, 2011 6:07 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "Duke Nguyen" nxduc@aim.com, "NO NGUYEN" nguyenno24@gmail.com, "gdhqtzdfw" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Fw: Re: Đại Hội HQ toàn thế giới 2012

  Dục và Nở thân,

  Các HQ K.18 ghi danh tham dự ĐH HQ toàn thế giới, so far :

  - Đỗ Văn Cảnh, ORegon, 2 người
  - Đoàn Mãn, OKlahoma, 2 người
  - Nguyễn Văn Hòa, Louisiana, 2 người

  Nhờ Dục thông báo cho Webmaster. Theo tôi nghĩ, HQ ở DFW cũng cần ghi tên để tiện sắp xếp. Quý vị nghĩ sao ?

  Trung
  Friday, December 23, 2011 12:16 PM
  From: "Trung Tran" trungt18@yahoo.com

  P.S.: Người lính già xa quê hương nhưng trong tim vẫn thầm mong ngày về " Giải Phóng Quê Hương "


  Bạn Trần Trung

  Nhờ bạn ghi tên của 2 vợ chồng mình dùm.

  Đoàn Mãn 18
  dieuthien_48@yahoo.com
  Date: Saturday, December 17, 2011, 12:49 PM


  Trung thân,

  Trung ghi tên Đỗ V Cảnh: 2 người.

  Cám ơn bạn.

  dvc
  dc0966@yahoo.com
  Date: Saturday, December 17, 2011, 3:31 AM


  Các bạn hiền,

  Xin lập lại, Đại Hội HQ toàn thế giới, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập HQVNCH và bầu Tổng Hội Trưởng sẽ được tổ chức tại Dallas, Texas vào các ngày 4, 5 và 6 tháng 5 năm 2012.

  Các bạn có thể ghi danh sơ khởi qua email của tôi để tiện cho việc họp mặt riêng của khóa. Khi nào có chi tiết sẽ đóng tiền sau. Chúng ta hãy tận dụng thời gian còn lại ( không bao nhiêu ) để vui cùng nhau.

  Thân chào
  TĐ Trung
  trungt18@yahoo.com
  Thursday, December 15, 2011, 4:34 PM


  To: " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LAM N CẨN" DANHNLAM@ATT.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "20 THỨƠC T" THUOCT@YAHOO.COM, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  THÔNG BÁO HỢP MẶT ĐỂ CHUẨN BỊ NGÀY HẢI QUÂN ĐẠI HỘI TOÀN CẦU 5-5-2012

  KÍNH THƯA QUÝ NT/CH VÀ QUÝ PHU NHÂN.

  MÔT BUỔI HỌP MẶT ĐỂ CHUẨN BỊ CHO NGÀY HẢI QUÂN ĐẠI HỘI TOÀN CẦU 5-5-2012 SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI NHÀ CHIẾN HƯŨ NGUYỄN XUÂN DỤC VÀO LÚC 2 GIỜ CHIỀU NGÀY THỨ BẢY 31 THÁNG 12 NĂM 2011.

  ĐIẠ CHỈ : 813 PARKWAY BLVD, COPPELL TX 75019.

  XIN CÁC CH/NT VÀ QUÝ PHU NHÂN TỚI THAM DỰ

  T.M NIÊN TRƯỞNG NGUYỄN VĂN NHỰT / TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
  T.M CHIẾN HƯŨ NGUYỂN XUÂN DỤC / TỔNG HỘI TRƯỞNG HẢI QUÂN & HÀNG HẢI THƯƠNG THUYỀN.
  CHIẾN HƯŨ NGUYỄN VĂN NỞ /PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
  972-816-4339
  Thursday, December 22, 2011 6:03 PM
  nguyenno24@gmail.com

 2. To: Loc Hoa Thai nvdallasus@gmail.com, Butvietnew butvietnew@aol.com, Butvietnews butvietnews@yahoo.com, Dai 980AM dofamily@aol.com, Tre Magezine nhathoang00@yahoo.com, Bao Tre Bao Tre baotre.texas@yahoo.com, Achau Thoi Bao Tho Tran achauthoibao@yahoo.com, "dallasvnradio@gmail.com" dallasvnradio@gmail.com
  Cc: "dangthung62@yahoo.com" dangthung62@yahoo.com, "codinhnguyen@yahoo.com" codinhnguyen@yahoo.com, "nguyen.thomas@sbcglobal.net" nguyen.thomas@sbcglobal.net, "csqgdfw@yahoo.com" csqgdfw@yahoo.com, "hvle09@gmail.com" hvle09@gmail.com, "ondinh1@yahoo.com" ondinh1@yahoo.com, "Richardhnguyen@sbcglobal.net" Richardhnguyen@sbcglobal.net, "lldb.dfw0911@gmail.com" lldb.dfw0911@gmail.com, "thiennguyen52@gmail.com" thiennguyen52@gmail.com, "daubo250@yahoo.com" daubo250@yahoo.com, "lhcsvnchdfw@gmail.com" lhcsvnchdfw@gmail.com, "nguyenno24@gmail.com" nguyenno24@gmail.com, "hungtran1@sbcglobal.net" hungtran1@sbcglobal.net, "le_aitu2000@yahoo.com" le_aitu2000@yahoo.com
  Subject: Thu moi Ngay Xuan Chien Si

  Kính gởi: Báo But Viet News, Báo Người Việt Dallas, Báo Trẻ, Tre Magezine, Đài 890 AM, Đài Việt Nam Dallas.
  Kính thưa Quý vị,

  Hàng năm cứ mỗi dịp Xuân về, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Công Hòa / Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận thường tổ chức Ngày Xuân Chiến Sĩ.
  Ngày Xuân Chiến Sĩ năm nay cũng sẽ được tổ chức lúc 6:00 Chiều tại Nhà hàng Thanh Thanh: 2515 E. Arkansas LN, Arlington TX.
  Trân trọng kính mời Quý Đài và Quý Báo đến chung vui với chúng tôi trong Ngày Xuân Chiến Sĩ nói trên.
  Nếu có thể được, xin Quý vị tiếp tay phổ biến thư mời của Ban Tổ Chức đính kèm cho Đồng hương trong vùng DFW cùng biết để tiện việc tham gia trong Ngày Xuân Chiến Sĩ nầy.

  Cuối thư không quên kính chúc Quý vị an khang và thịnh vượng.

  Thay Mặt Ban Tổ Chức Ngày Xuân Chiến Sĩ
  Mũ đỏ Nguyễn Đình Cơ
  Trưởng Ban Điều Hành
  codinhnguyen@yahoo.com
  Date: 2011/12/27


  To: " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LAM N CẨN" DANHNLAM@ATT.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "20 THỨƠC T" THUOCT@YAHOO.COM, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com
  XUAN CHIEN SI 2012, NGAY THU BAY14/1/2012 TAI NHA HANG THANH THANH

  XIN CAC N/T, C/H VUI LONG GIU chỗ sớm DE TIEN VIEC SAP chỗ NGOI.

  N.V.NO
  Tuesday, December 13, 2011 12:14 AM
  nguyenno24@gmail.com

 3. To: "Tho M nguyen" minhtho36@gmail.com
  Cc: "Yen T" yt2001ut@yahoo.com, "Yen Ba Chu" yenchu36@aol.com, "gdhqtzdfw" gdhqtzdfw@googlegroups.com, "To Oanh Ma" tooanh_ma@yahoo.com
  Phân Ưu

  Vừa hay tin Thân Phụ HQ Tr/Tá Nguyễn Minh Thơ

  Cụ Nguyễn Quan Quản
  mới thất lộc tại Mỹ Tho, VN ngày 13 tháng 12 năm 2011
  hưởng thọ 97 tuổi.

  Thành kính phân ưu cùng NT Thơ và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh cụ Nguyễn Quan Quản sớm được siêu sinh tịnh độ về miền cực lạc.

  Trần Đại Trung và gia đình
  Thursday, December 15, 2011 3:00 PM
  trungt18@yahoo.com

 4. To: lebachu@yahoo.com, mainguyen022002@yahoo.com, "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Phân Ưu Niên Trưởng Phạm Trọng Thu

  PHÂN ƯU

  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐƯỢC TIN

  Niên Trưởng Augustino PHAM TRỌNG THU (SQK17 HQNT)
  Đã được Chúa gọi về ngày 19 tháng Mười Hai năm 2011
  tại Portland, Oregon, USA
  Hưởng thọ 69 tuổi

  Chúng tôi gia đình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth (DFW) xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và Đại gia đình Đệ Nhị Hải Sư ( Khóa 17 SQHQ/NT ).

  Nguyện cầu linh hồn Niên Trưởng Augustino PHẠM TRỌNG THU sớm hưởng nhan thánh Chúa

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  T.M Hôi Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW- Texas
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  Sunday, December 11, 2011 9:42 PM
  nguyenno24@gmail.com

back to top