Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-11| Tháng 02-11| Tháng 03-11| Tháng 04-11| Tháng 05-11| Tháng 06-11| Tháng 07-11| Tháng 08-11| Tháng 09-11| Tháng 10-11| Tháng 11-11| Tháng 12-11|

Tin Biển Tháng 1 Năm 2011 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Cc: "NKT.YTANVO" YTANVO@HOTMAIL.COM, "NHẢYDÙ.THỐNG" Nhaydudfw@gmail.com, "NGUYỄN VĂN LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "Con Truong 19" MCVANCON@gmail.com, cuonglehq2@gmail.com, "CĐ Luan K. Nguyen" lkn7843@yahoo.com, "Chau Vo" ChauDV@hotmail.com, "Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "DƯƠNG MINH NHỰT" nhutminhd@sbcglobal.net, "NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "NT Du T Hung" voongaiv@yahoo.com, "Danny Trương" danddtruong@gmail.com, "EM HOANG 24" EMHOANG@ATT.NET, "Hieu Chau" hieudchau@hotmail.com, "NGUYỄN HỮU TỪƠNG" tuongdal@yahoo.com, "CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "LÊ TÂM HIỆP" hieple17@hotmail.com, "Cho Nguyen OCS3" taichi_cho@yahoo.com, "NT22 VINH" oldsalt_k22@yahoo.com, "NT19 PA DUNG" phananhdung@yahoo.com, "NT22 PHAN HIEP" hiepphant@yahoo.com, "NT18 DO QUANG" doquang1@gmail.com, "LƯU TRUNG QUANG" quangluu68@hotmail.com, "Qui Nguyen 24" QUIVNGUYEN@HOTMAIL.COM, "NHƠN Tran" tamkinh83@yahoo.com, "Trung Tran" trungt18@yahoo.com, "NGUYỄN HỮU TƯỜNG" tuonghq17@yahoo.com, "TRẦN VĂN NHƠN" vouu01@verizon.net
  Fwd: FW: CĐNVQG Hạt Tarrant: Thông Báo Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm (Resend)

  KÍNH GỞI QÚY NT/CH VÀ QUÝ PHU NHÂN

  LỄ THƯƠNG KỲ ĐẦU NĂM ĐƯƠC TỔ CHỨC TẠI CÔNG ĐỒNG FORT WORTH. ĐIẠ CHỈ:

  2117 ROOSEVELT DR,SUITE F
  DALWORTHINGTON GARDENS, TX 76013
  VAÒ LÚC 10 .00 AM NGÀY THỨ BẢY NẦY 12 THÁNG 2 NĂM 2011.
  KÍNH MỜI TẤT CẢ QÚY VỊ TƠÍ THAM DỰ NẾU CÓ THỂ ĐƯƠC.

  SAU LỄ THƯỢNG KỲ, CHÚNG TA CÓ MƯỢN ĐỒ TRANG TRÍ CỦA CĐ FORT WORTH. BÀN THỜ, TẤM HÌNH CẦU TRƯỜNG TIỀN,..V.V.. VÀ MƯỢN ĐẠI KỲ VIỆT NAM CUẢ ANH VÕ TẤN Y ĐỂ VỀ TRANG TRÍ CHO TIỆC TÂN NIÊN HQ. CHÚNG TA SẼ VỀ LẠI A 1 SUPER BUFFET ĐỄ TRANG TRÍ CHO BUỔI TIỆC TÂN NIÊN HQ. BUỔI CHIỀU CHÚNG TA ĐẾN THAM DỰ MÀ THÔI. CÁM ƠN CÁC NT/CH/ QUÝ PHU NHÂN.

  NGUYỄN VĂN NỞ
  Friday, February 11, 2011 10:46 AM
  nguyenno24@gmail.com


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Cc: "NGOCLE" LELAMNGOC2000@YAHOO.COM, "THỐNG Q. BÙI" TOMBUINHAYDU@hotmail.com

  KÍNH GỞI QÚY NT/CH

  KÍNH MỜI QÚY VỊ THAM DỰ LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM TẠI CDNVQG/ DALLAS LÚC 10 AM, NGÁY CHỦ NHẬT 27-2-2011.

  KÍNH CHÀO ĐOÀN KẾT
  NỞ
  Thursday, February 3, 2011 2:15 PM
  nguyenno24@gmail.com

 2. To: gdhqtzdfw@googlegroups.com, tx2@yahoogroups.com
  Re: TIN BUON --- Ng~ Trung Hiếu 28 tuổi, cháu của Cố TX2 Nguyễn Đình Ẩm & HC2 Nguyễn Xuân Dục đột ngột từ trần ---

  THAN GOI ANH CHI DUC,

  ĐUOC TIN TRỂ, CHAU NGUYEN TRUNG HIEU ĐOT NGỘT TỪ TRẦN,GIA ĐINH TOI XIN CHIA BUỒN CUNG GIA ĐÌNH, VÀ NGUYỆN CẦU CHO CHÁU SỚM SIÊU THÓAT.

  GIA ĐINH N V LANG
  Sunday, January 30, 2011 9:18 PM
  nguyenlang1@yahoo.com


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com; tx2@yahoogroups.com
  Subject: Re: TIN BUON --- Ng~ Trung Hiếu 28 tuổi, cháu của Cố TX2 Nguyễn Đình Ẩm & HC2 Nguyễn Xuân Dục đột ngột từ trần ---

  Thay mặt gia đình cố TX2 Nguyễn Đình Ẩm xin cám ơn qúi chiến hưũ đã gởi lời chia buồn phân ưu về sự ra đi đột ngột của cháu Nguyễn Trung Hiếu.

  HC2 Nguyễn Xuân Dục
  nxduc@aim.com
  Sent: Sun, January 30, 2011 10:32:49 AM


  To: Duc 20 Nguyễn X nxduc@aim.com
  Cc: TX2 Yahoo E-mail Group tx2@yahoogroups.com
  Subject: Fw: TIN BUON --- Ng~ Trung Hiếu 28 tuổi, cháu của Cố TX2 Nguyễn Đình Ẩm & HC2 Nguyễn Xuân Dục đột ngột từ trần ---

  Cảm ơn NT18 Trần Đại Trung đã cho biết tin này

  Gia Đình Ẩm & Gia Đình Dục thân mến

  Mới đọc được tin qua e-mail trưa nay, dù đọc thơ trễ, nhưng cũng mới sáng nay là lúc hỏa táng cháu Hiếu. Xin thay mặt cho toàn thể TX2 & gia đình chúng tôi xin gởi lời chia buồn đến gia đình cố TX2 Nguyễn Đình Ẩm, gia đình anh chị Nguyễn Trung Thành, gia đình Niên Đệ Nguyễn Xuân Dục cùng Đại GĐ Võ Trường Toản và nguyện cầu HƯƠNG HỒN cháu HIẾU đươc sớm hưởng AN NHÀN nơi miền LẠC CẢNH.

  THÀNH THỰC CHIA BUỒN
  TX2 Trương Bá Côn
  DFW Texas
  mcvancon@gmail.com
  Sent: Sat, Jan 29, 2011 11:19 am


  To: gdhqtzdfw gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Subject: Fw: TIN BUON

  Kính chuyển để tùy nghi.

  Nguyễn Trung Thành cũng là em của Nguyễn Đình Ẩm K.19 HQ, Thành hiện có mặt tại Dallas.

  Lễ hỏa táng sẽ được cử hành vào ngày mai, Thứ Bảy 29 tháng 1 năm 2011.

  Gia đình anh Dục sẽ có mặt tại nhà quàn vào lúc 9 giờ sáng mai.

  Chân thành chia buồn cùng anh Dục và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cháu Nguyễn Trung Hiếu sớm được siêu sinh miền Tịnh Độ.

  Gia đình Trần Đại Trung
  trungt18@yahoo.com
  Date: 2011/1/28


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Re: Fw: TIN BUON

  Gia đình chúng tôi thành thật chia buồn cùng anh chị Dục và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cháu Nguyễn Trung Hiếu sớm siêu thoát miền Tịnh Độ.

  Gia đình Nguyễn V. Nở
  Friday, January 28, 2011 11:56 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: haiquantrungduong@yahoo.com, "tpnguyen" tpnguyen292@yahoo.com, "Tong Truong" truong9884@sbcglobal.net, trungt18@yahoo.com, "bienhoa" bienhoa06@yahoo.com, "henrybui" henrybui205@yahoo.com, "henrydoan" henrydoan04@yahoo.com, "chanh tran" chanhbtran@gmail.com
  Cc: "duc" duc17@hotmail.com
  Subject: TIN BUON

  Tôi vừa được hung tin,
  - Cháu của VTT Nguyễn xuân Dục(niên khóa 66),
  - Con của VTT Nguyễn Trung Thành(niên khóa 72)
  là cháu :

  NGUYỄN TRUNG HIẾU
  Vừa đột ngột từ trần ngày 22-01- 2011 tại Dallas/TX.
  Hưởng dương 28 tuổi.

  Linh cữu hiện đang được quàng tại nhà quàng EAST GATE.
  Địa chỉ nhà quàng : 1910 East Gate.
  Garland , TX 75041
  Điện thoại : 972- 270- 6116.

  Trân trọng thông báo tin buồn nầy đến các bạn đồng môn VTT để tùy nghi.Cần biết thêm chi tiết,xin các bạn liên lạc với anh Nguyễn Xuân DỤC- Số phone : 214- 334-7024

  Xin thành thật chia buồn cùng anh Nguyễn Xuân DỤC và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cháu NGUYỄN TRUNG HIÊU sớm được siêu thoát nơi Tiên cảnh.

  Gia đình VTT ĐẶNG DÂN NAM Sachse/Dallas.
  ndang48@yahoo.com
  Date: Thursday, January 27, 2011, 5:26 PM

 3. To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Cc: tonydo2001@yahoo.com
  Re: Tuyên Cáo Tẩy Chay Nghị Viên Al Hoàng của Hội Ái Hữu Hải Quân QLVNCH tại Houston, Texas ngày 11-01-2011

  KÍNH GỞI ANH TỔNG HỘI TRƯỞNG, ANH TỔNG HỘI PHÓ , VÀ CÁC NT,CH HẢI QUÂN VNCH TẠI HOUSTON..

  NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2011 TÔI BẬN KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC, XIN KÊU GỌI CÁC NT/CH TRONG HỘI AÍ HƯỮ HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG tại Dallas-Fort Worth ĐI DỰ NẾU CÓ THỂ ĐƯỢC.

  CÁM ƠN
  NGUYỄN VĂN NỞ
  Friday, January 21, 2011 12:52 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Cc: tonydo2001@yahoo.com

  Kính gởi anh Hội trưởng,

  Hôm qua anh Tổng Hội Phó nhân dịp tham khảo ý kiến chúng tôi về vụ này và đồng thời nhờ chúng tôi gởi lời mời Hội HQ Dallas-Fort Worth tham dự ngày Kỷ niệm Hoàng Sa tại Houston vào lúc 12 giờ trưa ngày 23 tháng 1 năm 2011, tại khu đài tưởng niệm chiến sĩ VNCH Houston. Khu gần Hồng Kong 4 Belair.

  Chúng tôi xin chuyển lời mời đến Nở và Hội. Cũng mong anh em HQ Dallas-Fort Worth đến tham dự .

  NXDuc
  Friday, January 21, 2011 7:56 AM
  nxduc@aim.com


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com, ngocbuibktd@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, LeonNguyen@aol.com, Khuepham@cox.net, Nnquynh@aol.com, Kedo33@Bellsouth.net, Thumaibui@cox.net, Ichnguyen31@yahoo.com, Nguyentong2@Netzero.com, spanishbeach@gmail.com, hnguyen99_99@yahoo.com, trietn@shaw.ca, ngynd@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, docam11@yahoo.com, spanishbeach@gmail.com, hnguyen99_99@yahoo.com, ashqvnch@hotmail.com, Kedo33@Bellsouth.net, petrusky68@yahoo.com, anthuan@vssmn.org, loannguyenokc@yahoo.com, luudhuyen@yahoo.com, LeonNguyen@aol.com, Khuepham@cox.net, phunghocthong@yahoo.com.au, nguyen_dkhuc@yahoo.com, miang44@hotmail.com, tonghoihqhh.vnch@gmail.com, BDLuotsong@yahoo.com, NXDuc@aol.com, tonydo2001@yahoo.com, trietn@show.ca, Ichnguyen31@yahoo.com, trantin678@yahoo.com, trantuanduc@sbcglobal.net, Thumaibui@cox.net, Nnquynh@aol.com, Nguyentong2@Netzero.com, aihuuhqhhsd@gmail.com, Lhortensia75@free.fr, vannguyen@yahoo.com, sapham@aol.com, HDLQHNguyen@free.fr, hoithanhuuhhtt@yahoo.com, niem87@yahoo.com, loc.tran@siemens.com, hq611@juno.com, haiquan@gmx.net, hqhhvn@yahoo.com, hancuong@hotmail.com, nguyen_dkhuc@Yahoo.com, NXDuc@aim.com, petervu22@yahoo.com, vgpgermany@gmx.net, tanhung17@yahoo.com, to.v.pham@sbcglobal.net, canhhdinh@yahoo.com, hqvnx8@yahoo.com, htrinh19@yahoo.com, vanquipham@gmail.com, ngqd@hotmail.com, dnbb@denhibaobinh.com, nthovu@gmail.com, hdinh5810@yahoo.com, nguyenkimtan@hotmail.com, tbdluotsong@yahoo.com, tcung49@yahoo.com, henryddinh@yahoo.com, trantax@shaw.ca
  Ngày Hoàng Sa năm 2011

  Hàng năm gia đình Hải Quân khắp nơi đều tổ chức ngày kỷ niệm các đồng đội đã hy sinh trong trận hải chiến để đời tại Hoàng Sa ... Sau đây là lịch trình các nơi:

  Little Saigon, Orange County, Nam California tổ chức vào trưa ngày 16 tháng 1 năm 2011 (Hình ảnh phần 1).
  Little Saigon, Orange County, Nam California tổ chức vào trưa ngày 16 tháng 1 năm 2011 (Hình ảnh phần 2).
  San Jose, California sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 1 năm 2011.
  Houston, Texas sẽ tổ chức ngày 23 tháng 1 năm 2011.
  Paris, France sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 1 năm 2011.

  Nguyễn Xuân Dục
  Monday, January 17, 2011 1:22 AM
  nxduc@aim.com

 4. To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  TIỆC TÂN NIÊN

  KÍNH GƠỈ QÚY NT/CH VÀ QUÝ PHU NHÂN

  CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐÃ LÀM GẦN XONG. XIN LẬP LẠI LẦN NƯÃ, QUÝ VỊ NÀO MUỐN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ XIN GƠỈ VỀ GẤP TÊN, TÊN BÀI HÁT, THỂ ĐIỆU, HỢP ÂM...ĐỂ LÊN CHƯƠNG TRÌNH.

  XIN CÁC NT/CH MẶC QUÂN PHỤC ĐẠI LỂ,TIỂU LỂ.NẾU CÓ

  THÂN CHÀO ...
  NỞ
  Thursday, January 27, 2011 9:43 PM
  "NO NGUYEN" nguyenno24@gmail.com


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Đón xuân, Lời nhạc

  Kính thưa qúy NT/CH/Quý Phu nhân

  Chúng ta sẽ mở đầu Văn nghệ bằng Liên khúc " Đón Xuân : Và " Ly Rượu mừng" sau đó sẽ có tiếng phaó nổ (bằng Điện)

  Bài ly rượu mừng đã có lời trong folder trước, attached file là Lời cuả Đón Xuân. F: cho Female. M: cho MALE. Gởi trước cho qúy vi nào muốn hợp ca trong ngày văn nghệ.

  Thân chào
  NỞ
  Thursday, January 20, 2011 11:17 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Re: XUÂN TRÙNG DƯƠNG VĂN NGHỆ

  CÁM ƠN ANH LẠC, SẼ CHO LÊN LIST.

  NỞ
  Tuesday, January 18, 2011 9:51 AM
  nguyenno24@gmail.com


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Re: XUÂN TRÙNG DƯƠNG VĂN NGHỆ

  Anh Nở,

  Tôi sè giúp vui môt bản nhac:

  Thuở Ấy Có Em (Huỳnh Anh?) ,Slow Rock, La thứ(Am)

  Thank You

  Lac
  Tuesday, January 18, 2011 9:17 AM
  banglinhlv@gmail.com


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Re: XUÂN TRÙNG DƯƠNG VĂN NGHỆ

  CÁM ƠN , ĐÃ NHẬN ĐƯỢC. SẼ CHO LÊN LIST.

  THÂN
  NỞ
  Monday, January 17, 2011 6:00 PM
  nguyenno24@gmail.com


  THAN GOI ANH HOI TRUONG,

  1.CHI ÁNH CA BÀI NHAC XUÂN:" NHỮNG KIẾP HOA XUÂN". ĐIỆU TANGO

  2.ANH SANG VÀ CHỊ ÁNH SONG CA BÀI HẢI QUÂN : "THOÁNG GIẤC MƠ HOA" -RUMBA

  LANG
  2011/1/17
  nguyenlang1@yahoo.com


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Subject: XUÂN TRÙNG DƯƠNG VĂN NGHỆ

  KÍNH GỞI QUÝ NT/CH/ PHU NHÂN VÀ CÁC THÂN HỮU.

  CHÚNG TA SẼ MỞ ĐẦU VĂN NGHỆ XUÂN NĂM NAY BẰNG LIÊN KHÚC : ĐÓN XUÂN VÀ LY RƯƠỤ MỪNG.

  XIN QUÝ VỊ NHỚ ĐỌC THUỘC CHO CHÚNG TA ĐỠ CẦM GIẤY.TUY NHIÊN VẨN CÓ BẢN NHẠC Ở CÁI STAND ĐỂ NẾU QUÊN THI CHÚNG TA VẨN ĐỌC ĐƯỢC.

  XIN QUÝ VI GỞI BÀI HÁT VỀ SƠM ĐỂ CHÚNG TA LÊN CHƯƠNG TRÌNH, NHIỀU BÀI CŨNG ĐƯỢC, CHÚNG TÔI SẼ LỰA LẠI."ƯU TIÊN SẼ CHO QUÝ VỊ GƠỈ BÀI VỀ SỚM"

  LÊN LIST NHẠC TRÌNH DIỄN THEO ƯU TIÊN

  1. BÀI HÁT " XUÂN "
  2. BAÍ HÁT "HẢI QUÂN"
  3. ..............." LÍNH"
  4...................QUÊ HƯƠNG"
  5..................TÌNH YÊU

  NHỚ ĐƯA TÊN BÀI HÁT, THỂ ĐIỆU, HỢP ÂM, TÊN NGƯƠÌ HÁT VÀ SỐ PHONE ĐỂ LIÊN LẠC. CÁM ƠN

  THÂN CHÀO ĐOÀN KẾT.
  NGUYỄN VĂN NỞ
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Mon, January 17, 2011 3:58:46 PM

 5. To: "Rich Trinh" ptt616@yahoo.com, gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Cc: "NHAN PETER" dallasvnradio@yahoo.com
  Re: Ngày 19/1/2011 SẼ CÓ TALK SHOW TẠI ĐÀI DALLAS VN RAĐIO (ĐAÌ LIÊN BÍCH) lúc 7:00 PM

  Hello PHU T

  ĐÀI CỦA CHỊ LIÊN BÍCH GIỐNG NHƯ ĐÀI TIẾNG NƯỚC TÔI. TỨC LÀ QUÍ ANH CHỊ PHAỈ MUA ĐÀI RIÊNG MỚI NGHE ĐƯỢC , ANH CHỊ CÓ THỂ TỚI ĐÀI MUA GIÁ $30.00
  HOĂC CÓ THỂ NGHE ĐÀI TRÊN WEBSITE: http://WWW.DALLASVIETRADIO.COM. OR http://dallasvietradio.com/

  CÁM ƠN ANH ĐÃ THEO DÕI

  NỞ
  Tuesday, January 18, 2011 10:13 AM
  nguyenno24@gmail.com


  Ông Hội Trưởng ơi!!!

  Xin cho biết băng tần Số của đài này.

  Xin cám ơn.
  PhuT
  2011/1/18
  ptt616@yahoo.com


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Subject: Ngày 19/1/2011 SẼ CÓ TALK SHOW TẠI ĐÀI DALLAS VN RAĐIO (ĐAÌ LIÊN BÍCH) lúc 7:00 PM

  KÍNH GƠỈ QUÝ NT/CH , QUÝ PHU NHÂN GDHQTZ.

  NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY TRẬN HAỈ CHIẾN HOÀNG SA (19/1/1974) VÀ XUÂN TÂN MÃO SẮP ĐẾN, TÔI CÓ LIÊN LẠC VỚI CHỊ LIEN BÍCH VÀ ĐÀI DALLAS VIỆT NAM RAĐIO ĐÃ ĐỒNG Ý SẼ DÀNH 30 PHÚT CHO HỘI AÍ HƯŨ HAỈ QUÂN TRÙNG DƯƠNG TỪ 7:00 PM ĐẾN 7:30 PM ĐỂ CHO HỘI CHÚC TẾT QUÝ ĐỒNG HƯƠNG TRONG CỘNG ĐỒNG DALLAS-FORT WORTH, CŨNG NHƯ CHÚC TẾT QUÝ NT/ CH TRONG GĐHQTZ.

  ***NHÂN NGÀY NÀY CHÚNG TA CŨNG XIN ĐƯỢC TƯỞNG NHỚ ĐÉN CÁC CHIẾN SĨ HAỈ QUÂN ĐÃ ANH DŨNG HY SINH TRONG TRẬN HAĨ CHIÊN KHỐC LIỆT NẦY.****

  QUÝ NT/CH/PHU NHÂN MUỐN THAM DỰ XIN TỚI ĐỊA CHỈ ĐÀI LÚC 6:30- 6:45 PM:

  2202 NEW YORK AVE, # 902
  ARLINGTON, TX 76010.

  QUÝ VỊ Ở NHÀ THÌ XIN MỞ ĐÀI ĐALLAS VIỆT NAM RADIO GIỜ NẦY. CÁM ƠN

  THÂN CHÀO ĐOÀN KẾT
  NGUYỄN VĂN NỞ
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Mon, January 17, 2011 3:24:34 PM

 6. To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Sách Hoàng Sa

  Kính gởi qúi Niên Trưởng, Quí chiến hưũ,

  Ủy Ban Nghiên cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa vừa gởi nhờ Tổng Hội phổ biến quyển sách Trận hải chiến Hoàng Sa tại Dallas nhân ngày Xuân Liên Hội . Giá yểm trợ là $25.00. Chúng tôi sẽ có một bàn để bày tại địa điểm tổ chức. Trân trọng giới thiệu đến Qúi Vị.

  Nguyễn Xuân Dục
  Monday, January 10, 2011 5:26 PM
  nxduc@aim.com

 7. To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  TIỆC TẤT NIÊN 2011

  Kính Gởì Quý NT, Quý CH , Quý Phu Nhân

  TiệcTât Niên sẽ được tổ chức tại nhà Nở lúc 5 PM ngày thứ Bảy 8/1/2011. Địa chỉ 2701 Crosslands Dr, Garland, TX 75040

  Kinh Mời Tất cả các NT,CH và gia đình đen chung vui vơí GĐ Nở

  Thân Chào Đoàn Kết, Chúc các GDHQTZ/DFW đưọc "VẠN SỰ NHƯ Ý"

  NGUYỄN VĂN NỞ
  Thursday, January 6, 2011 4:45 PM
  nguyenno24@gmail.com

back to top