Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-11| Tháng 02-11| Tháng 03-11| Tháng 04-11| Tháng 05-11| Tháng 06-11| Tháng 07-11| Tháng 08-11| Tháng 09-11| Tháng 10-11| Tháng 11-11| Tháng 12-11|

Tin Biển Tháng 11 Năm 2011 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Thư Mời Tân Xuân Nhâm Thìn

  Kính chuyển đến Quý Niện Trưởng, Quý Chiến Hữu và quý phu nhân thư mời họp mặt Tân Xuân Nhâm Thìn.

  Trân trọng
  Nguyễn Văn Nở
  Friday, November 25, 2011 4:47 PM
  nguyenno24@gmail.com

 2. To: " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LAM N CẨN" DANHNLAM@ATT.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "20 THỨƠC T" THUOCT@YAHOO.COM, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  VE XUAN CHIEN SI 2012

  KINH GOI QUY N/T, QUY C/H HQTZ.

  NAM NAY Liên Hội Chiến Sĩ Quân Lực VNCH SE TO CHUC MUNG XUAN TAI NHA HANG THANH THANH, VAO NGAY 14 THANG 1 NAM 2012. GIA VE DONG HANG LA $25.00 ,VE DANH DU (VIP) LA $50.00

  QUY N/T, QUY C/H MUON LAY VE THAM DU XIN LIEN LAC VOI TOI 972-816-4339 HOAC EMAIL: NGUYENNO24@GMAIL.COM

  TRAN TRONG
  HQ NGUYEN VAN NO
  Thursday, November 24, 2011 11:08 AM
  nguyenno24@gmail.com

 3. To: " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LAM N CẨN" DANHNLAM@ATT.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com
  Fwd: Đám táng BS Trần Ngươn Phiêu

  Kính chuyển Qúi vị hình ảnh đám táng BS Trần Ngươn Phiêu tại Amarilo, Texas.

  1. Lễ Nhập Quan

  2. Lễ Nhập Quan (tiếp theo)

  3. Lễ Tịch Điện

  4. Các Hội Đoàn viếng thăm

  5. Lễ Phủ Cờ

  6. Lễ Xếp Cờ và Di Quan

  Tong Hoi Hài Quan Việt Nam Cộng Hòa
  Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc@aim.com


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com

  Trân trọng thông báo cùng Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ ,

  Chúng tôi nhận được tin Bác Sĩ Trần Ngươn Phiêu, nguyên y sĩ trưởng Quân chủng Hải Quân, nguyên Bộ Trưởng Bô Xã Hội vừa thất lộc vào lúc 9:0Pm ngày 4 tháng 11 năm 2011 tại Amarillo, Texas, hưởng thọ 85 tuổi. Qúi vị có thể gọi điện thọai thăm hỏi qua điện thoại 806-236-3943. hay 806-358-4448

  Ngoài ra Tổng Hội Hải Quân dự liệu một lễ cuối cùng cho ông tại Amarillo vào sáng thứ bảy lúc 9:0am ngày 12 tháng 11 năm 2011 với lễ nghi quân cách. Nếu được TTYC qúi Hội Hải Quân tại Dallas, Oklahoma City và Wichita, Kansas yểm trợ nhân sự.

  Trân trọng.
  HQ Nguyễn Xuân Dục / THT
  Tổng Hội Hải Quân

 4. From: Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Tâm thư Tổng Hội

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ Hải Quân VNCH,

  Kính thưa qúi vị,

  Nhân dịp mùa Thanksgiving tại Hoa Kỳ, chúng tôi xin gởi đến qúi vị tâm thư (dạng Adobe Acrobat PDF) để mời gọi một ngày họp mặt toàn thể Quân Cán của Hải Quân VNCH tại hải ngoại vào ngày 5 tháng 5 năm 2012 tại Dallas, tiểu bang Texas.

  Kính nhờ qúi vị thông báo rộng rãi.

  Kính.
  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  Date: 2011/11/4

 5. To: " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LAM N CẨN" DANHNLAM@ATT.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com
  Fwd: Hình ảnh Đêm Gây Quỹ -Tri Ân và Tưởng Niệm CSQLVNCH&ĐONG MINH/Nov. 6th, 2011

  Xin kính chuyển đến quý vị hình ảnh Đêm Gây Quỹ TA-TN Chiến Sĩ QLVNCH&Đồng Minh tại DWF tuần qua , để xây Tượng Đài "CSQLVNCH&ĐỒNG MINH" (dự trù ít nhất là 300 ngàn đến 500 MK, tuỳ vào lòng hảo tâm và khả năng giúp đỡ tài chánh của đồng hương tại địa phương và khắp hải ngoại ) .

  Ngoài phần bảo trợ của rất nhiều hội đoàn, tổ chức, cơ sở thương mại,cá nhân, Chùa Đạo-Quang-Garland, Liên Hội CSVNCH-DFW, CĐNVQGDallas, phần ca sĩ quyên được tại hội trường vào khoảng 10 ngàn MK do đa số đồng hương tham dự quyên tặng ....... thật cảm động vô cùng .

  Foundation Tri Ân-Tưởng Niệm CSQLVNCH&ĐỒNG MINH được hình thành chỉ hơn 2 tháng trước đây, gồm ba mục đích:

  1. Xây dựng Tượng Đài "Tiếc Thương CSQLVNCH&ĐỒNG MINH"
  2. Quỹ Thương Phế Binh CSQLVNCH .
  3. Quỹ Học Bỗng Vinh Danh những Anh Hùng/Anh Thư đã VỊ QUỐC VONG THÂN, nhất là những CHIẾN SĨ đã hiên ngang quật cường tuẩn tiết trong khi có dư thời giian và phương tiện vượt thoát như Tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê-Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai và Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn v.v..

  Tổng cộng sơ khởi : $122, 000.00 + (hơn 122 ngàn mỹ kim) .

  Thân trọng,
  Lê Lam-Ngọc
  lelamngoc2000@yahoo.com

  KINH CHUYEN
  Nguyễn Văn Nở
  Monday, November 14, 2011 9:03 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Ủng Hộ quỹ xây cất Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại DFW

  Kính gởi NT Đào Cơ Chí

  Chúng tôi vừa nhận được ngân phiếu trị giá $500.00 của NT Đào Cơ Chí nhờ chuyển số tiền này để ủng hộ quỹ xây dựng tượng đài chiến sỹ Việt Mỹ tại DFW. Chúng tôi sẽ chuyễn ngân phiếu này đến Ban Tài Chánh của quỹ Tượng Đài. Thay mặt Ủy Ban Xây Cất Tượng Đài thành thật cám ơn NT và phu nhân, thân chúc NT và gia quyến luôn an mạnh.

  Nguyễn V. Nở
  From: "NO NGUYEN" nguyenno24@gmail.com
  Monday, November 14, 2011 3:15 PM


  To: " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LAM N CẨN" DANHNLAM@ATT.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com
  Cc: "24nhatrang" 24NHATRANG@yahoogroups.com

  KÍNH GỞI QÚY N/T VÀ C/H TRONG GIA ĐÌNH HQ

  ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY VĂN NGHỆ GÂY QUỸ XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG CHIẾN SĨ VIỆT MỸ.

  SỒ NGƯỜI THAM DỰ LÀ KHOẢNG 2.500 NGƯỜI VÀ TIẾN ĐÓNG GÓP LÀ TRÊN $120.000 CHO ĐỢT NẦY. SỐ TIỀN ĐẦU TIÊN CẦN CÓ LÀ KHOẢNG $300.000 ĐẾN 500.000. XIN CÁC CHIẾN HỮU TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP.

  CHI PHIẾU XIN ĐỂ TÊN (PAY TO THE ORDER OF): HSVNMF VIẾT TẮT CỦA ( HEROES OF SOUTH VIETNAM MEMORIAL FOUNDATION).
  MỌI ĐÓNG GÓP ĐỀU CÓ BIÊN NHẬN VÀ SẼ ĐƯỢC TRỪ VÀO THUÊ CUỐI NĂM.

  CÓ THỂ GỞI VỀ ĐIA CHỈ TÔI : 2701 CROSSLANDS DRIVE, GARLAND, TEXAS 75040.
  TÔI SẼ CHUYỂN TẤT CẢ CÁC CHI PHIÊU CHO FOUNDATION. VÀ TÔI CÓ THỂ SẼ GHI TÊN CÁC HỘI HQ , HOẶC CÁC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP SỐ TIỀN LỚN Ở TƯỢNG ĐÀI.

  MỌI CHI TIẾT, THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC NGUYỄN NỞ :972-816-4339.CÁM ƠN
  Tuesday, November 8, 2011 11:21 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "24nhatrang" 24NHATRANG@yahoogroups.com, "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com, " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LAM N CẨN" DANHNLAM@ATT.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "Anna Nguyen" annanguyendallas@gmail.com
  Fwd: Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Dallas, Texas

  KÍNH NHỜ CÁC ANH MẠNH THƯỜNG QUÂN HẢI QUÂN GIÚP Đỡ ĐỂ GÂY QUỹ CHO TƯỢNG ĐÀI VIỆT NAM WAR MEMORIAL. HỘI HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG Đã BảO TRỢ $1,000 Để GHI TÊN VÀO TƯỢNG ĐÀI

  RIÊNG CÁ NHÂN TÔI CŨNG ĐÃ ĐÓNG GÓP $700.00 CHO QUỹ XÂY DỰNG TƯỢNG ĐàI VÀ 5 VÉ VIP CHO VĂN NGHỆ GÂY QUỹ NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 2011 VỪA QUA.

  ANH KHƯƠNG HƯŨ LỘC CON CUẢ HQ ĐẠI TÁ KHƯƠNG HƯŨ BÁ CŨNG NHÂN DANH N/T BÁ ĐÓNG GÓP $1,200 DOLLARS VàO QUỸ TƯỢNG ĐAÌ.

  TƯỢNG " THƯƠNG TIẾC " SẼ ĐƯỢC TẠ0 DựNG LẠI CÙNG VỚI CHIẾN Hữu ĐỒNG MINH HOA-KỲ ĐỨNG VỊN VAI. CUỘC ĐỜI CỦA CÁC CƯỤ CHIẾN BINH CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC GHI LẠI BẰNG CÁC TƯỢNG ĐÀI Kỷ NIỆM MÀ THÔI. RỒI CHÚNG TA SẼ QUA ĐI.NHƯNG CÁC CHIẾN TÍCH HÀO HÙNG CỦA QLVNCH VÀ ĐỒNG MINH NÓI CHUNG VÀ CỦA HẢI QUÂN VNCH NÓI RIÊNG, TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA ĐỂ ĐƠÌ SẼ ĐƯỢC GIỮ LẠI NƠI ĐÂY ĐỂ LÀM CHỨNG TÍCH.

  THÂN CHÀO
  HQ NGUYỄN VĂN NỞ
  HỘI TRƯỞNG HỘI HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG Dallas-Fort Worth, TEXAS
  Tuesday, November 8, 2011 6:57 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: Phidoan 219 pd219@yahoogroups.com; NKT Group nhakythuat@yahoogroups.com
  Subject: Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Dallas

  Anh em thân mến,

  Tôi vừa xem xong album gây quỹ xây dựng tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ có sự tham dự của anh Nam Lộc cũng như nghệ sĩ của Asia, và có một màn phụ diễn của BK thế hệ 2. Một số anh em trong BTC vừa nhận diện được , tôi cũng vừa e-mail xong.

  Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster , CA mà chúng tôi là thành viên trong ủy ban xây dựng , ròng rã 7 năm dài, số tài chánh quyên góp của Cộng Đồng người Việt chúng ta từ khắp mọi nơi trên $500,000.00 dollars và thành phố đã đóng góp phần đất đai , và bảo trì . Thời gian anh em chúng tôi cầm thùng đi xin tiền mỗi thứ Bảy, kẻ bản đồ chia khu và anh em trong Liên Hội gõ cửa từng nhà và từng cửa hàng , trong mấy năm liền, nhiều đêm ra Hearing tại Thành Phố , 1, 2 giờ sáng mới về đến nhà .

  Tượng Đài Việt Mỹ từ một miếng đất khô, cỏ hoang đã trở thành một danh lam, thắng cảnh, nơi làm lễ, nơi họp mặt của tất cả mọi người trong Cộng Đồng chúng ta, hàng năm với hàng triệu người thăm viếng, hôm Thứ Bảy vừa qua, đứng nhìn buổi lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm với hàng ngàn người tham dự thật hãnh diện công trình đã hoàn thành của cộng đồng chúng ta.

  Nghe tin Cộng Đồng Dallas thực hiện việc làm đầy ý nghĩa, chúng tôi kêu gọi quý Mạnh Thường Quân Nha Kỹ Thuật (NKT) tiếp tay cùng anh em NKT Dallas đóng góp số ngân quỹ đề nghị $1,000.00 và danh xưng đơn vị NKT sẽ được ghi vào tượng đài.

  Đơn Vị chúng ta là Chiến Sĩ Vô Danh vấn đề ghi danh chỉ là hình thức, quan trọng hơn hết là đóng góp cùng đồng bào và chiến sĩ Quốc Gia tại Dallas hoàn tất công trình này.

  Những di tích và sử sách, tài liệu cuộc chiến trên Internet sẽ là bằng chứng hùng hồn về sự chiến đấu anh dũng của QLVNCH, như một lời tri ân đến những anh hùng chúng ta đã chiến đấu và vĩnh viễn nằm xuống trên quê hương thân yêu.

  Xin quý anh chị, tiếp tay, phổ biến và đóng góp.

  Trân Trọng
  Phạm Hòa
  hoavanpham@yahoo.com
  Sent: Monday, November 7, 2011 10:44 PM


  To: " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LAM N CẨN" DANHNLAM@ATT.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  VĂN NGHỆ "TRI ÂN VÀ TƯỞNG NIỆM" (dạng Adobe Acrobat PDF)

  BAN TỔ CHỨC VĂN NGHỆ " TRI ÂN VÀ TƯỞNG NIỆM" CHUYỂN LỜI MỜI (dạng Adobe Acrobat PDF) CÁC ANH THAM DỰ VUI LÒNG MẶC QUÂN PHỤC NẾU CÓ.

  TRÂN TRỌNG
  N.V.NỞ
  Saturday, November 5, 2011 9:07 AM
  nguyenno24@gmail.com

 6. To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com, " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LAM N CẨN" DANHNLAM@ATT.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com
  Subject: THƯ MỜI HỌP

  Kính thưa quí Niên Trrưởng, quí chiến hữu và quí phu nhân

  Chúng tôi đã được Niên Trưởng Nguyễn V. Nhựt cho mượn tư gia ngày Chủ Nhật 13 tháng 11 năm 2011, vào lúc 3:00 PM. để tổ chức buổi họp. Để chúng ta cùng nhau bàn bạc và chuẩn bị cho tiệc Tất Niên hoặc Tân Niên năm 2012.

  Điạ chỉ: 2001 W. Grove Ln, Grand Prairie, TX 75052
  Điện thoại (972)352-2693

  Kính mời Qúy Niên Trrưởng, quí Chiến Hữu và quí phu nhân bớt chút thời giờ đến tham dự. Cám ơn Niên Trưởng Nguyễn V. Nhựt đã cho phép chúng ta mượn tư gia để họp mặt.

  Trân trọng,
  Nguyễn V. Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Date: Sunday, October 30, 2011, 9:34 PM

 7. To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Subject: Thư mời hội KQ DFW - Đêm Nhạc Thính Phòng & Dạ Tiệc và Dạ Vũ 12/31/2011

  Kính gửi:
  Quý Chủ Tịch CĐNVQG Dallas & Tarrant
  Quý Hội Trưởng các Hội Đoàn
  Quý Niên Trưởng & Quý Chiến Hữu QLVNCH
  Quý Thân Hữu và gia đình.

  Ban Chấp Hành hội KQ DFW trân trọng kính mời Quý Vị đến tham dự đêm nhạc thính phòng với dạ tiệc và dạ vũ đón mừng năm mới 2012 tại:

  Restaurant Thanh Thanh
  2515 East Arkansas Lane
  Arlington, TX 76010
  (817) 275-2449

  Thứ Bảy 31 tháng 12 năm 2011.
  6:30PM - 1:30AM
  Giá Vé: VIP: $60 - Đồng Hạng: $40

  Chúng tôi sẽ ưu tiên xếp bàn tốt cho quý vị bảo trợ, quý vị mua bàn VIP và sau đó sẽ xếp bàn đồng hạng theo thứ tự ngày giờ lấy vé. (First Come, First serve)

  Chương trình văn nghệ Thính Phòng "Vùng Trời Ngày Đó" và văn nghệ Dạ Vũ "New Year Count Down Party" có sự góp mặt của:

  Nam Danh Ca Vũ Khanh
  Nữ Ca Sĩ Vân Anh
  Ban nhạc The Dynamix & cùng các Ca Sĩ địa phương.
  Lê Thành
  Trâm Anh
  Thảo Phương
  Kiều Anh

  Sự hiện diện của quý vị là một niềm vui và hãnh diện cho BCH KQ DFW & phụ cận. Vì số bàn có giới hạn, kính mong quý vị vui lòng liên lạc sớm để lấy vé.

  Trân trọng kính mời,
  TM/ BCH Hội KQ VNCH DFW
  KQ Đoàn Đức Huy - Hội Trưởng.
  mdoan37@gmail.com
  Date: 2011/10/23

  Ghi Chú:
  * Mọi chi tiết & bảo trợ, đặt bàn xin liên lạc qua
  email: mdoan37@gmail.com & ĐT. 972-646-0583
  * Y Phục: Dạ Hội

back to top