Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-11| Tháng 02-11| Tháng 03-11| Tháng 04-11| Tháng 05-11| Tháng 06-11| Tháng 07-11| Tháng 08-11| Tháng 09-11| Tháng 10-11| Tháng 11-11| Tháng 12-11|

Tin Biển Tháng 8 Năm 2011 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com
  Cc: "LUÂN.LÊ" phuong.tai@gmail.com
  THAM DỰ ĐÊM VĂN NGHỆ CỦA CÂU LẠC BỘ LÍNH

  KÍNH GỞI : QUÝ NT/CH VÀ GIA ĐÌNH HQTZ /DFW

  CÂU LẠC BỘ LÍNH MỜI TẤT CẢ GĐHQTZ THAM DỰ ĐÊM VĂN NGHỆ "LÍNH HÁT LÍNH NGHE KỲ 5". SẼ ĐỰƠC TỔ CHỨC TẠI CĐNV/TARRANT NGÀY 17/9/2011 LÚC 7:30 PM (XEM VÉ ĐÍNH KÈM).
  GIÁ ỦNG HỘ LÀ $15.00. QUÝ VỊ MUỐN LẤY VÉ BÀN HQ XIN LIÊN LẠC VƠÍ TÔI .

  TRÂN TRỌNG
  HQ NGUYỄN VĂN NỞ
  972-816-4339
  Tuesday, August 16, 2011 3:34 PM
  nguyenno24@gmail.com

 2. To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Fwd: Ủng Hộ ngày giỗ Tổ

  Kính thưa quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và quý phu nhân,

  Thay mặt gia đình Trùng Dương xin cám ơn Niên Trưởng Dư Trí Hùng đã ủng hộ $50 cho ngày giỗ Tổ. Chúng tôi hy vọng Niên Trưởng và phu nhân bớt chút thì giờ đến tham dự ngày Giỗ Tổ ĐứcThánh Trần năm nay với chúng tôi.

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  Tuesday, August 23, 2011 11:46 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Subject: Ủng Hộ cho ngày Giỗ Tổ

  Tôi có nhận được chi phiếu $50.00 ủng hộ cho ngày giỗ Tổ năm nay của Chiến Hữu Nguyễn V. Lý, tôi sẽ deposit vào bank account của Hội, xin được thông báo cho Thủ Quỹ và quý vị.

  Thay mặt Hội HQTZ xin cám ơn Chiến Hữu Lý , chúng tôi rất tiếc vì đường xá xa xôi nên Chiến Hữu không thể về tham dự ngày giỗ Tổ nhưng không bao giờ quên anh em trong gia đình Trùng Dương .

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Date: 2011/8/15


  To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com
  Để chuẩn bị cho Tổ Chức Giỗ Tổ, Một buổi Tổng Họp lúc 3 PM ngày 28 tháng 8 năm 2011 tại nhà MỚI của NT Nguyễn V Nhựt

  Kính Gửi Qúy NT/CH và gia đình HQTZ.

  Một buổi TỔNG HỌP cho ngày Giỗ Tổ sẽ được tổ chức tại nhà mới của NT NhỰT vào lúc 3 giờ chiều CHỦ NHẬT, ngày 28 tháng 8 năm 2011. ĐỊA CHỈ MỚI :

  2001 W. GROVE Lane
  GRAND PRAIRIE, Texas 75052
  PHONE: 972-352-2693

  KÍNH MỜI QÚY NT/CH VÀ GIA ĐÌNH TỚI THAM DỰ.

  TRÂN TRỌNG
  NGUYỄN VĂN NỞ
  Thursday, August 4, 2011 1:23 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: dungz1@hotmail.com, lnguyen804@aol.com, ltd1940@hotmail.com, " 0CS QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT Du T Hung" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0CS NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0CS NHƠN V TRẦN" TAMKINH83@YAHOO.COM, "0CS PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0CS QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0CS TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0CS3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOANG" LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HÙNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "27.Danny Trương" danddtruong@gmail.com, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "HOA HO 19" hoaho1300@yahoo.com, "LAC BANG LINH" BANGLINHLV@GMAIL.COM, "TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "VIỆT NGUYỄN" nguyenViet@msn.com, "24 TIEN D NGUYEN" tiendn2011@gmail.com
  Fwd: Thiệp Mời , Thơ Mời Giỗ Tổ Thánh Trần

  Kính thưa quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu và qúy phu nhân trong gia đình HQ Trùng Dương

  Xin kính chuyển đến qúy vị Thiệp MờiThư Mời cho ngày Giỗ Tổ Thánh Trần năm 2011. Để giảm bớt chi phí bưu điện xin quý vị nhận đây là thư mời tham dự ngày Giỗ Tổ, chúng tôi sẽ gửi qua bưu điện đến những qúy vị không có email hoặckhông có tên trong email của gia đình Trùng Dương.

  Trân trọng
  CH Nguyễn V. Nở
  Thursday, August 4, 2011 12:56 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com
  Cc: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Subject: Đóng góp cho ngày giỗ Tổ

  Tôi có nhận được chi phiếu $100.00 ủng hộ cho ngày giỗ Tổ năm nay của NT Châu Đ. Hiếu, tôi sẽ deposit vào bank account của Hội, xin được thông báo cho Thủ Quỹ Mỹ Linh và quý vị. Thay mặt Hội HQTZ xin cám ơn NT Châu Đ. Hiếu và sẽ gặp lại NT và gia đình ngày giỗ Tổ .

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  Wednesday, August 3, 2011 6:13 PM
  nguyenno24@gmail.com

back to top