Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-11| Tháng 02-11| Tháng 03-11| Tháng 04-11| Tháng 05-11| Tháng 06-11| Tháng 07-11| Tháng 08-11| Tháng 09-11| Tháng 10-11| Tháng 11-11| Tháng 12-11|

Tin Biển Tháng 6 Năm 2011 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT Du T Hung" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0CS NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0CS NHƠN V TRẦN" TAMKINH83@YAHOO.COM, "0CS PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, " 0CS QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "0CS QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0CS TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0CS3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP LÊ" HIEPLE17@HOTMAIL.COM, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 DỤC X NGUYỄN" NXDUC@AOL.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOANG" LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "26 HÙNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "Danny Trương" danddtruong@gmail.com, dungz1@hotmail.com, "HOA HO 19" hoaho1300@yahoo.com, "LAC BANG LINH" BANGLINHLV@GMAIL.COM, lnguyen804@aol.com, "LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "NGUYỄN VĂN LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "PHƯỚC NGUYỄN 19" PTCD@aol.com, "SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "VIỆT NGUYỄN" nguyenViet@msn.com
  TỪỜNG TRÌNH BUỔI HỌP TẠI NHÀ Niên Trưởng (NT) NHỰT

  Kính thưa quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và quý phu nhân

  Chúng tôi xin được thông báo buổi họp ngày 5 tháng Sáu 2011 tại nhà NT Nhựt để bàn bạc và phân công cho ngày Giỗ Tổ Thánh Trần đã diễn ra thật tốt đẹp. Buổi họp được được đồng ý của quý vị hiện diện trong buổi họp

  1. Ngày giỗ Tổ Thánh Trần năm nay được chọn là ngày Chủ nhật 18 tháng Chín năm 2011 (21 tháng 8 năm 2011 Âm Lịch), tại Trụ Sở CĐ Dallas vào lúc 2:00 PM.
  2. Phần nghi lễ Giỗ Tổ sẽ tổ chức theo nghi lễ Quân Sự chương trình sẽ được soạn thảo do Trưởng ban Tổ chức là NT Trần Đại Trung và Trưởng ban Văn Nghệ là NT Nguyễn Văn Lang.
  3. Trưởng Ban Ẩm thực Phu nhân NT Nguyễn Văn Nhựt
  4. Chúng tôi đã liên lạc CĐ Dallas để đặt chỗ
  5. Trước ngày giỗ Tổ 3 tuần chúng ta sẽ có một buổi họp để đúc kết cho ngày Giỗ Tổ chúng tôi sẽ email thông báo đến quý vị.

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  Tuesday, June 7, 2011 11:41 AM
  nguyenno24@gmail.com

back to top