Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-11| Tháng 02-11| Tháng 03-11| Tháng 04-11| Tháng 05-11| Tháng 06-11| Tháng 07-11| Tháng 08-11| Tháng 09-11| Tháng 10-11| Tháng 11-11| Tháng 12-11|

Tin Biển Tháng 9 Năm 2011 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com, " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 KỲ TRẦN" kytran48@yahoo.com, "31 LAC BANG LINH" BANGLINHLV@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com
  VÕ BỊ MỜI DỰ TIỆC, THỨ BẢY 29 THÁNG 10 NĂM 2011 TẠI THANH THANH RESTAURANT LÚC 5 PM

  KÍNH GỞI QÚY NT/CH:

  HỘI VÕ BỊ ĐÀLẠT SẼ TỔ CHỨC KỸ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP HỘI CỰU SVSQ/TRỪƠNG VÕ BỊ QGVN TẠI NHÀ HÀNG THANH THANH LÚC 5 PM, THỨ BẢY NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2011.VÉ ĐỒNG HẠNG $ 35.00. VÉ VIP $50.00.
  QÚY NT/CH MUỐN THAM DỰ XIN VUI LÒNG PHONE 972-816-4339 ĐỂ TIỆN VIỆC SẮP XẾP TRƯỚC NGÀY 22/THÁNG 10 NĂM 2011.

  CÁM ƠN
  HQ NGUYỄN VĂN NỞ
  Thursday, September 29, 2011 1:20 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: dungz1@hotmail.com, lnguyen804@aol.com, " 0CS QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0CS NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0cs Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0CS PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0CS QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0CS TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0CS3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOANG" LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HÙNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "27.Danny Trương" danddtruong@gmail.com, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 KỲ TRẦN" kytran48@yahoo.com, "31 LAC BANG LINH" BANGLINHLV@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "VIỆT NGUYỄN" nguyenViet@msn.com
  Cc: "Luu Xuan Phuoc" phuocxluu@aol.com
  Fwd: Mời Hội HQ tham dự Đêm Võ Bi

  KINH CHUYEN.

  HT. NGUYEN V NO
  ̣Wednesday, September 7, 2011 10:45 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: nguyenno24@gmail.com
  Subject: Mời Hội HQ tham dự Đêm Võ Bị

  Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Hội Võ Bị DFW sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc văn nghệ " Đêm Võ Bị " vào lúc 5pm ngày Thứ Bảy 29/10/2011 tại nhà hàng Thanh Thanh, Arlington, Texas.

  Kính mời anh chị Hội Trưởng, Ban Chấp Hành và quý vị thuộc Hội Hải Quân DFW đến tham dự với chúng tôi . Thiệp mời sẽ được gửi đến trong nay mai.

  Kính chào.
  Lưu X. Phuoc
  Hội Trưởng Hội Võ Bị Dallas-Fort Worth
  phuocxluu@aol.com
  Date: 2011/9/7

 2. To: dungz1@hotmail.com, lnguyen804@aol.com, " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOANG" LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HÙNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "27.Danny Trương" danddtruong@gmail.com, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 KỲ TRẦN" kytran48@yahoo.com, "31 LAC BANG LINH" BANGLINHLV@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "VIỆT NGUYỄN" nguyenViet@msn.com
  Cc: " Nguyễn N Sơn TĐ/DFW" nnsthuducdfw@yahoo.com, "KQ HUY" mdoan11@gmail.com, "LH BS.CHẤT" BACSICHAT@SBCGLOBAL.NET, "LH BĐQ.LẠC" LACBDQ@YAHOO.COM, "LH CSQG.ANH HOAN" HOANVAN09@YAHOO.COM, "LH CSQG.GIAO" csqgdfw@yahoo.com, "LH CSVNCH-DFW" LHCSVNCHDFW@gmail.com, "LH LAP" NGUYEN1945@YAHOO.COM, "LH LLĐB ĐẠT NGUYỄN" dsnguyen2003@yahoo.com, "LH LO.HOÀNG" LOHOANG1@YAHOO.COM, "LH LUÂN. LÊ" PHUONG.TAI@GMAIL.COM, "LH ND.CO D NGUYEN" codinhnguyen@yahoo.com, "LH ND.HIẾN" CTN6305@SBCGLOBAL.NET, "LH ND.HÙNG" HUNGTRAN1@SBCGLOBAL.NET, "LH NGUYỄN T TUẤN,TQLC" ngtrtu@aol.com, "LH NKT. TÓAN" KBC4561@YAHOO.COM, "LH NKT.BÁ" BHOANG14@HOTMAIL.COM, "LH NKT.TÒAN" nguyen.thomas@sbcglobal.net, "LH NKT.YTANVO" YTANVO@HOTMAIL.COM, "LH NT.ON" Ondinh1@yahoo.com, "LH NT.THOẠI" THOAILE1137@YAHOO.COM, "LH PETER.HOÀ.TRẦN" peterhoathaitran@yahoo.com, "LH PHỨƠC X LƯU" phuocxluu@aol.com, "LH QC.ANH.LƠI" HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, "LH RICHARD HANH" RICHARDHNGUYEN@SBCGLOBAL.NET, "LH THÀ.BĐQ" thabdq@yahoo.com, "LH THẠCH TRẦN TĐ/dallas" thachacl@yahoo.com, "LH Thạnh Nhung" hlua@yahoo.com, "LH THỐNG" TOMBUINHAYDU@hotmail.com, "LH THỦĐỨC.LÂM" THUDUC_DFW@yahoo.com, "LH TOAIHO" TOAI@TOAIHO.COM, "LH TQLC.LAT " latnguyen2003@yahoo.com, "LH TSQ.CHI" chi_ba_nguyen@yahoo.com, "LH TUNG LE" TULE025@YAHOO.COM, "LH TY.NGÔ" DAUBO250@YAHOO.COM, "Nguyenlawoffices" NGUYENLAWOFFICES@gmail.com
  HÌNH GIỔ ĐỨC THÁNH TRẦN TẠI ĐALLAS, TX

  Bài nói chuyện của Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhựt trong ngày Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011

  Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011

  Hình chụp của Hội Trưởng Nguyễn Văn Nở về Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011
  Hình chụp của Hoàng Tuấn về Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011

  Trẻ Dallas viết về Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011 {phần 1 - dạng Adobe Acrobat PDF}
  Trẻ Dallas viết về Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011 {phần 2 - dạng Adobe Acrobat PDF}

  Người Việt Dallas viết về Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011 {dạng Adobe Acrobat PDF}

  Bút Việt News viết về Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011 {phần 1 - dạng Adobe Acrobat PDF}
  Bút Việt News viết về Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011 {phần 2 - dạng Adobe Acrobat PDF}

  NGUYỄN VĂN NỞ
  Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth (DFW), Texas
  Thursday, September 22, 2011 2:06 PM
  nguyenno24@gmail.com

 3. To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Re: Update tình trạng sức khỏe của NT Trung

  Chiến hữu Trần Đại Trung OK so far, light stroke, ăn chút đỉnh rồi, có lẽ nhõng nhẽo với bà xả chút đỉnh mà thôi.

  Nguyễn Văn Lạc
  Friday, September 23, 2011 4:56 AM
  banglinhlv@gmail.com


  To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Update tình trạng sức khỏe của Niên Trưởng Trần Đại Trung

  Kính thưa quý NT, Quý Chiến Hữu vá quý phu nhân trong gia đình HQ Trùng Dương,

  Trưa nay chúng tôi có đến nhà thương Baylor tại Garland thăm NT Trung, NT nhìn thấy hồng hào hơn hôm qua khi chúng tôi đưa NT vào nhà thương, nhưng NT Trung vẫn bị ói mửa, và chóng mặt, mặt bên trái bị tê, Bác Sỹ đã cho anh làm MRI để tìm nguyên nhân .

  Chị Trung vừa điện thoại cho chúng tôi và cho biết kết quả MRI là NT Trung đã bị stroke ở phần cổ. Hiện tại NT đang ở phòng 371, nếu có thay đổi phòng chúng tôi sẽ thông báo.

  Trân trọng
  Nguyễn Văn Nở
  Wednesday, September 21, 2011 5:38 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Niên Trưởng Trần Đại Trung vào nhà thương

  Kính thưa quý NT, Quý Chiến Hữu và quý phu nhân trong gìa đình Trùng Dương,

  Xin được thông báo ngày hôm qua NT Trung đã vào Emergency tại nhà thương Baylor-Garland vì bị ói mửa và chóng mặt, hiện tại NT Trung còn nằm trong nhà thương số phòng 371. Chúng tôi có nói chuyện với chi Trung tối hôm qua, thì được bác sỹ cho biết là NT Trung không bị ngộ độc thức ăn, không bị stroke, nhưng vì NT vẫn còn bị ói mửa và chóng mặt nên nhà thương sẽ cho thử thêm test để tìm nguyên nhân.

  Trước ngày giỗ Tổ chị Trung cũng vào nhà thương vì số lượng đường và máu tăng cao, chị mới về nhà 2 giờ sáng ngày Chủ Nhật, theo yêu cầu của NT Trung nên chúng tôi không thông báo đến qúy vị.

  Chúng tôi sẽ vào thăm NT Trung sáng nay và sẽ thông báo đến quý vị.

  Trân trọng
  Nguyễn Văn Nở
  Wednesday, September 21, 2011 9:59 AM
  nguyenno24@gmail.com

 4. To: gdhqtzdfw@googlegroups.com, dungz1@hotmail.com, lnguyen804@aol.com, " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 KỲ TRẦN" kytran48@yahoo.com, "31 LAC BANG LINH" BANGLINHLV@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "VIỆT NGUYỄN" nguyenViet@msn.com, "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Cc: "H CSVNCH-DFW" LHCSVNCHDFW@gmail.com, "H 101 LUÂN. LÊ" PHUONG.TAI@GMAIL.COM, "H BS.CHẤT" BACSICHAT@SBCGLOBAL.NET, "H BÌNH ĐỊNH TOẠI HỒ" TVHO@MNITS.NET, "H BĐQ.LẠC" LACBDQ@YAHOO.COM, "H CSQG.ANH HOAN" HOANVAN09@YAHOO.COM, "H CSQG.GIAO" csqgdfw@yahoo.com, "H KQ HUY" mdoan11@gmail.com, "H KQ ĐINH.T.ON" Ondinh1@yahoo.com, "H LLĐB TY.NGÔ" DAUBO250@YAHOO.COM, "H LLĐB ĐẠT NGUYỄN" dsnguyen2003@yahoo.com, "H ND LAP" NGUYEN1945@YAHOO.COM, "H ND THỐNG" TOMBUINHAYDU@hotmail.com, "H ND.CO D NGUYEN" codinhnguyen@yahoo.com, "H ND.HIẾN" CTN6305@SBCGLOBAL.NET, "H ND.HÙNG" HUNGTRAN1@SBCGLOBAL.NET, "H NKT. TÓAN" KBC4561@YAHOO.COM, "H NKT.BÁ" BHOANG14@HOTMAIL.COM, "H NKT.TÒAN" nguyen.thomas@sbcglobal.net, "H NKT.YTANVO" YTANVO@HOTMAIL.COM, "H NT.THOẠI" THOAILE1137@YAHOO.COM, "H QC.ANH.LƠI" HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, "H RICHARD HANH" RICHARDHNGUYEN@SBCGLOBAL.NET, "H THÀ.BĐQ" thabdq@yahoo.com, "H Thạnh Nhung" hlua@yahoo.com, "H TQLC NGUYỄN T TUẤN" ngtrtu@aol.com, "H TQLC.LAT " latnguyen2003@yahoo.com, "H TSQ.CHI" chi_ba_nguyen@yahoo.com, "H TUNG LE" TULE025@YAHOO.COM, "H TĐ LÂM CAO" THUDUC_DFW@yahoo.com, "H TĐ LỘ HOÀNG" LOHOANG1@YAHOO.COM, "H TĐ PETER.HOÀ.TRẦN" peterhoathaitran@yahoo.com, "H TĐ/DFW Nguyễn N Sơn " nnsthuducdfw@yahoo.com, "H TĐ/Đ THẠCH TRẦN " thachacl@yahoo.com, "H VÕ BỊ PHỨƠC X LƯU" phuocxluu@aol.com, "Nguyenlawoffices" NGUYENLAWOFFICES@gmail.com, "CĐ LÊ LAM NGỌC" LELAMNGOC2000@YAHOO.COM, "CĐ Luan K. Nguyen" lkn7843@yahoo.com, "CĐ THỦY" THUYNGUYENTU@YAHOO.COM, "CĐ TRẦN THUỶ TIÊN" cotientran@yahoo.com, "CĐ CN.THÀNH" CNTHANH07@YAHOO.COM, "A C ĐOAN TRANG" PNQG@MSN.COM, 24NHATRANG@yahoogroups.com
  Re: ĐÀI SBTN SẼ PHÁT HÌNH NGÀY SATURDAY, 9/24/2011, LÚC 7 AM VÀ 6 PM {giờ Texas} LỄ GIỔ TỔ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO

  KÍNH THƯA QÚY VỊ

  ĐÀI SBTN SẼ PHÁT HÌNH LỄ GIỔ TỔ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO:
  7 AM BUỔI SÁNG VÀ 6 PM BUỔI CHIỀU GIỜ TEXAS.
  5 AM BUỔI SÁNG VÀ 4 PM BUỔI CHIỀU GIỜ CALIFORNIA.
  MỜI QÚY VỊ NHỚ ĐÓN COI CHƯƠNG TRÌNH CÓ Ý NGHĨA NẦY

  NGUYỄN VĂN NỞ
  Friday, September 23, 2011 12:41 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "CĐ TRẦN THUỶ TIÊN" cotientran@yahoo.com, "CĐ Luan K. Nguyen" lkn7843@yahoo.com, "CĐ LÊ LAM NGỌC" LELAMNGOC2000@YAHOO.COM
  Cc: dungz1@hotmail.com, lnguyen804@aol.com, " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOANG" LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HÙNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "27.Danny Trương" danddtruong@gmail.com, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 KỲ TRẦN" kytran48@yahoo.com, "31 LAC BANG LINH" BANGLINHLV@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "VIỆT NGUYỄN" nguyenViet@msn.com
  THƯ CẢM TẠ CỘNG ĐỒNG VÀ HỘI CAO NIÊN THAM DỰ VÀ ỦNG HỘ NGÀY GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN

  DALLAS, NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2011

  KÍNH GỞI QÚY CỘNG ĐỒNG, QÚY HỘI CAO NIÊN:

  THAY MẶT HỘI AÍ HƯŨ HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG, TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ CỘNG ĐỒNG HẠT TARRANT,CỘNG ĐỒNG ĐALLAS,VÀ 2 HỘI CAO NIÊN ĐÃ ĐẾN THAM DỰ VÀ ỦNG HỘ CHO NGÀY GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN
  ĐẶC BIỆT BÀ TRẦN T TIÊN ĐÃ GỞI HÌNH CHỤP CỦA BUỔI GIỖ TỔ CHO CHÚNG TÔI.
  CỘNG ĐỒNG TARRANT ĐÃ ỦNG HỘ $100.00
  CỘNG ĐÔNG ĐALLAS VÀ HÔI CAO NIÊN ĐÃ ỦNG HỘ 200 CÁI CHẢ GIÒ. CÁM ƠN

  CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH ĐỂ BUỔI GIỔ THÁNH TỔ ĐỰƠC HOÀN HẢO, TUY NHIÊN NẾU CÓ ĐIỀU GÌ SƠ SÓT, LỖ LẦM XIN QÚY VỊ NIỆM TÌNH THÔNG CẢM VÀ BỎ QUA CHO.

  THÂN CHÀO
  T.M HỘI AÍ HƯŨ HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG Dallas-Fort Worth (DFW)/ Texas
  H T. NGUYỄN VĂN NỞ
  Thursday, September 22, 2011 6:42 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: Nguyễn N Sơn TĐ/DFW nnsthuducdfw@yahoo.com, 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@gmail.com, KQ HUY mdoan11@gmail.com, "LH BS.CHẤT" BACSICHAT@sbcglobal.net, "LH BĐQ.LẠC" LACBDQ@yahoo.com, "LH CSQG.ANH HOAN" HOANVAN09@yahoo.com, "LH CSQG.GIAO" csqgdfw@yahoo.com, LH CSVNCH-DFW LHCSVNCHDFW@gmail.com, LH LAP NGUYEN1945@yahoo.com, LH LLĐB ĐẠT NGUYỄN dsnguyen2003@yahoo.com, "LH LO.HOÀNG" LOHOANG1@yahoo.com, "LH LUÂN. LÊ" PHUONG.TAI@gmail.com, "LH ND.CO D NGUYEN" codinhnguyen@yahoo.com, "LH ND.HIẾN" CTN6305@sbcglobal.net, "LH ND.HÙNG" HUNGTRAN1@sbcglobal.net, "LH NGUYỄN T TUẤN,TQLC" ngtrtu@aol.com, "LH NKT. TÓAN" KBC4561@yahoo.com, "LH NKT.BÁ" BHOANG14@hotmail.com, "LH NKT.TÒAN" nguyen.thomas@sbcglobal.net, "LH NKT.YTANVO" YTANVO@hotmail.com, "LH NT.ON" Ondinh1@yahoo.com, "LH NT.THOẠI" THOAILE1137@yahoo.com, "LH PETER.HOÀ.TRẦN" peterhoathaitran@yahoo.com, LH PHỨƠC X LƯU phuocxluu@aol.com, "LH QC.ANH.LƠI" HOIQUANCANHDFW@yahoo.com, LH RICHARD HANH RICHARDHNGUYEN@sbcglobal.net, "LH THÀ.BĐQ" thabdq@yahoo.com, LH THẠCH TRẦN TĐ/dallas thachacl@yahoo.com, LH Thạnh Nhung hlua@yahoo.com, LH THỐNG TOMBUINHAYDU@hotmail.com, "LH THỦĐỨC.LÂM" THUDUC_DFW@yahoo.com, LH TOAIHO TOAI@toaiho.com, "LH TQLC.LAT" latnguyen2003@yahoo.com, "LH TRAN.CHERI" tran_cheri@yahoo.com, "LH TSQ.CHI" chi_ba_nguyen@yahoo.com, LH TUNG LE TULE025@yahoo.com, "LH TY.NGÔ" DAUBO250@yahoo.com
  Subject: THƯ CẢM TẠ LIÊN HỘI , CÁC HÔỊ ĐOÀN THAM DỰ NGÀY GIỔ ĐỨC THÁNH TRẦN 9/18/2011

  KÍNH GỞI QÚY ANH HỘI TRƯỞNG, BAN CHẤP HÀNH CÙNG TÒAN THỂ CÁC HÔI VIÊN TRONG LIÊN HỘI, THIẾU TƯỚNG ĐỖ K GIAI CÁC HỘI KHÔNG QUÂN, HỘI NHẢY DÙ, HỘI LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT, HỘI THỦ DỨC GARLAND VÀ THỦ ĐỨC DFW,HÔỊ THIẾU SINH QUÂN,HỘI VÕ BỊ ĐÀ LẠT,HÔI BIỆT ĐỘNG QUÂN,HÔỊ CSQG,HÔI NHA KỶ THUẬT, HÔI BIỆT KÍCH DÙ, ĐOÀN VĂN NGHỄ CHIẾN HƯŨ( ĐẢ GIÚP VUI TRONG CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ) HỘI ĐƠN VỊ 101, N/T LÊ Đ LUÂN.HỘI QUÂN CẢNH, HỘI TQLC, V. V...

  THẬT LÀ VINH DỰ CHO CHÚNG TÔI CÓ SỰ THAM DỰ VÀ ỦNG HỘ TRONG NGÀY GIỔ ĐỨC THÁNH TRẦN NĂM NAY, VỊ ĐẠI ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT 3 LẦN ĐẠI THẮNG QUÂN NGUYÊN MÔNG, ĐƯỢC HQ VINH DANH LÀ THÁNH TỔ HQ.

  THAY MẶT HỘI ÁI HỮU HQ TRÙNG DƯƠNG DFW/TX , TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ QÚY VỊ ĐÃ THAM DỰ NGÀY GIỔ ĐỨC THÁNH TRẦN. TRONG BUỔI LÀM GIỔ ĐỨC THÁNH TRẦN, CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH CHO BUỔI LỄ ĐỰƠC TỐT ĐẸP, HOÀN HẢO, TUY NHIÊN NẾU CÓ ĐIỀU GÌ SƠ SÓT, LỖI LẦM XIN QUÝ VỊ NIỆM TÌNH THA THỨ. CÁM ƠN

  HỘI TRƯỞNG
  HQ NGUYỄN VĂN NỞ
  nguyenno24@gmail.com
  Date: 2011/9/21


  To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com, dungz1@hotmail.com, lnguyen804@aol.com, " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOANG" LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HÙNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "27.Danny Trương" danddtruong@gmail.com, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 KỲ TRẦN" kytran48@yahoo.com, "31 LAC BANG LINH" BANGLINHLV@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "VIỆT NGUYỄN" nguyenViet@msn.com
  THƯ CẢM TẠ QUÝ NT/CH / CÁC CHỊ TRONG GĐHQ TZ

  XIN THÀNH THẬT CÁM ƠN

  QÚY NT/CH VÀ CÁC CHỊ TRONG GĐHQ TZ ĐÃ GÓP CÔNG, CỦA, VÀ RA SỨC NẤU NƯỚNG CÁC MÓN ĂN TUYỆT HẢO CHO NGÀY GIỔ TỔ ĐỨC THÁNH TRẦN.
  CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ THẬT ĐẶC BIỆT VỚI NHỮNG BÀI CA THẬT CHỌN LỌC CHO NGÀY THÁNH TỔ NHƯ " HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG ' "ĐÁP LỜI SÔNG NUÍ"
  CÁC ANH CHỊ ĐÃ ĐẾN THẬT SỚM ĐỄ TRANG TRÍ CHO NGÀY GIỔ TỔ THẬT HOÀNH TRÁNG VỚI CÁC TẤM LIỄN, CÁC CỜ HÌÊU CỦA HAỈ QUÂN THẬT LÀ ĐẸP MẮT.
  MỘT SLIDE SHOW CÁC TÀU BÈ HQ,TUẦN DƯƠNG HẠM,HẢI VẬN HẠM,Y TẾ HẠM,PCF.......

  NĂM NAY CHƯƠNG TRÌNH GIỔ TỔ THẬT ĐĂC BIỆT VOÍ SỰ PHỐI HỢP CUẢ NGHI LỄ QUÂN CÁCH VÀ NGHI LỄ TRUYỂN THỐNG CÙNG LÚC LÀM CHO BUỔI LỄ THÊM PHẦN TRANG NGHIÊM . VÓI HÀNG QUÂN DANH DỰ DÀN CHÀO CUẢ TẤT CẢ QUÂN BINH CHỦNG HẢI, LỤC , KHÔNG QUÂN...
  CÁC CHIẾN HỮU HQ TỪ PHƯƠNG XA VỀ, CÁC HẬU DUỆ HQ TRONG BỘ QUÂN PHỤC TIỂU LỂ TRONG TOÁN QUỐC THÁNH QUÂN KỲ, CÁC CHỊ HÔM NAY MẶC TIỂU LỄ CỦNG ĐÔNG VÀ THẬT LÀ ĐẸP.

  XIN CẦU CHÚC ĐỨC THÁNH TRẦN PHÙ HỘ CHO CÁC NT/CH/CÁC CHỊ GĐHQTZ ĐỰƠC DỒI DÀO SỨC KHOẺ.

  HQ NGUYỄN VĂN NỞ
  Monday, September 19, 2011 11:03 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "TT LỘC THÁI" nvdallasus@gmail.com, "TT.ÁCHÂUTHỜIBÁO" achauthoibao@yahoo.com, "TT.BÁ0 SÀIGÒN NHỎ" HOANGDUOCTHAO@GMAIL.COM, "TT.BÁO CA DAO" CADAO@TAPCHICADAO.COM, "TT.BÁO SAIGON NHỎ" THUNGNGUYEN@gmail.com, "TT.BÁO TRẺ" DALLAS@trenews.net, "TT.BUT VIET" BUTVIETNEWS@AOL.COM, "TT.ĐÀI 890AM" Info@saigonradio890am.com, "TT.Kien Thuc Magazine" info@kienthucmagazine.com, "TT.NHAN.PETER" dallasvnradio@gmail.com, "TT.PHỐ VIỆT" Phovietmagazine@yahoo.com, "TT.Thế Giới Mới" TGM@TX.RR.COM, "TT.THU NGA, SBTN DALLAS" DOFAMILY@AOL.COM, "TT.TRANNGUYENDAT" TRANNGUYENDATDALLAS@GMAIL.COM, "TT.TRẺ ĐẸP ONLINE" NGUYEN1945@YAHOO.COM, "TT. VAB1600AM" vabdallas@gmail.com
  Cc: dungz1@hotmail.com, lnguyen804@aol.com, " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOANG" LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HÙNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "27.Danny Trương" danddtruong@gmail.com, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 KỲ TRẦN" kytran48@yahoo.com, "31 LAC BANG LINH" BANGLINHLV@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "VIỆT NGUYỄN" nguyenViet@msn.com, "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  THƯ CẢM TẠ CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

  KÍNH GỞI QUÝ CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

  HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG DFW/TX XIN CHÂN THẢNH CẢM TẠ QUÝ CƠ QUAN TRUYÊN THÔNG BÁO CHÍ ĐÃ GIÚP ĐỞ PHỔ BIẾN RỘNG RÃI THÔNG BÁO NGÀY GIỔ ĐÚC THÁNH TRẦN,

  ĐẶC BIỆT ĐÀI SBTN ĐÃ GƠỈ CHUYÊN VIÊN TỚI THU HÌNH,
  ĐÀI DALLASVNRADIO ANH PETER NHÂN TỚI THAM DỰ ĐỄ TƯỜNG THUẬT BUỔI LỄ,
  ANH LẬP ĐAI DIỆN BÁO TRẺ ĐẸP ON LINE SẼ VIỀT BAÌ TỪƠNG THUẬT TRÊN BÁO.
  BÁO NGỪƠI VIỆT ĐALLAS, ANH THÁI HÓA LỖC. VÀ NHIỀU BÁO BÁO KHÁC MÀ CÓ THỂ TÔI KHÔNG NHỚ HẾT ĐÃ TỚI THAM DỰ TRONG NGÀY GIỔ THÁNH TỔ , CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG LÀM CHO BUỔI LỂ ĐƯỢC THÀNH CÔNG VÀ CHU TOÀN TUY NHIÊN NẾU CÓ NHỮNG ĐIỄU SƠ SÓT ,LỖI LẦM XIN QUÝ VỊ NIỆM TÌNH THA THỨ.

  THÀNH THẬT CẢM TẠ TẤM THẠNH TÌNH CỦA QÚY VỊ ĐỐI VỚI QUÂN CHỦNG HÃI QUÂN.

  T.M HỘI AÍ HỮU HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG DFW/TX
  HỘI TRƯỞNG
  HQ. NGUYỄN VĂN NỞ
  Monday, September 19, 2011 9:10 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com
  Ủng hộ ngày Giỗ Tổ

  Xin thông báo cùng gia đình Trùng Dương và Thủ Qũy Mỹ Linh

  C/H Lê Anh Tuấn ( Khóa 24 HQ Nha Trang) đến từ Mobile, Alabama sẽ tham dự ngày giỗ Tổ Đức Thánh Trần với Hội Aí Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW, và ủng hộ $100. NT Thái Văn A đại diện Hải Quân Úc Châu ủng hộ $200.00 cho ngày giỗ Tổ. Thay mặt gia đình Hải Quân Trùng Dương xin cám ơn và chào mừng Anh Chị Lê Anh Tuấn, hẹn gâp lại NT ngày Giỗ Tổ.

  Ngày hôm qua chúng tôi được biết NT Hồ Quang Minh (Khóa 8/NT) Đại diện HQ Houston, Thi Sỹ Song Bích Đến từ Montreal Canada sẽ tham dự ngày giỗ Tổ Thánh Trần với chúng ta.

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  Saturday, September 17, 2011 3:34 PM
  nguyenno24@gmail.com

 5. To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  PHÂN ƯU
  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

  Chúng tôi vừa được tin buồn Bào Huynh của Phu nhân Hải Quân Đại Tá Khương Hữu Bá

  Luật Sư TRẦN NGỌC LIỄNG
  Cựu Bộ Trưởng Xã Hội thời Đệ Nhị Cộng Hòa
  Cũng là Đại Đức Thích Kiến Huyền
  Vừa viên tịch lúc 01:30 trưa ngày 13 tháng Tám năm Tân Mão Âm Lịch
  tức là ngày 10 tháng Chín năm 2011 Dương lịch
  tại Viện Thường Chiếu, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai , Việt Nam
  Hưởng thọ 90 tuổi

  Chúng tôi gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chân thành chia buồn cùng Phu nhân và Đại Tá Khương Hữu Bá và tang quyến Nguyện cầu hương linh Đại Đức Thích Kiến Huyền sớm tiêu diêu miền cực lạc

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM Hôi Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW- Texas
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  Monday, September 12, 2011 6:36 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: trietn@shaw.ca, ngynd@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, docam11@yahoo.com, spanishbeach@gmail.com, hnguyen99_99@yahoo.com, ashqvnch@hotmail.com, Kedo33@Bellsouth.net, petrusky68@yahoo.com, anthuan@vssmn.org, loannguyenokc@yahoo.com, luudhuyen@yahoo.com, LeonNguyen@aol.com, Khuepham@cox.net, phunghocthong@yahoo.com.au, nguyen_dkhuc@yahoo.com, miang44@hotmail.com, tonghoihqhh.vnch@gmail.com, haiBDLuotsong@yahoo.com, NXDuc@aol.com, tonydo2001@yahoo.com, trietn@show.ca, Ichnguyen31@yahoo.com, trantin678@yahoo.com, trantuanduc@sbcglobal.net, Thumaibui@cox.net, Nnquynh@aol.com, Nguyentong2@Netzero.com, aihuuhqhhsd@gmail.com, Lhortensia75@free.fr, vannguyen@yahoo.com, sapham@aol.com, HDLQHNguyen@free.fr, hoithanhuuhhtt@yahoo.com, niem87@yahoo.com, loc.tran@siemens.com, hq611@juno.com, haiquan@gmx.net, hqhhvn@yahoo.com, hancuong@hotmail.com, nguyen_dkhuc@Yahoo.com, NXDuc@aim.com, petervu22@yahoo.com, vgpgermany@gmx.net, tanhung17@yahoo.com, to.v.pham@sbcglobal.net, canhhdinh@yahoo.com, hqvnx8@yahoo.com, htrinh19@yahoo.com, vanquipham@gmail.com, ngqd@hotmail.com, dnbb@denhibaobinh.com, nthovu@gmail.com, hdinh5810@yahoo.com, nguyenkimtan@hotmail.com, tbdluotsong@yahoo.com, tcung49@yahoo.com, henryddinh@yahoo.com, trantax@shaw.ca, gdhqtzdfw@googlegroups.com, nxduc@aol.com, chanh_dang@sbcglobal.net, canhhdinh@yahoo.com, camtran11@yahoo.com, cachq17@yahoo.com, binhnam@sbcglobal.net, BDLuotsong@yahoo.com, bathongle41@yahoo.com, BanguyenEod@yahoo.com, avuxuan@yahoo.com, anh_k16@yahoo.com, ashqvnch@hotmail.com, aihuuhqhhsd@gmail.com, hqvnx8@yahoo.com, htrinh19@yahoo.com, hq611@juno.com, hqhhvn@yahoo.com, henryddang@yahoo.com, hnguyen99_99@yahoo.com, haiquan_bachdang@googlegroups.com, haiquantrungduong@yahoo.com, hainguyenk10@yahoo.com, haiquan@gmx.net, doanket@yahoo.com, trantuanduc@sbcglobal.net, dnbb@denhibaobinh.com, kedo33@bellsouth.net, nacuong38@yahoo.com, danhk10@yahoo.com, Shadowkvn@hotmail.com, khuepham@cox.net, le.uyen@att.net, TienSa@verizon.net, Ichnguyen31@yahoo.com, huongtran5@yahoo.com, KBC3318@sqhq21.com, k17sqhqnt@yahoogroups.com, hunglek22@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, vusan@hotmail.com, hungmanhdinh38@yahoo.com, huantuyet@yahoo.com, tonydo2001@yahoo.com, hdinh5810@yahoo.com, luuan@port-montreal.com, nguyentong2@netzero.com, ngynd@yahoo.com, vouu01@verizon.net, miang44@hotmail.com, nguyen_dkhuc@Yahoo.com, nguyennguyennhnguyen16@yahoo.com, nguyenno24@gmail.com, luotsong@hotmail.com, luudhuyen@yahoo.com, mainguyen99@yahoo.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, lha_bedard@yahoo.com, loannguyenokc@yahoo.com, loc.tran@siemens.com, nguyendlong@prodigy.net, quocvnseal@yahoo.com, quiphamquiphamk19@hotmail.com, prototri@yahoo.com, ptt616@yahoo.com, spanishbeach@gmail.com, tanhung17@yahoo.com, Stran@agrifos.com, nthovu@gmail.com, Nnquynh@aol.com, nhutminhd@sbcglobal.net, Niem87@yahoo.com, phunghocthong@yahoo.com.au, phapnhung@aol.com, phantuhai729@yahoo.com, phanlactiep@gmail.com, vohgduong8vohduong@yahoo.com, vutde@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, vanhocsqhqnhatrang@yahoogroups.com, vuthat@yahoo.com, webmaster@vietnamnavy.com, Thumaibui@cox.net, trantrnga@yahoo.com, thong_ly_2000@yahoo.com, thonguyentan@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, tuhaviha@yahoo.com, trantax@shaw.ca, ltd1940@hotmail.com
  Cc: khloc@yahoo.com
  Tin buồn

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ Hải Quân,

  Trân trọng thông báo đến Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ tùy nghi phân ưu.

  Chúng tôi vừa nhận được tin buồn Bào huynh của Phu nhân Niên Trưởng Khương Hưũ Bá là :

  Luật Sư Trần Ngọc Liễng Pháp danh Tỳ Kheo Thích Kiên Huyền,
  nguyên luật sư Tòa Thượng Thẩm Sàigòn, nguyên Bộ Trưởng Bộ Xã Hội /VNCH.
  vừa viên tịch tại Viện Thường Chiếu, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Hưởng thọ 90 tuổi

  Trân trọng
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Hải Quân VNCH
  Monday, September 12, 2011 10:33 PM
  nxduc@aim.com


  To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Fwd: Cao' Ph'o --- LS Tran Ngoc Lieng aka Su+ Ty` Kheo Thich Kien Huye^`n vien tich

  Xin chuyển đến quý Niên Trưởng, Qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân Cáo Phó - LS Trần Ngọc Liễng là bào huynh của phu nhân Đại Tá Khương Hữu Bá.

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  Monday, September 12, 2011 6:59 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: nguyenno24@gmail.com
  Subject: Fw: Cao' Ph'o --- LS Tran Ngoc Lieng aka Su+ Ty` Kheo Thich Kien Huye^`n vien tich

  Anh No+? tha^n,

  Xin nho+` anh kinh chuyen gia -dinh Hai Quan

  With kind regards,
  Dr. Loc H. Khuong, Ph.D.
  GS Tien Si Khuong Huu Loc
  khloc@yahoo.com
  Date: 2011/9/12

 6. To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com, "Tony Do" tonydo2011@gmail.com, "24 TUẤN A LÊ" tuanle1950@gmail.com, "24 TRỨƠC THANH" thanhtruoc24@yahoo.com, SONTRANTX@YAHOO.COM
  CÁC HQ TỪ XA VỀ THAM DỰ GIỔ TỔ THÁNH TRẦN

  GIA ĐÌNH HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG GIỔ TỔ THÁNH TRẦN NĂM NAY , CÓ QUAN KHÁCH TỪ PHƯƠNG XA VỀ THAM DỰ:

  ANH HUÂN ĐỔ HỘI TRƯỞNG HỘI HẢI QUÂN HOUSTON VÀ MỘT SỐ CHIẾN HƯŨ HOUSTON,
  ANH THÁI VĂN A ( K 17 NT) ĐẾN TỪ ÚC CHÂU, VÀ ỦNG HỘ $200 ( ĐẠI DIỆN HQ ÚC CHÂU ) CHO NGÀY GIỔ TỔ VÀ SẴN SÀNG THAM GIA VÀO TOÁN QUỐC THÁNH QUÂN KỲ NẾU CẦN GÍUP,
  ANH TRẦN QUỐC THANH ĐẠI DIỆN OKLAHOMA DẾN THAM DỰ,
  ANH LÊ ANH TUẤN, ĐẠI DIỆN HẢI QUÂN MOBILE, ALABAMA TỚI THAM DỰ, VÀ CHỊ HỒNG SẼ THAM DỰ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỄ.

  TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
  NGUYỄN VĂN NỞ
  Tuesday, September 13, 2011 10:31 AM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com
  Ủng Hộ ngày Giỗ Tổ

  Xin được thông báo cùng Thủ Quỹ Mỹ Linh và quý vị trong gia đình HQ Trùng Dương chúng tôi mới nhận được check của NT Pham X. Kha $50.00 . Tôi đã deposit vào account của Hội ngày 12 September 2011. Thay mặt Gia đình HQ TD một lần nữa cám ơn Niên Trưởng Phạm X. Kha. Hen gặp lại NT và phu nhân ngày Giỗ Tổ.

  Trân trọng
  Nguyễn V, Nở
  Monday, September 12, 2011 8:30 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com
  Ủng hộ cho ngày Giỗ Tổ Đức Thánh Trần

  Xin thông báo cùng gia đình Trùng Dương và Thủ Qũy Mỹ Linh

  NT Thái Văn A ( Khóa 17 HQ Nha Trang) Đến từ Úc Châu sẽ tham dự ngày giỗ Tổ Đức Thánh Trần với Hội Aí Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW. NT Thái Văn A đại diện Hải Quân Úc Châu muốn ủng hộ $200.00 cho ngày giỗ Tổ.

  Thay mặt gia đình Hải Quân Trùng Dương xin cám ơn và chào mừng Niên Trưởng, hẹn gâp lại NT ngày Giỗ Tổ.

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  Monday, September 12, 2011 8:25 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Ủng hộ cho ngày Giỗ Tổ Đức Thánh Trần

  Xin được thông báo cùng quý vị trong gia đình HQ Trùng Dương chúng tôi mới nhận được check của NT Nguyễn X. Dục $100.00 và của NT Lê T. Hiệp check $100.00. Tôi đã deposit vào account của Hội ngày 6 September 2011. Thay mặt Gia đình HQ TD một lần nữa cám ơn hai Niên Trưởng. Hen gặp lại ngày Giỗ Tổ.

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  Wednesday, September 7, 2011 9:34 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: dungz1@hotmail.com, lnguyen804@aol.com, ltd1940@hotmail.com, " 0CS QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0CS NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0cs Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0CS PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0CS QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0CS TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0CS3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOANG" LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HÙNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "27.Danny Trương" danddtruong@gmail.com, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 KỲ TRẦN" kytran48@yahoo.com, "31 LAC BANG LINH" BANGLINHLV@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "VIỆT NGUYỄN" nguyenViet@msn.com
  Thông báo về ngày tổng họp Giỗ Tổ ĐứcThánh Trần

  Kính thưa quý Niên Trưởng (NT), quý Chiến Hữu (CH) và quý phu nhân trong gia đình Trùng Dương,

  Chúng tôi xin được thông báo về buổi tổng họp cho ngày giỗ Tổ Đức Thánh Trần như sau:

  1. Ban Tổ Chức và quý hội viên tham dự đã thông qua những nghi thức cho ngày giỗ Tổ.

  2. Chúng tôi cũng ghi nhận sẽ có hai hậu duệ tham gia với chúng ta trong đội Quốc Thánh Quân Kỳ.

  3. Trong ngày họp chúng tôi đã nhận được thêm đóng góp ủng hộ cho ngày giỗ Tổ:
  N/T Dư T. Hùng $50.00
  Cháu Hà Mỹ Linh $100.00
  Phu nhân Hà V. Ngạc $300.00
  C/H Nguyễn T. Thân $100.00
  N/T Lê Tâm Hiệp và cháu Lê T. Anh $100.00

  4. Phu nhân của NT Nguyễn V. Nhựt đã lập danh sách đóng góp thức ăn cho ngày giỗ Tổ Thánh Trần, do đó quý phu nhân muốn đóng góp thức ăn xin liên lạc với chị Nhựt, số điện thoại (972) 352-2693

  5.Để ngày Giỗ Tổ Đức Thánh Trần được chu đáo. Ban Tổ Chức xin quý Chiến Hữu vui lòng có mặt tại Trụ Sở Cộng Đồng lúc 12:30 PM để giúp tay trang hoàng và tập dợt nghi thức chào cờ.

  6. Ban Tổ Chức yêu cầu quý Chiến Hữu mặc quân phục nếu có để buổi lễ thêm phần long trọng.

  Trân trọng
  CH Nguyễn V. Nở
  Monday, August 29, 2011 1:47 PM
  nguyenno24@gmail.com

 7. To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  THIỆP MỜI THAM DỰ NGÀY THÁNH TỔ BINH CHỦNG NHẢY DÙ

  KÍNH CHUYỂN THIỆP MỜI THAM DỰ NGÀY THÁNH TỔ BINH CHỦNG NHẢY DÙ.

  LỄ Thánh Tổ sẽ ĐỰỢC TỔ CHỨC:

  12 GIỜ TRƯA
  NGÀY CHỦ NHỰT 2 THÁNG 10 NĂM 2011
  TẠI NHÀ THỜ CHÚA KITÔ VUA
  1112 EAGLE DRIVE
  FORT WORTH, TX 76111

  DẠ TIỆC LÚC 4 PM TẠI:
  A1 BUFFET
  2208 NEW YORK AVE.
  ARLINGTON, TX 76010
  GIÁ VÉ LÀ $25.00 MỖI PHẦN ĂN

  QUÝ N/T, C/H MUỐN THAM DỰ XIN VUI LÒNG GỌI NGUYỄN V. NỞ #972-816-4339 ĐỀ LẤY VÉ.

  TRÂN TRỌNG
  HT NGUYỄN VĂN NỞ
  Sunday, September 11, 2011 9:57 PM
  nguyenno24@gmail.com

 8. To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Cc: "LAC BANG LINH" banglinhlv@gmail.com
  HỘI Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI TQLC

  KÍNH GỞI Niên Trưởng (NT)/Chiến Hữu (CH) Hải Quân

  ANH LẠC {PHONE 972-900-1531} CÓ GIỮ 10 VÉ TQLC. QÚY NT/CH MUỐN THAM DỰ NGÀY TQLC, XIN VUI LÒNG liên lạc CH LẠC.

  TRÂN TRỌNG
  HQ NGUYỄN Văn NỞ
  Monday, August 29, 2011 9:26 PM
  nguyenno24@gmail.com

back to top