Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-11| Tháng 02-11| Tháng 03-11| Tháng 04-11| Tháng 05-11| Tháng 06-11| Tháng 07-11| Tháng 08-11| Tháng 09-11| Tháng 10-11| Tháng 11-11| Tháng 12-11|

Tin Biển Tháng 10 Năm 2011 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: "gdhqtzdfw" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Tường trình chi tiết buổi hop mặt ngày 23/10/2011

  Tường trình chi tiết buổi họp mặt tại nhà N/T Dục ngày 23/10/2011 v/v Tổ Chức Đại Hội Hải Quân Toàn Quốc và Bầu Tổng Hội Trưởng cho nhiêm kỳ mới.

  Thân Kính .
  Lê Phúc Cường
  Wednesday, October 26, 2011 12:23 PM
  cuonglehq2@sbcglobal.net


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Subject: Re: Bản thảo thư ngỏ và ghi danh..

  Tham chiếu biên bản buổi họp ngày 23 tháng 10 vừa qua . Mọi người đã đồng thuận :

  1/ Đồng ý yểm trợ tổ chức ngày Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) toàn quốc Hoa Kỳ nhân kỷ niệm ngày thành hình Hải Quân và đề nghị soạn thảo thư mời và ghi danh (xin coi bản đính kèm dạng Adobe Acrobat PDF).

  2/ Bầu tạm thời Trưởng Ban Tổ chức là N/T Nguyễn Văn Nhựt ( Tổng Thư Ký /Tổng Hội ) và phó Trưởng Ban là C/H Nguyễn Văn Nở ( Hội Trưởng/Hội Hải Quân Trùng Dương).

  Xin quí vị góp ý.
  NXDuc
  nxduc@aim.com
  Date: Monday, October 24, 2011, 9:55 PM

 2. To: t-nguyen3@raytheon.com
  Cc: GDHQTZ gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Subject: Phân Ưu

  PHÂN ƯU
  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

  Chúng tôi vừa được tin trễ Thân Phụ của Chiến Hữu Nguyễn Văn Thông là
  Cụ Ông Nguyễn Khôi
  Đã mãn phần ngày 9 tháng Mười năm 2011
  tại Nha Trang, Việt Nam
  Hưởng thượng thọ 90 tuổi

  Chúng tôi gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chân thành chia buồn cùng Chiến Hữu Nguyễn Văn Thông và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Cụ Ông Nguyễn Khôi sớm tiêu diêu miền cực lạc

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  T.M Hôi Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW- Texas
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, October 24, 2011 9:01 PM


  To: "gdhqtzdfw@googlegroups.com" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Subject: Re: Phân Ưu

  Được tin trễ, cụ ông Nguyễn Khôi đã được Chúa gọi về, gia đình Trịnh Phú xin Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Nguyễn văn Thông và tang quyến nguyện cầu linh hồn Cụ ông sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

  Thành Kính
  Phú, Loan và gia đình
  ptt616@yahoo.com
  Date: Tuesday, October 25, 2011, 1:35 AM


  To: "Duc 20 Nguyễn X" nxduc@aim.com, "GiaDinhHQTZDFW" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Cc: dhwin@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, khloc@yahoo.com, lha_bedard@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, le.uyen@att.net, NHUYNH48@gmail.com, tamkinh83@yahoo.com, ptt616@yahoo.com, BEBAY53@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, VTRAN49@yahoo.com, taichi_cho@yahoo.com, LTD1940@hotmail.com, KHA.NGUYEN@marriott.com, khapham44@yahoo.com, binhtrinh@hotmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, hieple17@hotmail.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ANHTONY1975@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, PTCD@aol.com, CHI@civilassociates.com, ldoan20@yahoo.com, CTRAN21@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, hieudchau@hotmail.com, emhoang@att.net, QUIVNGUYEN@yahoo.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, MYNGUYENHQ25@gmail.com, Tran_cheri@yahoo.com, dnguyen1117@gmail.com, hbui26@yahoo.com, CACHQ17@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, navymanHQ2@sbcglobal.net, HOANG2914@yahoo.com, TUYET.TRAN1022@gmail.com, kytran48@yahoo.com, BANGLINHLV@gmail.com, tamlebui@hotmail.com, "Buu Nguyen" mikeynguyen_2000@yahoo.com
  Subject: TIN BUỒN --- THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ---

  Kính thưa Quý NT, Quý Anh Chị Em HQTZ

  Nhận trễ tin buồn: Thân Phụ của Nam Dương 2 Nguyễn Văn Thông là Bác NGUYẼN KHÔI đã mãn phần vào ngày 09 tháng 10 năm 2011 tạị Nha Trang Thành Việt Nam. Hưởng thọ 90 tuổi.

  Xin chuyển TIN BUỒN này đến Tổng Hội HQ, Hội HQTZ/DFW, Gia Đình Đệ Nhị Nam Dương (SQHQ/22) tùy nghi liên lạc chia buòn. Anh Thông đã về VietNam lo tang lễ, hiện tại tôi chỉ có email của Thông trong sở làm là t-nguyen3@raytheon.com.

  Người thông báo
  TX2 TB Côn DFW Texas
  mcvancon@gmail.com
  Date: Monday, October 24, 2011, 7:20 PM

 3. To: thuoct@yahoo.com
  Cc: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Subject: Phân Ưu

  PHÂN ƯU
  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

  Chúng tôi vừa được tin buồn Thân Phụ của Chiến Hữu Nguyễn Văn Thước là Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Thành vừa được Chúa gọi về lúc 9:30 tối ngày 20 tháng Mười năm 2011 tại Universal Health Hospice, Ft Worth, Texas. Hưởng thượng thọ 86 tuổi.

  Chúng tôi gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chân thành chia buồn cùng Chiến Hữu Nguyễn Văn Thước và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Thành sớm hưởng nhan Thánh Chúa

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  T.M Hôi Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW- Texas
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Monday, October 24, 2011, 8:52 PM


  To: "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com, thuoct@yahoo.com
  Subject: Thông Báo

  THÔNG BÁO

  Chúng tôi vừa được tin buồn Thân Phụ của
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Thước
  Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Thành
  Vừa được Chúa gọi về lúc 9:30 tối ngày 20 tháng Mười năm 2011 tại Universal Health Hospice Ft Worth Texas. Hưởng thượng thọ 86 tuổi

  T.M Hôi Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW- Texas
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở xin thông báo
  nguyenno24@gmail.com
  Date: Monday, October 24, 2011, 8:48 PM

  P.S.: Xin đính kèm

  Chương Trình Dọc Kinh Và Lễ An Táng

  Nhà Quàn: Shannon Rose Hill Funeral Chapel and Cemetery
  7301 East Lancaster
  Fort Worth, TX 76112
  Thứ Tư (10-26-11) 6pm-9pm (dọc kinh 7:30pm)
  Thứ Năm (10-27-11) 6pm-9pm (dọc kinh 7:30pm)
  Thứ Sáu (10-28-11) 6pm-9pm (dọc kinh 7:30pm)

  Lễ An Táng
  Thứ Bảy (10-29-11) 11am
  Nhà Thờ Our Lady of Fatima
  5109 Lancaster Avenue
  Fort Worth, TX 76112

  Chúng tôi sẽ đến thăm viếng nhà Quàn vào lúc 6:00 PM ngày Thứ Tư 26 tháng 10, Năm 2011, xin kính mời quý NT, quý Chiến Hữu và quý phu nhân cùng tham dự


  To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Thông báo

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng và Qúi Chiến hưũ

  Tôi vừa nhận được tin thân phụ Hổ Cáp 2 Nguyễn Văn Thước thành viên của gia đi`nh Hải Quân Trùng Dương DFW là cụ ông Giu se Nguyễn Văn Thành vừa thất lộc tại Fort Worth, Texas ngày 20 tháng 10 năm 2011. Hưởng thọ 86 tuổi. Ngày giờ tang lễ chưa được biết.

  Trân trọng thông báo . Xin anh Hội Trưởng và Qúi vị tùy nghi thăm hỏi và phân ưu.

  Nguye^~n Xua^n Du.c
  Saturday, October 22, 2011 1:23 AM
  nxduc@aim.com

 4. To: gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Subject: LỄ THÁNH TỔ HẢI QUÂN VNCH TẠI LOUISIANA

  LỄ-THÁNH-TỔ-HẢI-QUÂN-VNCH-TẠI-LOUISIANA năm 2011

  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc@aim.com
  Sent: Wednesday, October 12, 2011 4:22 PM

 5. To: " 0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH " NHUYNH48@GMAIL.COM, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@GMAIL.COM, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@YAHOO.COM, "0C3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@HOTMAIL.COM, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LAM N CẨN" DANHNLAM@ATT.NET, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT " nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN " ANHTONY1975@YAHOO.COM, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN " PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO " CHI@CIVILASSOCIATES.COM, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@HOTMAIL.COM, "22 HÙNG LÊ " hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@GMAIL.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN " MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI " hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@YAHOO.COM, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@YAHOO.COM, "30 TUYẾT DIỄN " TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, "31 KỲ TRẦN" kytran48@yahoo.com, "31 LAC BANG LINH" BANGLINHLV@GMAIL.COM, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com
  ĐẶC SAN XUÂN CHIẾN SĨ 2012

  ĐẶC SAN XUÂN CHIẾN SĨ 2012 CẦN QÚI NT/CH VIẾT 1 BAÍ VỀ HQ. XIN GỞI BÀI VIẾT GẤP VỀ NGUYENNO24@GMAIL.COM .

  THÂN,
  N V NỞ
  Tuesday, October 11, 2011 2:18 PM
  nguyenno24@gmail.com

 6. To: NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com
  Subject: Thu Moi Tham Du Le Thanh To Hai Quan Duc Tran Hung Dao tai Houston Texas Ngay 23 Thang 10

  Kinh Gui Anh Hoi Truong cung cac Anh CHi trong Hoi Hai Quan Trung Duong Dallas,

  Gui cac Anh Chi Thu Moi Tham Du Le Thanh To HAi Quan tai Houston do Hoi HAi Quan Houston To chuc.

  Nhan dip nay nho Anh No cung vai Anh Chi co the phu giup cho Toan Quoc Thanh Quan Ky.

  Rat Cam On!

  Đỗ Hữu Huân
  tonydo2011@gmail.com
  Date: 2011/10/7

 7. To: "0C QUANG LƯU" quangluu68@hotmail.com, "00 KHƯƠNG HỮU LỘC" khloc@yahoo.com, "00 MỸ LINH HÀ" lha_bedard@yahoo.com, "00 NT DƯ T HÙNG" voongaiv@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, "07 LÊ THÀNH UYỄN" le.uyen@att.net, "0C NGHIÃ HUỲNH" NHUYNH48@gmail.com, "0C Nhơn Trần" tamkinh83@yahoo.com, "0C PHU TRINH" ptt616@yahoo.com, "0C QUANG LƯU BAXA" BEBAY53@gmail.com, "0C TƯỜNG HQ17" tuonghq17@yahoo.com, "0C VINH TRẦN" VTRAN49@yahoo.com, "0C3 Cho Nguyen" taichi_cho@yahoo.com, "12 LỄ ĐỔ" LTD1940@hotmail.com, "15 KHA X PHẠM" KHA.NGUYEN@marriott.com, "15 PHẠM KHA" khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, "16 LANG NGUYỄN" nguyenlang1@yahoo.com, "16 PHẠM HUY HY" phamhy@sbcglobal.net, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, "18 DƯƠNG MINH NHỰT" nhutminhd@sbcglobal.net, "18 TRUNG TRẦN" trungt18@yahoo.com, "19 Con Truong" MCVANCON@gmail.com, "19 CƯ NGUYỄN" ANHTONY1975@yahoo.com, "19 HOA HO" hoaho1300@yahoo.com, "19 NGUYỄN HỮU DUYỆT" dhwin@yahoo.com, "19 PHƯỚC NGUYỄN" PTCD@aol.com, "20 CHÍ ĐÀO" CHI@civilassociates.com, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, "20 LƯƠNG ĐOÀN" ldoan20@yahoo.com, "21 CƯỜNG TRẦN" CTRAN21@hotmail.com, "22 HÙNG LÊ" hunglek22@yahoo.com, "23 HIẾU Đ CHÂU" hieudchau@hotmail.com, "24 EM HOÀNG" emhoang@att.net, "24 NỞ NGUYỄN" nguyenno24@gmail.com, "24 QUI NGUYEN" QUIVNGUYEN@yahoo.com, "25 CƯỜNG LÊ" cuonglehq2@sbcglobal.net, "25 MỸ NGUYỄN" MYNGUYENHQ25@gmail.com, "25 Trần Gia Bảo" Tran_cheri@yahoo.com, "25 ĐỨC B NGUYỄN" dnguyen1117@gmail.com, "26 HƯNG BÙI" hbui26@yahoo.com, "27.CÁC NGÔ HQ17" CACHQ17@yahoo.com, "28 NGUYỄN V. LẠC" lacdathanh@yahoo.com, "30 LÝ NGUYỄN" navymanHQ2@sbcglobal.net, "30 SANG ÁNH HOÀNG" HOANG2914@yahoo.com, "30 TUYẾT DIỄN" TUYET.TRAN1022@gmail.com, "31 KỲ TRẦN" kytran48@yahoo.com, "31 LAC BANG LINH" BANGLINHLV@gmail.com, "BÙI LÊ TÂM" tamlebui@hotmail.com, "GDHQTZ" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Re: GÍÚP VĂN NGHỆ TRI ÂN VÀ TƯỞNG NIỆM

  KÍNH THƯA QUÝ NT/CH.

  BAN TỔ CHỨC VĂN NGHỆ "TRI ÂN VÀ TƯỞNG NIÊM " CÓ GỞI 20 VÉ ĐỒNG HẠNG $ 25.00 CHO TÔI ( CÓ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO BÚT VIỆT VÀ NHIỀU BÁO KHÁC TẠI ĐALLAS).

  CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CÓ CÁC CA SĨ: HỒ HOÀNG YẾN ,NGUYỄN HỒNG NHUNG, ,Y PHỤNG PHƯƠNG HỒNG QUẾ, ĐAN NGUYÊN ,LƯƠNG TÙNG QUANG ,QUỐC KHANH , VÀ HÁI KỊCH CÓ KIỀU OANH, LÊ HUỲNH . BAN NHẠC OCEANS BAND . MC: NAM LỘC

  QUÝ NT/CH MUỐN THAM DỰ BUỔI VĂN NGHỆ XIN GỌI TÔI 972-816-4339. NGOÀI RA CÒN CÓ VÉ HẠNG NHẤT $ 50.00 VÀ VÉ VIP $75.00,

  TRÂN TRỌNG
  NGUYỄN VĂN NỞ
  Sunday, October 9, 2011 1:21 PM
  nguyenno24@gmail.com

 8. To: "gdhqtzdfw" gdhqtzdfw@googlegroups.com
  Fw: Đại Lễ Thánh Tổ Hải Quân tại New South Wales, Úc Châu

  Hình Ảnh Lễ Đức Thánh Trần do GĐ HQHH/NSW tổ chức.

  Trần Đại Trung
  trungt18@yahoo.com
  Sunday, October 9, 2011 2:47 PM

 9. To: nguyenno24@gmail.com, gdhqtzdfw@googlegroups.com, quangluu68@hotmail.com, khloc@yahoo.com, lha_bedard@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, le.uyen@att.net, NHUYNH48@GMAIL.COM, tamkinh83@yahoo.com, ptt616@yahoo.com, BEBAY53@GMAIL.COM, tuonghq17@yahoo.com, VTRAN49@YAHOO.COM, taichi_cho@yahoo.com, LTD1940@HOTMAIL.COM, KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM, khapham44@yahoo.com, binhtrinh@hotmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, hieple17@hotmail.com, nhutminhd@sbcglobal.net, trungt18@yahoo.com, MCVANCON@gmail.com, ANHTONY1975@YAHOO.COM, hoaho1300@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, PTCD@aol.com, CHI@CIVILASSOCIATES.COM, ldoan20@yahoo.com, CTRAN21@HOTMAIL.COM, hunglek22@yahoo.com, hieudchau@hotmail.com, emhoang@att.net, QUIVNGUYEN@YAHOO.COM, cuonglehq2@sbcglobal.net, MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM, Tran_cheri@yahoo.com, dnguyen1117@gmail.com, hbui26@yahoo.com, CACHQ17@YAHOO.COM, lacdathanh@yahoo.com, navymanHQ2@sbcglobal.net, HOANG2914@YAHOO.COM, TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM, kytran48@yahoo.com, BANGLINHLV@GMAIL.COM, tamlebui@hotmail.com... moreMessage contains attachments1 File (58KB)Thánh tổ DFW.docNo virus threat detectedFile: Thánh tổ DFW.docDownload File
  Thư mời

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ Hải Quân thuộc Hội Hải Quân DFW,

  Kính thưa qúi vị,

  Vì nhu cầu hợp đoàn để thể hiện tinh thần Đoàn Kết mà Đức Thánh Tổ Hải Quân đã thực hiện trong qúa khứ và qua bài nói chuyện của Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhựt trong ngày Thánh Tổ vừa qua cũng như sự tham khảo từ mọi nơi.

  Chúng tôi , Tổng Hội Hải Quân trân trọng kính mời Qúi vị dành chút thời giờ đến tư gia chúng tôi
  vào ngày 23 tháng 10 năm 2011 lúc 3:00PM
  Địa chỉ : 813 Parkway Blvd
  Coppell, Texas 75019.
  972-462-0976 {home}
  214-334-7024 {cell}
  để cùng thảo luận vấn đề : " TỔ CHỨC NGÀY HỌP MẶT TẤT CẢ HẢI QUÂN VNCH NHÂN NGÀY KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH HÌNH QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN " vào tháng 3 hay tháng 5 năm 2012.

  Sự hiện diện và góp ý của Qúi vị sẽ giúp Tổng Hội thực hiện ngày "Đại Hội Hải Quân" . Hy vọng với sự giúp đở cuả Qúi vị và Hội Hải Quân địa phương Tổng Hội sẽ tổ chức tại Dallas.

  Trân trọng kính mời.
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  Thursday, October 6, 2011 7:36 PM
  nxduc@aim.com

 10. To: gdhqtzdfw gdhqtzdfw@googlegroups.com; nhanvu7887 nhanvu7887@yahoo.ca; LePhung LePhung@hotmail.com; bretons bretons@googlegroups.com; DGNguyen DGNguyen@sbcglobal.net; HNguyen482 HNguyen482@aol.com; vannguyen7757 vannguyen7757@yahoo.com; trietn trietn@shaw.ca; ngynd ngynd@yahoo.com; chanh_dang chanh_dang@sbcglobal.net; docam11 docam11@yahoo.com; spanishbeach spanishbeach@gmail.com; hnguyen99_99 hnguyen99_99@yahoo.com; ashqvnch ashqvnch@hotmail.com; Kedo33 Kedo33@Bellsouth.net; petrusky68 petrusky68@yahoo.com; anthuan anthuan@vssmn.org; loannguyenokc loannguyenokc@yahoo.com; luudhuyen luudhuyen@yahoo.com; LeonNguyen LeonNguyen@aol.com; Khuepham Khuepham@cox.net; phunghocthong phunghocthong@yahoo.com.au; nguyen_dkhuc nguyen_dkhuc@yahoo.com; miang44 miang44@hotmail.com; tonghoihqhh.vnch tonghoihqhh.vnch@gmail.com; BDLuotsong BDLuotsong@yahoo.com; NXDuc NXDuc@aol.com; tonydo2001 tonydo2001@yahoo.com; trietn trietn@show.ca; Ichnguyen31 Ichnguyen31@yahoo.com; trantin678 trantin678@yahoo.com; trantuanduc trantuanduc@sbcglobal.net; Thumaibui Thumaibui@cox.net; Nnquynh Nnquynh@aol.com; Nguyentong2 Nguyentong2@Netzero.com; aihuuhqhhsd aihuuhqhhsd@gmail.com; Lhortensia75 Lhortensia75@free.fr; vannguyen vannguyen@yahoo.com; sapham sapham@aol.com; HDLQHNguyen HDLQHNguyen@free.fr; hoithanhuuhhtt hoithanhuuhhtt@yahoo.com; niem87 niem87@yahoo.com; loc.tran loc.tran@siemens.com; hq611 hq611@juno.com; haiquan haiquan@gmx.net; hqhhvn hqhhvn@yahoo.com; hancuong hancuong@hotmail.com; nguyen_dkhuc nguyen_dkhuc@Yahoo.com; NXDuc NXDuc@aim.com; petervu22 petervu22@yahoo.com; vgpgermany vgpgermany@gmx.net; tanhung17 tanhung17@yahoo.com; to.v.pham to.v.pham@sbcglobal.net; canhhdinh canhhdinh@yahoo.com; hqvnx8 hqvnx8@yahoo.com; htrinh19 htrinh19@yahoo.com; vanquipham vanquipham@gmail.com; ngqd ngqd@hotmail.com; dnbb dnbb@denhibaobinh.com; nthovu nthovu@gmail.com; hdinh5810 hdinh5810@yahoo.com; nguyenkimtan nguyenkimtan@hotmail.com; tbdluotsong tbdluotsong@yahoo.com; tcung49 tcung49@yahoo.com; henryddinh henryddinh@yahoo.com; trantax trantax@shaw.ca
  Subject: Thông báo

  Trân trọng thông báo cùng Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ ,

  Chúng tôi vừa nhận được tin Bác Sĩ Trần Ngươn Phiêu, nguyên y sĩ trưởng Quân chủng Hải Quân, nguyên Bộ Trưởng Bô Xã Hội vừa được di chuyển vào nhà thương rehab trong tình trạng không mấy khả quan. Qúi vị có thể gọi điện thọai thăm hỏi qua điện thoại 806-236-3943. Ngoài ra Tổng Hội Hải Quân dự liệu một lễ cuối cùng cho ông. Nếu được TTYC qúi Hội Hải Quân tại Dallas, Oklahoma City và Wichita Kansas yểm trợ nhân sự khi cần.

  Trân trọng.
  HQ Nguyễn Xuân Dục / THT Tổng Hội Hải Quân
  nxduc@aim.com
  Sent: Tue, Oct 4, 2011 6:59 am

 11. To: NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com
  Cc: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 NT DƯ T HÙNG voongaiv@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C NGHIÃ HUỲNH NHUYNH48@GMAIL.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Cho Nguyen taichi_cho@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 15 PHẠM KHA khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang1@yahoo.com; 16 PHẠM HUY HY phamhy@sbcglobal.net; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 DƯƠNG MINH NHỰT nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 HOA HO hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 20 CHÍ ĐÀO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯƠNG ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@sbcglobal.net; 25 MỸ NGUYỄN MYNGUYENHQ25@GMAIL.COM; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 28 NGUYỄN V. LẠC lacdathanh@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 SANG ÁNH HOÀNG HOANG2914@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM; 31 KỲ TRẦN kytran48@yahoo.com; 31 LAC BANG LINH BANGLINHLV@GMAIL.COM; BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com
  Subject: SBTN / VIDEO NGÀY GIỔ TỔ

  KÍNH CHUYỄN

  SBTN video ngày Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, 18 tháng 9 năm 2011

  Nguyễn Văn Nở
  Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương tại Dallas-Fort Worth, Texas
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Fri, September 30, 2011 11:22:42 AM

back to top