Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-10| Tháng 02-10| Tháng 03-10| Tháng 04-10| Tháng 05-10| Tháng 06-10| Tháng 07-10| Tháng 08-10| Tháng 09-10| Tháng 10-10| Tháng 11-10| Tháng 12-10|

Tin Biển Tháng 9 Năm 2010 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: giadinhhqdfw@googlegroups.com
  Thực Đơn ngày Giỗ Tổ Thánh Trần

  Kính thưa quí Niên Trưởng, qúi Chiến Hữu và quí phu nhân

  Chị Nhựt có nhờ chúng tôi email danh sách những qúi phu nhân và quí chiến hữu đã nhận nấu những món ăn cho ngày Giỗ Tổ Thánh Trần, ngày 26 tháng 9, 2010

  Trưởng Ban Ẩm Thực: Chị Nhật Điện Thoaí: 972-660-8843

  Tên Món Ăn

  A/C Côn: Cơm Chiên & rum cake
  A/C Tường: Bánh bao chỉ
  A/C Lang: Mì Xaò thập cẩm
  Chị Mỹ: Miến Xaò thập Cẩm
  A/C Dục: Miến Xaò thập Cẩm
  A/C Nhựt: Goỉ Ngó Sen
  A/C Bình: Bánh Cuốn
  A/C Thanh: Bánh ích Trần
  A/C Cường: Bánh Bột Lọc
  Niên Trưởng (NT) Bá: Chả Giò, Bánh Cuốn
  A/C Lễ: Bánh Dầy & Chả Luạ, 2 điã xôi cúng
  A/C Liêm: Bánh hoỉ, Nước mắm, rau
  A/C Lạc: Xôi đậu
  A/C Nhơn: Gỏi Ngó Sen
  A/C Hoan: Xôi
  A/C Nhựt/Chi: Hoa quả bàn thờ Thánh Tổ
  A/C Trung: Chả giò

  Anh Thân: $50.00
  NT Uyển: $100.00
  A/C Nở: $100.00
  Anh Đông: $30.00
  Anh Các: $20.00
  Anh Hoàng Em: $30.00
  Anh Châu Văn Hai: $100.00
  B/S Tích: $20.00
  A/C Tường: $100.00
  A/C Lạc: $30.00
  A/C Chí: $100.00
  Bà Hà Văn Ngạc: $200.00
  Dr. Khương Hữu Lộc: $100.00
  Bà Quả Phụ Đặng Đức Kiên (thân mẫu Chị Côn): $30.00
  A/C Quang: $50.00
  A/C Hiệp: $50.00
  Anh Lý: $50.00
  NT Dư Trí Hùng: $50.00
  A/C Kha: $50.00
  NT Châu: $30.00
  A/C Qui': $100.00
  A/C Lý Ngọc Châu: $50.00

  Chi Lang: Đìã giấy, Muỗng, Niã, napkins, ly
  Chị Nỡ: Nước Uống 300 chai
  Chị Nở: Khăn Traỉ Bàn, Đuã, dao, kéo, thớt
  Chị Nhật:. muỗng lớn, Khay lớn

  Thân chào đoàn kết
  Nguyễn Văn Nở
  Friday, September 24, 2010 5:07 PM
  nguyenno24@gmail.com

  Hội Hải Quân Trùng Dương tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

  Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần - Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa
  ngày 26 tháng 9 năm 2010 tại Garland, Texas, USA

 2. To: giadinhhqdfw@googlegroups.com
  Thư mời Giỗ Tổ Đức Trần Hưng Đạo

  Kính thưa qúy Niên Trưởng, Quí Chiến Hữu và qúy phu nhân,

  Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày lễ Húy Nhật thứ 710 của Đức Thánh Trần Hưng Đạo ngày 26 tháng 9, 2010, Thiệp mời chúng tôi đã gởi cho hai Cộng Đoàn, các Hội đoàn, các cơ quan truyền thông báo để thông báo cho đồng hương, Chúng tôi cũng đã gởi cho cho tất cả các Niên Trưởng (NT), chiến hữu trong gia đình Trùng Dương theo danh sách của NT Trần Đại Trung. Nêú chúng tôi thiếu sót các NT, các Chiến Hữu nào không có tên trong danh sách xin nhận thư mời này là lời mời chân thành của Ban Tân Chấp Hành.

  Xin qúy vị mở attached file để đọc thư mời

  Chào đoàn kết
  Nguyễn Văn Nở
  Friday, September 17, 2010 10:31 AM
  nguyenno24@gmail.com

 3. Chương Trình Sinh Hoạt năm 2010-2012 của Hội Hải Quân Trùng Dương tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA (dạng Adobe Acrobat PDF)
 4. To: giadinhhqdfw@googlegroups.com
  Tổng dợt văn nghệ cho ngày giỗ Tổ

  Kính thưa qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân

  Theo yêu cầu của Niên Trưởng (NT) Lang, tôi sẽ là người phụ trách email thông báo những tin tức liên hệ về chương trình văn nghệ ngày giỗ Tổ 26 tháng 9, 2010.

  NT Lang trân trọng mời các chiến hữu các phu nhân yêu văn nghệ với hảo ý đóng góp cho chương trình văn nghệ ngày giỗ Tổ thêm phong-phú, xin qúy vị dành chút thì giờ tham gia buổi họp mặt tổng dợt cho chương trình văn nghệ tại tư gia của NT Lang:

  Điạ chỉ: 2934 Pegasus Ct
  Grand Prairie, TX 75052
  Điện thoại NT Lang: (972) 533-7111
  vào lúc 2:00 PM ngày chủ nhật 19 tháng 9, 2010

  Với những vị bận rôn không thể đến tham dự ngày tổng dợt, xin liên lạc NT Lang cho biết tên bài hát quí vị muốn trình diễn để NT Lang tiện việc sắp xếp chương trình.

  Kim Dung
  Friday, September 17, 2010 11:35 AM
  nguyenno24@gmail.com

back to top