Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-10| Tháng 02-10| Tháng 03-10| Tháng 04-10| Tháng 05-10| Tháng 06-10| Tháng 07-10| Tháng 08-10| Tháng 09-10| Tháng 10-10| Tháng 11-10| Tháng 12-10|

Tin Biển Tháng 6 Năm 2010 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyenno24@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, nguyenno24@gmail.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com
  Cc: kedo33@bellsouth.net
  Fwd: Tin buồn

  Kính gởi Quí Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ,

  Chúng tôi vừa nhận được tin buồn nhạc mẫu của Niên Trưởng Đỗ Kiểm là cụ bà qủa phụ Lê Ngọc Toản nhũ danh Nguyễn thị Mỹ vừa thất lộc tại Sydney, Australia ngày 21 tháng 6 năm 2010, lúc 6:30Am. Hưỡng thọ 95 tuổi. Trân trọng thông báo đến Qúi vị để tùy nghi.

  Nguyễn Xuân Dục

  Phân ưu

  Chúng tôi vừa nhận được tin cụ bà nhạc mẫu của Niên Trưởng Đỗ Kiểm là Cụ bà qủa phụ Lê Ngọc Toản nhũ danh Nguyễn Thị Mỹ vừa thất lộc tại Sydney, Úc Châu vào ngày 21 tháng 6 năm 2010, hưỡng thọ 95 tuổi. Thay mặt Hội Hải Quân Dallas-Fortworth và vùng phụ cận xin thành kính phân ưu đến Ông bà Niên Trưỡng Đỗ Kiễm và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn cụ bà Nguyễn thị Mỹ sớm vào cỏi vĩnh hằng với Chúa Kitô đời đời.

  Thành kính phân ưu
  TM Hôi Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fortworth
  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc@aim.com
  Sunday, June 27, 2010 9:45 AM

 2. To: le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyenno24@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, nguyenno24@gmail.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com
  Thông báo

  Trân trọng thông báo cùng Qúi Niên Trưởng, Qúi chiến hưũ :

  1/ Tình trạng sức khỏe Niên Trưởng Nguyễn Văn Chuyên :
  Sáng nay chúng tôi đã đi thăm Niên Trưởng Nguyễn Văn Chuyên ( K7/SQNT) tại nhà dưỡng lảo Victoria Center 310 South Jupiter, Allen, Texas phòng 208. Bện tình đã có phần khả quan hơn tuy chưa phát âm thành tiếng và ngồi xe lăn, nhưng tinh thần rất tốt và đang được theo dỏi điều trị và Physic therapy hàng ngày. Niên Trưởng Chuyên rất vui và lên tinh thần khi có người đến thăm. Ông cho biết Niên Trưởng Dư Trí Hùng có ghé thăm.

  2/ Sinh hoạt Liên Hội Cưụ Quân nhân Dallas-Fortworth.
  Chúng tôi mới nhận được thư mời tham dự buổi họp Bầu lại Liên Hội Trưởng vào ngày 18 tháng 7 năm 2010 tại trụ sở Cộng Đồng Fortworth vào lúc 2 :00 PM. Qúi vị nào muốn tham gia Liên Hội với chức vụ Liên Hội Trưởng xin cho chúng tôi biết để đề cử.

  Trân trọng thông báo
  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc@aim.com
  Friday, June 25, 2010 6:59 PM

 3. To: le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyenno24@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, nguyenno24@gmail.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com
  Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, 19 tháng 6, 2010

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ,

  Như hằng năm ngày quân lực năm nay được dự trù tổ chức vào ngày thứ bảy 19 tháng 6 năm 2010 tại trụ sở Cộng Đồng Fort worth vào lúc 11:00 am. Xin qúi vị dành thời giờ đến tham dự. Hội Hải Quân và Không Quân được phân công trong phần tiếp tân. Tham gia văn nghệ xin liên lạc anh Trần Đại Trung . Niên trưởng Nguyễn Văn Nhựt sẽ đại diện chúng tôi trong buổi lễ.

  NXDuc
  Friday, June 11, 2010 12:26 AM
  nxduc@aim.com

 4. To: le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyenno24@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, nguyenno24@gmail.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com
  Fwd: Thong cao Bau Cu

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ Hải Quân DFW,

  Nhằm mục đích chỉ định Ban Chấp Hành của Hội Hải Quân Trùng Dương DFW cho niên khóa 2010-2012 và tham chiếu biên bản buổi họp tại nhà Niên Trưởng Đỗ Trọng Lễ . Nay trân trọng thông báo :

  -- Thành hình và mời một số Niên Trưởng, Chiến hưũ giúp trong Ủy Ban Bầu Cử.
  -- Thông cáo chính thức ấn định về bầu cử do Ủy Ban soạn thảo ( Đính kèm ).

  Trân trọng
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  Hội Trưởng
  Monday, May 31, 2010 8:06 AM
  nxduc@aim.com

  Ps. Xin qúi vị chuyển tin đến những qúi vị Hải Quân không có email nếu được


  Wednesday, June 9, 2010 7:51 PM
  From: nxduc@aim.com
  To: le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyenno24@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, nguyenno24@gmail.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com

  THÔNG CÁO
  Đề mục : Thông cáo chính thức v/v Bầu cử Tân Hội Trưởng Hội Hải QuânTrùng Dương DFW và vùng phụ cận, nhiệm kỳ 2010 – 2012.

  Nhằm xúc tiến việc bầu cử Tân Hội Trưởng nhiệm kỳ 2010-2012, nay thành lập Ủy Ban Bầu Cử gồm :

  Trưởng Ban : HQ Khương Hưũ Bá
  Phó Trưởng Ban : HQ Lê Thành Uyển
  Thư ký : HQ Nguyễn Văn Nhựt.

  Để giữ tính cách độc lập và vô tư, Qúi vị này sẽ không đầu phiếu cũng như đề cử Ứng Cử Viên.
  Ghi chú : HQ Nguyễn Văn Nở thuộc tài nguyên đầu phiếu nên được khuyến khích ra khỏi thành phần Ủy Ban Bầu Cử.

  Điều 1 : Ủy Ban Bầu Cử (UBBC) đảm trách :
  a/ Cổ động ứng cử viên (UCV) vào chức vụ Hội Trưởng
  b/ Kêu gọi tất cả thành viên sốt sắng tham dự đông đủ để cuộc bầu cử đạt được kết qủa mong muốn.
  c/ Ấn định lịch trình bầu cử và các thể lệ cần thiết.

  Điều 2 : Điều kiện Ưng Cử Viên :
  a/ Những thành viên đã liên tục tham gia sinh hoạt của Hội trong 1 năm sau cùng.
  b/ Không chấp nhận và không hợp tác dưới mọi hình thức với chế độ Cộng Sản Việt Nam .

  Điều 3 : Quyền đề cử Ứng Cử Viên :
  a/ Tất cả thành viên có quyền đề cử người đủ điều kiện giữ chức vụ Hội Trưởng.
  b/ Việc đề cử được thực hiện ngay trong buổi họp bầu cử trước khi đầu phiếu.
  *** c/ Theo tu chính sau kết qủa năm 2008 :
  Trường hợp chỉ có 1 Ứng cử viên hay không có ứng cử viên. Toàn thể hội viên hiện diện sẽ đề cử.

  Điều 4 : Thời hạn và thể thức ghi danh ứng cử :
  a/ Từ ngày ra thông cáo này ( 6/08/10) đến ngày họp bầu cử.
  b/ UCV đơn hay liên danh sẽ ghi danh với thư ký Ủy Ban Bầu Cử :
  HQ Nguyễn Văn Nhựt
  2224 Zion Hill, Grand Prairie , TX 75052
  Điện thoại : ( 972-660- 8843 )
  c/ Các đề nghị hay ý kiến phải thông báo cho thư ký UBBC ghi nhận và đúc kết trình ra trong ngày bầu cử.

  Điều 5 : Ngày bầu cử chính thức đã được biểu quyết là ngày Chủ nhật 07/25/2010 lúc 01:00 giờ trưa, tại tư gia HQ Vũ Văn Hoan.
  Địa chỉ : 2912 MONTALBO, Grand Prairie , Texas 75054 .
  Điện thoại : 682- 548-0033.

  Điều 6 : Những điều cần thảo luận bổ khuyết cho các điều trên sẽ được toàn thể thành viên hiện diện thông qua trong ngày bầu cử, trước khi đầu phiếu.

  Điều 7 : Đầu phiếu : Tất cả thành viên ngoài UBBC đều được đầu phiếu:
  a/ Theo cách bỏ phiếu kín .
  b/ Kiễm phiếu công khai .

  Đi ều 8 : Thông cáo này chính thức thay thế các văn kiện liên quan đến việc bầu cử nhiệm kỳ này đã được phổ biến trước.

  Trong cố gắng duy trì uy tín của màu cờ sắc áo tại địa phương, chúng tôi chân thành kêu gọi tinh thần trách nhiệm tự nguyện của qúi vị Ứng Cử Viên hay được đề cử và hoan nghinh sự nhiệt thành tham gia của toàn thể anh em Hải Quân để cuộc bầu cử được thành công tốt đẹp.

  Trân trọng Thông báo Ủy Ban Bầu Cử
  Hội Trưởng HQ Khương Hưũ Bá
  HQ Nguyễn Xuân Dục HQ Lê Thành Uyển
  HQ Nguyễn Văn Nhựt

back to top