Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-10| Tháng 02-10| Tháng 03-10| Tháng 04-10| Tháng 05-10| Tháng 06-10| Tháng 07-10| Tháng 08-10| Tháng 09-10| Tháng 10-10| Tháng 11-10| Tháng 12-10|

Tin Biển Tháng 7 Năm 2010 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: chanh_dang@sbcglobal.net, "Chau Ly 24" chauly@verizon.net, "Cho Nguyen OCS3" taichi_cho@yahoo.com, "Con Truong 19" MCVANCON@gmail.com, cuonglehq2@gmail.com, dhwin@yahoo.com, dnguyen1117@gmail.com, "Duc Nguyen" nxduc@aim.com, "Em Hoang24" emhoang@att.net, haiquantrungduong@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, "HUNG UONG 24" hung_uong555@yahoo.com, hunglek22@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, khloc@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, le.uyen@att.net, lha_bedard@yahoo.com, lnguyen804@aol.com, ltd1940@hotmail.com, MCTHANHHANG@YAHOO.COM, navymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, nguyenViet@msn.com, nhutminhd@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, ptt616@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, "Qui Nguyen 24" quyvnguyen@hotmail.com, tamlebui@hotmail.com, "Trung Tran" trungt18@yahoo.com, "Tuong Nguyen OCS" tuongdal@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, voongaiv@yahoo.com, vouu01@verizon.net
  Lễ Tưởng Niệm ĐứcThánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Quân Lưc VNCH

  Kính thưa quí Niên Trrưởng, quí chiến hữu và quí phu nhân

  Năm nay ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Quân Lực VNCH của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 9 năm 2010. May mắn và hãnh diện hơn chúng tôi Ban Tân Chấp Hành được giao phó đảm nhiệm trọng trách cao quí này. Chúng tôi chỉ là những Niên Đệ không nhiều kinh nghiệm về nghi thức để làm tròn trọng trách này chúng tôi kêu gọi quí Niên Trưỏng quí chiến Hữu và quí phu nhân tiếp tục giúp sức và chia sẻ tránh nhiệm với chúng tôi trong việc tổ chức ngày Giỗ, ngày Tưởng Niệm Thánh Tổ năm nay.

  Chúng tôi xin được thông báo cùng quí Niên Trưởng quí chiến Hữu cùng quí phu nhân chúng tôi đã mướn được điạ điểm cử hành ngày giỗ Thánh Tổ đó là:

  Trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Tarrant County
  2117 Roosevelt Drive, Suite F
  Dalwortington Gardens, TX 76013
  (817) 701-2155
  thời gian mướn địa điểm 12:00 AM tới 6:00PM

  N/T Trần D. Trung đã đồng ý sẽ giúp chúng tôi làm Thiệp Mời cho ngày Giỗ Tổ, chúng tôi cám ơn lòng nhiệt thành của N/T Trung.

  Chúng tôi đả được Niên Trưởng Nguyễn V. Nhựt cho mượn tư gia ngày 29 tháng 8 năm2010, chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12:00 AM. Chúng ta sẽ mỗi người sẽ mang một món ăn để cùng nhau ăn trưa và bàn về việc tổ chức và chia công tác cho ngày Giỗ Thánh Tổ.

  Điạ chỉ: 2224 Zion Hill Dr
  Grand Prairie, TX 75052
  Điện thoại (972)660-8843

  Cám ơn Niên TrưởngNguyễn V. Nhựt đã cho phép chúng ta mượn tư gia để họp mặt.

  Chúng ta luôn luôn hãnh diện là một chiến Hữu Hải Quân, những năm ở quân trường, những thời gian ra đơn vị, chúng ta đã được Huấn Chí đàng hoàng qua những cấp chi huy, những Cán Bộ quân trường thật kinh nghiệm, các vị đó đã Huấn Chí chúng ta không thể lơ là hay coi thường màu áo xanh quá khứ và nhất là Thánh Tổ của chúng ta, Chúng tôi thiết tha kêu gọi quí Niên Trrưởng, quí Chiến Hữu và quí phu nhân tham gia đông đủ, cùng nhau bàn bạc và chia sẻ công tác để ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Quân Lực VNCH được thành công mỹ mãn.

  Thân chào đoàn kết,
  Nguyễn V. Nở
  Wednesday, July 28, 2010 10:22 PM
  nguyenno24@gmail.com

 2. To: chanh_dang@sbcglobal.net, dhwin@yahoo.com, dnguyen1117@gmail.com, haiquantrungduong@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, hunglek22@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, khloc@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, le.uyen@att.net, lha_bedard@yahoo.com, lnguyen804@aol.com, ltd1940@hotmail.com, MCTHANHHANG@YAHOO.COM, navymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, nguyenViet@msn.com, nhutminhd@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, ptt616@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, tamlebui@hotmail.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, voongaiv@yahoo.com, "Chau Ly 24" chauly@verizon.net, "Cho Nguyen OCS3" taichi_cho@yahoo.com, "Con Truong 19" MCVANCON@gmail.com, "cuonglehq2@gmail.com" cuonglehq2@gmail.com, "Duc Nguyen" nxduc@aim.com, "EM HOANG 24" LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM, "Em Hoang24" emhoang@att.net, "HUNG UONG 24" HUNG_UONG555@YAHOO.COM, "NT Du Tri Hung" vouu01@verizon.net, "QUI NGUYEN 24" QUIVNGUYEN@HOTMAIL.COM, "Trung Tran" trungt18@yahoo.com, "Tuong Nguyen OCS" tuongdal@yahoo.com
  Subject: Fwd: THAM VIENG CHAU CAO QUY HUNG

  KINH GOI CAC NIEN TRUONG, CAC CHIEN HUU

  GIA DINH ANH CHI LAM, BEN LIEN HOI CUU CHIEN SI CO CHAU CAO Q. HUNG VUA QUA DOI. XIN CAC NT VA CHIEN HUU DANH CHUT THI GIO QUI BAU, NEU CO THE DUOC DE DEN CHIA BUON VA THAM VIENG CHAU HUNG THEO DIA CHI CUA EMAIL CUA LIEN HOI CCSNVCH/DFW.

  NAY KINH,
  NGUYEN VAN NO
  Thursday, July 29, 2010 10:02 AM
  nguyenno24@gmail.com


  To: nguyenno24@gmail.com
  Subject: Fwd: THAM VIENG CHAU CAO QUY HUNG

  Fwd Nở để tùy nghi

  Duke Nguyen
  nxduc@aim.com
  Date: 2010/7/29


  To: bacsichat@sbcglobal.net; Trieu.lai@yahoo.com; traudienk20@yahoo.com; csqgdfw@yahoo.com; hoanvan09@yahoo.com; lacbdq@yahoo.com; latnguyen2003@yahoo.com; hoiquancanhdfw@yahoo.com; hungtran1@sbcglobal.net; Nguyen Xuan Duc nxduc@aim.com; nguyen.thomas@sbcglobal.net; tombuinhaydu@hotmail.com; thabdq@yahoo.com; Tan Vo tanyvo@sbcglobal.net; Thuduc_DFW@yahoo.com; Phuocxluu@aol.com; chi_ba_nguyen@yahoo.com; cnthanh07@yahoo.com; chieubuiqlvn@gmail.com; ctn6305@sbcglobal.net; dallasvnradio@gmail.com; loiho3@yahoo.com; lkn7843@yahoo.com; Legiau@yahoo.com
  Subject: THAM VIENG CHAU CAO QUY HUNG

  Kính Quý Hội Đoàn, Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu:

  Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/DFW kính mời quý vị nếu được xin cùng đến Nhà Quàn Moore trên đường Davis, Arlington vào lúc 6 Giờ 30 chiều thứ Sáu, 30 tháng Bảy, 2010 để cùng thăm viếng cháu Cao Quý Hưng, chia buồn cùng Anh Chị Lâm và Tang Quyến.

  Trân Trọng.
  Thay mặt Ban Chấp Hành Liên Hội.
  Mũ Đỏ Bùi Quang Thống, LHT.
  lhcsvnchdfw@gmail.com
  Sent: Wed, Jul 28, 2010 8:04 pm

 3. To: chanh_dang@sbcglobal.net, "Chau Ly 24" chauly@verizon.net, "Cho Nguyen OCS3" taichi_cho@yahoo.com, "Con Truong 19" MCVANCON@gmail.com, cuonglehq2@gmail.com, dhwin@yahoo.com, dnguyen1117@gmail.com, "Duc Nguyen" nxduc@aim.com, dungzl@hotmail.com, "Em Hoang 24" hoangE@excite.com, haiquantrungduong@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, hunglek22@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, khloc@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, le.uyen@att.net, lha_bedard@yahoo.com, lnguyen804@aol.com, ltd1940@hotmail.com, MCTHANHHANG@YAHOO.COM, navymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, nguyenViet@msn.com, nhutminhd@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, ptt616@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, tamlebui@hotmail.com, "Trung Tran" trungt18@yahoo.com, "Tuong Nguyen OCS" tuongdal@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, voongaiv@yahoo.com, vouu01@verizon.net, "NO NGUYEN" nguyenno24@gmail.com
  Re: Thư Cảm Tạ

  Chúc mừng tân Hôi Trưởng trong tình đoàn kết.

  Lac
  Thursday, July 29, 2010 2:57 PM
  lacdathanh@yahoo.com


  To: "NO NGUYEN" nguyenno24@gmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, "Chau Ly 24" chauly@verizon.net, "Cho Nguyen OCS3" taichi_cho@yahoo.com, "Con Truong 19" MCVANCON@gmail.com, cuonglehq2@gmail.com, dnguyen1117@gmail.com, "Duc Nguyen" nxduc@aim.com, dungzl@hotmail.com, "Em Hoang 24" hoangE@excite.com, haiquantrungduong@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, hunglek22@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, khloc@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, le.uyen@att.net, lha_bedard@yahoo.com, lnguyen804@aol.com, ltd1940@hotmail.com, MCTHANHHANG@YAHOO.COM, navymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, nguyenViet@msn.com, nhutminhd@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, ptt616@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, tamlebui@hotmail.com, "Trung Tran" trungt18@yahoo.com, "Tuong Nguyen OCS" tuongdal@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, voongaiv@yahoo.com, vouu01@verizon.net
  Re: Thư Cảm Tạ

  Chu'c mu+`ng Ta^n Ho^.i Tru+o+?ng Ho^.i Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth (DFW). Than men chuc HQ No+? luo^n thua^.n buo^`m suo^i gio' ..

  Nguyễn Hữu Duyệt
  Wednesday, July 28, 2010 5:26 PM
  dhwin@yahoo.com


  To: chanh_dang@sbcglobal.net, "Chau Ly 24" chauly@verizon.net, "Cho Nguyen OCS3" taichi_cho@yahoo.com, "Con Truong 19" MCVANCON@gmail.com, cuonglehq2@gmail.com, dhwin@yahoo.com, dnguyen1117@gmail.com, "Duc Nguyen" nxduc@aim.com, dungzl@hotmail.com, "Em Hoang 24" hoangE@excite.com, haiquantrungduong@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, hunglek22@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, khloc@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, le.uyen@att.net, lha_bedard@yahoo.com, lnguyen804@aol.com, ltd1940@hotmail.com, MCTHANHHANG@YAHOO.COM, navymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, nguyenViet@msn.com, nhutminhd@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, ptt616@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, tamlebui@hotmail.com, "Tuong Nguyen OCS" tuongdal@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, voongaiv@yahoo.com, vouu01@verizon.net, "NO NGUYEN" nguyenno24@gmail.com
  Re: Thư Cảm Tạ

  CONGRATULATION !

  Trần Đại Trung
  Wednesday, July 28, 2010 4:05 PM
  trungt18@yahoo.com


  To: chanh_dang@sbcglobal.net; Chau Ly 24 chauly@verizon.net; Cho Nguyen OCS3 taichi_cho@yahoo.com; Con Truong 19 MCVANCON@gmail.com; cuonglehq2@gmail.com; dhwin@yahoo.com; dnguyen1117@gmail.com; Duc Nguyen nxduc@aim.com; dungzl@hotmail.com; Em Hoang 24 hoangE@excite.com; haiquantrungduong@yahoo.com; hbui26@yahoo.com; hoaho1300@yahoo.com; hoang2914@yahoo.com; hunglek22@yahoo.com; khapham44@yahoo.com; khloc@yahoo.com; lacdathanh@yahoo.com; ldoan20@yahoo.com; le.uyen@att.net; lha_bedard@yahoo.com; lnguyen804@aol.com; ltd1940@hotmail.com; MCTHANHHANG@YAHOO.COM; navymanHQ2@sbcglobal.net; nguyenlang1@yahoo.com; nguyenViet@msn.com; nhutminhd@sbcglobal.net; phamhy@sbcglobal.net; PTCD@aol.com; ptt616@yahoo.com; quangluu68@hotmail.com; tamlebui@hotmail.com; Trung Tran trungt18@yahoo.com; Tuong Nguyen OCS tuongdal@yahoo.com; tuonghq17@yahoo.com; tuyet.tran1022@gmail.com; voongaiv@yahoo.com; vouu01@verizon.net
  Subject: Thư Cảm Tạ

  Kính thưa quí Niên Trưởng, quí Chiến Hữu và quí phu nhân

  Cuộc bầu cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth và vùng phụ cận nhiệm kỳ 2010-2012 đã được Ban Bầu Cử tuyên bố theo tinh thần nội quy của Hội vào Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2010 tại tư gia chiến hữu Vũ V.Hoan . Kết quả theo thể thức bầu phiếu kín: tín nhiệm hoặc không tín nhiệm:

  - 27 phiếu tín nhiệm
  - 2 phiếu không tín nhiệm
  - 1 phiếu trắng

  Hiện diện lúc bầu cử có 33 chiến hữu, 3 Niên Trưởng trong Ban Bầu Cử không bầu phiếu.

  Cá nhân chúng tôi, Cựu SVSQ Hải Quân Khóa 24 Nguyễn Văn Nở được các chiến hữu tín nhiệm chức vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu Trùng Dương Dallas-Fort Worth (DFW) nhiệm kỳ 2010-2012.

  Chúng tôi vinh dự nhận lãnh trách nhiệm trước sự ủy thác và tin tưởng của các chiến hữu; tuy nhiên là một người không kinh nghiệm lãnh đạo và điều hành, chúng tôi cần sự hướng dẫn, giúp đỡ và ủng hộ để “lướt sóng vượt trùng dương” trong cuộc hải hành sắp tới. Chúng tôi sẽ tiến hành mời gọi các chiến hữu cho một Ban Tân Chấp Hành trong tinh thần đoàn kết và phục vụ đệ trình lên các Niên Trưởng và các chiến hữu. Thủ tục bàn giao sẽ hoàn tất sau khi Ban Tân Chấp Hành được chuẩn thuận trong buổi lễ bàn giao chính thức vào Ngày Giỗ Thánh Tổ ngày 26 tháng 9 năm 2010 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Tarrant County.

  Trong niềm tin vào sự sự nhiệt tình của các Niên Trưởng và các chiến hữu, Ban Tân Chấp Hành nhiệm kỳ 2010-2012 sẽ cố gắng hoàn tất trách nhiệm được giao phó.

  Kính chúc quý Niên Trưởng, các chiến hữu và bửu quyến an lành- sức khoẻ.

  Trân trọng,
  Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Wed, July 28, 2010 8:45:24 AM


  To: phuocxluu@aol.com, lhcsvnchdfw@gmail.com, mdoan11@gmail.com, chi_ba_Nguyen@yahoo.com, Hoanvan09@yahoo.com, KBC4561@yahoo.com, Lacbdq@yahoo.com, thuduc_DFW@yahoo.com, Hoiquancanhdfw@yahoo.com, Ondinh1@yahoo.com, Ytanvo@hotmail.com, Nhaydudfw@gmail.com, ngtrtu@aol.com, hoiqlan13@yahoo.com, loiho3@yahoo.com, doanket@yahoo.com, haiquantrungduongdfw@yahoo.com, vina@altinet.net, Butviet@aol.com, dofamily@aol.com, dallasvnradio@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, thabdq@yahoo.com, phil_h_tran@yahoo.com, ngocbuibktd@sbcglobal.net, pkng247@yahoo.com, nxduc@aim.com, phathuycn@yahoo.com, phandinhminhaf@verizon.net, dnguyen1117@yahoo.com, andy4gold@hotmail.com, bacsichat@sbcglobal.net, thaodam@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com, lkn7843@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com, tommyvan8886@yahoo.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, phuocxluu@aol.com, trungt18@yahoo.com, thaito@hotmail.com, thoaile1137@yahoo.com, lacbdq@yahoo.com, traudienk20@yahoo.com, le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyenno24@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, nguyenno24@gmail.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com
  Thông báo

  Tham chiếu biên bản buổi họp ngày hôm nay 25 tháng 7 năm 2010, Chúng tôi trân trọng thông báo cùng Qúi Hội Đoàn, Qúi cơ Quan Truyền thông báo chí và Qúi chiến hưũ trong gia đình Hải Quân tại Dallas và vùng phụ cận:

  Chiến Hưũ Nguyễn Văn Nở ( K24 SQHQ/NT ) thay thế chúng tôi trong trách vụ Hội Trưởng Hội Hải Quân Dallas-Fortworth và vùng phụ cận trong nhiệm kỳ 2010-2012 .

  Mọi tiếp xúc xin liên lạc:
  HQ Nguyễn Văn Nở
  2701 Crosslands Dr.
  Garland, Texas 75040
  Email : Nguyenno24@gmail.com

  Trân trọng thông báo
  Nguyễn Xuân Dục
  Monday, July 26, 2010 3:36 PM
  nxduc@aim.com

 4. To: le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyenno24@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, nguyenno24@gmail.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com
  Fwd: Tin buồn

  Kính chuyễn quí Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ để tùy nghi.

  1/ NN Nguyễn Văn Nghiêm thuộc Tóan tháo gở đạn dược ( EOD ) vừa lặng lẽ ra đi tại Sàigòn Việt Nam ngày 27 tháng 6 năm 2010.

  2/ HQ Thiếu tá Nguyễn Dinh ( K13 /SQNT) vừa rời đàn tại Santa Ana, California vào ngày 27 tháng 6 năm 2010, hưởng thọ 69 tuổi.

  3/ Đại úy ĐV Nguyễn Văn Bang vừa từ trần tại Pennsylvania vào ngày 28 tháng 6 năm 2010.

  NXDuc
  Monday, July 5, 2010 1:39 PM
  nxduc@aim.com

back to top