Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-10| Tháng 02-10| Tháng 03-10| Tháng 04-10| Tháng 05-10| Tháng 06-10| Tháng 07-10| Tháng 08-10| Tháng 09-10| Tháng 10-10| Tháng 11-10| Tháng 12-10|

Tin Biển Tháng 4 Năm 2010 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com
  Fwd: Ngay quoc han 30/4/10

  Trân trọng thông báo cùng qúi Niên Trưởng và qúi chiến hưũ,

  Chúng tôi vừa nhận được :

  1/ Tin tức về ngày Quốc hận thứ 35 tại Dallas.
  Hai Cộng Đồng và Liên Hội Chiến sĩ phối hợp tổ chức. Buổi kỷ niệm này sẽ tổ chức tại Khu Hồng Kông Dallas trên đường Walnut và Skillman Dallas lúc 5:00pm. Xin qúi vị tham dự đông đủ.

  2/ Niên Trưởng Nguyễn Văn Chuyên bị stroke lần thứ 2, đang trong ICU bệnh viện Mckinney comunity hospital trên đường Medical Center Drive. Bệnh tình không mấy khả quan và đã chuyễn về Longterm life care ở Allen. Hiện chúng tôi chưa có địa chỉ.

  3/ Ngày 2 tháng 5 năm 2010 lễ 49 ngày cho Niên Trưởng Đại tá Lê Kim Sa tại chùa Từ Đàm lúc 1:00 pm.
  Theo đa số trong phiên họp tại nhà Niên Trưởng Lễ đã không đồng ý xuất qủy phúng điếu ( đóng góp cho chùa làm lễ) lý do N/T Sa không đến sinh họat. Do đó tùy hỉ Qúi vị đóng góp.

  4/ Gia đình Mủ Đỏ Việt Nam vừa gởi 10 thiệp mời tham dự ngày đại hội Gia đình Mủ Đỏ VN tại Arlington Convention Center Grand Hall ( đối diện Sheraton Hotel ) vào ngày 29 tháng 5 năm 2010. Mổi phần tham dự là $60.00. Xin quí vị muốn tham dự liên lạc chúng tôi .

  Sau cùng, chúng ta đã đóng góp cùng các Hội đoàn Liên Hội là $ 200.00 cho việc tổ chức ngày 30 tháng 4 và ngày quân lực 19 tháng 6 .

  Duke Nguyen
  nxduc@aim.com
  Monday, April 19, 2010 1:01 AM

 2. To: le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com, nguyenno24@gmail.com
  Thông báo

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ,

  Trân trọng thông báo :Tham chiếu buổi họp mặt tại nhà Niên Trưởng Lễ hôm chủ Nhật vừa qua ( ngày 11 tháng 4 năm 2010). Sau phần tường trình sinh hoạt và báo cáo tài chánh. Một Ủy Ban Bầu Cử đã được thành hình cho nhiệm kỳ 2010-2012. Ủy Ban này sẽ ấn định điều lệ và thủ tục cũng như phổ biến rộng rải trong vùng DFW.

  Các Niên Trưởng Khương Hưũ Bá, Lê Thành Uyển , Nguyễn Văn Nhựt được mời trong ủy ban bầu cử và Chiến hưũ Nguyễn Văn Nở được mời làm thư ký cho Ủy Ban.

  Ngày ấn định bầu sẽ là ngày 25 tháng 7 năm 2010. Mọi sự ứng cử đề cử xin liên lạc Ủy Ban Bầu Cử. Hạn chót là ngày 18 tháng 7 năm 2010. Địa điểm Bầu cử đã được Niên Trưởng Khương Hưũ Bá đề nghị tại nhà Chiến Hưũ Vũ Văn Hoan.

  Mọi ý kiến đóng góp về bầu cử xin liên lạc Ủy Ban Bầu cử, chúng tôi hay Chiến hưũ Vi Thanh Liên ( Hội Phó), C/H Nguyễn Bỉnh Đức ( TTK/ kiêm Hội Phó).

  Duke Nguyen
  Wednesday, April 14, 2010 10:28 PM
  nxduc@aim.com


  To: le.uyen@att.net, liilkandiegurl@hotmail.com, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, PTCD@aol.com, dnguyen1117@gmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, mcvancon@gmail.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, trudinhtran@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, chauly@netzero.net, voongaiv@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, Hung_Uong555A@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ldoan20@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, HQKhBa@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net
  Thư mời

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, qúi chiến hưũ.

  Chúng tôi trân trọng kính mời Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ dành thì giờ đến họp tại tư gia N/T Đổ Trọng Lễ 4620 Fias Ln, Grand Prairie, TX 76018 vào ngày thứ bảy ngày 10 tháng 4 năm 2010 vào lúc 5:00pm.

  Chương trình buổi họp :
  1/ Báo cáo và tường trình sinh hoạt Hội .
  2/ Linh tinh .

  Thân kính,
  NXDuc
  Monday, April 5, 2010 9:27 PM
  nxduc@aim.com

back to top