Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-10| Tháng 02-10| Tháng 03-10| Tháng 04-10| Tháng 05-10| Tháng 06-10| Tháng 07-10| Tháng 08-10| Tháng 09-10| Tháng 10-10| Tháng 11-10| Tháng 12-10|

Tin Biển Tháng 8 Năm 2010 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: giadinhhqdfw@googlegroups.com
  Buổi họp quan trọng xin đừng quên

  Kính thưa quí Niên Trưởng, quí Chiến Hữu và quí phu nhân

  Chúng tôi xin nhắc nhở qúi vị ngày họp mặt quan trọng

  tại nhà Niên Trưởng Nguyễn V. Nhựt
  ngày 29 tháng 8 năm 2010
  vào lúc 12:00 trưa
  Điạ chỉ: 2224 Zion Hill Drive
  Grand Prairie, TX 75052
  Điện thoại: (972) 660-8843

  Chúng ta mỗi người sẽ mang một món ăn để cùng nhau ăn trưa và bàn về việc tổ chức và chia công tác cho ngày Giỗ Thánh Tổ. Chúng tôi thiết tha kêu gọi quí Niên Trrưởng, quí Chiến Hữu và quí phu nhân bỏ chút thì giờ quí báu đến tham gia đông đủ,chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc và chia sẻ công tác để ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Quân Lực VNCH được thành công mỹ mãn.

  Thân chào đoàn kết,
  Nguyễn V. Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Saturday, August 21, 2010 1:58 PM

 2. To: chanh_dang@sbcglobal.net, "Chau Ly 24" chauly@verizon.net, "Cho Nguyen OCS3" taichi_cho@yahoo.com, "Con Truong 19" MCVANCON@gmail.com, cuonglehq2@gmail.com, dhwin@yahoo.com, dnguyen1117@gmail.com, "Duc Nguyen" nxduc@aim.com, "EM HOANG 24" LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM, "Em Hoang24" emhoang@att.net, haiquantrungduong@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, "HUNG UONG 24" HUNG_UONG555@YAHOO.COM, hunglek22@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, khloc@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, le.uyen@att.net, lha_bedard@yahoo.com, lnguyen804@aol.com, ltd1940@hotmail.com, MCTHANHHANG@YAHOO.COM, navymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, nguyenViet@msn.com, nhutminhd@sbcglobal.net, "NT Du T Hung" voongaiv@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, ptt616@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, "Qui Nguyen 24" quivnguyen@yahoo.com, tamlebui@hotmail.com, "Trung Tran" trungt18@yahoo.com, "Tuong Nguyen OCS" tuongdal@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, vouu01@verizon.net
  Thay Doi Dia diem ngay Gio Tổ

  Kính thưa quí Niên trưởng, quí chiến hữu và quí phu nhân,

  Hôm qua ngày 31 tháng 7, 2010 tôi và Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhựt đã đến Trụ sở C Đ NVQG Tarrant để xem kỹ về địa điểm tổ chức ngày giỗ Thánh Tổ. Sau khi họp với một số quí vị ở Trụ Sở chúng tôi nhận thấy có vài điều bất tiện dưới đây:

  1. Vì hệ thống báo động (alarm) của Trụ Sở Cộng Đồng rất nhạy bén không thể đốt nhang cho nên khi chúng ta làm nghi thức cổ truyền chúng ta không thể thắp nhang như mọi năm

  2. Hiện tại tượng Thánh Tổ đang gởi tại Trụ Sở Cộng Đồng NVQG Dallas, vì tượng rất nặng không tiện để di chuyển, phần linh thiêng chúng ta không thể dời tượng ThánhTổ nếu chúng ta chưa có địa điểm nhất định để thờ ngài

  Do đó Lễ Giỗ Tổ năm nay sẽ được tổ chức tại:

  Trụ Sở Cộng Đồng NVQG Dallas
  3221 Belt Line Road
  Garland, TX 75044
  ĐT (972)414-1388

  Chúng tôi đã liên lạc chị Thái Thủy và đã đặt được chỗ cho ngày 26 tháng 9, 2010. Chúng ta có thể dùng địa điểm từ 10:00 AM đến 4:45PM vì sau 5:00 PM đã có một lớp học tại Trụ sở C Đ NCQG Dallas. Địa điểm họp mặt để bàn bạc và phân chia công tác cho ngày Giỗ Tổ vẫn giữ đúng như đã dự định là 12:00 giờ trưa ngày 29 tháng 8, 2010 chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà NT Nguyễn V. Nhựt

  Thân chào quí vị
  Nguyễn V. Nở
  Sunday, August 1, 2010 8:53 PM
  nguyenno24@gmail.com

 3. To: chanh_dang@sbcglobal.net, "Chau Ly 24" chauly@verizon.net, "Cho Nguyen OCS3" taichi_cho@yahoo.com, "Con Truong 19" MCVANCON@gmail.com, cuonglehq2@gmail.com, dhwin@yahoo.com, dnguyen1117@gmail.com, "Duc Nguyen" nxduc@aim.com, "EM HOANG 24" LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM, "Em Hoang24" emhoang@att.net, haiquantrungduong@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, "HUNG UONG 24" HUNG_UONG555@YAHOO.COM, hunglek22@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, khloc@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, le.uyen@att.net, lha_bedard@yahoo.com, lnguyen804@aol.com, ltd1940@hotmail.com, MCTHANHHANG@YAHOO.COM, navymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, nguyenViet@msn.com, nhutminhd@sbcglobal.net, "NT Du T Hung" voongaiv@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, ptt616@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, "Qui Nguyen 24" quivnguyen@yahoo.com, tamlebui@hotmail.com, "Trung Tran" trungt18@yahoo.com, "Tuong Nguyen OCS" tuongdal@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, vouu01@verizon.net
  Yểm trợ pháp lý CDNVQG-DFW

  Kính thưa Niên Trửơng,qúi chiến hửu và qúi phu nhân.

  Một bửa tiệc gây qủy yểm trợ pháp lý cho CDNVQG-DFW sẽ được tổ chức ngày thứ Bảy, 28 tháng 8 năm 2010 tại nhà hàng Thanh Thanh ( coi quảng cáo). Chúng ta sẽ đặt 1 hay 2 bàn dành riêng cho Hải Quân ngày này. Xin liên lạc với NỞ sớm ( 972-816-4339) để giử chổ. Khi Nở di giử chổ cho ngày Thánh Tổ thì chi Thủy dã nhờ chuyện nầy.

  Nay Kính,
  Nguyễn Văn Nở
  Sunday, August 1, 2010 6:19 PM
  nguyenno24@gmail.com

back to top