Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-10| Tháng 02-10| Tháng 03-10| Tháng 04-10| Tháng 05-10| Tháng 06-10| Tháng 07-10| Tháng 08-10| Tháng 09-10| Tháng 10-10| Tháng 11-10| Tháng 12-10|

Tin Biển Tháng 5 Năm 2010 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: nxduc@aim.com, dhwin@yahoo.com, le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyenno24@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, nguyenno24@gmail.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com
  Thông báo

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ Hải Quân DFW,

  Sau khi liên lạc với gia đình cưụ Thiếu tá CK Phao Lồ Nguyễn Văn Tài , Chúng tôi được biết Ông thuộc tài nguyên SQĐV K8 và vừa từ trần ngày 12 tháng 5 năm 2010 tại Frisco, Texas. Hiện quan tài đã được chuyễn đến nhà quàn :

  Turrentener Traction
  8520 Main Street
  Frisco, Texas 75034.

  Tang lễ sẽ cử hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2010 vào lúc 10:00am Hội đã gởi vòng hoa phúng điếu và sẽ đến phân ưu cùng gia đình vào chiều mai ngày 14 tháng 5 năm 2010 lúc 6:30 PM.

  Trân trọng thông báo.
  Duke Nguyễn
  Thursday, May 13, 2010 5:54 PM
  nxduc@aim.com

 2. To: le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyenno24@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, nguyenno24@gmail.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com
  Thông báo

  Trân trọng thông báo. Chúng tôi xin được thông báo lại :

  Hội Gia đình Mũ Đỏ Việt Nam DFW gởi 10 vé tham dự ngày họp mặt của các cưụ quân nhân Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ tại :

  Địa điểm : Arlington Convention Center Grand Hall
  1200 Ballpark Way, Arlington, Texas 76011
  Thời gian : Lúc 5:00Pm ngày thứ Bảy 29 tháng 5 năm 2010.
  Mổi phần tham dự là : $60.00.

  Qúi vị muốn tham dự xin liên lạc chúng tôi để giử vé. Xin Email hay điện thoại cho chúng tôi. trước ngày 15 tháng 5 năm 2010.

  Trân trọng thông báo
  NXDuc
  Monday, May 10, 2010 8:27 PM
  nxduc@aim.com

  PS. Đây là sự giao hảo giữa các Hội đoàn tại địa phương.

 3. To: le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyenno24@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, nguyenno24@gmail.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com, spanishbeach@gmail.com, loannguyenokc@yahoo.com
  49 ngày cho Niên Trưởng Lê Kim Sa

  Chúng tôi xin chân thành cám ơn Niên Trưởng Hồ Văn Kỳ Thọai và Phu nhân, Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hữu và phu nhân trong gia đình Hải Quân DFW, Chiến hưũ Nguyễn Văn Lê ( Hội trưởng ) và qúi Chiến hưũ trong ban chấp hành Hội HQ Oklahoma City, Niên trưởng Không Quân Đỗ văn Phúc đã không quản ngại đường xá xa xôi và thời giờ đến tham dự lễ 49 ngày cho Niên Trưởng Lê Kim Sa tại chùa Từ Đàm ngày 2 tháng 5 năm 2010 vừa qua.

  Thân kính,
  Duke Nguyen
  Monday, May 3, 2010 7:04 AM
  nxduc@aim.com


  To: le.uyen@att.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyenno24@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, nguyenno24@gmail.com, hoang2914@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net, khloc@yahoo.com
  lễ 49 ngày cho Niên Trưởng Lê Kim Sa

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ Hải Quân trong vùng DFW,

  Kính thưa Qúi vị,

  Trân trọng thông báo và kính mời Qúi vị đến tham dự lễ 49 ngày cầu siêu cho Niên Trưởng Lê Kim Sa ( K4 SQHQ/NT), nguyên Chỉ huy trưởng căn cứ Hải Quân Nhà Bè tại :

  Chùa Từ Đàm
  615 North Gilbert Rd.
  Irving, Texas 75061
  Điện thoại 972-986-1019
  Thời gian : ngày Chủ Nhật 2 tháng 5 năm 2010 lúc 1:00pm.

  Nguyễn Xuân Dục
  Thursday, April 29, 2010 6:09 PM
  nxduc@aim.com

back to top