Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-10| Tháng 02-10| Tháng 03-10| Tháng 04-10| Tháng 05-10| Tháng 06-10| Tháng 07-10| Tháng 08-10| Tháng 09-10| Tháng 10-10| Tháng 11-10| Tháng 12-10|

Tin Biển Tháng 03 Năm 2010 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Lễ Hỏa Táng Cựu Hải Quân Đại Tá Lê Kim Sa (Cơ Khí) (dạng Adobe Acrobat PDF)
 2. To: nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, le.uyen@att.net, liilkandiegurl@hotmail.com, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, mcvancon@gmail.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, trudinhtran@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, chauly@netzero.net, voongaiv@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, Phamson2701@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, Hung_Uong555A@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ldoan20@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, mongeo1996@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net
  tin buồn

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ

  Chúng tôi vừa nhận được tin:

  Niên Trưởng HQ Đại tá CK Lê Kim Sa (K4 SQHQ),
  nguyên chỉ huy trưởng Căn cứ Hải Quân Nhà Bè,
  Trưởng Khối Điều hành cơ xưởng Hải Quân Công Xưởng
  vừa từ trần tại Mesquite, Texas ngày 9 tháng 3 năm 2010. Hưởng thọ 76 tuổi.
  Theo gia đình cho biết linh cưũ sẽ được hỏa táng theo ước nguyện của người qúa vãng.

  Trân trọng thông báo.
  Nguyễn Xuân Duc
  Friday, March 12, 2010 4:24 PM
  nxduc@aim.com

 3. To: nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, le.uyen@att.net, liilkandiegurl@hotmail.com, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, mcvancon@gmail.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, trudinhtran@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, chauly@netzero.net, voongaiv@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, Phamson2701@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, Hung_Uong555A@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ldoan20@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, mongeo1996@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, vouu01@verizon.net
  Thông báo

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ.

  Chúng tôi vừa nhận được những tin buồn trong gia đình Hải Quân chúng ta như sau :

  1/ Tin thân mẫu và nhạc mẫu của HQ Trần Vinh và HQ Nguyễn Hưũ Tường là :
  cụ bà Trần Lộc nhũ danh Maria Huỳnh Thị Cúc
  vừa thất lộc vào ngày 6 tháng 3 năm 2010 tại Garland Texas.
  Nghi lể sẽ cử hành vào ngày thứ Bảy tại nhà thờ Thánh Phê-Rô 10123 Garland Rd. , Dallas, Texas 75218 vào lúc 9:00am. ( Tùy nghi )

  Linh cưũ được qùan tại Sparkman-Crane Funeral Home 10501 Garland Rd., Dallas Texas 75218 và thăm viếng vào chiều thứ Năm và ngày thứ Sáu. Hội Hải Quân Trùng Dương DFW sẽ đến thăm và phân ưu vào chiều ngày thứ Sáu 12 tháng 3 năm 2010 lúc 6:00Pm, taị nhà quàn. ( Theo đa số đề nghị). Hội cũng đã đặt vòng hoa phúng điếu.

  2/ Tin chị vợ của HQ Nguyễn Văn Việt vừa mất vào ngày 8 tháng 3 năm 2010 tại Dallas. Texas và đã hỏa thiêu vào ngày 9 tháng 3 năm 2010. Một số HQ thuộc các khóa OCS đã đến thăm và phân ưu cùng gia đình HQ Nguyễn Việt. Hội Hải Quân DFW biết tin trể, Xin thành kính chia buồn cùng anh chi HQ Nguyễn Việt. Nguyện cầu hương linh chị sớm về cỏi Phật.

  Trân trọng thông báo.
  NXDuc
  Wednesday, March 10, 2010 9:05 AM
  nxduc@aim.com

  PS. Xin nhắc lại là nhà quàn ( Funeral Home) Sparkman-Crane Funeral Home 10501 Garland Road, Dallas, Texas 75218. Xin liên lạc chúng tôi 214-334-7024 để hướng dẫn,

 4. To: nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, le.uyen@att.net, liilkandiegurl@hotmail.com, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, mcvancon@gmail.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, trudinhtran@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, chauly@netzero.net, voongaiv@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, Phamson2701@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, Hung_Uong555A@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ldoan20@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, mongeo1996@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, mynguyen08@gmail.com, vouu01@verizon.net, luotsong@hotmail.com, trantuanduc@sbcglobal.net, doanket@yahoo.com
  Subject: Fwd: Invitation to view ngoc's Picasa Web Album - Xuân Hải-Quân Trùng-Dương Canh-Dần 2010 DFW

  Xuân Hải-Quân Trùng-Dương Canh-Dần 2010 Dallas-Fort Worth tại Arlington, Texas, USA ngày 6-3-2010

  Hình ảnh Đêm Trùng Dương mừng Tân Niên Canh Dần ngày 6 tháng 3 năm 2010 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington, Texas. Quan khách tham dự hơn 350 người với sự tham dự của các Hội thân hưũ như Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Gia đình Mủ Đỏ, Cảnh Sát, Quân Cảnh, Nha Kỹ Thuật, Lực lượng Đặc Biệt và một số thân hào nhân sĩ địa phương và gia đình Hải Quân tại Dallas-fortworth và vùng phụ cận. Gỉai độc đắc lấy hên : 1 TV 32 inch do anh Dũ 1 cưụ Hải Quân, chủ nhân công ty Nam Hưng tặng, đã về tay HQ Nguyễn Hưũ Duyệt....Congratulation Duyệt ( K19/NT ).

  NXDuc
  Date: Sunday, March 7, 2010, 9:58 PM
  nxduc@aim.com


  To: NXDuc@aim.com
  Subject: Fw: Invitation to view ngoc's Picasa Web Album - Xuân Hãi-QuânTrùng-Dương Canh-Dần 2010 DFW

  Kính nhờ Anh Dục chuyễn cho Anh Nguyễn-hữu-Duyệt vì Ngoc không có Email Address của Anh Duyệt. Rất cám-ơn

  Xuân Hải-Quân Trùng-Dương Canh-Dần 2010 Dallas-Fort Worth tại Arlington, Texas, USA ngày 6-3-2010

  Bùi Ngọc
  ngocbuibktd@yahoo.com
  Sent: Sun, Mar 7, 2010 3:53 pm

 5. To: "Duke Nguyen" nxduc@aim.com
  Cc: HQKhBa@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, voongaiv@yahoo.com, le.uyen@att.net, ltd1940@hotmail.com, ptt616@yahoo.com, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, PTCD@aol.com, nguyenlang1@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, mcvancon@gmail.com, khapham44@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, Lnguyen804@aol.com, chauly@netzero.net, lacdathanh@yahoo.com, Phamson2701@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, Hung_Uong555A@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, vouu01@verizon.net, tuyet.tran1022@gmail.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, lha_bedard@yahoo.com, nguyenvno@netcape.net, dnguyen1117@gmail.com, cuonglehq2@gmail.com, hbui26@yahoo.com
  Subject: Re: Fwd: Thông báo

  Hello Dục,

  Tôi phải đi Florida từ thứ Năm đến thứ Bảy thăm anh Thơ. Nhờ chuyển lời chia buồn của vợ chồng tôi đến anh chị Vinh, anh chị Tường và anh chị Phú. Cám ơn nhiều.

  Trung và gia đình
  Date: Monday, March 8, 2010, 12:19 AM
  trungt18@yahoo.com


  To: nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, le.uyen@att.net, liilkandiegurl@hotmail.com, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, mcvancon@gmail.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, trudinhtran@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, chauly@netzero.net, voongaiv@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, Phamson2701@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, Hung_Uong555A@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ldoan20@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, mongeo1996@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, mynguyen08@gmail.com, vouu01@verizon.net
  Fwd: Thông báo

  Một số HQ gọi về chúng tôi và xin đề nghị thăm viếng vào chiều thứ sáu. Qúi vị nghĩ sao. Xin góp ý

  Duke Nguyễn
  Sunday, March 7, 2010 10:07 PM
  nxduc@aim.com


  To: nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, le.uyen@att.net, liilkandiegurl@hotmail.com, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, mcvancon@gmail.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, trudinhtran@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, chauly@netzero.net, voongaiv@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, Phamson2701@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, Hung_Uong555A@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ldoan20@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, mongeo1996@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, mynguyen08@gmail.com, vouu01@verizon.net
  Thông báo

  Trân trọng thông báo cùng Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ : Chúng tôi vừa được thông báo là :

  Thân mẫu của HQ Trần Vinh đồng thời là nhạc mẩu của HQ Nguyễn Hữu Tường là Cụ bà Trần Lộc nhủ danh Maria Huỳnh Thị Cúc vừa thất lộc ngày 6 tháng 3 năm 2010, hưởng thọ 83 tuổi.

  Nghi lể sẽ cử hành vào ngày thứ Bảy (13 tháng 3 năm 2010) tại nhà thờ Thánh Phê-Rô 10123 Garland Rd. , Dallas, Texas 75218 vào lúc 9:00am. Linh cưũ sẽ được qùang tại Sparkman-Crane Funeral Home 10501 Garland Rd., Dallas Texas 75218 và thăm viếng vào chiều thứ Năm và ngày thứ Sáu.

  Hội Hải Quân Trùng Dương DFW sẽ đến thăm và phân ưu vào chiều ngày thứ Năm 11 tháng 3 năm 2010 lúc 6:00Pm, taị nhà quàng. Xin tất cả qúi vị dành thì giờ đến thăm viếng và phân ưu.

  Kính thông báo.
  Nxduc
  Sunday, March 7, 2010 10:43 AM
  nxduc@aim.com


  To: tuonghq17@yahoo.com, "Tuong H Nguyen Phuong" tuong8432@yahoo.com, "Vinh Tran" vtran49@yahoo.com, "Vinh Tran Thanh Tam" vtran@rockwellcollins.comCc: HQKhBa@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, voongaiv@yahoo.com, le.uyen@att.net, ltd1940@hotmail.com, khapham44@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, hieple17@hotmail.com, nhutminhd@sbcglobal.net, PTCD@aol.com, mcvancon@gmail.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, "Duke Nguyen" nxduc@aim.com, "Nhon V Tran" vouu01@verizon.net, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, anhtony1975@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, hoang2914@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, Phamson2701@yahoo.com, Hung_Uong555A@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, nhuynh48@gmail.com, hunglek22@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, tuyet.tran1022@gmail.com, mongeo1996@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, haiquantrungduong@yahoo.com, lha_bedard@yahoo.com, chauly@netzero.net, nguyenvno@netcape.net, dnguyen1117@gmail.com, cuonglehq2@gmail.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, hbui26@yahoo.com
  Re: Fwd: Tin buon

  Anh chị Vinh và anh chị Tường thân,

  Rất đau buồn nghe tin Bác gái đã quá vãng. Chúng tôi xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng quý anh chị và Tang Quyến. Nguyện cầu linh hồn Bác gái sớm được hưởng Ơn Phúc nơi cõi Vĩnh Hằng. Nhờ chuyển lời chia buồn đến anh chị Phú.

  Trần Đại Trung và gia đình.
  Saturday, March 6, 2010 10:58 AM
  trungt18@yahoo.com


  To: nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, le.uyen@att.net, liilkandiegurl@hotmail.com, ptt616@yahoo.com, dungz1@hotmail.com, chanh_dang@sbcglobal.net, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, PTCD@aol.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, nguyenlang1@yahoo.com, cuonglehq2@gmail.com, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, mcvancon@gmail.com, khapham44@yahoo.com, Lnguyen804@aol.com, trudinhtran@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, chauly@netzero.net, voongaiv@yahoo.com, lacdathanh@yahoo.com, Phamson2701@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, Hung_Uong555A@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, hunglek22@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, ldoan20@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, quangluu68@hotmail.com, hbui26@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, mongeo1996@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, tamlebui@hotmail.com, nxduc@aim.com, lha_bedard@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, mynguyen08@gmail.com, vouu01@verizon.net
  Subject: Fwd: Tin buon

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hữu,

  Chúng tôi vừa hay tin cụ bà Trần Lộc là thân mẫu của HQ Trần Vinh và là nhạc mẫu của HQ Nguyễn Hưũ Tường vừa từ trần sáng nay lúc 6:30am sau cơn bạo bệnh. Hiện chưa biết ngày giờ cử hành tang lễ. Chúng tôi sẽ thông báo sau.

  NXDuc
  Date: Saturday, March 6, 2010, 9:20 AM
  nxduc@aim.com


  To: "Duc 20 Nguyễn X" nxduc@aim.com
  Subject: Fwd: Tin buon

  Duc;

  TTTB cho Duc biet tin buon sang nay

  Co^n
  mcvancon@gmail.com
  Sent: Sat, Mar 6, 2010 8:29 am


  To: "QTCVN e-mail group" qtcvn@googlegroups.com
  Subject: Tin buon

  TTTB quy thanh vien TQ

  Nhac Mau Nguyen Huu Tuong qua doi 6:30 sa'ng nay moi chi tiet tang le se thong bao sau

  TB Co^n TTTB
  mcvancon@gmail.com
  Date: 2010/3/6

back to top