Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-09| Tháng 02-09| Tháng 03-09| Tháng 04-09| Tháng 05-09| Tháng 06-09| Tháng 07-09| Tháng 08-09| Tháng 09-09| Tháng 10-09| Tháng 11-09| Tháng 12-09|

Tin Biển Tháng 10 Năm 2009 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: "Duc 20 Nguyễn X" nxduc@aim.com, "mcvancon" mcvancon@gmail.com
  Re: Chương trình lễ Thánh Tổ HQ

  Nhân đây cũng nhờ quý NT, quý bạn và quý phu nhân hoặc thân hữu có nhã ý muốn giúp vui trong phần văn nghệ xin hãy chuẩn bị bài hát (dạng Adobe Acrobat PDF).

  Thân mến,
  Trần Đại Trung
  Dallas, Texas, USA
  Monday, October 5, 2009 11:58 AM
  trungt18@yahoo.com

back to top