Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-09| Tháng 02-09| Tháng 03-09| Tháng 04-09| Tháng 05-09| Tháng 06-09| Tháng 07-09| Tháng 08-09| Tháng 09-09| Tháng 10-09| Tháng 11-09| Tháng 12-09|

Tin Biển Tháng 7 Năm 2009 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: vouu01@yahoo.com, nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, dnguyen1117@yahoo.com, nguyennhut@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, hung.bui@honeywell.com, nxduc@aim.com
  Re: Thong bao

  Xin ca'm o*n chie^'n hu*~u NXDu.c cu`ng ta^'t ca? ca'c chie^'n hu*~u cu?a ho^.i . Gia Di`nh chu'ng to^i xin co' lo*`i ca?m ta. gu*?i dde^'n qui' vi. dda~ co' lo*`i chia buo^`n va` ca^`u nguye^.n cho me. chu'ng to^i . Va` tha`nh tha^.t xin lo^?i dda~ kho^ng co' ca'o pho'.

  Ta^'t ca? gia ddi`nh ho. Trinh ddo^`ng ca?m ta.
  Wednesday, July 29, 2009 10:21 AM
  ptt616@yahoo.com


  To: vouu01@yahoo.com, nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, ptt616@yahoo.com, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, dnguyen1117@yahoo.com, nguyennhut@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, hung.bui@honeywell.com
  Subject: Thong bao

  Tran thong bao cung qui Nien Truong , Qui Chien Huu :

  Chung toi duoc tin tre than mau cua Chien Huu Trinh Phu vua tu tran tuan vua qua tai Dallas. Thay mat BCH hoi xin goi loi chia buon den Chien huu Trinh Phu va gia dinh. Nguyen cau huong linh cu ba som vao coi Phat.

  NXDuc
  Date: Wednesday, July 29, 2009, 9:31 AM
  nxduc@aim.com

 2. To: vouu@yahoo.com, nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, ptt616@yahoo.com, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, dnguyen1117@yahoo.com, nguyennhut@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, hung.bui@honeywell.com
  Thông báo

  Kinh gởi qui Niên Trưởng, Qui chiến hữu,

  Chúng tôi trân trọng thông báo cùng qúi vị :

  1/ Chúng tôi vừa nhận được message từ hai vị Niên trưởng Đặng Cần Chánh và Nguyễn Văn Chuyên gởi lời cám ơn đến Hội đã quan tâm thăm viếng và tặng qùa trong ngày chủ Nhật 28 tháng 6 , 2009.

  2/ Ngày Picnic của Hội được hủy bỏ vì khí hậu qúa nóng. Theo biên bản buổi họp trước, Ban Chấp Hành dự trù tổ chức ngày Picnic cho gia đình Hải Quân tại Lake Murray State part chung voi gia đình Hải Quân tại Oklahoma City vào tháng 7. Chúng tôi đã tham khảo địa điểm và thời gian để tổ chức nhưng vì thời tiết năm nay qúa nóng không thích ứng nên gia đình Hải Quân Oklahoma City và chúng tôi đã đồng ý không tổ chức.

  3/ Ngày Thánh Tổ Hải Quân sẽ tổ chức vào ngày 11 tháng 10 năm 2009 tại Trụ sở Cộng Đồng Người Việt Dallas, Chúng tôi sẽ gởi thiệp mời thông báo đến qúi vị. Trưởng ban ẩm thực năm nay chị Vũ Hóan và chị Nguyễn Bỉnh Đức phụ trách. Xin qúi vị trợ giúp hai chị thi hành công tác.

  Trân trọng thông báo.
  NXDuc
  Saturday, July 11, 2009 5:55 PM
  nxduc@aim.com

back to top