Ngày 20 tháng 6 năm 2009 Hội Hải Quân DFW đă tham dự ngày Quân lực 19/6 với các Hội đoàn tại DFW. Như thông lệ hàng năm tại Dallas-fprtworth và vủng phụ cận đều tổ chức ngày Quân Lực 19 tháng 6. Năm nay buổi lể được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 2009 tại trung tâm sinh họat Người Việt Quốc Gia Fortworth do Liên Hội phối hợp các tổ chức người Việt Quốc Gia trong vùng DFW và ủy thác cho Hội Không Quân DFW tổ chức. Buổi lể đă long trọng khai mạc với thành phần các cưụ Quân Cán Chính VNCH và hậu duệ hiện cư ngụ trong vùng, với sự hiện diện của nhị vị Niên Trưởng quân lực VNCH là cưụ Thiếu Tướng Đổ Kế Giai và Cưụ Chuẩn tướng Đặng Đ́nh Linh. Sau phần nghi thức chào cờ, phút mặt niệm . Liên Hội Trưởng Nguyễn Du Nghi ( Hội Trưỡng gia đ́nh Vỏ Bị Việt Nam Cộng Ḥa DFW ) đă ngỏ lời chào mừng. Sau đó là lể cắt bánh kỷ niệm do 3 vi đại diện Hài Lục và Không Quân và Liên Hội Trưởng, đồng thời cũng chúc mừng sinh nhật thứ 80 của hai niên trưởng: Thiếu Tướng Đổ Kế Giai và Chuẩn tướng Đặng Đ́nh Linh. Buổi lể chấm dứt sau khi một hậu duệ của Khu Hoi65i Cưụ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam DFW phát biểu cảm tưởng về ngày Quân Lực và buổi tiệc trà khoản đải do Liên Hội mời.