Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-09| Tháng 02-09| Tháng 03-09| Tháng 04-09| Tháng 05-09| Tháng 06-09| Tháng 07-09| Tháng 08-09| Tháng 09-09| Tháng 10-09| Tháng 11-09| Tháng 12-09|

Tin Biển Tháng 1 Năm 2009 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. TẤT NIÊN TRÙNG DƯƠNG - MẬU TÝ 2008
  HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG DALLAS-FORT WORTH, TEXAS, USA
  QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

  THIỆP MỜI

  Trân trọng kính mời ... vui lòng đến tham dự buổi họp mặt Tất Niên Mậu Tý 2008 của gia đình Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, USA được tổ chức tại:

  Trụ Sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas
  3221 Belt Line Road
  Garland, Texas 75044
  USA
  (972) 414-1388
  ngày Chúa Nhật, 11 tháng 1 năm 2009
  từ 1:30 trưa đến 6:00 chiều

  Sự hiện diện của quý vị và gia đình sẽ thắt chặt tình thân hữu giữa những người đã một thời nhận "biển cả là mẹ và sao trời là ánh mắt người yêu" cùng với những người yêu mến lính biển.

  T.M. Ban Chấp Hành
  Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục

  CHƯƠNG TRÌNH

  12:00 PM : Ban Tổ Chức tập họp tại trụ sở Cộng Đồng
  - Set up ban nhạc , giá nhạc .
  - Speaker stand
  - Trang hoàng bàn thờ
  - Giá cờ Hoa Kỳ & Việt Nam Cộng Hòa
  - Set up bàn ghế , thực phẩm ,
  - Bàn Tiếp Tân
  - Treo biểu ngữ , huy hiệu , cờ
  - Tập dợt hợp ca Đón Xuân và Ly Rượu Mừng.
  - Master of Ceremonies: Văn Nghệ làm việc với ban nhạc và ca sĩ.

  01:00 PM : Tiếp tân
  Mở nhạc Tết ( CD )
  Ban nhạc dùng cơm .

  01:30 PM : Đôi lời mở đầu và chúc Tết của Master of Ceremonies.
  KHAI MẠC
  - Chào cờ , mặc niệm
  - Tam vị Niên Trưởng thâm niên dâng hương, dâng rượu .
  - Giới thiệu Quan Khách
  - Lời chào mừng và chúc Tết của Hội Trưởng
  - Lời cuối năm của Niên Trưởng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa thâm niên hiện diện.
  - Lời chúc Tết của một em bé
  - Lì xì
  Hợp ca Đón Xuân.

  02:00 PM : Tiệc thân mật và văn nghệ ( dạ vũ tùy nghi ).

  03:00 PM : Sổ xố ( nếu có ) .

  06:00 PM : BẾ MẠC .

  Điện thoại liên lạc:

  Ô. Uyển (972) 266-2321
  Ô. Nhựt (972) 660-8843
  Ô. Lễ (972) 262-0697
  Ô. Dục (972) 462-0976
  Ô. Liêm (469) 260-4532
  Ô. Trung (972) 235-3941
  Ô. Nhơn (972) 258-6275

back to top