Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-09| Tháng 02-09| Tháng 03-09| Tháng 04-09| Tháng 05-09| Tháng 06-09| Tháng 07-09| Tháng 08-09| Tháng 09-09| Tháng 10-09| Tháng 11-09| Tháng 12-09|

Tin Biển Tháng 9 Năm 2009 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: bacsichat@sbcglobal.net, thaito@hotmail.com, ondinh1@yahoo.com, chinhtran4213@yahoo.com, andy4gold@hotmail.com, thuduc_dfw@yahoo.com, tombuinhaydu@hotmail.com, hoiquancanhdfw@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com, kbc4561@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com, qlan13@yahoo.com, loiho3@yahoo.com, loiho3@yahoo.com, doanket@yahoo.com, vina@altinet.net, Butviet@aol.com, dofamily@aol.com, dallasvnradio@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, thabdq@yahoo.com, phil_h_tran@yahoo.com, tanyvo@sbcglobal.net, ngocbuibktd@sbcglobal.net, ctang54@yahoo.com, nxduc@aim.com, phandinhminhaf@verizon.net, andy4gold@hotmail.com, bacsichat@sbcglobal.net, cnthanh07@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com, tule025@yahoo.com, lkn7843@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com, phuong13khanh@yahoo.com, tommyvan8886@yahoo.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, trungt18@yahoo.com, thaito@hotmail.com, thoaile1137@yahoo.com, lacbdq@yahoo.com, traudienk20@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, Phamson2701@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, Lvn48@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, mongeo1996@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, vouu@yahoo.com, nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, ptt616@yahoo.com, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, dnguyen1117@yahoo.com, nguyennhut@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, hung.bui@honeywell.com
  Thư mời tham dự ngày Thánh Tổ Hải Quân VNCH

  Kính gửi: Qúy Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu trong và ngòai Gia Đình Hải Quân Dallas-Fortworth và vùng phụ cận

  Cũng như thông lệ hàng năm, năm nay Hội Hải Quân Trùng Dương DFW sẽ tổ chức Lễ Giỗ Thánh Tổ của Quân Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (dạng Adobe Acrobat PDF).

  Vào lúc: 2:00 chiều, ngày 11 tháng 10 năm 2009
  Tại: Trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
  3221 Belt line Rd
  Dallas, TX 75044
  USA
  Điện thoại: 972-414-1388

  Kính mong Quý Niên trưởng, Quý Chiến hữu, Qúi Đồng hương và Gia đình bớt chút thì giờ đến tham dự để cùng nhau nhắc nhớ lại những chiến công anh dũng của Đức Thánh Trần.

  Đây cũng là dịp để duy trì, phát triển, bảo tồn văn hóa và truyền thống dân tộc, hầu khích lệ tinh thần yêu nưóc và tinh thần đoàn kết rất cần thiết giữa chúng ta.

  Sau những nghi thức lễ bái và dâng hương, kính mời quý vị ở lại dùng bữa trưa với những thức ăn nhẹ (dạng Adobe Acrobat PDF).

  Trân trọng thông báo & kính mời,
  Thay mặt Ban Chấp Hành
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  Hội Trưởng
  Tuesday, September 22, 2009 7:16 PM
  nxduc@aim.com

  PS. Kính nhờ Qúi Cơ Quan Truyền thông báo chí cho phố biến dùm. Xin đa tạ.

 2. To: vouu01@yahoo.com, nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, ptt616@yahoo.com, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, dnguyen1117@yahoo.com, nguyennhut@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, hung.bui@honeywell.com
  Fwd: Re: Thông báo

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ,

  Chúng tôi xin chuyễn thông báo của Liên Hội V/v tham dự chống việc lập tòa lảnh sự VN tại Houston. Qúi vị nào muốn tham dự xin liên lạc .

  Riêng Ban Chấp Hành và Ban Tổ chức ngày Thánh Tổ , xin qúi vị góp ý :
  1/ Chúng ta sẽ dời ngày họp vào tuần tới 27 tháng 9 ??? hay...
  2// Chúng ta vẫn tiếp tục họp vào tuần này 20 tháng 9 ???

  Kính
  Nguyễn Xuân Duc
  nxduc@aim.com
  Wednesday, September 16, 2009 7:59 PM


  To: pknguyen247@yahoo.com; ngtrtu@aol.com; thuanphan1234@yahoo.com; kbc4561@yahoo.com; hoanvan09@yahoo.com; hoiquancanhdfw@yahoo.com; tombuinhaydu@hotmail.com; loiho3@yahoo.com; qlan13@yahoo.com; cnthanh07@yahoo.com; ctn6305@sbcglobal.net; khoandokdo@airport.com; ondinh1@yahoo.com; bacsichat@sbcglobal.net
  Cc: thaito@hotmail.com; andy4gold@hotmail.com; thuduc_dfw@yahoo.com; chinhtran4213@yahoo.com
  Subject: Re: Thông báo

  Cám ơn Liên Hội đã thông báo. Chúng tôi sẽ chuyễn tin .

  Nguyễn Xuân Duc
  nxduc@aim.com
  Sent: Tue, Sep 15, 2009 9:29 pm


  To: Hoi TQLC ngtrtu@aol.com; Hoi BDQ thuanphan1234@yahoo.com; Nha Ky Thuat kbc4561@yahoo.com; Hoi HQ nxduc@aim.com; Hoi CSQG hoanvan09@yahoo.com; Hoi QC hoiquancanhdfw@yahoo.com; Hoi Nhay Du tombuinhaydu@hotmail.com; Hoi KQ loiho3@yahoo.com; Hoi VB qlan13@yahoo.com; Ban Xa Hoi cnthanh07@yahoo.com; Ban Ke Hoach ctn6305@sbcglobal.net; Ban Van Nghe khoandokdo@airport.com; Ban Co Van ondinh1@yahoo.com; Ban Co Van bacsichat@sbcglobal.net
  Cc: thaito@hotmail.com; andy4gold@hotmail.com; thuduc_dfw@yahoo.com; chinhtran4213@yahoo.com
  Subject: Thô ng báo

  Kính Gửi
  - Quý niên trưởng
  - Quý chiến hữu

  Thông báo

  Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2009 lúc 5 giờ chiều Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston sẽ tổ chức buổi biểu dương lực lượng chống việc thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Sản tại Houston. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Fort Worth cùng với các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia khắp nơi sẽ quy tụ về Houston để tham dự.

  Quý Niên trưởng và Chiến hữu các Hội đoàn muốn tham dự, xin liên lạc với Chủ tịch Cộng Đồng Fort Worth anh Nguyễn xuân Hùng và Chủ tịch Cộng Đồng Dallas anh Thái hóa Tố để biết thêm chi tiết về ngày giờ, địa điểm và phương tiện di chuyBn.

  Xin quý vị hội trưởng phổ biến rộng rãi thông báo nầy đến tất cả quý niên trưởng quý chiến hữu trong hội đoàn mình. xin cám ơn

  Kính chào tất cả Quý vị

  LHT Nguyễn Du Nghi
  K13 CSVSQ/VBQGVN
  pknguyen247@yahoo.com
  Sent: Mon, Sep 14, 2009 8:50 pm

  Hồ sơ:
  - Lưu
  - Các hội đoàn liên hội để kính tường
  - lhcs/dfw/vt01/09

 3. To: vouu@yahoo.com, nguyenvno@netcape.net, nhuynh48@gmail.com, ptt616@yahoo.com, anhtony1975@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, dnguyen1117@yahoo.com, nguyennhut@sbcglobal.net, phamhy@sbcglobal.net, tuonghq17@yahoo.com, hung.bui@honeywell.com
  Ngày Đức Thánh Trần

  Kính mời Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hữu đến tham dự buổi họp sinh họat để chuẩn bị cho ngày Thánh Tổ Hải Quân năm nay. Buổi họp được tổ chức tại tư gia của N/T Đổ Trọng Lễ vào ngày Chủ Nhật 20 tháng 9 năm 2009 vào lúc 3:00 giờ chiều. Đây là buổi họp đúc kết cho ngày Thánh Tổ năm nay.

  Chương trình :
  1/ Tường trình sinh hoajt , tài hánh
  2/ Trình bày Chi tiết ngày Thánh Tổ : Ban nghi lễ ( anh Côn), Ban Văn nghệ ( anh Trung), Ẩm thực ( chị Hóan và chị Đức ), Ban trang trí ( anh Nhựt )
  3/ Đúc kết và phân công tác cho ngày Thánh Tổ ( ngày 11 tháng 10 năm 2009 tại trụ sở Cộng Đồng Dallas)

  Kính mong Qúi vị có mặt để cùng góp ý cho ngày Thánh Tổ được hòan mản.

  Kính.
  NXDuc
  Friday, September 4, 2009 6:44 AM
  nxduc@aim.com

back to top