Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-09| Tháng 02-09| Tháng 03-09| Tháng 04-09| Tháng 05-09| Tháng 06-09| Tháng 07-09| Tháng 08-09| Tháng 09-09| Tháng 10-09| Tháng 11-09| Tháng 12-09|

Tin Biển Tháng 2 Năm 2009 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: mongeo1996@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, nhuynh48@gmail.com, Lnguyen804@aol.com, cuonglehq2@gmail.com, anhtony1975@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, hung.bui@honeywell.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenvno@netcape.net, chanh_dang@sbcglobal.net, thuocnguyen@hotmail.com, ltd1940@hotmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, haiquantrungduong@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, vouu@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, trudinhtran@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, chauly@netzero.net, nguyenlang1@yahoo.com, PTCD@aol.com
  Tin buon

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ,

  Chúng tôi vừa nhận được tin trể là Chiến hưũ Nguyễn Văn Hiếu vưà từ trần .Hưởng thọ 59 tuổi. Lễ an táng cử hành ngày hôm nay 22 tháng 2 năm 2009 tại nhà quàn East Gate, Garland, Texas. Lễ cầu siêu cuối sẽ tổ chức vào lúc 2:00PM ngày chủ nhật 22 tháng 2 năm 2009 tại nhà quàn so 11910 East gate rd, Garland, Texas.

  Chúng tôi sẽ có mặt tại chổ lúc 1:00 PM. Qúi vị tùy nghi tham dự.

  Trân trọng thông báo.
  NXDuc
  nxduc@aim.com
  Sunday, February 22, 2009 10:48 AM

 2. To: mongeo1996@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, nhuynh48@gmail.com, Lnguyen804@aol.com, cuonglehq2@gmail.com, anhtony1975@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, hung.bui@honeywell.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenvno@netcape.net, chanh_dang@sbcglobal.net, thuocnguyen@hotmail.com, ltd1940@hotmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, haiquantrungduong@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, vouu@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, trudinhtran@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, chauly@netzero.net, nguyenlang1@yahoo.com, PTCD@aol.com
  Cc: Trantuanduc@sbcglobal
  Phân Ưu

  Hội Hải Quân Dallas-Forthworth và vùng phụ cận được tin trể:Nhạc mẫu của Niên Trưởng Trần Đình Trụ là

  cụ bà Ange`s Lê Thị Nga vừa từ trần tại Dallas, Texas vào ngày 3 tháng 2 năm 2009. Hưởng thọ 91 tuổi.

  Toàn thể Hội viên Hội Hải Quân DFW thành kính phân ưu và nguyện cầu linh hồn cụ bà Ange`s Lê Thị Nga sớm hưởng dung nhan chúa.

  Thành kính phân ưu.
  Hội Hải Quân DFW
  Tuesday, February 10, 2009 8:22 PM
  nxduc@aim.com


  To: mongeo1996@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, nhuynh48@gmail.com, Lnguyen804@aol.com, cuonglehq2@gmail.com, anhtony1975@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, hbui26@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, quangluu68@hotmail.com, hung.bui@honeywell.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net, nguyenvno@netcape.net, chanh_dang@sbcglobal.net, thuocnguyen@hotmail.com, ltd1940@hotmail.com, nguyennhut@sbcglobal.net, mcvancon@gmail.com, haiquantrungduong@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, Lvn48@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, vouu@yahoo.com, hoang2914@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, trudinhtran@yahoo.com, NguyenViet@msn.com, chauly@netzero.net, nguyenlang1@yahoo.com, PTCD@aol.com
  Tin buồn

  Kính gởi Qúi Niên Trưỡng, Quí Chiến Hữu,

  Chúng tôi được tin buồn trễ là :

  Nhạc mẩu của Niên Trưởng Trần Đình Trụ (K8NT) là cụ bà Agne`s Lê Thị Nga mất vào ngày 3 tháng 2 năm 2009 tại Dallas, Texas hưởng thọ 91 tuổi.
  Niên Trưởng Đoàn Văn Huệ ( K15/NT) mất ngày 3 tháng 2 năm 2009 tại San Jose, California.

  Xin qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ tùy nghi phân ưu cùng gia đình.

  Kính,
  Nguyễn Xuân Dục.
  Tuesday, February 10, 2009 8:21 PM
  nxduc@aim.com

back to top