Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-09| Tháng 02-09| Tháng 03-09| Tháng 04-09| Tháng 05-09| Tháng 06-09| Tháng 07-09| Tháng 08-09| Tháng 09-09| Tháng 10-09| Tháng 11-09| Tháng 12-09|

Tin Biển Tháng 3 Năm 2009 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: undisclosed-recipients
  Subject: Testing, Testing, Thử Máy, Thử Máy !!!

  Trùng Dương sao im lang quá vậy, wake up --- Testing, Testing Thử Máy, Thử Máy. Da lau lam roi, quy anh chi em sao ma im hoi lang tieng lau qua vay? Tuan Duong Ham Trùng Dương đại kỳ chăng ? Trùng Dương Birthday tắt máy rồi sao vậy ?

  Chuc ba con co bac cung quy anh chi em VUI KHOE

  Trương Văn Côn
  mcvancon@gmail.com
  Monday, March 23, 2009 7:15 AM

back to top