Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-08| Tháng 02-08| Tháng 03-08| Tháng 04-08| Tháng 05-08| Tháng 06-08| Tháng 07-08| Tháng 08-08| Tháng 09-08| Tháng 10-08| Tháng 11-08| Tháng 12-08|

Tin Biển Tháng 7 Năm 2008 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: nxduc@aim.com, trungt18@yahoo.com, andinhle@charter.net, HQKhBa@yahoo.com, cachq17@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, chauly@netzero.net, chi@civilassociates.com, haiquantrungduong@yahoo.com, mcvancon@gmail.com, anthony1975@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, Linh_Ha-Bedard@raytheon.com, dungz1@hotmail.com, lethoi@ticnet.com, t-nguyen3@raytheon.com, ptcd@aol.com, tanh@yahoo.com, phuocxluu@aol.com, Lvn48@hotmail.com, lilkandiegurl@hotmail.com, canhle@usa.net, pcf3856@yahoo.com, phamson2701@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, mongeo11996@yahoo.com, Nguyenviet@msn.com
  Cc: dhwin@yahoo.com, hieple17@hotmail.com, hoaho1300@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, khapham44@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, ldoan20@gmail.com, mynguyen08@gmail.com, nthuynh11@msn.com, vtran@gfstexas.com, nhutminhd@sbcglobal.net, nguyenvno@netscape.net, ptcd@aol.com, quangluu68@hotmail.com, trudinhtran@yahoo.com, trdtran@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, hbui26@yahoo.com, ductx@attglobal.net, tamlebui@hotmail.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net
  Re: Bau Cu Tan Hoi Truong

  Kinh goi quy nien truong trong Uy Ban Bau Cu

  Toi co goi d/t Nien Truong Le va chinh thuc lam thu tuc ghi danh vao Ung Cu Vien Hoi Truong Hoi Hai Quan Trung Duong trong nhiem ky 2008-2010 . Hom nay nhan duoc thong bao cua Nien Truong Duc cho biet ngay bau cu duoc doi lai toi ngay chu nhat 3/8/2008 luc 2:00 chieu . Tuan le nay nham vao tuan le ma chung toi da du dinh tu lau , gia dinh toi lai xe dua chau lon len truong va du le Nhap Khoa ( White Coat ) cho chau theo truyen thong Medical School . Chung toi se tro ve lai trong ngay chu nhat va neu khong co gi tro ngai chung toi se co mat dung gio trong ngay bau cu . Neu co gi tro ngai voi ly do ngoai y muon , chung toi khong ve kip trong luc bau cu thi xin cac Nien Truong rong luong tha thu va xem nhu toi tu y rut lui trong nhiem ky nay va toi se tiep tuc theo duoi muc tieu cua toi trong nhiem ky ke tiep 2010 - 2012 cho den khi nao thanh cong

  Kinh thu
  Le Phuc Cuong
  Tuesday, July 22, 2008 5:21 PM
  cuonglehq2@sbcglobal.net


  To: trungt18@yahoo.com, andinhle@charter.net, HQKhBa@yahoo.com, cachq17@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, chauly@netzero.net, chi@civilassociates.com, haiquantrungduong@yahoo.com, mcvancon@gmail.com, anthony1975@yahoo.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, dhwin@yahoo.com, Linh_Ha-Bedard@raytheon.com, dungz1@hotmail.com, lethoi@ticnet.com, t-nguyen3@raytheon.com, ptcd@aol.com, tanh@yahoo.com, phuocxluu@aol.com, Lvn48@hotmail.com, lilkandiegurl@hotmail.com, canhle@usa.net, chauly@netzero.net, pcf3856@yahoo.com, phamson2701@yahoo.com, thuocnguyen@hotmail.com, mongeo11996@yahoo.com, Nguyenviet@msn.com
  Cc: dhwin@yahoo.com, hieple17@hotmail.com, hoaho1300@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, khapham44@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, ldoan20@gmail.com, mynguyen08@gmail.com, nthuynh11@msn.com, vtran@gfstexas.com, nhutminhd@sbcglobal.net, nguyenvno@netscape.net, ptcd@aol.com, quangluu68@hotmail.com, trudinhtran@yahoo.com, trdtran@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, hbui26@yahoo.com, ductx@attglobal.net, tamlebui@hotmail.com, NavymanHQ2@sbcglobal.net
  Bau Cu Tan Hoi Truong

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ Hài Quân trong vùng Dallas-Fortworth,

  Kính thưa Quí vị,

  Tham chiếu đề nghị của Ủy Ban Bầu Cử, Chúng tôi trân trọng thông báo ngày Bầu cử Tân Hội Trưởng nhiệm kỳ 2008-2010 cho Hội Hải Quân tại Dallas- Fortworth và vùng phụ cận sẽ được tổ chức tại :

  Địa điễm: TRUNG TÂM SINH HỌAT CAO NIÊN
  3630 North Shiloh, Garland ( gần ngã tư Apollo và Shiloh , gần nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cưú Giúp)
  Thời gian: từ 12:00 am ( 12 giờ trưa) đến 6:00 pm
  ngày Chủ Nhật 3 tháng 8 năm 2008

  Chương trình :
  12:00Am -1:00Pm : Các Hội Viên đến
  1:00pm - 1:20 Pm : Nghi thức khai mạc
  1:20Pm - 1:35 Pm : Ban Chấp hành 2006-2008 : Tường trình sinh họat
  1:35 Pm - 1:40 Pm : Bàn giao Hội cho Hội đồng Niên Trưởng và Ủy Ban Bầu cử điều hành buổi họp.
  1:40 Pm - 2:40Pm : Ủy Ban Bầu cử điều hành bầu cử Tân Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2008 -2010 theo Nội Qui đã ấn hành.
  2:40pm - 3:00 Pm : Tân Hội Trưởng phát biểu và nhận lảnh trách nhiệm.
  3:00 Pm- 5:00Pm : Tiệc trà và văn nghệ
  5:00Pm - 6:00Pm: Bế mạc.

  Trân trọng thông báo và kính mời.
  Nguye^~n Xuân Dục
  Hội Trưởng Hội Hải Quân DFW / 2006 - 2008
  Monday, July 21, 2008 8:54 PM
  nxduc@aim.com

 2. To: mcthanhhang@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, dhwin@yahoo.com, hieple17@hotmail.com, hoaho1300@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, khapham44@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, khloc@yahoo.com, ldoan20@gmail.com, mcvancon@gmail.com, mynguyen08@gmail.com, nthuynh11@msn.com, vtran@gfstexas.com, nhutminhd@sbcglobal.net, nguyenvno@netscape.net, ptcd@aol.com, quangluu68@hotmail.com, trudinhtran@yahoo.com, trdtran@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com
  Thong bao

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ HQ tại DFW và Vùng phụ cận,

  Xin trân trọng thông báo đến qúi vị :

  1/ Buổi họp mặt ngày 20 tháng 7 năm 2008 lúc 2:00Pm được dời lại ngày khác vào tháng 8 vì lý do ngoài ý muốn : "Trụ Sở Cộng Đồng có việc khẩn cấp để sử dụng trong ngày này, do bà Thái thị Thủy đại diện Cộng đồng đã liên lạc và thông báo đến chúng tôi ".. Chúng tôi sẽ thông báo đến Qúi vị ngày giờ và Địa điễm khi chúng tôi co điạ điểm.

  2/ Ngày Thánh Tổ Hải Quân sẽ được tồ chức vào ngày 20 tháng 9 năm 2008. Chúng tôi sẽ mời họp để chuẩn bị tổ chức ngày đại lễ này,

  3/ Tiệc sinh nhật sẽ do sự tự nguyện của Hội Viên không có tính cách bắt buộc, ngòai sinh họat thường niên của Hội.

  Trân trọng thông báo.

  Nguyễn Xuân Dục.
  Thursday, July 17, 2008 11:56 PM
  nxduc@aim.com

  Ps. Xin Qúi Niên Trưởng và Qúi Chiến Hưũ trong ban Chấp Hành giúp chuyển thông báo này đến mọi người không có địa chỉ email. Đa tạ.

 3. To: "Ba Cmd Khuong H" HQKhBa@yahoo.com, "Chanh Cmd Dang Can" chanh_dang@sbcglobal.net, "Chi Ha Manh" haiquantrungduong@yahoo.com, "Cuong 25 Le" cuonglehq2@sbcglobal.net, "Duc 20 Nguyen" nxduc@aim.com, "Duyet 19 Nguyen Huu" dhwin@yahoo.com, "Hang Cuong Le Nguyen" mcthanhhang@yahoo.com, "Hiep 17 Le Tam" hieple17@hotmail.com, "Hoa Ho 19 Ngoc" hoaho1300@yahoo.com, "Hung Cmd Du Tri" voongaiv@yahoo.com, "Hy 16 Pham Huy" phamhy@sbcglobal.net, "Kha 15 Pham Xuan" khapham44@yahoo.com, "Lang 16 Nguyen" nguyenlang1@yahoo.com, "Le 12 Do Trong" ltd1940@hotmail.com, "Loc Khuong PhD" khloc@yahoo.com, "Luong 20 Doan Huu" ldoan20@gmail.com, "MCVânCôn gmail Truong" mcvancon@gmail.com, "My Nguyen 25" mynguyen08@gmail.com, "Nghia Huynh OCS" nthuynh11@msn.com, "Nhon Van Tran" vtran@gfstexas.com, "Nhut 18 Duong Minh" nhutminhd@sbcglobal.net, "No 24 Nguyen" nguyenvno@netscape.net, "Phuoc 19 Hu Nguyen" ptcd@aol.com, "Quang Lu Trung" quangluu68@hotmail.com, "Tru Cmd Tran Dinh" trudinhtran@yahoo.com, "Trung 18 Tran Dai" trdtran@gmail.com, "Tuong HQ17 Huu Nguyen" tuonghq17@yahoo.com, "Tuye^t & Die^n~ Tran" tuyet.tran1022@gmail.com
  Ba^u` cu? co' thay do^i? gi` kho^ng??? Xin cho biet' cam? o'n.

  Kinh' goi? Anh Duc. cung` Qui' Anh Chi. Ho^i. HQTZ D/FW

  Kinh' thu'a Qui' NT & Qui' Anh Chi. trong ho^i. HQTZ . Theo nhu' tho^ng bao' email do Anh Duc. HT dinh. ngay` ba^u` cu? la` ngay` chu? nha^t. 20 thang' 7, 2008... Chi? con` 3 ngay` nua~ la` de^n' ngay` ba^u` cu?....

  Ngac. nhie^n Sang' nay Anh L goi. cho To^i. Anh hoi? co' biet' gi` ve^` doi` ngay` ba^u` cư? kho^ng? To^i tra? loi` kho^ng nghe gi` ca? im ru Anh a`....Anh noi' tie^p' Anh nghe Anh Lie^m & Anh Hoan cho biet' ngay` ba^u` cư? doi` ro^i`. Va^y. la` co' y' gi` ha? Anh ?? sao ma^y' Anh do' ru` ri` voi' nhau ma` kho^ng dung` email tho^ng bao' cho moi. nguoi` biet' nhi?

  To^i thac' mac' ne^n moi' viet' la' tho' nay` !! con` Qui' Anh Chi. nghi~ sao nhung~ loi` To^i noi' Rat' Mong nha^n. duoc. tho' tra? loi`.

  Cam? o'n Qui' Anh Chi.

  Kinh'
  Thanh Hang
  Thursday, July 17, 2008 12:21 PM
  mcthanhhang@yahoo.com

  Ne^u' co' thay do^i? ngay` Ba^u` cu?...xin doi` qua ngay` 24 thang' 8 ne^u' duoc. Con` Ta^t' ca? cac' week End khac' trong thang' 7 & 8 de^u` bi. ba^n...Xin cam? o'n...

 4. To: "Ba Cmd Khuong H" HQKhBa@yahoo.com, "Chanh Cmd Dang Can" chanh_dang@sbcglobal.net, "Chi Ha Manh" haiquantrungduong@yahoo.com, "Cuong 25 Le" cuonglehq2@sbcglobal.net, "Duc 20 Nguyen" nxduc@aim.com, "Duyet 19 Nguyen Huu" dhwin@yahoo.com, "Hang Cuong Le Nguyen" mcthanhhang@yahoo.com, "Hiep 17 Le Tam" hieple17@hotmail.com, "Hoa Ho 19 Ngoc" hoaho1300@yahoo.com, "Hung Cmd Du Tri" voongaiv@yahoo.com, "Hy 16 Pham Huy" phamhy@sbcglobal.net, "Kha 15 Pham Xuan" khapham44@yahoo.com, "Lang 16 Nguyen" nguyenlang1@yahoo.com, "Le 12 Do Trong" ltd1940@hotmail.com, "Loc Khuong PhD" khloc@yahoo.com, "Luong 20 Doan Huu" ldoan20@gmail.com, "MCVânCôn gmail Truong" mcvancon@gmail.com, "My Nguyen 25" mynguyen08@gmail.com, "Nghia Huynh OCS" nthuynh11@msn.com, "Nhon Van Tran" vtran@gfstexas.com, "Nhut 18 Duong Minh" nhutminhd@sbcglobal.net, "No 24 Nguyen" nguyenvno@netscape.net, "Phuoc 19 Hu Nguyen" ptcd@aol.com, "Quang Lu Trung" quangluu68@hotmail.com, "Tru Cmd Tran Dinh" trudinhtran@yahoo.com, "Trung 18 Tran Dai" trdtran@gmail.com, "Tuong HQ17 Huu Nguyen" tuonghq17@yahoo.com, "Tuye^t & Die^n~ Tran" tuyet.tran1022@gmail.com
  Birthday thang' 7 & thang' 8

  Kinh' chao` Qui' Anh Chi. TZ trong Birthday Group.

  Kinh' thu'a Qui' Sinh nha^t. Vie^n cua? Thang' 7 & Thang' 8. Co' nhieu` nguoi` hoi? tham chu'ng` nao` de^n' ngay` to^? chuc' Sinh nha^t. cho hai thang' 7 & 8...

  Chung' to^i Xin thu'a de^n' gio` nay` va^n~ im lim` chu'a co' tin tu'c' gi` ve^` vie^c. to^? chuc' Sinh Nha^t.

  Va^y. xin hoi? Qui' Sinh nha^t. Vie^n hai thang' 7 & 8 Chung' ta co' con` du'. dinh. to^? chuc' sinh nha^t. nua~ kho^ng ???

  Nam ngoai' thang' 7 Sinh nha^t. duoc. to^? chuc' tai. tu' gia A/C Chi Nha^t....

  Con` Thang' 8 duoc. to^? chuc' tai. tu' gia A/C Co^n....Nam nay chung' ta ca^n` to^? chuc' tai. tu' gia A/C nao` khac' ho'n de^? co' dip. de^n' tham cung` nhau ho^i. ngo^. ta^m tinh` tha^n hu'u~...

  Ne^u' vi` hoan` canh? kho^ng to^? chuc' duoc. thi` ne^n lam` tai. nha` hang` nao` do' tuy` Qui' sinh Nha^t. vie^n lu'a. chon. nha` hang`....hoac. chung' to^i se~ tim` nha` hang` nao` co' phong` rie^ng cho chung' ta hop. mat....co^' gang' mo^i~ pha^n` an $10.00.. Qui' Sinh nha^t. vie^n nghi~ sao???

  Chung' To^i ra^t' ca^n` Anh Trung, Chi. Chi, Anh Lie^m, Chi. Lie^m, Anh Tha^n, Anh Co^n, Anh Phuoc' va` Chi. Phuoc' le^n tie^ng' !! ..

  Cam? o'n Qui' Anh Chi. sinh Nha^t. vie^n...

  Qui' Me^n'
  Thanh Hang`
  Wednesday, July 16, 2008 11:15 AM
  mcthanhhang@yahoo.com

  Danh Sach' Birthday hai thang' 7 & 8
  Thang' 7: Chi. Chi 7/8 & Anh Trung 7/19
  Thang' 8: A/CLie^m 8/15 & A.Tha^n 8/27 & A.Co^n 8/30 & Anh My~ 8/29 ve^` VN, Chi. Phuoc' 8/7 & A. Phuoc' 8/ 18

 5. To: hanh_dang@sbcglobal.net; haiquantrungduong@yahoo.com; nguyennhut@sbcglobal.net; mcvancon@yahoo.com; ltd1940@hotmail.com; cuonglehq2@sbcglobal.net; voongaiv@yahoo.com; nhutminhd@sbcglobal.net; vtran@gfstexas.com; dhwin@yahoo.com; nxduc@aim.com; trungt18@yahoo.com; mikeynguyen_2000@yahoo.com; dhwin@yahoo.com; hieple17@hotmail.com; hoaho1300@yahoo.com; phamhy@sbcglobal.net; khapham44@yahoo.com; nguyenlang1@yahoo.com; ldoan20@gmail.com; mynguyen08@gmail.com; nthuynh11@msn.com; vtran@gfstexas.com; nhutminhd@sbcglobal.net; nguyenvno@netscape.net; ptcd@aol.com; quangluu68@hotmail.com; hoang2914@yahoo.com; trudinhtran@yahoo.com; tuonghq17@yahoo.com; tuyet.tran1022@gmail.com; denhihocap@yahoogroups.com
  Subject: Fwd: Thong bao

  Trân trọng thông báo đến qúi Niên Trưởng, Quí Chiến Hưũ:

  Đám táng Cụ bà Nguyễn Thị Trọng thân mẩu C/H Đào Cơ Chí ( K20) vừa từ trần ngày 8 tháng 7 năm 2008, hưởng thọ 82 tuổi.

  Hiện đang quàn tại nhà quàn Rest Land ( góc đường Greenvile va Walnut Hill Lane) Qúi vị có thể thăm viếng và chia buồn cùng anh chi Đào Cơ Chí và gia đình vao sáng mai , ngày 10 tháng 7 năm 2008 từ 9:00am đến 8:00Pm.

  Lể an táng sẽ cử hành vào ngày Thứ Sáu 11 tháng 7 năm 2008 lúc 9:00am.

  Hội Hài Quân tại Dallas sẽ cùng tập họp tại nhà quàn lúc 7:00pm ngày mai Thứ năm ngày 10 tháng 7 năm 2008 để phân ưu và góp lời cầu nguyện cho hương linh cụ bà Nguyễn thị Trọng.

  Sáng Thứ Sáu , ngày 11 tháng 7 năm 2008, tùy nghi qúi vị.

  Trân trọng thông báo.
  NXDuc
  Date: Wed, 9 Jul 2008 21:40:34 -0400
  nxduc@aim.com


  To: chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyennhut@sbcglobal.net, mcvancon@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, voongaiv@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, vtran@gfstexas.com, dhwin@yahoo.com, nxduc@aim.com, trungt18@yahoo.com
  Cc: mikeynguyen_2000@yahoo.com, dhwin@yahoo.com, hieple17@hotmail.com, hoaho1300@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, khapham44@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, ldoan20@gmail.com, mynguyen08@gmail.com, nthuynh11@msn.com, vtran@gfstexas.com, nhutminhd@sbcglobal.net, nguyenvno@netscape.net, ptcd@aol.com, quangluu68@hotmail.com, hoang2914@yahoo.com, trudinhtran@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com
  Thong bao

  Trân trọng thông báo đến qúi Niên Trưởng, Quí Chiến Hưũ:

  Chúng tôi vừa nhận được tin buồn :

  1/ HQ Đại úy Nguyễn Văn Ba / Hải đội 4 duyên phòng , pháp danh Liễu Độ vừa từ trần tại Sàigòn VN vào ngày 27 tháng 6 năm 2008 , hưởng thọ 63 tuổi . Được biết C/H HQ Nguyễn Văn Ba cư ngụ tại Arlington, Texas , anh về Việt Nam thăm gia đình nhân dịp giổ bà cụ nội và bị mất bất thình lình.

  2/ Cụ bà Nguyễn Thị Trọng thân mẩu C/H Đào Cơ Chí vừa từ trần sáng nay , ngày 8 tháng 7 năm 2008, hưởng thọ 82 tuổi. Hiện đang quàn tại nhà quàn Rest Land và chưa biết ngày giờ thăm viếng và cử hành tang lễ , chúng tôi sẽ thông báo sau.

  Chúng tôi sẽ thông báo nhóm ngày giờ đến thăm và chia buồn cùng tang quyến.

  Trân trọng thông báo.
  NXDuc
  Wednesday, July 9, 2008 12:30 AM
  nxduc@aim.com


  To: mcvancon@gmail.com, chi@civilassociates.com
  Cc: tx2@yahoogroups.com, mikeynguyen_2000@yahoo.com, HQKhBa@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, dhwin@yahoo.com, mcthanhhang@yahoo.com, hieple17@hotmail.com, hoaho1300@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, khapham44@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, LTD1940@hotmail.com, khloc@yahoo.com, ldoan20@gmail.com, mcvancon@yahoo.com, mynguyen08@gmail.com, nthuynh11@msn.com, vtran@gfstexas.com, nhutminhd@sbcglobal.net, nguyenvno@netscape.net, ptcd@aol.com, quangluu68@hotmail.com, hoang2914@yahoo.com, trudinhtran@yahoo.com, trdtran@gmail.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com
  Re: Thanh Kinh Phan Uu

  Cám ơn bạn Côn cho biết,

  Chúng tôi đã liên lạc với bạn Đào Cơ Chí. Được biết tang lễ sẽ cử hành tại nhà quàn Restland, Richardson, Texas. Khi co tin thêm chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ thăm viếng và đến chia buồn cùng bạn Đào Cơ Chí và gia đình.

  Ngoài ra chúng ta cũng sẽ đến thăm và chia sẽ đau buồn cùng gia đình C/H Nguyễn Văn Ba tại Arlington.

  NXDuc
  Wednesday, July 9, 2008 12:05 AM
  nxduc@aim.com


  To: nxduc@aim.com, hanh_dang@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, nguyennhut@sbcglobal.net, mcvancon@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, voongaiv@yahoo.com, nhutminhd@sbcglobal.net, vtran@gfstexas.com, dhwin@yahoo.com, trungt18@yahoo.com, mikeynguyen_2000@yahoo.com, hoaho1300@yahoo.com, phamhy@sbcglobal.net, khapham44@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, ldoan20@gmail.com, mynguyen08@gmail.com, nthuynh11@msn.com, nguyenvno@netscape.net, ptcd@aol.com, quangluu68@hotmail.com, hoang2914@yahoo.com, trudinhtran@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, tuyet.tran1022@gmail.com, denhihocap@yahoogroups.com
  RE: Thong bao

  Nhan duoc tin tre,thanh that chja buon cung C/h Dao Co Chi cung gia dinh,

  Le Tam Hiep va gia dinh.
  Friday, July 11, 2008 3:50 PM
  hieple17@hotmail.com


  To: "Chi 20" chi@civilassociates.com
  Cc: tx2@yahoogroups.com, "Buu Nguyen" mikeynguyen_2000@yahoo.com, "Ba Cmd Khuong H" HQKhBa@yahoo.com, "Chanh Cmd Dang Can" chanh_dang@sbcglobal.net, "Chi Manh Ha" haiquantrungduong@yahoo.com, "Cuong 25 Le" cuonglehq2@sbcglobal.net, "Duc 20 Nguyen Xuan" nxduc@aim.com, "Duyet 19 Nguyen Huu" dhwin@yahoo.com, "Hang Cuong Le Nguyen" mcthanhhang@yahoo.com, "Hiep 17 Tam LE" hieple17@hotmail.com, "Hoa 19 Ho Ngoc" hoaho1300@yahoo.com, "Hung Cmd Du" voongaiv@yahoo.com, "Hy 16 Pham Huy" phamhy@sbcglobal.net, "Kha 15 Pham Xuan" khapham44@yahoo.com, "Lang 16 Nguyen" nguyenlang1@yahoo.com, "Le 12 Do Trong" LTD1940@hotmail.com, "Loc Khuong PhD" khloc@yahoo.com, "Luong 20 Doan Huu" ldoan20@gmail.com, "MC Vân Côn Truong" mcvancon@yahoo.com, "My 25 Nguyen" mynguyen08@gmail.com, "Nghia OCS" nthuynh11@msn.com, "Nhon Tran Van" vtran@gfstexas.com, "Nhut 18 Duong Minh" nhutminhd@sbcglobal.net, "No 24 Nguyen" nguyenvno@netscape.net, "Phuoc 19 Nguyen Huu" ptcd@aol.com, "Quang Luu Trung" quangluu68@hotmail.com, "Sang Anh Hoang" hoang2914@yahoo.com, "Tru Cmd Tran Dinh" trudinhtran@yahoo.com, "Trung 18 Tran Dai" trdtran@gmail.com, "Tuong HQ17 Huu Nguyen" tuonghq17@yahoo.com, "Tuyet Dien Luong Tran" tuyet.tran1022@gmail.com
  Thanh Kinh Phan Uu

  Chi' Lan tha^n me^'n,

  Gia dinh chu'ng toi nhan hung tin Ba'c ga'i da~ ma~n pha^`n sa'ng nay. Chu'ng toi xin thanh thuc chia buon cúng Chi' Lan & tang quyen nguyen cau ba'c ga'i som ve co~i Niet Ba`n.Xin cho chung toi biet chuong trinh Tang Le, co gi can giup xin cho biet chung oi luon luon san sang.

  Co^n
  Plano TX


  Chieu nay nhan HUNG TIN tu anh chi Dao Co Chi, HC2/HQ20.TTTB den quy quan TX2/HQ19 & cac ban huu than thuong than men cua a/c Dao Co Chi, chung toi cung xin thong bao den mot so anh chi TZ ma toi duoc biet. (da phone den HT NX Duc de lai loi nhan chieu nay) , Xin cac ban TX2 cung quy vi tuy nghi lien lac tham hoi chia buon.

  Tha^n Ma^~u HC2/HQ20 DA`O CO CHI' La` ba` QP DA`O VA(N DZOANH nhu danh Nguyen Thi TRO.NG ta the ngay 8 thang 7 nam 2008 tuc la nga`y 6/6/AL nam Mau Ty, tai Plano Texas USA luc 9:30 gio sang. Huong tho 82 tuoi Chuong trinh Tang Le, Chi se cho biet sau.

  TTTBCo^n
  TX2/HQ19
  DFW Texas
  Tuesday, July 8, 2008 10:25 PM
  mcvancon@gmail.com

back to top