Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-08| Tháng 02-08| Tháng 03-08| Tháng 04-08| Tháng 05-08| Tháng 06-08| Tháng 07-08| Tháng 08-08| Tháng 09-08| Tháng 10-08| Tháng 11-08| Tháng 12-08|

Tin Biển Tháng 2 Năm 2008 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Xin chia buon cung gia dinh anh chi Co^n

  Gia -dinh Khuong-Huu xin thanh that chia buon ve s.u+ mất mát ra -di cua nguoi tha^n trong gia dinh anh chi Co^n. Ca^`u nguye^n linh ho^n nguoi qua' co^' ye^n nghi? no+i mie^`n vĩnh cửu.

  Thanh kinh pha^n u+u

  Regards,
  Dr. Loc Huu Khuong, Ph.D.
  GS. Tien Si Khuong Huu Loc
  From: "Drs. Loc & HP Khuong,PhD" khloc@yahoo.com
  Date: Thu, 28 Feb 2008 19:54:39 -0800 (PST)


  To: "Con B Truong" mcvancon@yahoo.com
  CC: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: [hqtzdfwtx] Chia buồn

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Vô cùng đau buồn hay tin em rể chị Mai Hương vừa thất lộc. Chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng anh chị Côn, Hương và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh người quá vãng sớm được siêu thăng về miền an lạc vĩnh cửu .

  Trần Đại Trung và gia đình
  From: "Trung Tran" trungt18@yahoo.com
  Date: Tue, 26 Feb 2008 00:13:30 -0800 (PST)

 2. To: Ho^i. HQ DFW
  Subject: Tho^ng Bao' Birthday thang' 3 duoc. to^? chuc' Tai. tu' gia A/C Nho'n ngay` 9 thang' 3 luc' 3 gio` chie^u`.

  Tra^n Trong. Kinh' moi` NT Ba' &Phu Nha^n, NT Chanh' & Phu Nha^n, NT Tru., cung` toan` the^? Qui' Anh Chi. TZ de^n' tham du. Tie^c. Mung` Sinh Nha^t. Thang' 3.

  La^n` nay` duoc. to^? chuc' tai. nha` Anh Chi. Nho'n . la` ngay` 9 thang' 3 luc' 3 gio` chie^u`.

  Dia. Chi?: 3213 W. Rochelle
  Irving, TX 75062
  Tel: (972) 258- 6275

  Kinh'
  Thanh Hang`.
  Sent: Sunday, February 24, 2008 8:20 PM


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: ?

  Thân Mời

  Kính gởi quý Niên Trưởng  và quý chiến hữu HQTZ.

  Sinh nhật tập thể cho tháng ba nầy gồm có  

  Niên Trưởng Đỗ Trọng Lễ  
  Anh Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục
   Chị Sinh (Phu nhân cuả anh Hoàng) Và tôi là
   Trần Văn Nhơn

  Sinh nhật kỳ nầy được tổ chức vào lúc 3: 00 giờ chiều ngày 09 Tháng ba năm 2008 tại số nhà:

  3213 W. Rochell
  Irving, Texas 75062
  (DT: 972-258-6275 _  214-687-6330)

  Chúng tôi sẽ vô cùng hân hạnh và vui mùng được đón tiếp Quý Niên Trưởng,Quý chiến hữu HQTZ Trong ngày Sinh Nhật   Tháng ba  nầy

  Thân Kính
  Lễ Dục Nhơn Sinh
  From: vtran@gfstexas.com
  Date: Tue, 26 Feb 2008 10:57:35 -0600


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: ?

  Kính Thưa qúy niên Trưởng cùng quý chiến hữu HQTZ.

  Bởi không được cẩn thận nên hôm qua tôi đã đánh nhầm qúy danh của Niên Trưởng Ðỗ Trọng Lễ . Tôi xin được trước tạ tội nầy đến Niên Trưởng Ðỗ Trọng Lễ, sau cũng xin được quý NT. qúy Chiến hữu HQTZ. hoan hỷ thứ lỗi cho

  Sau dây Tôi xin được điều chỉnh lại Sinh Nhật tập thể tháng ba cuả

  NT. Ðỗ Trọng Lễ
  Anh Hội trưởng Nguyễn Xuân Dục
  Chi Sinh (phu nhân của anh Hoàng),và tôi, Trần văn Nhơn.

  Sinh Nhật lần nầy được tổ chức vào lức 3:00 giờ chiều ngày 09,tháng ba tại số nhà

  3213 W. Rochell
  Irving, Texas 75062
  (dt.972-258- 6275)

  Anh chi em chúng tôi ước mong được đón tiếp quý Niên Trưởng, quý anh chị thuộc hội Trùng Dương trong ngày sinh nhật tháng ba nầy.

  Kính
  Trần văn Nhơn
  From: vouu01@verizon.net
  Date: Tue, 26 Feb 2008 05:19:31 -0600


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Tho^ng Bao' Birthday thang' 3 duoc. to^? chuc' Tai. tu' gia A/C Nho'n ngay` 9 thang' 3 luc' 3 gio` chie^u`.

  Kính Thưa qúy Niên Trưởng cùng quý chiến hữu HQTD.

  Có thể vì bận việc nên Thanh Hằng quên không ghi rõ danh sách của quý anh chị trong kỳ sinh nhật tháng ba nầy. Tôi xin được bổ túc Sinh nhật tập thể tháng ba nầy dành cho

  NT. Đỗ Trọng Lễ
  Anh Hội trưởng Nguyễn Xuân Dục
  Chi Sinh (phu nhân của anh Hoàng), và tôi, Trần văn Nhơn

  Sinh Nhật lần nầy được tổ chức vào lúc

  3:00 giờ chiều ngày 09 tháng ba
  tại 3213 w. Rochell
  Irving, Texas 75062
  (dt.972- 258-6275)

  Anh chi em chúng tôi sẽ rất vui mừng được đón tiếp quý Niên Trưởng, quý anh chị thuộc hội Trùng Dương trong ngày sinh nhật tháng ba nầy.

  Kính
  LeDucNhonSinh
  From: "van tran" vouu01@verizon.net
  Date: Tue, 26 Feb 2008 04:33:10 -0600


  To: "Thanh Hang Nguyen" mcthanhhang@ yahoo.com, nxduc@aim.com, ltd1940@hotmail. com
  Subject: Re: sinh nhat thang' 3

  Thanh Hằng

  Niên Trưởng Đỗ Trọng Lễ,chị Sinh,anh Dục và Tôi đã cùng đồng ý lễ sinh nhật tháng ba se được tổ chức tại nhà của tôi:

  3213 w. Rochelle
  Irving, Texas 75062
  vào lúc 3 giờ 00 chiều

  Thân
  Tran Văn Nhơn
  Date: Fri, 22 Feb 2008 18:36:11 -0600
  From: "van tran" vouu01@verizon. net

 3. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: [hqtzdfwtx] Tiec tan nien

  Kinh goi qui anh chi,

  Theo nhu bien ban buoi hop nha anh chi Le va gan day nhung viec phan phoi va xuc tien tiec Tan Nien da duoc qui anh chi giup tay da lien lac thang voi nhung anh chi dac trach. Chung toi xin da ta, hy vong rang moi viec se duoc thanh cong nhu y muon.

  Theo nhu phuc dap chung toi duoc biet phia quan khach than huu chung ta, ngoai nhung Hoi Doan tai dia phuong, chung ta con duoc hai vi nien truong cua quan luc VNCH den chung vui. Do la qui Nien Truong Do Ke Giai ( BDQ) va Nien Truong Dang Dinh Linh (KQ) va mot so vi than huu khac trong cac quan binh chung ban cung da nhan loi den .

  Qui anh trong Hoi da thuong xuyen giup chuong trinh hang nam ..neu co viec ban voi Chua hay nha tho hoac gia dinh xin vui long co gang thu xep de den gop tay cung chung toi de don tiep cac than huu va qui Nien Truong, Qui Chien Huu trong gia dinh Hai Quan chung ta.

  Tat ca moi nguoi trong ban chap hanh Hoi xin hay co gang den som de giup trang hoang va tiep tan. Thoi diem co mat la 12:00 gio trua.

  Sau day la phan phan cong tong quat:

  Toan quoc quan ky : Qui anh Thuoc, Dan, No, Cuong, Thanh. Nien Truong Nhut duyet quan va ho lenh

  Phan nghi thuc buoi le va gioi thieu : Anh Nhon thay vi anh Con (ban lam MC cho chua Dao Quang) hay anh Lang ( khong biet da ve chua, chua thay lien lac)

  Phan Van Nghe : anh Trung

  Phan am thuc : cac chi Nhut , Liem, Le, Nhon,

  Phan tiep tan : Anh Le.

  Xin hen qui anh chi ngay mai .

  Kinh,
  NXDuc
  From: nxduc@aim.com
  Date: Sat, 23 Feb 2008 23:21:29 -0500

  P/s. Chung toi cung vua nhan duoc tin khong vui lam la:

  1/ Em re chi Huong( vo anh Con ) vua tu tran tai Virginia nen chi Huong se khong co mat. Thay mat gia dinh Hai Quan DFW va Tong Hoi Hai Quan thanh kinh phan uu cung gia dinh. Nguyen cau huong linh som ve coi phat. Qui vi tuy nghi phan uu cung chi Con.

  2/ Than mau anh Tran Trong Nga (k12) vua tu tran ngay 14 thang2 nam 2008 tai Garden grove, California,xin tuy nghi chia buon cung anh chi Nga (K12)>Hoi Hai Quan DFW xin thanh kinh phan uu, nguyen huong linh cu ba som ve coi phuc.Thanh kinh phan uu

 4. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: [hqtzdfwtx] Tiec tan nien Cong Dong FW

  Than goi qui anh chi,

  Nhu vay la phai doan HQ di 10 nguoi. Toi da ghi danh qui anh chi . Xin qui anh chi hay co mat tai Tru So Cong Dong FWD cu luc 6:00pm ngay 22 thang 2 tuc thu Sau nay.

  NXDuc
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Wed, 20 Feb 2008 01:19:42 -0500

 5. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Tin tuc trong tuan

  Kinh thua qui Nien Truong, Qui Chien Huu,

  Trong tuan le vua qua chung toi nhan duoc nhung tin tuc nhu sau :

  1/ Ngay thu Bay 9 thang 2 nham ngay mong 3 Tet Mau Ty , NT Nguyen Van Nhut da huong dan mot phai doan den tham vieng va chuc Tet N/T Khuong Huu Ba ( moi den dinh cu tai vung) tai tu gia.

  2/ Ngay thu Hai 11 thang 2 nham ngay mong 5 Tet:
  a/ N/T Dang Can Chanh ( moi den dinh cu tai vung ) da bi tai nan xe, Chung toi da lien lac va duoc biet N/T Chanh khong bi thuong tich nang chi bi ton that chiec xe co le se phai thay xe khac.
  b/ C/H Tran Van Nhon cung moi bi tai nan xe ngay truoc nha, khong bi thuong tich nang nhung xe bi hu bat khien dung.

  3/ Hoi Thua Thien Hue va Hoi Khong Quan to chuc Tan Nien vao ngay 16 thang 2 tai Arlington, Texas.
  Hoi Thua Thien Hue goi thu moi tham du ngay ky niem 40 tran tham sat Hue cua Viet Cong va sau do la hop mat Tan Nien tai trung tam Hugher Smith Arlington vao luc 12:30PM ngay 16 thang 2 nam 2008 . Hoi Khong Quan DFW moi tham du da tiec Tan Nien tai nha hang Thanh Thanh luc 6:30PM. Moi khau phan tham du la $40.00.

  4/ Ngay 17 thang 2 nam 2008 anh Tran Dai Trung truong Ban Van Nghe moi qui vi hay den tap dot van nghe mung Xuan tai nha anh chi Tran Van Nhon vao luc 12;30pm.

  5/ Sinh Nhat cua qui vi trong thang 2 va thang 3 duoc nhap chung to chuc vao thang 3 tai nha Chien Huu Tran Van Nhon.

  Tran trong thong bao,

  Nguyen Xuan Duc
  From: nxduc@aim.com
  Date: Sat, 16 Feb 2008 11:08:03 -0500

 6. To: "Ho^i. HQ DFW" hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Birthday NT Chanh' !! Thang' 6 birthday se~ to^? chuc' tai. Tu' gia NT Chanh' & Phu Nha^n

  Kinh' goi? Qui' Anh Chi. TZ

  Sau da^y la` la' tho' cua? NT Chanh' viet' cho biet' thang' 6 Birthday cua? Phu Nha^n Chanh' se~ duoc. to^? chu'c' tai. tu' gia NT Chanh' & Phu Nha^n ...

  From: "Thanh Hang Nguyen" mcthanhhang@yahoo.com
  Date: Sat, 16 Feb 2008 11:38:57 -0800 (PST)


  To: "Chanh Dang" chanh_dang@sbcglobal.net
  Subject: Re: Birthday NT Chanh' !! Ho^m nay Co' nha^n. duoc. Tho' NT .

  Kinh' Chao` NT.

  Sang' ho^m nay co' nha^n. duoc. tho' NT...
  Cam' o'n NT ra^t' nhie^u` da~ cho biet' NT ba^n. vie^c. di xa ne^n kho^ng to^? chuc' Birthday thang' 3 duoc. va` doi` lai. vao` thang' 6 lam` chung voi' Phu Nha^n...

  Thanh Hang` va` ta^t' ca? Qui' Anh chi. Em trong Ho^i. HQTZ ra^t' ha^n hanh. duoc. NT va` Phu Nha^n moi` de^n' chung vui Birthday vao` thang' 6...

  Kinh' Chuc' NT & Phu Nha^n le^n duong` thuong. lo^. binh` an...

  Quy' Me^n'
  Thanh Hang
  Date: Thu, 24 Jan 2008 17:38:22 -0800 (PST)
  From: "Thanh Hang Nguyen" mcthanhhang@yahoo.com


  Chi Thanh Hằng ,

  Tôi có gởi cho Chị 3 Email để thông báo Chị cho dời ngày , 3 lần bị trả lại , tôi đang tìm hiểu lý do máy vi tính của tôi không nói cùng thứ tiếng với máy vi tính của Chị .

  Nhờ Chị bỏ tên tôi ra danh sách Sinh Nhật của tháng 3 nầy . Lý do tôi phải sang Pháp thăm gia đình, chuyến đi đã dự trù từ trước , nên không có thời gian để tổ chức . Xin hẹn sẽ làm chung với Sinh Nhật của Bà xã tôi trong tháng 6 tới đây tại tư gia chúng tôi .

  Cám ơn Chị nhiều , Tết sắp đến Chúc Chị và gia quyến được vạn sự như ý trong Năm MẬU TÝ

  Chánh .
  chanh_dang@sbcglobal.net


  To: chanh_dang@sbcglobal.net
  Subject: Birthday NT Chanh' !!

  Kinh' Chao` NT Chanh'

  Da^u` Tho' Kinh' Chuc' NT va` Phu Nha^n cung` Gia Quye^n' mo^t. nam moi' Suc' khoe? do^i` dao`, Hanh. Phuc', va` van. su. nhu' y'!!

  Theo trong Danh Sach' Birthday thang' 3 co' te^n NT va` co' the^m Anh Nho'n, Anh Le^~ cung` thang' voi' NT.... Thanh Hang` xin hoi? y' kie^n' rie^ng voi' NT truoc' xem co' du'. dinh. to^? chuc' Sinh Nha^t. tai. tu' gia NT kho^ng??? Ne^u' NT vi` ly' do su'c' khoe? kho^ng to^? chuc' duoc. Kinh' xin NT vui long` cho biet' so'm' .

  Cam? o'n NT.

  Kinh'
  Thanh Hang
  mcthanhhang@yahoo.com
  Sent: Tuesday, January 22, 2008 8:22:42 PM

 7. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Tie^.c Ta^n Nie^n Cu?a Ban To^? Chu+'c Ho^.i Cho+. "Tet In DFW"

  FWD dến qúi anh đã tham gia giúp cho Hội chợ Tết. Qúi anh chi muốn tham dự xin vui lòng cho chúng tôi biết sớm để hồi đáp.

  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Mon, 18 Feb 2008 23:41:51 -0500


  To: Tet In DFW tet_in_dfw@yahoogro ups.com; Thanh Cung cnthanh07@yahoo. com; saurau@charter. net; thaito@hotmail. com; trungtran18@ yahoo.com; lanhhcao@hotmail. com; Hoang huy Do amerido37@sbcglobal .net; giaule@yahoo. com; nhonducnguyen@ yahoo.com; abtrung@yahoo. com; bacsichat@sbcglobal .net; k15vb@yahoo. com; hoiquancanhdfw@ yahoo.com; thuyanh76148@ yahoo.com; thabdq@yahoo. com; thoaile1137@ yahoo.com; tule025@yahoo. com; lacbdq@yahoo. com; namman47@yahoo. com; nguyen.thomas@ sbcglobal. net; nguyen.t.q@sbcgloba l.net; qtn001@yahoo. com; nnguyenkhalat@ aol.com; NXDuc@aim.com; csqgdfw@yahoo. com; peterhoathaitran@ yahoo.com; sonnui49@hotmail. com; traudien44@yahoo. com; ytanvo@hotmail. com; ngocbuibktd@ sbcglobal. net; notenhacthuong@ yahoo.com; dfcmbau@aol. com; auanhphan@yahoo. com; butviet@aol. com; dallasvnradio@ yahoo.com; info@kienthucmagazi ne.com; dofamily@aol. com; tina.v.do@jpmorgan. com; nvdallasus@yahoo. com; qhrealtor@aol. com; knguyenelite@ gmail.com; tgm@tx.rr.com; viethominhnam@ msn.com; cdnvqgfw@yahoogroup s.com
  Subject: Tie^.c Ta^n Nie^n Cu?a Ban To^? Chu+'c Ho^.i Cho+. "Tet In DFW"

  Kinh thua quy vi,

  The theo quyet dinh cua Uy Ban To Chuc "TET IN DFW", mot buoi tiec Tan Nien se duoc to chuc vao luc:

  6:00PM ngay Thu Sau 22 thang 2 nam 2008
  tai Trung Tam Sinh Hoat CDNVQG FW
  2901 E. Pioneer Pkwy.
  Arlington, TX 76010

  nham tri an cac THIEN NGUYEN VIEN va an nhan da bo nhieu cong suc, tai chanh va phuong tien truyen thong de giup cho hoi cho "TET IN DFW" duoc thanh cong my man. Day cung la dip de chung ta ket chat tinh than voi nhau de cung nham toi muc tieu xay dung va phat trien cong dong.

  De tien viec sap xep, chung toi kinh mong quy vi som cho biet so nguoi tham du. Han chot de ghi danh la Thu Ba, ngay 19 thang 2 nam 2008.

  Thu nay thay cho Thiep Moi.

  Than ai kinh chao doan ket
  Nguyen Kinh Luan
  TM Uy Ban To Chuc "TET IN DFW"
  From: lkn7843@yahoo. com
  Sent: Mon, 18 Feb 2008 11:02 am

 8. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Re: [hqtzdfwtx] Thong bao

  Thua Quy NT, Quy AC TZ DFW;

  CHUC NGAY TET Trung Zuong Feb 24, 2008 cua chung ta thanh cong vien man. Co^n ba^.n o Chu`a DAO QUANG den 2:45PM, xin loi khong giup duoc gi nam nay. Mot lan nua Chuc mung Nam Moi PHUC LOC AN KHANG.

  Than men
  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com
  Date: Thu, 14 Feb 2008 04:26:07 -0800 (PST)


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thong bao

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưủ,

  Như thông lệ hằng năm, Hội Hải Quân Dallas-Fort Worth và vùng phụ cận chúng ta lại có dịp gặp gỡ nhau trong ngày đầu năm mới, sau khi mọi nghi thức cổ truyền đón Tết trong gia đình đã xong. Đây là dịp để mọi người trong gia đình Hải Quân và thân hưũ tại điạ phương gặp gỡ, hàn huyên, thăm hỏi, vấn an và chúc mừng nhau , cũng như lì xì cho các con em trong gia đình Hải Quân tại địa phương.

  Buổi họp tân niên năm nay sẽ được tổ chức vào ngày :

  Chủ Nhật 24 tháng 2 năm 2008 nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Mậu Tí
  từ 1:00 pm đến 8:00 PM
  tại Trụ sở Cộng Đồng Dallas
  3221 Beltline Road
  Garland, Texas 75044

  Thiệp mời đã được gởi đến tất cả qúi vị trong tuần trước. Qúi vị nào chưa nhận được hay cần thêm Thiệp mời để mời bằng hưũ, xin liên lạc với chúng tôi 972-462-0976, Chúng tôi sẽ gởi đến qúi vị ngay.

  Để buổi họp mặt Tân Niên được hoàn hảo, chúng tôi xin mời gọi qúi vị cùng góp tay như mọi năm trong phần trang hoàng và khánh tiết ( xin đến sớm trước 12:00 giờ trưa).

  Phần ẩm thực do các chị Nhựt và Nhơn làm trưởng ban. Qúi vị mạnh thường Quân muốn giúp đỡ, xin liên lạc anh Liêm, Nhựt, Dục.

  Ban văn nghệ cũng đang cần đến sự góp tay của qúi vị. Xin liên lạc anh Trần Đại Trung để biết thêm chi tiết và tập dợt.

  Ngoài ra chúng tôi cũng xin kêu gọi qúi vị hãy ủng hộ mang một món qùa đầu Xuân để trao đổi lẫn nhau qua phần bốc thăm lấy hên .

  Kính chúc Qúi vị năm mới an khang , thịnh vượng tài lộc và sức khoẻ.

  Kính,
  Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Wed, 13 Feb 2008 02:06:56 -0500

 9. To: ltd1940@hotmail.com
  CC: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Expense Reimbursement/Hoa`n Tra? Chi Tie^u cho Tet Festial 2008

  Kinh goi Nien Truong Le,

  Theo nhu email Nguyen Xuan Hung viet goi. Xin N/T scan va goi lai cho Hung nhung chi phi ma Hoi HQ da lam Booster cho ngay Hoang Sa.., de ban to chuc boi hoan lai.

  Neu moi nguoi trong Hoi gop y va dong y Donation luon ( Hoi chung ta se tra chi phi nay neu moi nguoi dong y ) thi chung ta cung se cho Cong Dong biet.

  Than qui,
  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Sun, 10 Feb 2008 12:49:47 -0500


  To: 'anh au' auanhphan@yahoo. com; 'Au Bang Minh' dfcmbau@aol. com; 'Dao Ky Lan' jkdao@yahoo. com; 'luan nguyen' lkn7843@yahoo. com; 'Mau Trinh' nguoi_viet_hai_ ngoai@yahoo. com; 'Hoa Dang Nguyen' ngdangh2000@ yahoo.com; 'angie nguyen' notenhacthuong@ yahoo.com; 'Angie Nguyen' ANguyen@dart. org; 'Joseph Nguyen' joseph_nguyen@ cnk-architects. com; thaito@hotmail. com; 'Thuy Nguyen' thuynguyentu@ yahoo.com; 'Liem Tran' liem@tranquilscape. com; 'Quynhanh Ton' quynhanhton@ gmail.com; 'Giau Le' legiau@yahoo. com; thevanle817@ aol.com; Hội Hải Quân VN nxduc@aol.com
  Subject: Expense Reimbursement/ Hoa`n Tra? Chi Tie^u cho Tet Festial 2008

  Ca’c ba.n va` quy’ vi. tha^n me^’n,

  Ho^.i Cho+. Te^’t 2008 ro^`i cu~ng hoa`n ta^’t. Bao nhie^u su+’c lu+.c, tho+`i gian va` tinh tha^`n dda~ do^`n va`o giu’p cho Ho^.i Xua^n tha`nh co^ng tha^.t my~ ma~n. Bravo to all!

  XH bie^’t gio+` na`y ca’c ba.n va` quy’ vi. cha(‘c va^~n co`n kha’ me^.t mo?i. Da^`u va^.y, cha(‘c ai trong chu’ng ta cu~ng no^n no’ng muo^’n bie^’t ke^’t qua? ta`I cha’nh cu?a Ho^.i Cho+. ra sao? Mi`nh co’ du+ tie^`n cho na(m to+’i hay kho^ng? Dde^? co’ the^? gu+?i dde^’n ca’c ba.n, quy’ vi. va` ddo^`ng hu+o+ng ba?n tu+o+`ng tri`nh ta`i cha’nh, XH ca^`n ca’c ba.n giu’p cho bie^’t ca’c chi phi’ ma` ca’c ba.n dda~ u+’ng tru+o+’c la` bao nhie^u dde^? co`n hoa`n tra? tie^`n cho ca’c ba.n va` quy’ vi. Hie^.n gio+`, co’ le~ co`n ho+n $10,000 ddo^ dda~ chi tru+o+’c hoa(.c co`n thie^’u ca^`n pha?i ddu+o+.c thanh toa’n. Xin ca’c ba.n theo hu+o+’ng da^~n sau:

  1) Ca’c ba.n co’ the^? chuye^?n ca’c hoa’ ddo+n dde^’n cho XH ba(`ng ca’ch:

  · Scan va` email receipts dde^’n cho XH, hay
  · Copy va` fax receipts dde^’n cho XH qua so^’ fax 817-635-8809, hay
  · Gu+?i receipts dde^’n P.O. Box 183821 Arlington, TX 76096-3821.

  2) Ne^’u ca’c ba.n na`o chi tie^`n tru+o+’c nhu+ng kho^ng giu+~ hoa’ ddo+n, xin vie^’t tay va` ky’ va`o mo^.t to+` gia^’y cho XH bie^’t dda~ chi bao nhie^u va` cho vie^.c gi`. Chuye^?n to+` gia^’y na`y theo ddie^`u 1 ne^u tre^n. Mong ra(`ng nhu+~ng khoa?n chi na`y chi? la` nhu+~ng va^.t du.ng va(.t va?nh tho^i.

  3) Ca’c ba.n na`o dda~ chi cho Tet Festival nhu+ng muo^’n donate luo^n, xin cu~ng cho XH bie^’t nhu+ ddie^`u 2 ghi tre^n.

  4) XH tha^.t kho^ng muo^’n dda(.t ha.n cho’t nhu+ng mong ca’c ba.n va` quy’ vi. giu’p cho nhu+~ng ddie^`u tre^n kho^ng tre^~ ho+n nga`y thu+’ sa’u sa(‘p dde^’n 15/2/2008 (Valentine’s Day) dde^? XH va` Ban Ta`i Cha’nh co`n hoa`n ta^’t co^ng ta’c cu?a Tet-In-DFW Committee.

  Ca’c khoa?n chi lo+’n co`n chu+a thanh toa’n la` he^. tho^’ng a^m thanh, ca?i lu+o+ng, banners, thue^ xe U-Haul, va^.t lie^.u trang tri’/thie^’t ke^’, ba`n tho+`, v.v. Ca’c khoa?n thu chu+a nha^.n ddu+o+.c tu+` ca’c nha` ba?o tro+. la` $15,000.

  Theo nhu+ chu’ng ta dda~ ti’nh tru+o+’c, nga`y thu+’ sa’u 22 tha’ng 2 lu’c 7 PM se~ co’ lie^n hoan ta.i Trung Ta^m Sinh Hoa.t CDFW. XH se~ gu+?i email ra sau. Xin ca’c TB nha(‘c nho+? ta^’t ca? ca’c thie^.n nguye^.n vie^n cu`ng dde^’n tham du+. cho dzui!

  XH
  Andy Nguyen
  AIT Technologies, LLC
  817-635-8800 (Tarrant)
  972-713-9595 (Dallas)
  817-635-8809 (Fax)
  www.go4ait.com
  anguyen@aittechnologies.com
  Sent: Sun, 10 Feb 2008 10:08 am

 10. To: Khuepham@cox.net, hnguyen99_99@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, Kedo33@Bellsouth.net, spanishbeach@gmail.com, Nnquynh@aol.com, Thumaibui@cox.net, LeonNguyen@aol.com, Nguyentong2@Netzero.com, Ichnguyen31@yahoo.com, tonydo2001@yahoo.com, trantuanduc@sbcglobal.net, luudhuyen@yahoo.com, trantin678@yahoo.com, Linh_Ha-Bedard@raytheon.com, ashqvnch@hotmail.com, vgpgermany@gmx.net, nhuttqt@yahoo.com, NXDuc@aim.com, petervu22@yahoo.com, nguyen_dkhuc@yahoo.com, phunghocthong@yahoo.com.au, BDLuotsong@yahoo.com, miang44@hotmail.com, loc.tran@siemens.com, hq611@juno.com, hoithanhuuhhtt@yahoo.com, niem87@yahoo.com, hq611@juno.com, hancuong@hotmail.com, nguyen_dkhuc@Yahoo.com, haiquan@gmx.net, hqhhvn@yahoo.com, tbdluotsong@yahoo.com, vgpgermany@gmx.net, peter22@yahoo.com, anthuan@vssmn.org, loc.tran@siemens.com, luudhuyen@yahoo.com, petrusky68@yahoo.com, ngynd@yahoo.com, miang44@hotmail.com, docam11@yahoo.com, dangtruong@dot.state.mn.us CC: hienphuc281@yahoo.com, nguyenthuthu@hotmail.com, andinhle@charter.net, bacsithai@yahoo.com, tambe49@yahoo.com, bdtran21@yahoo.com, lieubnguyen@gmail.com, bttd2000.nguyen@sbcglobal.net, buivhiep@yahoo.com, lucoi2345@yahoo.com, vomanh@yahoo.com, nguyendam@y, hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Chúc Tết

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ trong Ban Cố Vấn,
  trong Hội Đồng Đại Biểu,
  trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Hải Quân VNCH,
  và tất cả Qúi Niên Trưởng và Qúi Chiến Hữu Haỉ Quân .

  Kính thưa qúi vị,

  Trước thềm năm mới (năm Mậu Tí 2008), Chúng tôi, kính chúc tất cã Qúi vị và gia đình được sức khoẻ vạn an và thân tâm an lạc.

  Hy vọng mọi điều xấu trong năm cũ đều qua hết và năm nay nhiều điều tốt lành sẽ đến cho Tổng Hội chúng ta về mọi phương diện đối nội cũng như đối ngọai.

  Nhân đây cũng xin đề nghị cùng qúi vị chương trình sinh hoạt Tổng Hội năm nay :

  1/ Gây quỹ cho Tổng Hội
  2/ Họp mặt toàn thể Hải Quân nhân dịp lễ Kỷ niệm Thánh Tổ Hải Quân vào tháng 10 năm 2008.
  a/ Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng Hội : tu chinh noi qui....
  b/ Bầu lại Tổng Hội Trưởng ( sẽ thông báo nhóm ngày giờ)

  Sau cùng xin cám ơn những trợ giúp từ Qúi vị về tinh thần cũng như vật chất trong năm vừa qua.

  Kính,
  Nguyễn Xuân Dục, Tổng Hội Trưởng
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Thu, 07 Feb 2008 17:02:50 -0500

 11. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thong bao --- Tet TZ tru`ng nga`y voi Le^~ Thuong Nguyen chua` Dao Quang ---

  Kinh Thua Quy NT & Quy AC TZ/DFW

  Ngay du tru` to chuc tet Trung Zuong Mau Ty 2008, Chu Nhat 24/02/2008 toi day toi kho^ng the^? tham du duoc, vi` ba^.n giup Thay Tru Trì la`m MC cho Dai Le Thuong Nguyen Ram Thang Gieng tai chua Dao Quang Garland TX to chuc cu~ng cu`ng gio tu`11 de^'n 3 gio chieu.

  Chu'c nga`y Tet TZ cu?a chung ta thanh cong vien ma~n, & khong que^n ki'nh chu'c quy NT quy' vi cu`ng quy' AC TZ mot nam moi an khang thinh vuong phuc loc tran day nhat la suc khoe doi dao tron nam Mau Ty.

  Than men
  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com
  Date: Wed, 6 Feb 2008 09:34:49 -0800 (PST)


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thong bao

  Kinh goi qui Nien Truong, Qui Chien Huu ,

  Tham chieu buoi hop ngay 26 thang 1 nam 2008 , Chung toi xin duoc thong bao :

  1/ Hoi se thuc hien mot gian hang trinh bay ve Hai Quan va tran chien Hoang Sa tai hoi cho Tet cua hai cong Dong Dallas-Fortworth tai Trade Village vao 2 ngay 2 va 3 thang 2 nam 2008.

  2/ Hoi se To chuc ngay Tan Nien cho gia dinh Hai Quan tai Tru so Cong Dong Dallas vao ngay 24 thang 2 nam 2008 tu 12:00Pm den 8:00Pm.

  3/ Sinh nhat tap the cho thang 2 va thang 3 se duoc to chuc vao thang 3.

  Tran trong,
  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Sun, 27 Jan 2008 10:35:29 -0500

 12. To: "Chanh Dang" chanh_dang@sbcglobal.net, "Chi C Dao" chi@civilassociates.com, "Le T Do" ltd1940@yahoo.com, "Luong H Doan" ldoan20@yahoo.com, "Hung Tri Du" voongaiv@yahoo.com, "Nhut Duong" nhutminhd@sbcglobal.net, haiquantrungduong@yahoo.com, "Hoa Ng Ho" hoaho1300@yahoo.com, hqtzdfwtx@yahoogroups.com, "Ba Huu Khuong" HQKhBa@yahoo.com, andinhle@charter.net, "Thanh Hang Le" mcthanhhang@yahoo.com, "Cuong Phuc Le" cuonglehq2@sbcglobal.net, "Quang Tr. Luu" quangluu68@hotmail.com, "Chau Ngoc Ly" chauly@netzero.net, "Cac Trong Ngo" cachq17@yahoo.com, "Duc X Nguyen" nxduc@aim.com, "Lang V Nguyen" nguyenlang1@yahoo.com, "Ba V Nguyen" bavan535@hotmail.com, "Cu Nguyen" anthony1975@yahoo.com, "Duyet H Nguyen" dhwin@yahoo.com, "Phuoc H Nguyen" ptcd@aol.com, "No V Nguyen" nguyenvno@netscape.net, "Tuong H Nguyen" tuonghq17@yahoo.com, "My Nguyen" mynguyen08@gmail.com, "Tuong Phuong H Nguyen" tuong8432@yahoo.com, "Tu 19) Van Nguyen" tunguyen19us@yahoo.com, "Khanh H Nguyen" khuunguyen@yahoo.com, "Kha X Pham" khapham44@yahoo.com, "Nhon V Tran" vtran@gfstexas.com, "Trung D Tran" trungt18@yahoo.com, "Nhon V Tran" vouu01@verizon.net, "Vinh Tran" vtran49@yahoo.com, "Vinh W) Tran" vtran@rockwellcollins.com, "Con Truong" mcvancon@yahoo.com
  Subject: Chúc Mừng Năm Mới

  Nhân dịp Xuân về, kính chúc quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và quý Bửu Quyến năm mới

  Dồi dào sức khỏe
  Cả nhà vui vẻ
  Trẻ học thành tài
  Phúc như Đông Hải
  Vạn sự gặp may
  Tâm rày an lạc.

  CUNG CHÚC TÂN XUÂN
  Trần Đại Trung, Tuyết Nga và các con cháu.
  Dallas, Texas, USA
  Date: Thu, 7 Feb 2008 21:00:18 -0800 (PST)
  trungt18@yahoo.com

 13. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: TET VIETNAM tai Trader Village (cho troi) Grand Prairie co' cha`o co VNCH 10AM Thu 7 02/02/08 co gian hang HQ chu'ng ta -- Hoang Sa

  Kính quý NT và các CH,

  Theo thông báo trên báo chí tôi đưọc biết:

  Hội Chợ Tết của 2 CĐNVQG / DFW năm nay
  sẽ mở cửa Thứ Bảy từ 10:00 AM đến 5:00 PM
  Chủ Nhật từ 10:00 AM đến 3:00 PM

  Đến nay tôi vẫn chưa thấy Hạm Trưởng hoặc Hạm Phó làm bảng chia " ca " để biết ai đi phiên nào trên Đài Chỉ Huy hoặc trực dưới hầm máy ?

  Hay là tất cả vào nhiệm sở tác chiến đánh Trung Cộng từ sáng đến chiều cho 2 ngày luôn ?

  Còn vấn đề vào cửa thì sao ?

  Thủy Thủ Không Nghề
  Trần Đại Trung
  Dallas, Texas, USA
  trungt18@yahoo.com
  Date: Thu, 31 Jan 2008 12:01:59 -0800 (PST)


  Thua quy vi, de tra loi chung 1 e-mail de^? quy vi khoi doc nhieu e-mail phien phuc: Tet nhu't t'oi no'i ai cu~ng ba^.n ro^.n lam.

  1) Goi A Phuoc & quy vi than men; HOI CHO TET VIETNAM tai Trader Village (cho troi) so^ 2602 Mayfield Road Grand Prairie, TX 75052, co' mu'a la^n, chu'ng ta co' Ruoc Quoc Quan Ky` & cha`o co VNCH 10AM Thu 7 na`y 02/02/08, Co' gian ha`ng HQ cu?a chu'ng ta -- trung bay tran chien Hoang Sa.-- Nhu Anh HT Duc & Anh Nhon da noi & da~ moi mot lan nua xin moi tat ca quy vi tham du, gop mot nguoi mot tay giup cho gian hang HQ mi`nh duoc ca`ng vuong tron la.i ca`ng tot dep hon.

  Nam nay to^i duoc han hanh 2 CDVN/Dallas & FW nho` to^i la`m MC dieu hop pha^`n da^`u cu?a buo^?i le^~ Hoi Xuan na`y. Mo`i quy vi di tham du dong du & u?ng ho^. ga` nha` mi`nh. (chac Cong Dong thay mi`nh la`m cho Xuan Lien Hoi vua qua cu~ng ta`m ta.m duoc ne^n ho ba't la`m nua~, le~ di nhien mi`nh co' khuyet diem can hoc ho?i, ca^`n su?a sai chu kho^ng hay ho gi nhu anh Cuo`ng no'i da^u - cam on anh Cuong qua' khen) Xin quy vi ma.c qua^n phu.c neu co'.

  2) Duyet than;
  Nhu vay la toa da POST ba`i cu?a toa ro^`i --- mo`i quy NT & vi xem ba`i cu?a Duyet, toa da~ goi cho ca? group ma`.

  3) Nhon than;
  Mac du` doc. khong duoc ro~ duoc e-mail cua? Nhon, nhung to^i cu~ng da~ hie^?u y' Nhon , toi se~ den truoc 9:00 AM sa'ng thu ba?y na`y. Co' dieu mi`nh ca^`n projector de show tran chien Hoang Sa, Ta`u VNCH, Ta`u Trung Cong .... li'nh VNCH tre^n da?o ... vvv . qua ba`i toi vua goi cho anh.

  Tha^n Me^'n
  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo. com

 14. Nhan dip Tet sap den Xuan sap ve
  KINH CHUC QUY NIEN TRUONG QUY ANH CHI EM Trùng Dương Dallas-Fort Worth (TZ DFW) MOT NAM MOI AN KHANG THINH VUONG PHUC LOC TRAN DAY, NHAT LA DUOC SUC KHOE DOI DAO TRON NAM MAU TY.

back to top