Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-08| Tháng 02-08| Tháng 03-08| Tháng 04-08| Tháng 05-08| Tháng 06-08| Tháng 07-08| Tháng 08-08| Tháng 09-08| Tháng 10-08| Tháng 11-08| Tháng 12-08|

Tin Biển Tháng 5 Năm 2008 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Thông cáo

  Kính gởi qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ,

  1/ Thông cáo về việc bầu cử tân Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2008-2010. (Xem file đính kèm dạng Adobe Acrobat PDF)

  2/ Liên Hội DFW ủy thác Hội Hải Quân làm trưởng ban tổ chức ngày Quân lực 19/6 năm nay.

  Qúi Chiến hưũ trong Ban Chấp hành xin dành thì giờ đến tham dự buổi họp của Liên Hội vào ngày mai 11/5/2008 lúc 2:00pm tại trụ sở Cộng Đồng Fortworth.

  Trân trọng thông báo.
  Nguyễn Xuân Dục
  Saturday, May 10, 2008 5:02 PM
  From: "nxduc@aim.com" nxduc@aim.com

 2. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Tin buồn

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ,

  Chúng tôi vừa nhận tin buồn : thân phụ Chiến hưũ Nguyễn Văn Mỹ là cụ ông Nguyễn Văn Tặt vưà từ trần tại Gò Công Việt Nam vào ngày 28 tháng 4 năm 2008. Hưởng thọ 86 tuổi.

  Kính,
  Nguyễn Xuân Dục
  Saturday, May 10, 2008 4:53 PM
  From: "nxduc@aim.com" nxduc@aim.com


  Phân ưu

  Hội Hải Quân DFW nhận được tin trể thân phụ Chiến Hưũ Nguyễn Văn Mỹ ( K25/HQ/NT)là:

  Cụ ông Nguyễn Văn Tặt vừa mất tại Gò Công, Việt Nam , hưởng thọ 86 tuổi.

  Toàn thể Hội viên trong gia đình Hải Quân tại Dallas-Fortworth và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng Chiến hưũ Nguyễn Văn Mỹ và gia đình. Nguyện cầu hương linh cụ ông Nguyễn Văn Tặt sớm vào cỏi vĩnh hằng.

  Thành kính phân ưu.
  Hội Hải Quân DFW


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Re: Thanh` Kinh' pha^n u'u chia buo^n` voi' Gd A/C My~

  Anh Chi. My~ Kinh' me^n'!!

  Nha^n. duoc. Email Anh Co^n cho biet'. Tha^n Phu. cua? Anh da~ ta. the^' ...Chung' to^i Thanh` Kinh' Pha^n u'u chia buo^n` cung` voi' Gd Anh Chi.va` tang quye^n'..Nguye^n. Ca^u` Linh ho^n` O^ng so'm' ve^` Nuoc' Thie^n Dang` Huong?Huong Nhan Thanh Chua'!!

  Gd Cuong` Hang`.
  Friday, May 9, 2008 10:43 AM
  From: "Thanh Hang Nguyen" mcthanhhang@yahoo.com


  PHAN UU

  To: "My 25 Nguyen" mynguyen08@gmail.com, "My Nguyet 25 Nguyen" jacinth.nguyen@gmail.com
  Cc: "HQTZDFW Texas" hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Phân Ưu

  A/C Mỹ Nguyệt thân mến;

  Nhận tin trễ

  Thân Phụ của Cựu SQHQ/25 Nguyễn Văn Mỹ là
  Bác NGUYỄN VĂN TẶT
  đã tạ thế ngày 28/04/2008
  tại Gò Công VN, hưởng thọ 86 tuổi

  Gia đình Hương Côn xin THÀNH THỰC CHIA BUỒN cùng a/c Mỹ Nguyệt và tang quyến. Nguyện Cầu Hương Hồn Bác Trai Sớm An Nghỉ Nơi Cõi Vĩnh Hằng.

  Thân Mê'n;
  Hương Côn
  DFW Texas USA
  Thursday, May 8, 2008 9:42 PM
  From: "mcvancon" mcvancon@yahoo.com

 3. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Re: Bo^? tuc' The^m ve^` Birthday Cmd Ba'

  Cam on chi Thanh Hang da -dung ra phoi hop buoi chung vui Birthday cua ba toi. Le tat nhien, vo+ chong chung toi se tham d.u+. Mong cac anh chi huong ung tham d.u+ -dong -dao cho that vui.

  Tin`h tha^n
  "Drs. Loc & HP Khuong, Ph.D."
  Wednesday, May 7, 2008 5:00 PM
  From: khloc@yahoo.com


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Re: Bo^? tuc' The^m ve^` Birthday Cmd Ba'

  Thanh Hang,

  Cho ghi ten 2 nguoi, Vo chong anh chi Nguyen van NO.

  NVNO
  Tuesday, May 6, 2008 9:56 PM
  From: "nguyenvno@netscape.net" nguyenvno@netscape.net


  To: hqtzdfwtx@yahoogrou ps.com
  Subject: Bo^? tuc' The^m ve^` Birthday Cmd Ba'

  Kinh' Thu'a Qui' Anh Chi...

  Phu Nha^n Ba' muo^n' To^? chuc' Sinh Nha^t. Cmd Ba' la` muo^n' tao. nie^m` vui duoc. luc' nao` hay luc' na^y'...!! Voi' So^' Tuo^i? da~ xe^' chie^u` thi` so^ng' duoc. vui ngay` nao` thi` mung` ngay` na^y'!!

  Con` vie^c. Chung' ta di tham du. la` co^t' y' mang nie^m` vui de^n' Cmd Ba'...Ho'n nua~ xu'a kia Nguoi` cung~ la` mo^t. Ba^c. Tha^y` cua? Qui' Anh....Tao. nie^m` vui cho Tha^y` cung~ la` die^u` dang' lam` ....

  Phu nha^n Ba' co' nhan' voi' To^i noi' lai. rang`: Ne^u' Anh chi. nao` ba^n. co^ng vie^c. hay kho^ng thich' cho^~ vui choi , ca hat', nhay? mua' thi` dung` lam` phie^n`...Phu Nha^n so. ma^t' long` Anh Chi. lam'!! ..

  Vi` da^y la` tie^c. do phu Nha^n moi` tham du. ne^n pha^n` Phu Nha^n Ba' dong' gop' la` $200.00....So^ ' tie^n` con` thie^u' lai. xin Qui' Anh chi. chia de^u` ra tra?..thay vi` mua qua` mang de^n'!! Tinh' mo^i~ gd dong' gop' khoang? $25.00 co^ng. luo^n tie^n` Banh'!! Xin Qui' Anh Chi. cho biet' truoc' ngay` 12 thang' 5 de^? dat. ban` an...Ra^t' cam? o'n...

  Ne^u' Qui' Anh chi. nao` con` thac' mac' hoac. chu'a hie^u? he^t' y' ca^u chuye^n. nay`...Xin vui long` goi. cho To^i.Thanh Hang` 817-932-2578. ..Cam' o'n Qui' Anh Chi. ra^t' nhie^u`...

  La' tho' nay` thay the^' Thie^p. Moi`...
  Xin email ve^` mcthanhhang@ yahoo.com cho biet' so^' nguoi` tham du...

  Kinh' Me^n'
  Thanh Hang
  mcthanhhang@ yahoo.com
  Sent: Tue, 6 May 2008 7:01 pm

back to top