Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-08| Tháng 02-08| Tháng 03-08| Tháng 04-08| Tháng 05-08| Tháng 06-08| Tháng 07-08| Tháng 08-08| Tháng 09-08| Tháng 10-08| Tháng 11-08| Tháng 12-08|

Tin Biển Tháng 6 Năm 2008 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: hqtzdfw@googlegroups.com
  Cám Ơn

  Kính quý vị,

  Chúng tôi thành thật cám ơn quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và gia đình, đặc biệt NT Nhựt, anh chị Liêm, anh chị D. M. Nhựt, anh chị Côn và anh Dần đã giúp đỡ trong buổi tổ chức Ngày Quân Lực VNCH 2008 tại trụ sở CĐ / NVQG tại Dallas.

  Chúng tôi cũng cám ơn anh chị NT Lễ, anh chị Thân, anh chị Tường, chị Nhơn, v. v... đã tham dự để yểm trợ. Rất tiếc vì sự thiếu tế nhị của vài NT thuộc Đơn Vị bạn đã làm cho nhiều người bất mãn và giới trẻ có thể có cái nhìn sai lệch về QLVNCH.

  Ngoài ra, chương trình Văn Nghệ thật vui tươi và hào hứng với sự tham dự của các cháu Hoa Hậu và Á Hậu Áo Dài cùng với Top Five của Giọng Ca Vàng 2008.

  Thân kính
  Trần Đại Trung
  Monday, June 23, 2008 3:29 PM
  From: trungt18@yahoo.com

 2. To: "HQTZDFW" hqtzdfw@googlegroups.com, "btxthddalat dfw" btxthddfw@yahoogroups.com, "Hiep" dongha@sbcglobal.net, "'CaoChanhCuong'" k15vb@yahoo.com, "'Nguyen, Hiep'" hiep@ti.com, "'NGOC BUI'" ngocbuibktd@sbcglobal.net, tombuinhaydu@hotmail.com, nnguyenkhalat@aol.com, "'Nhu-Hoa Le-Sinh'" nhuhoalesinh@yahoo.com, vuquang1935@yahoo.com, "'Thanh nhat Cung'" cnthanh07@yahoo.com, "'Hung xuan Nguyen'" andy4gold@hotmail.com, "'To hoa Thai'" thaito@hotmail.com, nhan0912@yahoo.com, "'Michael Do'" md46usa@yahoo.com, "'Lucas Cao'" lanhhcao@hotmail.com, "'Giau van Le'" giaule@yahoo.com, "'Son ngoc Nguyen'" abtrung@yahoo.com, "'Bac Si Chat'" bacsichat@sbcglobal.net, "'Loi van Le'" hoiquancanhdfw@yahoo.com, "'Tha huu Le'" thabdq@yahoo.com, "'Thoai trong Le'" thoaile1137@yahoo.com, "'Tung Le'" tule025@yahoo.com, "'MCVanCon'" mcvancon@yahoo.com, "'Lac van Nguyen'" lacbdq@yahoo.com, "'Nam Man Nguyen'" namman47@yahoo.com, "'Thomas Nguyen'" nguyen.thomas@sbcglobal.net, "'Tuan quy Nguyen'" nguyen.t.q@sbcglobal.net, "'Tuan duc Nguyen'" qtn001@yahoo.com, "'Giao van Pham'" csqgdfw@yahoo.com, "'Peter Tran'" peterhoathaitran@yahoo.com, "'Son Tran'" sonnui49@hotmail.com, "'Trung Dai Tran'" trungtran18@yahoo.com, traudien44@yahoo.com, "'Y tan Vo'" ytanvo@hotmail.com, "'Hieu dinh Vu'" vuhieu@sbcglobal.net, nxd@aol.com, "'Christopher Do Huy Hoang'" do.christopher@yahoo.com, "'Hung Nguyen'" go4freevn@yahoo.com, "'Trang'" morgantran@hotmail.com, "'Luong Le'" ll_le@yahoo.com, "'Luong Si Truong'" tgm@tx.rr.com, "'Thu Nga'" dofamily@aol.com, "'Lien Bich'" dallasvnradio@yahoo.com, butviet@aol.com, nvdallasus@yahoo.com, qhrealtor@aol.com, "Kim Phuong" knguyenelite@gmail.com, kedo33@bellsouth.net, "Sau Rau" sau_rau@att.net, "Sandra VuLe" sandra@vulelawfirm.com, "Dai 890AM" saigon890am@yahoo.com... more Cc: "Huong Nguyen" huongnguyenti@yahoo.com, "MCvancon Truong" mcvancon@gmail.com

  Da Vu Da Tiec gay quy giup tre em mo coi tat nguyen VN, June 28, 08 @ Maxim Restaurant

  Kinh goi Quy Nien Truong,
  Quy anh chi em Cuu Quan Nhan QLVNCH & GD;
  Quy Thay Co^ & Cuu HS Lien Truong Bùi Thị Xuân & Trần Hưng Đạo, Dalat
  Quy Dong Huong;

  Xin moi tat ca quy vi & cung cac ban mo rong vong tay than thuong tham du cong tac TU THIEN na`y, giup 1 tay cho buoi GA^Y QUY~ "Yeu Thuong Cho Nguoi" na`y duoc thanh cong vien man.

  THUONG NGUOI NHU THE THUONG THAN ....
  LA LANH DUM LA RACH....
  MOT MIENG KHI DOI BANG MOT GOI KHI NO ....
  MOT CAY LAM CHANG NEN NON BA CAY CHUM LAI THANH HON NUI CAO
  ... vv & vv

  Buoi Da TieC Da Vu na`y co su gop mat cua cac ca si tu Cali. Xin xem file attched (Poster Flyer) for more details

  Thanh that cam on

  Than men
  Co^n, Nguoi phu giup Dieu Hop cu`ng ban TC
  mcvancon@yahoo.com
  Friday, June 20, 2008 6:55 AM
  From: mcvancon@yahoo.com

  Da. Vu~, Da. Tie^.c Ye^u Thu+o+ng Cho Ngu+o+`i

 3. To: hqtzdfw@googlegroups.com
  Thong bao

  Kinh thua qui Nien truong, Qui Chien Huu,

  Sau khi chung toi goi ban Thong bao ve ngay Quan Luc va viec bau cu cua Hoi chung ta. Chung toi da nhan lai nhung email hoi bao cua mot so vi khong the tham gia hay tham du duoc vi nhieu ly do khac nhau. Nen sau khi tham khao y kien Ban Chap Hanh, Ban Co Van , chung toi da thay doi chuong trinh ban thong bao theo nhu nhung dieu chung toi da nhan duoc.

  1/ Ngay Quan Luc se van tiep tuc to chuc tai Tru so Cong Dong Dallas 3221 Beltline ( khu Saigon mall) vao luc 2:00Pm.Nien Truong Nguyen Van Nhat se thay Nien Truong Khương Hữu Bá thuyet trinh ve Hai Quan, C/H Tran Dai Trung chiu trach nhiem MC. Van nghe voi ban nhac Quang Thanh ( 1 man Band) Xin kinh moi tat ca qui vi den tham du dong dao.

  2/ Chieu nay hai Cong Dong va cac Hoi doan da dong y cung nhau to chuc cuoc bieu tinh phan doi Nguyen Tan Dung va phai doan VC den Dallas tai phi truong Dallas ( DFW ) cong D2 luc 9:00am ngay 24 thang 6 nam 2008 ,tai Austin ngay 25 va tai Houston ngay 26 . Moi hoi doan dong gop tai tro la $100.00. Xin Qui vi neu duoc hay den phi truong DFW de gop tieng va ghi danh tham du cuoc bieu tinh tai Austin va Houston do Cong Dong Nguoi Viet Quoc Gia to chuc.

  3/ Hoi Biet Dong Quan vua goi chung toi 10 ve tham du ngay hop mat cua Tong Hoi Biet Dong Quan vao ngay 5 thang 7 tai nha hang Maxim. Moi khau phan tham du la $35.00. Xin qui vi co gang tham du ( xin lien lac chung toi hay C/H Vi Thanh Liem)

  4/ Viec Bau cu : Chung toi doi lai vao ngay 20 thang 7 luc 2:00pm.

  Tran trong
  NXDuc
  Saturday, June 14, 2008 10:37 PM
  From: nxduc@aim.com


  To: hqtzdfw@googlegroups.com
  RE: Thong bao

  anh DUC than men,

  toi di FLORIDA ngay 28/6/2008 nen khong the tham du ngay bau cu cua hoi du tru ngay 29/6/2008 thong bao de anh biet

  than men ,
  DO TRONG LE
  Saturday, June 14, 2008 2:08 PM
  From: ltd1940@hotmail.com


  To: hqtzdfw@googlegroups.com
  Re: Thong bao

  Hello Nien Truong Duc ,

  Nhan duoc thong bao cua Nien Truong an dinh ve ngay bau cu cua Hoi la ngay 29 thang 6 , nham trong tuan le toi nhan loi tham du Dai Hoi khoa 26 tai Cali . Toi khoi hanh cung gia dinh di Cali ngay 28 thang 6 va tro ve July 6th . Toi co goi Nien Truong Nhut va trinh bay ve chuyen nay va co nha y , toi co the nho mot Nien Truong trong Uy Ban Bau Cu giup toi doc bai ung cu cua toi trong ngay bau cu , neu nhu the thi khong khi cua ngay bau cu chang co gi goi la hao hung . Ly do toi viet thu nay , toi muon nho Nien Truong giup toi thinh cau len Uy Ban Bau Cu doi ngay bau cu them mot tuan le .Cam on Nien Truong nhieu ,

  Kinh thu
  Le Phuc Cuong
  Friday, June 13, 2008 10:55 PM
  From: cuonglehq2@sbcglobal.net


  To: hqtzdfw@googlegroups.com
  Thong bao

  Kinh goi Qui Nien Truong, Qui Chien Huu

  1/ Ngay Quan Luc

  Theo thong le hang nam Lien Hoi Chien Si VNCH tai DFW to chuc ngay Quan Luc 19 thang 6 va bau nguoi truong ban dieu hanh. Trong khuon kho do, nam nay Lien Hoi da chi dinh Hoi Hai Quan chung ta se dieu hanh . Voi trach nhiem truong ban dieu hanh ngay Quan Luc nam nay, chung toi da hop chung voi cac Hoi trong Lien Hoi trong tuan vua qua ( ngay 8 thang 6 ) va da cung nhau dat chuong trinh ngay Quan Luc nhu sau:

  Thanh phan dieu hanh buoi le da duoc thao luan, de nghi va chap thuan theo da so qui vi Hoi Truong dai dien cac Hoi:

  Truong Ban : Ca nhan chung toi, NXduc
  MC Tong Quat : Bui Quang Thong va Le Thuy Anh
  MC van Nghe : Tran Dai Trung va Ban nhac Hon Viet
  Toan Quoc Quan Ky : Moi Hoi cu 2 nguoi ( nho ban Thuoc, Dan hay Cuong trong toan nay , xin mac dai le)
  Dien gia : 3 Nien Truong thuoc cac quan binh chung : Hai Quan, Khong Quan va Luc Quan..noi ve Quan chung va Quan Luc VNCH

  Hai Quan : Moi Nien Truong Khuong Huu Ba ( chung toi da goi loi moi chua duoc xac nhan )
  Khong Quan : Moi Nien Truong Dinh Thach On ( da nhan loi )
  Luc Quan : Nien Truong Le Dinh Luan ( da nhan loi)

  Cong tac da duoc phan chia nhu sau :
  Trang tri : C/H Vo Tan Y (NKT)
  Am thuc : C/H Phu ( TQLC)
  Ban tho to quoc : Hai Quan.

  Dia diem to chuc : Tru So Cong Dong Dallas 3221 Beltline, Garland TX
  Thoi gian tu 2:00 Pm den 6:00pm
  ngay Chu Nhat 22 thang 6 nam 2008.

  2/ Bau cu cua Hoi :

  Tiep theo thong bao truoc day, Chung toi xin duoc moi qui Nien Truong Chien Huu hay den tham du buoi sinh hoat cho viec bau Hoi Truong nhiem ky 2007-2009.

  Dia diem : Tru so Cong Dong Dallas 3221 Beltline, Garland
  Ngay 29 thang 6 nam 2006 luc 2:00pm.

  Xin qui vi danh thoi gio den tham du de Ban Bau cu tuong trinh ket qua ung cu vien va de cu neu co

  Tran trong thong bao va kinh moi.
  NXDuc
  Friday, June 13, 2008 12:22 AM
  From: nxduc@aim.com

back to top