Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-13| Tháng 02-13| Tháng 03-13| Tháng 04-13| Tháng 05-13| Tháng 06-13| Tháng 07-13| Tháng 08-13| Tháng 09-13| Tháng 10-13| Tháng 11-13| Tháng 12-13|

Tin Biển Tháng 8 Năm 2013 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: nxduc nxduc@aol.com; "sqhq19@yahoo.com" sqhq19@yahoo.com; "quangluu68@hotmail.com" quangluu68@hotmail.com; "ANNIELEHOANG@YAHOO.COM" ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; "khloc@yahoo.com" khloc@yahoo.com; "lha_bedard@yahoo.com" lha_bedard@yahoo.com; "minhvdha@yahoo.com" minhvdha@yahoo.com; "haiquantrungduong@yahoo.com" haiquantrungduong@yahoo.com; "Vongai@yahoo.com" Vongai@yahoo.com; "le.uyen@att.net" le.uyen@att.net; "CACHQ17@YAHOO.COM" CACHQ17@YAHOO.COM; "tuonghq17@yahoo.com" tuonghq17@yahoo.com; "VTRAN49@YAHOO.COM" VTRAN49@YAHOO.COM; "LTD1940@HOTMAIL.COM" LTD1940@HOTMAIL.COM; "khapham44@yahoo.com" khapham44@yahoo.com; "binhtrinh@hotmail.com" binhtrinh@hotmail.com; "PHAMHY@SBCGLOBAL.NET" PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; "DANHNLAM@ATT.NET" DANHNLAM@ATT.NET; "nguyenlang939@yahoo.com" nguyenlang939@yahoo.com; "alithanhtran@yahoo.com" alithanhtran@yahoo.com; "hieple17@hotmail.com" hieple17@hotmail.com; "nhutminhd@sbcglobal.net" nhutminhd@sbcglobal.net; "trungt18@yahoo.com" trungt18@yahoo.com; "MCVANCON@gmail.com" MCVANCON@gmail.com; "Hoaho1300@yahoo.com" Hoaho1300@yahoo.com; "dhwin@yahoo.com" dhwin@yahoo.com; "CHI@CIVILASSOCIATES.COM" CHI@CIVILASSOCIATES.COM; "nxduc@aim.com" nxduc@aim.com; "ldoan20@yahoo.com" ldoan20@yahoo.com; "hieudchau@hotmail.com" hieudchau@hotmail.com; "KHANHTINH01@YAHOO.COM" KHANHTINH01@YAHOO.COM; "PTCD@AOL.COM" PTCD@AOL.COM; "chauly@verizon.net" chauly@verizon.net; "cklien6@live.com" cklien6@live.com; "emhoang@att.net" emhoang@att.net; "nguyenno24@GMAIL.com" nguyenno24@GMAIL.com; "QUIVNGUYEN@YAHOO.COM" QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; "cuonglehq2@gmail.com" cuonglehq2@gmail.com; "mynguyen25@gmail.com" mynguyen25@gmail.com; "Tran_cheri@yahoo.com" Tran_cheri@yahoo.com; "dnguyen1117@gmail.com" dnguyen1117@gmail.com; "hbui26@yahoo.com" hbui26@yahoo.com; "VietNam@HerbalWorldCenter.com" VietNam@HerbalWorldCenter.com; "vqpham@yahoo.com" vqpham@yahoo.com; "navymanHQ2@sbcglobal.net" navymanHQ2@sbcglobal.net; "lacdathanh@yahoo.com" lacdathanh@yahoo.com; "PCF3856@YAHOO.COM" PCF3856@YAHOO.COM; "PHAMSON2701@YAHOO.COM" PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: Re: THÔNG BÁO

  Thành Kính Phân Ưu cùng anh chị Nguyễn Hữu Duyệt. Cho mình xin được góp lời Nguyện Cầu Linh Hồn Cụ Bà sớm vào nước Chúa.

  GĐ. Trần Văn Nhơn.
  tamkinh83@yahoo.com
  Sent: Sunday, August 25, 2013 1:31 PM


  To: sqhq19@yahoo.com; quangluu68@hotmail.com; ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; khloc@yahoo.com; lha_bedard@yahoo.com; minhvdha@yahoo.com; haiquantrungduong@yahoo.com; Vongai@yahoo.com; le.uyen@att.net; CACHQ17@YAHOO.COM; tamkinh83@yahoo.com; tuonghq17@yahoo.com; VTRAN49@YAHOO.COM; LTD1940@HOTMAIL.COM; khapham44@yahoo.com; binhtrinh@hotmail.com; PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; DANHNLAM@ATT.NET; nguyenlang939@yahoo.com; alithanhtran@yahoo.com; hieple17@hotmail.com; nhutminhd@sbcglobal.net; trungt18@yahoo.com; MCVANCON@gmail.com; Hoaho1300@yahoo.com; dhwin@yahoo.com; CHI@CIVILASSOCIATES.COM; nxduc@aim.com; ldoan20@yahoo.com; hieudchau@hotmail.com; KHANHTINH01@YAHOO.COM; PTCD@AOL.COM; chauly@verizon.net; cklien6@live.com; emhoang@att.net; nguyenno24@GMAIL.com; QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; cuonglehq2@gmail.com; mynguyen25@gmail.com; Tran_cheri@yahoo.com; dnguyen1117@gmail.com; hbui26@yahoo.com; VietNam@HerbalWorldCenter.com; vqpham@yahoo.com; navymanHQ2@sbcglobal.net; lacdathanh@yahoo.com; PCF3856@YAHOO.COM; PHAMSON2701@YAHOO.COM; nguyenno24@gmail.com
  Subject: Re: THÔNG BÁO

  Thanh kinh chia buon cung NT Nguyen Huu Duyet va gia dinh. Xin gop loi cau nguyen linh hon cu ba Maria Nguyen Thi Tu som vao nuoc Chua.

  Gd Nguyen Xuan Duc
  nxduc@aol.com
  Sent: Sunday, August 25, 2013 12:34 PM


  To: Dh Nguyen sqhq19@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: THÔNG BÁO

  PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc
  Được tin buồn thân mẫu của Chiến Hữu Nguyễn Hữu Duyệt
  Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Tự
  Đã tạ thế ngày 22 tháng 8 năm 2013 tại Bệnh Viện Thánh Tâm, Hố Nai, Tỉnh Biên Hoà, Việt Nam
  Hưởng thượng thọ 96 Tuổi.

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chia buồn
  Cùng Chiến Hữu Nguyễn Hữu Duyệt và tang quyến.
  Nguyện xin linh hồn Cụ Bà Maria sớm về hưởng nhang thánh Chúa

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Saturday, August 24, 2013 12:04 PM

 2. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@yahoo.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@yahoo.com; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@hotmail.com; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@sbcglobal.net; 16 LAM DANH DANHNLAM@att.net; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@civilassociates.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@yahoo.com; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@aol.com; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@gmail.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@yahoo.com; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@herbalworldcenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@yahoo.com
  Subject: Re: ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CHECK CỦA NT ĐẢNH LÂM VÀ NT NGUYỄN X DỤC

  Kính thưa qúy Niên Trưởng qúy Chiến Hữu, và qúy phu nhân

  Chúng tôi ngày hôm nay đã nhận được sự đóng góp của:
  A/C Trần Diễn ủng hộ $100.00
  A/C Châu Đình Hiếu ủng hộ $50.00
  A/C Lê Tâm Hiệp ủng hộ $100.00 và một chai rượu cúng Rémy Martin
  Để đóng góp mua heo cúng A/C Nguyễn Văn Nở ủng hộ $300.00 và Hậu Duệ Nguyễn Xuan Lan ủng hộ $200.00
  Chân thành cám ơn sự đóng góp của qúy anh chị và hẹn gặp ngày Giỗ Tổ

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Sunday, August 25, 2013 11:22 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CHECK CỦA NT ĐẢNH LÂM VÀ NT NGUYỄN X DỤC

  ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CHECK ( $100.00 ) CỦA CH/NT LÂM N ĐẢNH VÀ CHECK ( $100.00 ) CUẢ NT DUC. GIÁO SƯ TIẾN SĨ KHƯƠNG HỮU LỘC THAY VÌ CÚNG HEO SẼ ĐỖI LẠI LÀ ĐÓNG GÓP $300.00 CHO NGÀY GIỔ TỔ.

  CÁM ƠN
  NGUYỄN V NỞ
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, August 22, 2013 2:27 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: ĐÃ NHẬN CHECK CỦA NT HỒ N. HOA VÀ NT ĐÀO C. CHÍ

  CÁM ƠN NT HOA ( $50.00 ) VÀ NT CHÍ ($100.00). CÁM ƠN NT HOA VÀ NT CHÍ ĐÃ ĐÓNG GÓP CHI PHÍ CHO NGÀY GIỖ TỔ.

  NGUYỄN V NỞ
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, August 22, 2013 9:17 AM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: THƯ MỜI HỌP NGÀY CHỦ NHỰT 25/8/2013 lúc 2 p.m.

  Kính thưa Qúy NT/CH và gia đình HQ.

  Một buổi họp ngày Chủ Nhật 25/tháng 8/2013 lúc 2 PM TẠI NHà N/T NHỰT.
  Điạ chỉ: 2001 W. Grove Lane, Grand prairie TX 75052
  Để bàn về chương Trình Giỗ Tổ , ...
  ** Đặc Biệt về văn nghệ và ẩm thực.

  Qúy NT/CH.. muốn giúp vui trong chương trình văn nghê xin Liên lạc CH Nguyễn Lang (972) 533-7111. hoặc Tôi (972) 816-4339.
  Qúy vị muốn đóng góp bảo trợ phần ẩm thực xin lien lạc chị Nhựt (972) 352-2693.
  Chân thành cám ơn Qúy NT/CH và gia đình HQ đã tích cực đóng góp và bảo trợ trong những lần giỗ tổ vừa qua cũng như hiện tại.

  Trân Trọng
  Nguyễn văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, August 19, 2013 8:26 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: Thư Mời Họp Ngày Giỗ Tổ

  Cám ơn NT Chí Cơ Đào sẽ đóng góp $100.00 ủng hộ chi phí cho ngày Giổ Tổ Thánh Trần.
  Xin NT đề chi phiếu trả cho ( pay to the order of ) VNA (Vietnamese Naval Association)
  và gởi về Địa chỉ : 2701 Crosslands dr, Garland TX 75040.

  Nhân đây cũng xin cám ơn NT DANH LAM ( K16 SQHQNT) cũng hứa sẽ gởi $100.00 đóng góp chi phí cho ngày Giổ Tổ, và cũng xin cám ơn CH Phạm Quang Vinh ( K26 SQHQNT ) . Hôm nay MỚI VỪA NHẬN CHECK $ 50.00 từ anh Vinh và gia đình.
  Chân thành Cám ơn sự đóng góp của tất cả CH/NT và qúy gia đìng HQTZ.

  Trân Trọng
  Nguyễn văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, August 19, 2013 2:53 PM


  To: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Subject: Thư Mời Họp Ngày Giỗ Tổ

  No than,

  Cho toi dong gop $100. Xin cho biet dia chi de gui check.

  Than,
  Dao Co Chi (K20 SQHQNT)
  chi@civilassociates.com
  Date: 2013/8/16


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@yahoo.com; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@yahoo.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@yahoo.com; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@gmail.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@hotmail.com; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@sbcglobal.net; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@att.net; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@civilassociates.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@hotmail.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@yahoo.com; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@aol.com; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@gmail.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@yahoo.com; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@herbalworldcenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@yahoo.com
  Subject: THƯ MỜI HỌP NGÀY GIỖ TỔ

  Kính Thưa qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân,

  Chúng tôi đã nhận được check $50.00 của Niên Trưởng Phạm Xuân Kha ủng hộ cho ngày Giỗ Tổ
  Chúng tôi cũng đã nhận được check $50.00 của Niên Trưởng Trần Quốc Khanh ũng hộ cho ngày giỗ Tổ
  Chúng tôi cũng đã nhận được check $200.00 của Hậu Duệ Hà Mỹ Linh, đóng góp phụ giúp cho chi phí của ngày Giỗ Tổ, em cũng nói là em đi đám cưới tại Houston ngày 21 tháng September không biết em có về kịp để tham dự, hy vọng Mỹ Linh cố gắng về sớm đẻ cùng tham dự với chúng ta.

  Thành thật cám ơn qúy Niên Trưởng và Mỹ Linh, hẹn gặp lại qúy vị trong ngày Giỗ Tổ Thánh Trần.

  Trân trọng
  Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Friday, August 16, 2013 12:28 PM


  To: nguyenno24@gmail.com
  Cc: quangluu68@hotmail.com; ANNIELEHOANG@yahoo.com; HQKHBA@yahoo.com; khloc@yahoo.com; lha_bedard@yahoo.com; minhvdha@yahoo.com; haiquantrungduong@yahoo.com; Vongai@yahoo.com; le.uyen@att.net; CACHQ17@yahoo.com; tamkinh83@yahoo.com; tuonghq17@yahoo.com; VTRAN49@yahoo.com; LTD1940@hotmail.com; khapham44@yahoo.com; binhtrinh@hotmail.com; PHAMHY@sbcglobal.net; DANHNLAM@att.net; nguyenlang939@yahoo.com; alithanhtran@yahoo.com; hieple17@hotmail.com; nhutminhd@sbcglobal.net; trungt18@yahoo.com; MCVANCON@gmail.com; Hoaho1300@yahoo.com; dhwin@yahoo.com; CHI@civilassociates.com; ldoan20@yahoo.com; hieudchau@hotmail.com; KHANHTINH01@yahoo.com; PTCD@aol.com; chauly@verizon.net; cklien6@live.com; emhoang@att.net; hung-uong555@yahoo.com; QUIVNGUYEN@yahoo.com; cuonglehq2@gmail.com; mynguyen25@gmail.com; Tran_cheri@yahoo.com; dnguyen1117@gmail.com; hbui26@yahoo.com; VietNam@herbalworldcenter.com; vqpham@yahoo.com; navymanHQ2@sbcglobal.net; lacdathanh@yahoo.com; PCF3856@yahoo.com; PHAMSON2701@yahoo.com
  Subject: Thư Mời Giỗ Tổ Đức Trần Hưng Đạo 2013

  Thân gởi C/H Hội Trưởng,

  Thay mặt Tổng Hội chúng tôi sẽ nói về Thánh Tổ Chúng ta như Chiến hữu và BCH đề nghị.

  Thân,
  NXDuc
  nxduc@aim.com
  Sunday, August 11, 2013 11:28 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@yahoo.com; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@yahoo.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@yahoo.com; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@gmail.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@hotmail.com; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@sbcglobal.net; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@att.net; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@civilassociates.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@hotmail.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@yahoo.com; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@aol.com; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@gmail.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@yahoo.com; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@herbalworldcenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@yahoo.com
  Subject: Thư Mời Giỗ Tổ Đức Trần Hưng Đạo 2013

  Kính thưa qúy Niện Trưởng, qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân trong gia đình Hải Quân Trùng Dương,

  Người đầu tiên đóng góp cho ngày giỗ Tổ là NT Nguyễn Xuân Dục đóng góp $100.00, nhờ vậy sau đó chúng tôi được sự ủng hộ rất nhiệt tình của qúy vi trong gia đình Hải Quân Trùng Dương

  Trong buổi họp July 28, 2013 chúng tôi đã nhận được sự đóng góp của N/T Lê Tâm Hiệp là $100.00

  Phu nhân của Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhựt đang lập danh sách thức ăn do các phu nhân tự tay nấu nướng đóng góp cho ngày giỗ Tổ.

  Ngày July 30 chúng tôi nhận được điện thoại của phu nhân Niên Trưởng Khương Hữu Bá sẽ ủng hộ cho ngày giỗ Tổ Thánh Trần một con heo quay.

  Ngày September 9, 2013 chúng tôi cũng nhận được sự đóng góp cũa Đại ca Nguyễn Văn Lý là $100.00 và trong thư anh hứa là sẽ thu xếp về tham dự. Welcome Đại ca Lý

  Hôm nay chúng tôi cũng nhận được email của NT Trần Quốc Khanh K23 đã gởi check $50.00 ủng hộ cho ngày Giỗ Tổ

  Thành thật cám ơn qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân, đã luôn góp sức chung lo cho ngày Giỗ Tổ thêm phong phú và long trọng. Hẹn gặp lại qúy vị trong ngày Giỗ Tổ Thánh Trần năm nay.

  Trân trọng
  Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Sunday, August 11, 2013 3:02 PM


  To: 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com
  Cc: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@yahoo.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@yahoo.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@yahoo.com; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@hotmail.com; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@sbcglobal.net; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@att.net; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@civilassociates.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@yahoo.com; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@aol.com; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@gmail.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@yahoo.com; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@herbalworldcenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@yahoo.com
  Subject: Thư Mời Giỗ Tổ Đức Trần Hưng Đạo 2013

  Kính NT Dục,

  Theo tinh thần họp ngày July 28, 2013, gia đình Hải Quân Trùng Dương rất hân hoan chào đón sự đóng góp tiếng nói của Tổng Hội trong ngày giỗ Tổ Thánh Trần. Chúng tôi muốn nhờ Tổng Hội đóng góp một bài nói về ý nghiã Ngày Giỗ Tổ Thánh Trần với những chiến công oai hùng của ngài, thời gian khoảng từ 3 đến 5 phút. Nếu được sự đồng ý của Niên Trưởng xin cho chúng tôi biết để xếp vào chương trình ngày Giỗ Tổ.

  Thành thật cám ơn Niên Trưởng.

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Sunday, August 11, 2013 1:45 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: Thư Mời Giỗ Tổ Đức Trần Hưng Đạo 2013

  Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương
  2701 Crossland Dr, Garland, TX 75040

  Kính Mời:
  Quý Niên Trưởng
  Quý Chiến Hữu và
  Quý Phu Nhận
  Trong gia đình Hải Quân Trùng Dương/DFW

  Nhân Ngày lễ Húy Nhật thứ 713 (1300-2013) của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, là vị Anh Hùng Dân Tộc. Ngài đã có công bảo vệ đất nước, và nêu cao tinh thần bất khuất chống ngoại xâm.

  Đượo tôn vinh là Thánh Tổ của Quân Chủng Hải Quân / Quân lực Việt Nam Cộng Hòa
  Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW, Texas trân trọng kính mời quý vị tham dự
  Đại Lễ Tưởng Niệm Húy Nhật Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

  sẽ được long trọng tổ chức lúc 2:00 giờ chiều ngày Chủ Nhật 22 tháng 9 năm 2013
  (Nhằm ngày 18 tháng 8 năm Qúy Tỵ) tại:
  ASIA Time Square, Grand Prairie
  2615 W. Pioneer Pkwy
  Grand Prairie, TX 75052

  Chương Trình
  2:00 PM Tiếp tân
  2:30 PM Khai Mạc
  3:00 PM Lễ Dâng Hương - Lễ Nghi Quân Cách
  Cơm chiều thân mật
  3:30 PM Văn nghệ do gia đình Trùng Dương và thân hữu trình diễn

  Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương mong mỏi Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu và gia đình sắp xếp thời giờ về dự lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần và cũng là dịp chúng ta hoài niệm, tỏ lòng tôn kính, biết ơn đến các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ quê hương Việt Nam.

  Sự hiện diện của quí vị là niềm vinh dự cho chúng tôi.
  Ghi Chú: Qúy cựu Quân Nhân xin mặc Quân Phục nếu có.

  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  HT. Nguyễn V. Nở
  (972) 816-339
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Saturday, August 10, 2013 4:40 PM

 3. To:
  Subject: Le Cau Sieu cho Chiến Hữu Lê Hoàng Minh

  Xin chuyen THONG BAO cua Hoa Thuong Thich Tinh Duc den Hoi Hải Quân Trùng Dương nhu sau:

  --- Lễ CAU SIEU cho chien huu LE HOANG MINH duoc to chuc vào CHIEU THU HAI, August 5, 2013 luc 4:30 pm tại CHUA Đạo Quang, Garland, Texas, moi quy vi HQ tham du dong du

  Trương Bá Côn
  Thua lệnh Hoa Thuong Thích Tịnh Đức
  Trụ Trì Tam Bảo
  mcvancon@gmail.com
  Sent: Sunday, August 4, 2013 9:04 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: PHÂN ƯU

  PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc được tin buồn

  Chiến Hữu Lê Hoàng Minh
  Đã qua đời lúc 3:35AM ngày 30 tháng 07 năm 2013
  tại Dallas, Texas, USA
  Hưởng thọ 74 tuổi

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW/Texas
  xin chia buồn cùng tang quyến.
  Nguyện cầu hương linh Chiến Hữu Lê Hoàng Minh
  sớm tiêu diêu miền cực lạc.

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Wednesday, July 31, 2013 9:47 PM

back to top