Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-13| Tháng 02-13| Tháng 03-13| Tháng 04-13| Tháng 05-13| Tháng 06-13| Tháng 07-13| Tháng 08-13| Tháng 09-13| Tháng 10-13| Tháng 11-13| Tháng 12-13|

Tin Biển Tháng 5 Năm 2013 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: 26 LAI.V.LY vietnam@herbalworldcenter.com
  Cc: 0C_QUANG_LƯU quangluu68@hotmail.com; 30_HOANG_SANG_Ánh ANNIELEHOANG@yahoo.com; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@yahoo.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@yahoo.com; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C_QUANG_LƯU_BAXA BEBAY53@gmail.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@hotmail.com; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@sbcglobal.net; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@att.net; 16_LANG_NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16_Trần_N_Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP, ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19_Hồ_N_Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@civilassociates.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@hotmail.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23_KHANH_Q_TRẦN KHANHTINH01@yahoo.com; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@aol.com; 24_CHÂU_LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24_EM_HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@yahoo.com; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26_Vinh_Q_Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdatthanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@yahoo.com; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@gmail.com
  Subject: Re: Fwd: FW: Thư mời Ngày QL 19/6 & Ngày khởi công XCTĐ/DFW

  Kinh anh Lý.

  Hội HQTZ/DFW là thành viên của LHCSQLVNCH, cũng như Hôi nhảy Dù, Lực lượng đặc biệt, Thiếu sinh Quân ,Nha kỷ thuật v..v.. Anh sẽ không thấy những hôi nầy trong thư mời, LHCSVNCH là người đứng ra tổ chức ngày Quân Lực. Những hôi đoàn kia nằm ngoài lien hội nên phải ghi tên trong thư mơi..

  Khoá 24 SQHQ/nha Trang về diễn hành tại Saigon ngày Quân Lực 19/6/1973. Toi là người có về trong toán diễn hành năm đó.

  Ngày đó có " cánh Dù Hội Ngộ" do 3 hội ( Nhảy Dù , Lực Lượng Đặc Biệt, Nha Kỷ Thuật ) tổ chức tại nhà hang A 1 Supper Buffet lúc 6 PM. Tất cả sẽ tham dự ngày Quân lực và sẽ mặc Quân Phục từ sang tới tối luôn.

  Xin nhắc quý NT/CH tham dự ngày Quân lực xin vui long mặc Quân Phục , nếu có

  Trân Trọng
  N.V.Nở
  From: NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, May 30, 2013 8:52 PM


  Eo ôi, THIỆP MỜI kỳ này Lý thấy có

  Quý hội đoàn: Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Cựu SVSQ/ ĐL
  Cựu SVSQTB/TĐ, TNCT, Cảnh Sát Quốc Gia, Cao Niên Dallas
  Cao Niên Fort Worth, Ái Hữu Thừa Thiên, Huế, Ái hữu Bình Định,
  Ái hữu Quãng Ngãi

  nhưng không thấy có hội Hải Quân mình.

  Nhớ ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 1973 có Khóa SINH VIÊN SĨ QUAN HẢI QUÂN từ TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG về Sài Gòn tham dự thật là hào hùng. Niên Trưởng nào còn có tấm hình đó xin vui lòng email cho Lý. Thành thật cám ơn quý Niên Trưởng.

  Lý sẽ mặc Đại Lễ đến tham dự ngày Quân Lực 19 tháng 6.

  Kính thư,
  Lại Văn Lý
  VietNam@HerbalWorldCenter.com
  http://www.herbalworldcenter.com/phanrang
  2013/5/30


  To: Lien Hoi CSVNCHDFW lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Cc: hung dang bsdangthienhung@gmail.com
  Subject: THƯ MỜI NGÀY QUÂN LỰC 19/6

  Kính đề nghi quý vị Hội Trưởng thông báo đến các thành viên trong Hội .

  From: Lien Hoi CSVNCHDFW lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Date: 2013/5/23


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN banhlinhlv@gmail.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM; NGUYỄN X DỤC Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: THAM DỰ NGÀY QUÂN LỰC(22/6/2013) VÀ BUÔI CHIỀU THAM DỰ TIỆC CỦA CÁNH DÙ HÔI NGỘ

  KÍNH THƯA QÚY NT/CH.

  KÍNH MỜI QÚY NT/CH THAM DỰ NGÀY QUÂN LỰC NĂM NAY ĐƯỢC TỔ CHỨC LÚC 10AM TẠI ARLINGTON VETERAN PARK, ĐIẠ CHỈ 3600 W ARKANSAS LANE, ARLINGTON TX 76015, SAU ĐÓ UỶ BAN XDTĐ SẼ LÀM LỄ KHỞI CÔNG XÂY TƯỢNG ĐÀI, SẼ CÓ THỨC ĂN , NƯỚC UỐNG DO UỶ BAN XDTĐ CUNG CẤP, VÀ CÓ PHẦN VĂN NGHỆ 1 MAN BAND DO KEY BOARD MINH TRÌNH DIỄN.

  BUỔI CHIỀU LÚC 6PM SẼ CÓ TIỆC CỦA "CÁNH DÙ HÔI NGỘ" GIÁ VÉ ỦNG HỘ LÀ $25.00 TẠI NHÀ HÀNG A1 SUPPER BUFFET.

  XIN MỜI CÁC NT/CH TỚI THAM DỰ. CÓ THỂ GIỮ CHỔ TRƯỚC VỚI TÔI HOẶC ANH LANG.

  TRÂN TRỌNG
  NGUYỄN V. NỞ
  From: NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, May 16, 2013 2:39 PM


  LIÊN HỘI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA DFW VÀ VÙNG PHỤ CẬN
  PO BOX 452323 Garland Texas 75045
  Email : LHCSVNCH.DFW2@GMAIL.COM

  THƯ MỜI

  Ngày 17 tháng 4 năm 2013

  Kính gửi,

  Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo
  Quý bậcTrưởng thượng
  Quý tổ chức Cộng đồng Người Việt Quốc Gia
  Quý Niên trưởng,quý Chiến hữu
  Quý Liên hội trưởng cố vấn danh dự.
  Quý Niên trưởng,Chiến hữu : Thủy Quân Lục Chiến,Không Quân,Cảnh Sát Quốc Gia
  Cựu SVSQVB/Dalat,Cựu SVSQTB/Thủ Đức
  Quý Hội đoàn,Đoàn thể
  Quý UBXDTĐ/DFW
  Quý cơ quan truyền thanh, Báo chí
  Quý Sinh viên,Học sinh và quý Đồng hương

  Trong tinh thần”Huynh đệ chi binh” như mỗi hằng năm”Thư Mời” họp để chuẩn bị cho ngày Quân lực 19/6 đã gửi đến các Hội đoàn Cựu Quân nhân QLVNCH vùng Dllas Fort Worth trong và ngoài Liên hội ngày 2 tháng 4 năm 2013 .

  Theo tinh thần buổi họp ngày 9 tháng 4 năm 2013. LHCSVNCH/DFW và vùng phụ cận sẽ phối hợp với Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài/ Dallas Fort Worth tổ chức ngày Quân Lực 19/6/2013.

  Thời gian: Lúc 10:00AM,ngày thứ bảy,22 tháng 6 năm 2013
  Địa điểm : Công Viên VETERAN PARK
  3600 W.Arkansas,Ln
  Arlington,Texas 76015

  Trân trọng kính mời Quý vị đến tham dự ngày Quân Lực 19/6 năm nay.Và cũng là dịp chúng ta vui mừng ngày khởi công xây cất Tượng Đài /Việt Mỹ tại Thành phố Arlington.

  Trân trọng
  TM.BCH/LHCSVNCHDFW
  Nguyễn Sỹ Đạt,LHT

 2. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdatthanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM; NGUYỄN X DỤC Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Chiều Tri Ân Chiến Sĩ VNCH & Đồng Minh Hoa Kỳ

  Kính gởi đến Quý vị, chương trình văn nghệ "Tri Ân Chiến Sĩ VNCH & Đồng Minh Hoa Kỳ", gây quỹ xây cất tượng đài Việt/Mỹ tại Dallas/Fort Worth, Texas, USA.

  Tôi có giữ vé Văn Nghệ, Qúy NT/CH/ than hưũ muốn đặt vé . Xin lien lạc với tôi.

  Nguyễn Văn Nở
  972-816-4339
  From: NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com
  Sent: Wednesday, May 29, 2013 12:28 PM

 3. To: Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Xin giúp đo`̉

  Kính go`̉i qúi Niẻn Tru`o`̉ng, Qúi Chiến hu`u`̃,

  Nhằm mục đích kiện toàn Tổng Hội, chuẩn bị cho một Đaị Hội Hải Quân và chỉ định vị Tân Tồng Hội tru`o`̉ng , Chúng tôi xin qúi vị giúp chúng tôi xác định các Hội Hải Quân tại điạ phu`o`ng qúi vị đang định cu` hay qúi vị chuyên giúp . Bao gồm đaị diện Hội Hải Quân, Đaị diện các Khóa Đoàn viên, các lu`̣c lu`o`̣ng Hải Quân, các khóa Sĩ Quan : Đòan viên, OCS, Lu`u đày và Hải Quân,

  Trân trọng.
  HQ Nguyẽn Xuân Dục
  THT/Tổng Hội Hải Quân VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Friday, May 24, 2013 10:18 AM

  PS. Không có su`̣ giúp đo`̉ tu`̀ qúi ví Tổng Hội sẽ không là đại diện cho tập thể Hải Quân và đu`o`ng nhiên chúng tôi sẽ chấm du`́t nhiệm vụ.

 4. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN banhlinhlv@gmail.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM; NGUYỄN X DỤC Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Thiệp Mời Nha kỷ Thuật

  Kính gởi quý NT/CH

  Nha kỷ Thuật gởi thiệp mời tham dự đại hội NKT.Ngày Thứ Bảy 8 tháng 6 năm 2013 lúc 6 pm tại nhà hang Thanh Thanh, giá ve la $30.00. Qúy NT/CH muốn tham dự xin đặt chổ với tôi.

  N.V.Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, May 16, 2013 3:15 PM

 5. Anh chi Liêm đi 2 người picnic
  Gia dinh Anh Lang 6 người
  Gia đình Anh Hoán 2 người
  Gia đình Trung tá Nhật 4 người

  Lang
  From: Lang Nguyen nguyenlang939@yahoo.com
  Sent: Saturday, May 18, 2013 9:47 AM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN banhlinhlv@gmail.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM; NGUYỄN X DỤC Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: PICNIC NGÀY CHỦ NHẬT 2 THÁNG 6 NĂM 2013

  XIN QUÝ N/T,C/H GỞI VỀ TÔI CHO BIẾT TỔNG SỐ NGƯỜI THAM DỰ ĐỂ CHÚNG TÔI SẮP XẾP THỰC PHẨM VÀ NƯỚC UỐNG.

  N.V.NỞ
  From: NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, May 16, 2013 1:54 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN banhlinhlv@gmail.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM; 20 Duc X. Nguyen TONGHOIHQHH.VNCH@GMAIL.COM
  Subject: Fwd: lynn creek park information

  Picnic tổ chức ngày Chủ nhật, 2 tháng 6 năm 2013. Từ 10 AM-6PM. KÍnh mời qúy anh chị trong gia đìng HQTZ, Qúy than hữu và than quyến tới tham dự.

  XIN NHẮC LẠI QUÝ N/T, QÚY C/ H VÀ GIA ĐÌNH HQTZ.

  CHÚNG TÔI ĐÃ MUA THỊT ĐỂ NƯỚNG BBQ TRONG NGÀY PICNIC. XIN QÚY VỊ THÔNG BÁO CHO TÔI SỐ NGƯỜI THAM DỰ ĐỂ CHÚNG TÔI CHUẨN BỊ THỰC PHẨM VÀ NƯỚC .

  NỞ
  From: NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, May 16, 2013 10:15 AM


  To: giadinhhqdfw@googlegroups.com; "gdhqtzdfw@googlegroups.com" gdhqtzdfw@googlegroups.com; hqnguyenno@gmail.com; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 0 Kim Wells dangkim49@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; Quang Lưu T quangluu68@hotmail.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; Vinh Tâm Trần W vtran@rockwellcollins.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 EM HOÀNG LOAN_HOANG@HOTMAIL.COM; H LLĐB ĐẠT NGUYỄN lldb.dfw0911@gmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; CĐ THỦY THUYNGUYENTU@YAHOO.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; TT Thời Báo Dallas mails@thoibao.com; INFO@kienthucmagazine.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; NT22 VINH oldsalt_k22@yahoo.com; Cung Bảo Toàn - Khóa 26 toan.b.cung@boeing.com; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; Dh Nguyen sqhq19@yahoo.com; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; F. QUANG NGUYỄN quangmic@yahoo.com; F.LINH NGUYỄN LINH02@hotmail.com; F.MICHELLE L NGUYEN DREEMINREALITY@hotmail.com; F Janie Garry mjkgarry@gmail.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 20 DỤC X NGUYỄN NXDuc@aol.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com
  Subject: lynn creek park information

  Picnic tổ chức ngày Chủ nhật, 2 tháng 6 năm 2013. Từ 10 AM-6PM
  KÍnh mời qúy anh chị trong gia đìng HQTZ, Qúy than hữu và than quyến tới tham dự.

  Nguyễn văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, May 7, 2013 12:03 PM

back to top