Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-13| Tháng 02-13| Tháng 03-13| Tháng 04-13| Tháng 05-13| Tháng 06-13| Tháng 07-13| Tháng 08-13| Tháng 09-13| Tháng 10-13| Tháng 11-13| Tháng 12-13|

Tin Biển Tháng 1 Năm 2013 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@hotmail.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Tập văn nghệ . 1 PM Chủ nhật ngày 3 tháng 2 năm 2013 tại nhà NT Nhựt

  Kính Gởi qúy NT/CH HQTZ.

  Qúy vị ghi danh hát xin tập dợt tại nhà của NT Nhựt:

  vào lúc Chủ Nhật ngày 3 tháng 2 năm 2013
  vào lúc 1 PM.
  Địa chỉ : 2001 W Grove Lane, Grand prairie. TX 75052.

  Xin anh chị đến tập dợt đông đủ để cho chương trình văn nghệ của HQ được hoàn hảo .

  Trân trọng
  Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Monday, January 21, 2013 4:45 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@hotmail.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Văn Nghệ và Dạ Vũ Tiệc Tân niên Hải Quân ngày thứ bảy 16 tháng 2 năm 2013

  Kính thưa qúy NT/CH và Qúy Phu nhân ..

  Chương trình văn nghệ và dạ vũ của Tiệc Tân niên HQ.

  MC Tổng Quát là Anh Nguyễn Lang.
  Mời qúy vị và thân hữu tham gia xin gọi Tôi Nguyển Nở 972-816-4339 , anh Trung:214-725-6571 hoặc anh Liêm:972-400-5446.

  Đây là tên các vị đã ghi danh tham dự:
  Chị Thùy Linh, chị Oanh Vũ, anh Hà Mạnh Chí, anh Sơn, chị Ngọc Bích, anh Trần Đại Trung, Anh Vũ Đình Dần, anh Uông Đình Hùng, Anh Nở, anh Lang, Chị Chi, Chị Nha sĩ Helen Trần, Anh Lạc Nguyễn, anh hoàng Sang, chị Ánh Lê, Chị Tâm-Vinh, Chị Huỳnh Lan, chị Thy Hà Trần, anh Hoàng Lộ.

  Trong khi các quân binh chủng khác tìm người giúp vui không có. Gia Đình Hải Quân thật là Số 1 trong vấn đề Văn nghệ. Hy Vọng chúng ta sẽ có bữa tiệc Tân niên thật là vui vẻ.

  Trân Trọng
  Nguyễn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Saturday, January 5, 2013 8:00 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com, 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@yahoo.com, 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com, 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@yahoo.com, 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com, 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com, 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net, 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@yahoo.com, 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com, 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@gmail.com, 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com, 0C VINH TRẦN VTRAN49@yahoo.com, 12 LỄ ĐỔ LTD1940@hotmail.com, 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, 16 HY PHAM PHAMHY@sbcglobal.net, 16 LAM N CẨN DANHNLAM@att.net, 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com, 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com, 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net, 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com, 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com, 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com, 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com, 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com, 20 CHI DAO CHI@civilassociates.com, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com, 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@hotmail.com, 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com, 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@yahoo.com, 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net, 24 Chương Liên cklien6@live.com, 24 EM HOÀNG emhoang@att.net, 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com, 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@gmail.com, 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@yahoo.com, 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com, 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com, 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com, 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com, 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" K26.LAIVANLY@yahoo.com, 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net, 30 LẠC NGUYỄN lacbanglinhlv@gmail.com, 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@yahoo.com, 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@yahoo.com, 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com, 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com, 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com, 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@gmail.com
  Subject: Vé Tiệc Tân niên Qúy Tỵ

  Kính Thưa Qúy Niên trưởng, Qúy chiến Hữu

  Sau đây là số vé đã phân phát và số vé xác nhận là sẽ đi.
  Vé Phân phát : 158. Vé Xác nhận là sẽ đi: 128..
  Vé Phân Phát Hội Đoàn : 150
  anh Lang {(972) 533-7111} thêm 30 vé

  Xin các NT/CH giúp trong vấn đề phân phát vé và gọi tôi 972-816-4339 hoặc anh Lang 972-533-7111.
  Ưu tiên Xếp bàn cho qúy vị nào giữ chổ ( RSVP ) sớm.

  Cám Ơn Các NT/CH gia đình HQTZ đã nhiệt tình Hưởng ứng ngày Tiệc Tân niên Cuả HQTZ. Chưa kể các hôi Đoàn Trong và ngoài Liên hội. Tôi sẽ phân phối vé vào ngày 13/tháng 1/2013 nầy

  Trân trọng
  H.T Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  (972) 816-4339
  Sent: Saturday, January 5, 2013 6:53 PM

 2. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Thông báo về vé Liên Hội UPDATE 1

  Danh sách hải Quân tham dự Xuân Liên Hội ngày 19 tháng 1 năm 2013.

  Gia Đình Ông Khương H Bá & Lộc 10 Vé
  Gia đình anh Lang và thân Hữu 16 vé
  Nguyễn Văn Nở........................................2 vé
  Trần Đại Trung..........................................3 vé.
  Vũ Đình Dần..............................................2 vé
  Lưu trung Quang........................................2 vé.
  Chị Ngạc & Minh.....................................2 vé.
  Bác sĩ Nguyễn Thọ....................................2 vé
  Nguyễn Xuân Dục.....................................2 vé
  Lê Thanh..................................................2 vé.
  Nguyễn văn Nhựt.....................................1 vé
  Lê Tam Hiệp............................................2 vé
  Tổng cộng số vé....................................46 vé

  Nếu có gì thiếu xót hoặc không đúng xin vui lòng gọi lại để sửa lại.
  Qúy NT/CH muốn đặt thêm vé xin vui lòng gọi lại 972-816-4339 trứơc ngày 12 tháng 1 năm 2013.Cám ơn

  Trân Trọng
  Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Saturday, January 5, 2013 5:44 PM

back to top