Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-13| Tháng 02-13| Tháng 03-13| Tháng 04-13| Tháng 05-13| Tháng 06-13| Tháng 07-13| Tháng 08-13| Tháng 09-13| Tháng 10-13| Tháng 11-13| Tháng 12-13|

Tin Biển Tháng 7 Năm 2013 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Tin buồn và phân u`u

  Chúng tôi vu`̀a nhận đu`o`̣c tin :

  C/H Lê Hoàng Minh nguyên Sĩ Quan (SQ) tùy viên cho Đề Đốc (ĐĐ) Lâm Ngu`o`n Tánh, vu`̀a mất tại Dallas, Texas sáng sớm ngày 30 tháng 7 năm 2013 . Hu`o`̉ng thọ 74 tuổi. Mọi liên lạc thăm hỏi xin liên lạc cháu Khanh Lê @ 704-804-8812 (Tru`o`ng Nam )

  Trân trọng thông báo.
  Tổng Hội Hải Quân.
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Tuesday, July 30, 2013 9:58 AM

  Ps. Các cháu, con anh Minh kính nho`̀ fwd ĐĐ Lâm Ngu`o`n Tánh, nếu Qúi vị nào biết..


  Phân u`u

  Tổng Hội đu`o`̣c tin HQ Th/úy Đoàn Viên (ĐV) Lê Hoàng Minh nguyên SQ tùy viên cho ĐĐ Lâm Ngu`o`n Tánh, vu`̀a mất tại Dallas, Texas sáng sớm ngày 30 tháng 7 năm 2013. Hưởng thọ 74 tuổi. Thay mặt Tổng Hội Hải Quân VNCH, Chúng Tôi go`̉i lo`̀i chia buồn đến các cháu và tang quyến. Nguyện cầu hu`o`ng linh Chiến hu`u`̃ Lê Hoàng Minh so`́m tiêu diêu miền cu`̣c lạc no`i cõi Phật.

  Thánh kính chia buồn.
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  THT/THHQ
  Tổng Hội Hải Quân VNCH


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET
  Subject: Chiến Hữu Lê Hoàng Minh đã ra đi

  Kính thưa qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân trong gia đình Hải Quân Trùng Dương.

  Chúng tôi vừa nhận được điện thoại của cháu Tâm là con gái của Chiến Hữu Lê Hoàng Minh thông báo là Chiến Hữu Minh đã qua đời lúc 3:35 AM ngày 30 tháng 7, 2013. Gia đình sau khi liên lạc với nhà quàn sẽ thông báo những tin tức thêm về tang lễ.

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, July 30, 2013 9:21 AM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@yahoo.com; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@yahoo.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@yahoo.com; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@gmail.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@hotmail.com; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@sbcglobal.net; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@att.net; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@civilassociates.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@hotmail.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@yahoo.com; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@aol.com; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@gmail.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@yahoo.com; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@herbalworldcenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdatthanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@yahoo.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@gmail.com
  Subject: Re: Fw: Báo tin

  Kính thưa qúy NT, qúy Chiến Hữu trong gia đình Hải Quân Trùng Dương,

  Chúng tôi NT Nguyễn V. Nhựt, NT Dương M. Nhựt và phu nhân và vợ chồng tôi sáng nay lúc 10:30 AP có đến thăm Chiến Hữu Lê Hoàng Minh taị Nurshing Home, taị đây chúng tôi có gặp cháu Tâm là con gái của anh Minh cháu cho chúng tôi biết tình trạng sức khỏe của anh như sau:

  Anh Minh biết mình bị ung thư phổi khoảng tháng Hai và đã làm Chemo Therapy Treatment (Xạ Trị) từ đó đến nay, theo lời cháu Tâm khối u từ 3000 đã xuống còn 900 như vậy khối u đã giảm 70%, cách trị liệu này làm anh không ăn uống được nên bị mất sức nhiều, tuần rồi anh từ California về Dallas để tiếp tục làm xạ trị nhưng sức khỏe anh quá yếu nên thứ Sáu ngày 12 July 2013 họ gởi anh qua Nurshing home để coi sóc và giúp anh hồi sức, hy vọng tiếp tục trị liệu.

  Chúng tôi có cho số điện thoại của chúng tôi cho cháu Tâm và nhờ cháu gọi cho chúng tôi nếu tình trạng sức khoẻ của Anh Minh thay đổi, cháu cũng nói nếu có thể gọi cho cháu trước khi tới thăm anh Minh số điện thoại: Tâm (972) 672-4720

  Xin thông báo đến qúy vị để tùy nghi thăm viếng, nếu có những tin tức thêm về sức khỏe của C/H Minh chúng tôi sẽ thông báo đến qúy vị.

  Trân trọng
  HQ Nguyễn V. Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, July 16, 2013 1:58 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdatthanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Báo tin

  Kính thưa qúy NT, qúy Chiến Hữu trong gia đình HQ Trùng Dương,

  Chúng tôi gồm có NT Nguyễn V. Nhựt và một số Chiến Hữu trong Hội HQ Trùng Dương sẽ đi thăm Chiến Hữu Lê Hoàng Minh ngày mai July 16, 2013 vào lúc 10:30 AM. Xin qúy vị cùng đến thăm viếng với chúng tôi tại:

  Nursing home PRESBYTERIAN VILLAGE NORTH
  8600 Skyline Dr., Dallas Texas 75243.
  Arbor Building, Room 202.

  Nếu thời gian này không thuận tiện xin qúy vị có thể chon những thời gian khác thích hợp hơn. Sau khi thăm viếng chúng tôi sẽ thông báo đến qúy vị tình trạng sức khỏe của Chiến Hữu Lê Hoàng Minh đến qúy vị

  Trân trọng
  Nguyễn V. Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, July 15, 2013 12:46 PM


  To: "nguyenno24@gmail.com" nguyenno24@gmail.com, "trungt18@yahoo.com" trungt18@yahoo.com, "tamkinh83@yahoo.com" tamkinh83@yahoo.com
  Subject: Báo tin

  Lê Hoàng Minh môt thời găn bó với anh em HQ và cac đoàn thể ban

  Nguyễn Văn Lạc
  lacdathanh@yahoo.com
  Date: 2013/7/15


  To: NXDuc@aol.com
  Subject: Báo tin

  Kính go`̉i Qúi Niên tru`ỏng, Qúi Chiến hu`ũ Hà̉i Quân DFW,

  Xin báo tin cùng Qúi vị : chiến hu`ũ Lê Hòang Minh, một trong nhu`̃ng thành viên sáng lập Hội Hài Quân tại Dallas- Fort Worth đang bị bạo bệnh hiện đang nằm tại nhà du`o`̃ng lão. Qúi vị thân hu`̃u anh Lê Hòang Minh có thể thăm viếng anh tại:

  Nursing home PRESBYTERIAN VILLAGE NORTH
  8600 Skyline Dr., Dallas Texas 75243.
  Abort Building, Room 202.

  Xin báo tin chung để tùy nghi.

  HQ Nguyễn Xuân Dục
  THT/THHQ
  nxduc@aim.com
  Sent: Mon, Jul 15, 2013 10:21 am

 2. To: 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com
  Cc: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: Fwd: THƯ MỜI HỌP NGÀY GIỖ TỔ

  Kính gởi NT/CH NXDUC.

  Thay mặt Hội Ái Hưũ HQTZ/DFW. Thành thật Cám ơn CH/ NXDUC đã tình nguyện đóng góp $100.00 cho việc chuẩn bị giổ tổ..

  Qúy anh chị, NT/CH muốn đóng góp chi phiếu cho ngày giổ tổ xin đề trả cho ( pay to the of ) : VNA ( Việtnamese Naval Association ).
  gởi về địa chỉ: 2701 Crosslands Dr, Garland TX 75040.

  Xin thành that cám ơn Quý NT/CH và gia quyến đã đóng góp tiền bạc,yểm trợ thực phẩm,nước uông trong những lần giổ tổ vừa qua.

  Thân Kính
  Nguyễn văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Wednesday, July 24, 2013 1:03 PM


  To: nguyenno24@gmail.com; quangluu68@hotmail.com; ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; banglinhlv@gmail.com; HQKHBA@YAHOO.COM; khloc@yahoo.com; lha_bedard@yahoo.com; minhvdha@yahoo.com; haiquantrungduong@yahoo.com; le.uyen@att.net; CACHQ17@YAHOO.COM; tamkinh83@yahoo.com; BEBAY53@GMAIL.COM; tuonghq17@yahoo.com; VTRAN49@YAHOO.COM; LTD1940@HOTMAIL.COM; khapham44@yahoo.com; binhtrinh@hotmail.com; PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; DANHNLAM@ATT.NET; nguyenlang939@yahoo.com; alithanhtran@yahoo.com; hieple17@hotmail.com; LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; nhutminhd@sbcglobal.net; trungt18@yahoo.com; MCVANCON@gmail.com; Hoaho1300@yahoo.com; dhwin@yahoo.com; Tunguyen19us@yahoo.com; CHI@CIVILASSOCIATES.COM; ldoan20@yahoo.com; CTRAN21@HOTMAIL.COM; hieudchau@hotmail.com; KHANHTINH01@YAHOO.COM; PTCD@AOL.COM; chauly@verizon.net; cklien6@live.com; emhoang@att.net; hung-uong555@yahoo.com; QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; cuonglehq2@gmail.com; mynguyen25@gmail.com; Tran_cheri@yahoo.com; dnguyen1117@gmail.com; hbui26@yahoo.com; VietNam@HerbalWorldCenter.com; vqpham@yahoo.com; navymanHQ2@sbcglobal.net; lacdathanh@yahoo.com; PCF3856@YAHOO.COM; PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: Re: THƯ MỜI HỌP NGÀY GIỖ TỔ

  Kính go`̉i Qúi vị,

  Rất tiếc tôi không đến tham du`̣ buổi họp cùng qúi vị nhu`ng xin đóng góp 100,00$. Nếu Qúi vị cho Tổng Ḥ̀ội góp tiếng trong ngày Thánh Tổ xin cho chúng tôi biết tru`o`́c để chuẩn bị.

  Thân kính.
  NXDuc
  THT/THHQ
  From: Duke Nguyen nxduc@aim.com
  Sent: Wednesday, July 17, 2013 8:43 AM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com, 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@yahoo.com, 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com, 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@yahoo.com, 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com, 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com, 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com, "00.CHI MANH HA" haiquantrungduong@yahoo.com, 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net, 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@yahoo.com, 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com, 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@gmail.com, 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com, 0C VINH TRẦN VTRAN49@yahoo.com, 12 LỄ ĐỔ LTD1940@hotmail.com, 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com, "16 BÌNH T.TRỊNH" binhtrinh@hotmail.com, 16 HY PHAM PHAMHY@sbcglobal.net, 16 LAM N CẨN DANHNLAM@att.net, 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com, 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com, "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com, 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com, 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net, 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com, 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com, 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com, 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com, 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com, 20 CHI DAO CHI@civilassociates.com, "20 Duc X. Nguyen" nxduc@aim.com, 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com, 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@hotmail.com, 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com, 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@yahoo.com, 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@aol.com, 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net, 24 Chương Liên cklien6@live.com, 24 EM HOÀNG emhoang@att.net, 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com, 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@gmail.com, 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@yahoo.com, 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com, 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com, 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com, 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com, 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com, "26 LAI.V.LY" VietNam@herbalworldcenter.com, 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com, 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net, 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com, 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@yahoo.com, 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@yahoo.com
  Subject: THƯ MỜI HỌP NGÀY GIỖ TỔ

  Kính thưa quí Niên Trrưởng, quí chiến hữu và quí phu nhân

  Năm nay ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Quân Lực VNCH của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 9 năm 2013.

  Chúng tôi xin được thông báo cùng quí Niên Trưởng quí chiến Hữu cùng quí phu nhân chúng tôi đã mướn được điạ điểm cử hành ngày giỗ Thánh Tổ tại ASIA Time Square Arlington

  ĐIẠ CHỈ: 2615 W. PIONEER PKWY., GRAND PRAIRIE, TeXas 75052.

  Chúng tôi đã được Niên Trưởng Nguyễn V. Nhựt cho mượn tư gia ngày 28 tháng 7 năm 2013 để họp vào lúc 2:00 PM. Chúng ta sẽ bàn về việc tổ chức và chia công tác cho ngày Giỗ Thánh Tổ.

  Điạ chỉ: 2001 W. Grove Ln, Grand Prairie, TX 75052
  Điện thoại (972)352-2693

  Cám ơn Niên Trưởng Nguyễn V. Nhựt đã cho phép chúng ta mượn tư gia để họp mặt.

  Chúng tôi thiết tha kêu gọi quí Niên Trrưởng, quí Chiến Hữu và quí phu nhân tham gia đông đủ, cùng nhau bàn bạc và chia sẻ công tác để ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân Quân Lực VNCH được thành công mỹ mãn.

  Thân chào đoàn kết,
  Nguyễn V. Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Date: 2013/7/16

 3. To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Phân Ưu

  Tổng Hội Hải Quân thành kính chia buồn cùng chị và các cháu về sự ra đi vỉnh viễn của HQ Trung úy Nguyễn Văn Gẫm ( K20SQHQ/NT , Sĩ Quan đặc trách HQ451) ngày 10 tháng 7 năm 2013 tại Richmond Hoa Kỳ Nguyện cầu linh hồn Phêrô Nguyễn văn Gẫm sớm vào cỏi vĩnh hằng

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Thursday, July 11, 2013 11:35 PM

 4. To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Phân u`u

  Tổng Hôị Hải Quân thành kính phân u`u cùng gia đình N/T HQ Trung Tá Nguyễn Văn Châu nguyên CHT Trung Tâm Hành Chánh Hải Quân. Hưởng thọ 98 tuổi. Nguyện cầu N/T Nguyễn Văn Châu an nhàn no`i cỏi vĩnh hằng .́

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  From: Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Thursday, July 11, 2013 10:04 AM

 5. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdatthanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: THƯ MỜI TIỆC THỦ ĐỨC

  KÍNH GỞI QÚY NT/CH.

  HỘI THỦ ĐỨC ĐALLAS-GARLAND MỜI DỰ TIỆC NGÀY THỨ BẢY 10 THÁNG 8 NĂM 2013 TẠI NHÀ HÀNG MAXIM VÀO LÚC 6 PM. KÍNH MỜI QÚY NT/CH THAM DỰ ,GIÁ VÉ $30.00/1 NGƯỜI. XIN LIÊN LẠC TÔI GIỮ VÉ.

  N.V.NỠ
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Wednesday, June 26, 2013 4:08 PM

back to top