Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-13| Tháng 02-13| Tháng 03-13| Tháng 04-13| Tháng 05-13| Tháng 06-13| Tháng 07-13| Tháng 08-13| Tháng 09-13| Tháng 10-13| Tháng 11-13| Tháng 12-13|

Tin Biển Tháng 2 Năm 2013 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: Tom Bui tombuinhaydu@hotmail.com; bs hung dang dangthung62@yahoo.com; anh duc but viet butvietnews@aol.com; peter Đào dallasvnradio@gmail.com; CHI MAI ANH mnguyen214@aol.com; chi no(dung) tuongdai11@gmail.com; CHI LAMNGOC CD/DL lelamngoc2012@yahoo.com; anh dat lldb lldb.dfw0911@gmail.com; TI DAU BO LLDB daubo250@yahoo.com; hung tran hungtran1@sbcglobal.net; RENG QC rengdang50@gmail.com; TAN Y VO ytanvo@hotmail.com; on dinh ondinh1@yahoo.com; nt Luan phuong.tai@gmail.com; haiquantrungduong@yahoo.com; NO HAI QUAN nguyenno24@gmail.com; "cotientran@yahoo.com" cotientran@yahoo.com; anh ngoc nd tdnmtn@gmail.com
  Subject: Re: Cam Ta

  Kinh' Xin -da t.a. Kem theo day la L'a Thu+ Cam T.a tam cha^n tinh, quy anh chi danh phut' Phan U+u cho GD chung to^i

  Than Kin'h
  With kind regards,
  Dr. Loc H. Khuong, Ph.D.
  GS Tien Si Khuong Huu Loc
  khloc@yahoo.com
  Sent: Monday, March 11, 2013 11:46 PM


  To: NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY LAIVANLY@YAHOO.COM; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN banhlinhlv@gmail.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Re: Phân Ưu

  Kinh thua quy anh ch.i,

  Xin -da t.a va kinh xin nha^n no+i gia -dinh chung toi long cam? kich vo^ bien

  Gia -dinh Khuong Huu Loc
  khloc@yahoo.com
  Sent: Wednesday, February 27, 2013 9:12 PM


  To: khloc@yahoo.com
  Subject: Chia buồn

  Anh chị Khu`o`ng Hu`ũ Lộc thân,

  Chúng tôi vu`̀a hay tin cụ bà thân mả̃u của chị là

  cụ bà qủa phụ Võ Khắc Trí
  vu`a thất lộc vào ngày 25 tháng 2 năm 2013 tại Fortworth, Texas.
  Hu`o`̃ng đại thọ 103 tuổi.

  Chúng tôi xin thành kính chia buỏ̀n cùng anh chị và tang quyến. Xin góp lo`̀i cầu nguyện cụ bà qủa phụ Võ Khắc Trí so`m an bình.

  Thành kính phân u`u
  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc@aol.com
  nxduc@aim.com
  Sent: Wednesday, February 27, 2013 1:36 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY LAIVANLY@YAHOO.COM; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN banhlinhlv@gmail.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Phân Ưu

  PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc
  Được tin buồn Nhạc Mẫu của Giáo Sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc

  Cụ Bà Quả Phụ
  Võ Khắc Trí
  Đã tạ thế ngày 25 tháng 2 năm 2013 tại Ft Worth, USA
  Hưởng thọ 103 Tuổi.

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chia buồn
  Cùng Giáo Sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc và tang quyến.
  Nguyện xin hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, February 26, 2013 12:51 PM

 2. To: NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY LAIVANLY@YAHOO.COM; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN banhlinhlv@gmail.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Nhận được tin buồn, Thân Mẫu của HQ Trần Văn Nhơn, Cựu Hội Trưởng Hội Trùng Dương DFW và Phụ Cận, là:

  Cụ Bà PHAN THỊ NGHĨA, Pháp Danh Nguyên Nghi.
  Vừa từ trần ngày 22 tháng 2 năm 2013 tại Huế. Hưởng Đại Thọ 101 tuổi.

  Rất tiếc tôi đi xa nên không tham dự Lễ cho Cụ Bà. Xin thành kính chia buồn cùng anh chị Trần Văn Nhơn và Tang Quyến. Nguyện xin Hương Linh Cụ Bà PHAN THỊ NGHĨA sớm về Miền Viên Mãn..

  Chân Thành Phân ƯU
  hq Nguyễn Hữu Duyệt và Gia Đình
  dhwin@yahoo.com
  Sent: Saturday, February 23, 2013 1:25 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY LAIVANLY@YAHOO.COM; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN banhlinhlv@gmail.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Phân Ưu

  PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc
  Được tin buồn thân mẫu của Chiến Hữu Trần Văn Nhơn

  Cụ Bà Phan Thị Nghĩa
  Pháp danh Nguyên Nghi
  Đã tạ thế ngày 22 tháng 2 năm 2013 tại Huế, Việt Nam
  Hưởng tiên thọ 101 Tuổi.

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chia buồn Cùng Chiến Hữu Trần Văn Nhơn và tang quyến. Nguyện xin hương linh Cụ Bà sớm vãng sanh miền cực lạc

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Saturday, February 23, 2013 11:08 AM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY LAIVANLY@YAHOO.COM; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Thông Báo Tin

  Kính Thông Báo:

  Nhân đươc tin Thân Mẩu của Hải Quân Trần văn Nhơn vừa mản phần tại Huế Viêt Nam, lể phát tang sẻ tồ chức tại :

  Chùa Đại Bi
  3577 Whitley Road, Wylie TX 75098
  Tel Chùa: 972-412-4935
  Giờ: 11:30 ngày Chủ Nhât 24 February, 2013

  Kính mời quý thân hửu tùy nghi tham dự.
  H.T Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Saturday, February 23, 2013 9:41 AM

 3. To: 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; H 101 LUÂN. LÊ PHUONG.TAI@GMAIL.COM; H BĐQ.LẠC LACBDQ@YAHOO.COM; H Hùng Trần hungtran1@sbcglobal.net; H KQ ĐINH.T.ON Ondinh1@yahoo.com; H LLĐB TY.NGÔ DAUBO250@YAHOO.COM; H LLĐB ĐẠT NGUYỄN lldb.dfw0911@gmail.com; H ND THỐNG TOMBUINHAYDU@hotmail.com; H NKT.BÁ LE_AITU2000@YAHOO.COM; H NKT.YTANVO YTANVO@HOTMAIL.COM; H Reng P Đặng QC rengdang50@gmail.com; H Thien Nkt thiennguyen52@gmail.com; H TQLC.LAT latnguyen2003@yahoo.com; H TSQ ĐỨC DUCHUYVU06@YAHOO.COM; H TĐ/DFW Nguyễn N Sơn nnsthuducdfw@yahoo.com; H TĐ/Đ THẠCH TRẦN thachacl@yahoo.com; H TĐ LỘ HOÀNG LOHOANG1@YAHOO.COM; CHI MAI ANH mnguyen214@aol.com; CD ANDY NGUYỄN GO4FREEVN@YAHOO.COM; Cd Luan K. Nguyen lkn7843@yahoo.com; Cd LÊ LAM NGỌC LELAMNGOC2000@YAHOO.COM; CĐ HIẾU NGUYỄN HTNGUYEN100@YAHOO.COM; CĐ THỦY THUYNGUYENTU@YAHOO.COM; CĐ TRẦN THUỶ TIÊN cotientran@yahoo.com; Dr HƯNG ĐÀNG BSDANGTHIENHUNG@GMAIL.COM; Sàigòn Nhỏ news saigonnhodallas@gmail.com; Thời Báo Dallas mails@thoibao.com; TT LỘC THÁI nvdallasus@gmail.com; TT.BUT VIET BUTVIETNEWS@AOL.COM; TT.BÁO TRẺ DALLAS@trenews.net; Cánh Hoa Thời Loạn canhhoathoiloan@hotmail.com; richard nguyen bachdanggiang65@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; LAIVANLY@YAHOO.COM; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM Sent: Wednesday, February 20, 2013 3:07 PM
  Subject: Thơ Cảm Tạ

  Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương
  2701 Crossland Dr, Garland, TX 75040

  Kính Thưa: Qúy Cộng Đồng
  Qúy Liên Hội
  Qúy Hội Đoàn
  Qúy Đồng Hương
  Qúy Truyền Thông Báo Chí
  Qúy Niên Trưởng, Qúy Chiến Hữu và Qúy Phu Nhân
  Trong gia đình Hải Quân Trùng Dương

  Tân Xuân Trùng Dương Qúy Tỵ 2013 đã được Hội Hải Quân Trùng Dương / DFW và vùng phụ cận long trọng tổ chức tại Nhà hàng A 1 Super Buffer, Arlington ngày 16 tháng 02 năm 2013, với sự tham dự thật đông đảo của đại diện hai Cộng Đồng, Liên Hội, Hội Đoàn, đồng hương , thân hữu,cơ quan truyền thông báo chí, các Niên Trưởng,các chiến hữu ,các Đòan Viên cùng gia đình trong gia đình Hải Quân Trùng Dương.

  Kính thưa qúy vị Tân Xuân Qúy Tỵ đã thành công mỹ mãn là nhờ sự góp công, góp của thật nhiệt tình của qúy vị, Tôi xin thay mặt Gia đình Hải Quân Trùng Dương /DFW kính gởi lời cám ơn chân thành đến qúy vị đã đến tham dự, ủng hộ ngân sách cho ngày Mừng Tân Xuân Qúy Tỵ thêm đậm đà và phong phú. Nếu có những sơ sót kính mong qúy vị niệm tình tha thứ.

  Kính chúc quý vị và bửu quyến luôn An Khang và tràn đầy sức khỏe

  Trân trọng,
  TM. Hội Hải Quân Trùng Dương DFW và vùng phụ cận
  HT. Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com


  To: 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; H 101 LUÂN. LÊ PHUONG.TAI@GMAIL.COM; H BĐQ.LẠC LACBDQ@YAHOO.COM; H Hùng Trần hungtran1@sbcglobal.net; H KQ ĐINH.T.ON Ondinh1@yahoo.com; H LLĐB TY.NGÔ DAUBO250@YAHOO.COM; H LLĐB ĐẠT NGUYỄN lldb.dfw0911@gmail.com; H ND THỐNG TOMBUINHAYDU@hotmail.com; H NKT.BÁ LE_AITU2000@YAHOO.COM; H NKT.YTANVO YTANVO@HOTMAIL.COM; H Thien Nkt thiennguyen52@gmail.com; H TQLC.LAT latnguyen2003@yahoo.com; H TSQ ĐỨC DUCHUYVU06@YAHOO.COM
  Subject: Xin Qúy NT/CH cho biết số người tham dự Tiệc Hải Quân trứơc ngày 2/12/2013

  Kính Thưa Qúy NT/CH

  Xin vui lòng email lại cho tôi tổng số người tham dự tiệc HQ trứơc ngày 2/12/2013 để chúng tôi đặt bàn. Cám ơn

  Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, February 7, 2013 11:44 PM

 4. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@hotmail.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Fwd: HAPPY NEW YEAR

  Kính chúc quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu, quý Phu Nhân trong gia dinh HQ Trùng Dương một năm Quý Tỵ
  LUÔN DỒI DÀO SỨC KHỎE - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG -TÀI LỘC NHƯ Ý.
  Hẹn gặp lại qúy vị trong ngày tiệc Tân Xuân Qúy Tỵ

  Nguyễn Văn Nở và gia đình
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, February 7, 2013 11:57 AM

 5. TỤC LỆ CÚNG ÔNG TÁO

  Theo phong tục tập quán Việt Nam, Ông Táo sẽ bắt đầu đi tập họp các Ông Táo khác tại đình làng vào lúc 2-4 giờ sáng ngày 23 tháng 12 Âm Lịch (gà gáy đầu ?). Nếu cúng chiều 23 tháng 12 thì Ông Táo đã đi rồi (vô ích).
  Vậy nên nhớ cúng trước giờ Ông Táo đi (0:00 – 2:00 a.m.) nếu thuận tiện. Bao giờ cũng tiễn đưa trước, không bao giờ tiễn đưa sau cả. 80% người Việt Nam cúng đưa Ông Táo chiều 23 tháng 12 Âm Lịch là sai.
  Tùy lòng hảo tâm cúng gì cũng được, nhưng hầu hết tạm như sau: nhang đèn, bình bông, hoa quả, con cá chép bằng giấy để ngài cỡi đi.

  Câu vái Ông Táo như sau:
  “Nam Mô (hoặc Cung Dâng) Ðông Trù Tây Mệnh Táo Phủ Thần Quân Táo Quân Tiên Sư Nội Gia Viên Trạch, Ngoại Gia Viên Cư. Xin quý Ngài cảm ứng chứng minh thọ trì bảo hộ & báo cáo việc lành, tránh việc dữ. Chúng con (tên, họ, địa chỉ) xin tiễn Ngài lễ vật đơn sơ, của ít lòng nhiều.”

  Trương Văn Côn
  Plano, Texas, USA

 6. To: "NT.ON" ondinh1@yahoo.com, NTLuan phuong.tai@gmail.com, "DAT/LLDB lldb.dfw0911" lldb.dfw0911@gmail.com, Hung Tran hungtran1@sbcglobal.net, Reng Dang rengdang50@gmail.com, NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com, "Lat.TQLC" latnguyen2003@yahoo.com, Tom Bui tombuinhaydu@hotmail.com, Thien Nguyen thienstrata@gmail.com, "Tha.BDQ" thanhk52061@yahoo.com, Dh Nguyen sqhq19@yahoo.com, "Lang.HQ" nguyenlang939@yahoo.com, Vo Tan Y ytanvo@hotmail.com, "Ba.NKT" le_aitu2000@yahoo.com, richard nguyen bachdanggiang65@yahoo.com, Toan NKT nguyen.thomas@sbcglobal.net, N-M T-N tdnmtn@gmail.com
  Cc: lamngoc le lelamngoc2000@yahoo.com, lamngoc le lelamngoc2012@yahoo.com
  Subject: THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM

  Trân trọng kính thông báo đến :
  Nhị Vị Niên Trưởng Cố Vấn,
  Quý Vị Hội Trưởng và toàn thể Quý thành Viên trong Liên Hội

  Theo tinh thần buổi họp ngày 27 /01/2013,LHCSVNCH/DFW sẽ đảm trách việc chào cờ (Thượng Kỳ) đầu năm 2013 tại :

  1/- Tại trụ sở CĐNVQG/Dallas số 3221 Beltline,Rd GarLand,Texas 75044
  Lúc : 10:00 AM Thứ bảy , ngày 16 tháng 2 năm 2013
  2/- Tại Nam Hưng ,lúc 10:00 AM Chủ Nhật ,ngày 24 tháng 2 năm 2013
  3/- Tại VN PLAZA ,lúc 12:00 PM chủ nhật,ngày 24 tháng 2 năm 2013

  Trân trọng kính mời quý vị tham dự đông đủ .
  Lien Hoi CSVNCHDFW lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Date: 2013/1/28


  To: Bao luuxuanbao@yahoo.com, "chinhluan@yahoogroups.com" chinhluan@yahoogroups.com, ThonViDa Hue thonvida@yahoo.com, Cao Chanh Cuong k15vb@yahoo.com, Thoai Le thoaile1137@yahoo.com, "nuoc_viet@yahoogroups.com" nuoc_viet@yahoogroups.com, Tom Bui tombuinhaydu@hotmail.com, Nga Tran nttchristine@yahoo.com, "tremagazine@vinet.com" tremagazine@vinet.com, Hiep Nguyen hiep@ti.com, Bao Van bvan819@yahoo.com, Thu Nga dofamily@aol.com, Thai Tran info@kienthucmagazine.com, "diendanchinhluan@yahoogroups.com" diendanchinhluan@yahoogroups.com, Tan- Y Vo ytanvo@hotmail.com, "nxduc@aim.com" nxduc@aim.com, "tommyvan8886@yahoo.com" tommyvan8886@yahoo.com, Tien Pham traudienk20@yahoo.com, Truong Nhan nhan0912@yahoo.com, Luong Si Truong tgm@tx.rr.com, "thaoluan9@yahoogroups.com" thaoluan9@yahoogroups.com, Duc xuan Nguyen ducnguyen01@hotmail.com, Anh thuy Le thuyanh76148@yahoo.com, "Trung (Dallas)" trungt18@yahoo.com, Hoi Nguoi Viet Cao Nien Dallas & Phu Can nguoivietcaonien.dallas@gmail.com, Christopher Do do.christopher@yahoo.com, "giaule@yahoo.com" giaule@yahoo.com, Duc Nguyen nguyenduc18@msn.com, duy An nguyen nguyen_duy_An_46@yahoo.com, Quy Vo thi quykimvo@yahoo.com, Thuan Phan thuanphan1234@yahoo.com, MC Van Con mcvancon@gmail.com, Nhat Tung nhattung_ketungayay@yahoo.com, Huyduc Nguyen nguyenhoanghuyduc@yahoo.com, Chi Hoi Phat Tu ChiHoiPhatTuDFW@googlegroups.com, CDFW vact_executives@yahoogroups.com, "Bac Nghi (Lien Hoi)" qlan13@yahoo.com, Doan Trang pnqg@msn.com, BTGVQHVN-2 BTGVQHVN-2@yahoogroups.com, CongLuan CongLuan@yahoogroups.com, VN-Today VN-Today@yahoogroups.com, VN-Politics VN-Politics@yahoogroups.com, VN-Press VN-Press@yahoogroups.com, "Chu Lam (Thu Duc)" thuduc_dfw@yahoo.com, Dan M Tran dtran@dantranagency.com, VACTX VACTX@yahoogroups.com, Huy Nguyen bayxao@yahoo.com, VN-News VN-News@yahoogroups.com, Hoi Quan Canh hoiquancanhdfw@yahoo.com, Cong Dong Thanh Vien cdnvqghk_cdtv@yahoogroups.com, LittleSaigon Little-SaiGon@yahoogroups.com, chau vo lechauvo@att.net, Bac Dinh Thach On ondinh1@yahoo.com, Cao Vung caovung@gmail.com, "Thung Nguyen (Saigon Nho)" thungnguyen@gmail.com, Duc Nguyen ducnguyen48@gmail.com, "haiquantrungduong@yahoo.com" haiquantrungduong@yahoo.com, "hoithuducdfw@gmail.com" hoithuducdfw@gmail.com, "ndc_td@yahoo.com" ndc_td@yahoo.com, "ratpham@hotmail.com" ratpham@hotmail.com, "Minh Ho (CD)" viethominhnam@msn.com, Tuan Huynh tuanavi@yahoo.com, "tvho@mnits.net" tvho@mnits.net, Hy Vuong kinghat95@yahoo.com, "dtnhv@googlegroups.com" dtnhv@googlegroups.com, Chú Tài Arlington taido12@yahoo.com, "dennisnguyen817@yahoo.com" dennisnguyen817@yahoo.com, ngan canhhac ngancanhhac@gmail.com, "hvnguyen43@yahoo.com" hvnguyen43@yahoo.com, Luu Xuan Phuoc phuocxluu@aol.com, "Anh Huy (KQ)" mdoan11@gmail.com, NO hq nguyenno24@gmail.com, "Chú Khang (Hội Truyền Tin)" truyentinbactx@gmail.com, "caogio11@gmail.com" caogio11@gmail.com, Btgvqhvn-1 Btgvqhvn-1@yahoogroups.com, "quochuongdallas@yahoo.com" quochuongdallas@yahoo.com, BS CHAT bacsichat@gmail.com, "bsdangthienhung@gmail.com" bsdangthienhung@gmail.com, "achauthoibao@gmail.com" achauthoibao@gmail.com, "nguyen_xuandang@live.com" nguyen_xuandang@live.com, bs hung dang dangthung62@yahoo.com, butvietnews duc butvietnews@aol.com, "lhcsvnch.dfw2@gmail.com" lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Subject: Thư Mời Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Của CĐNVQG Hạt Tarrant (Kính nhờ phổ biến)

  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant Và VPC
  2117 Roosevelt Dr. Dalworthington, Gardens, TX 76013

  THƯ MỜI
  THAM DỰ LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM QUÝ TỴ 2013

  DFW, ngày 28 tháng 1 năm 2013

  Kính gởi:
  - Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
  - Quý đại diện tổ chức Cộng Đồng Dallas, Liên Hội, hội đoàn, đoàn thể, ủy ban vùng Dallas-Fort Worth
  - Quý cơ quan truyền thông
  - Quý đồng hương

  Kính thưa quý vị,

  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant, với sự phối hợp của Hội Cao Niên Fort Worth, Đoàn Thanh Niên Hồn Việt, Ủy Ban Điều Hợp Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH và Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị trân trọng kính mời quý vị tham dự Lễ Thượng Kỳ Truyền Thống Đầu Năm Quý Tỵ theo lịch trình sau đây:

  1. Chủ Nhật, ngày 10 tháng 2 năm 2013 lúc 12:00PM tại:
  Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG Hạt Tarrant
  2117 Roosevelt Dr., Suite F, Dalworthington Gardens, TX 76013.
  Chương trình gồm có: Múa Lân, Chào Cờ & Mặc Niệm, Tế Lễ theo Nghi Thức Cổ Truyền, Giới Thiệu Tân Thành Viên Danh Dự, Chúc Tết, Ẩm Thực và Văn Nghệ Mừng Xuân.

  2. Thứ Bảy ngày 16 tháng 2 năm 2013, lúc 11:00AM tại:
  Kỳ Đài Khu Siêu Thị Nam Hưng
  1700 E. Pioneer Pky., Arlington, TX 76010

  3. Thứ Bảy ngày 16 tháng 2 năm 2013, lúc 2:00PM tại:
  Kỳ Đài Khu Thương Mại Việt Nam Plaza
  Haltom City, TX

  Kính mời quý vị đến tham dự Lễ Thượng Kỳ truyền thống của CĐNVQG Hạt Tarrant để cùng nhau thắp nén hương lòng cầu nguyện cho đất nước VN sớm ngày thoát khỏi ách độc tài toàn trị của CSVN và đón mừng năm mới.

  Trân trọng kính chào đoàn kết.
  Nguyễn Kinh Luân
  CT/CĐNVQG Hạt Tarrant
  luan nguyen lkn7843@yahoo.com
  Date: 2013/1/29

back to top