Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-12| Tháng 02-12| Tháng 03-12| Tháng 04-12| Tháng 05-12| Tháng 06-12| Tháng 07-12| Tháng 08-12| Tháng 09-12| Tháng 10-12| Tháng 11-12| Tháng 12-12|

Tin Biển Tháng 12 Năm 2012 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Thông báo

  Kính gởi Qúi Niên Trưỡng, Qui Chiến hữu,

  Tổng Hội Hải Quân gần đây đã nhận nhiều tin về sự kêu gọi giúp đở Trung úy Người Nhái Hồ Ngọc Hòa trên diển đàn Tổng Hội đã chuyễn tin này đến các đồng đội Người Nhái cũng như các Hội Hải Quân và đã được phúc đáp đầy đủ : NN Hồ Ngọc Hòa đã được các Hội Hải Quân và đồng đội Người Nhái giúp liên tiếp từ năm 2010, 2011 và 2012. Do đó Tổng Hội xin thông báo đến Qui vị để am tượng

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Wed, Dec 26, 2012 6:40 pm

 2. To: gdhqtzdfw@googlegroups.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Thông Báo Tiệc mừng Xuân Qúy Tỵ của Hội Ái Hưũ Hải Quân Trùng Dương DFW/TX

  Kính thưa Qúy Niên Trưởng,Qúy Chiến Hưũ .

  Hội Ái Hữu Hải Quân trùng Dương xin được thông báo.
  Hội sẽ tổ chức Mừng Xuân Trùng Dương Qúy Tỵ 2013 tại
  Nhà Hàng A 1 Super Buffet. Điạ chỉ 2208 New York Ave. Arlington TX 76010 .
  Lúc 6 giờ chiều ,Thứ Bảy Ngày 16 tháng 2 năm 2013. ( tức Mùng 7 Tết ).
  Chương Trìng gồm có Dạ Tiệc,Dạ Vũ,Văn nghệ do gia đình Trùng Dương và Thân Hưũ đảm trách.
  Gía vé Đồng Hạng $25.00 .Vé Ủng Hộ $40.00.

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương trân trọng kính mời. Sự hiện diện của qúy vị là niềm vinh hạnh và khích lệ cho chúng tôi.
  Ưu tiên xếp bàn theo thứ tự cho qúy vị đặt vé sớm và trứơc ngày 8 tháng 2 năm 2013 .
  Xin Email Nguyenno24@gmail.com , hoặc phone 972-816-4339
  Ở Arlington xin Email: Nguyenlang939@yahoo.com hoặc anh Lang :972-533-7111
  Xin cho biết số người tham dự để BTC tiện việc sắp bàn. Cám Ơn.

  T.M Hội Ái Hưũ Hải Quân Trùng Dương DFW/TX
  Hội Trưởng
  Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, December 20, 2012 10:59 PM

  TB: Qúy Niên Trưởng,Chiến Hưũ và người trong Gia Đình HQ muốn gíup vui trong chương trình văn nghệ,dạ vũ. xin gọi Trần Đ Trung 214-725-6571, hoặc Nguyển Nở 972-816-4339 hoặc Vi t Liêm 972-400-5446 để được sắp vô chương trình Văn Nghệ.

 3. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: TIỆC TÂN NIÊN "COUNT DOWN 2013" CUẢ BÁO BÚT VIỆT

  Kính gởi NT/CH

  Báo Bút Việt có nhã ý mời Gia Đình HQ trùng Dương tham dự Đêm " COUNT DOWN 2013", DẠ TIỆC VÀ DẠ VŨ tại nhà hàng Golden Joy BBB .Điạ chỉ 1475 E Beltline Road. Richardson. TX 75081( Plano rd & Beltline rd . bên cạnh LA Fitness).
  Với các ca sĩ Lâm Chấn Huy,Tú Minh,Thúy Phượng, Thy Ngân và các ca sĩ địa phương. Chương trình có đăng trên báo Bút Việt.
  Chương trính bắt đâu lúc 7 PM và chấm dứt lúc 1:30 AM. Giá vé là $50.00.
  Xin mời Qúy NT/CH tham dự đêm COUNNDOWN 2013.
  Xin gọi tôi 972-816-4339 sớm cho bàn HQ.

  Trân Trọng
  Nguyễn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, December 18, 2012 2:14 PM

 4. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Tiệc tết LHCSVNCH

  Kính Gởi Qúy NT/CH

  Xin Mời Qúy NT/CH tham dự Xuân của LHCSVNCH ngày 19 tháng 1 năm 2013. Xin gọi đặt chổ sớm và trứơc ngày 11/tháng 1 năm 2013 để tiện việc sắp bàn.
  LL: Nguyễn Nở 972-816-4339 hoăc anh Nguyễn Lang 972-533-7111.để lấy vé

  HT Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Saturday, December 15, 2012 1:54 PM

 5. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@YAHOO.COM; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TRIỆU M VƯƠNG mongeo1996@yahoo.com; 30 TRẦN KỲ kytran48@yahoo.com; 30 VIỆT V NGUYỄN Nguyenviet@msn.com; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Fwd: THƯ MỜI GIỔ CHA ĐÁNG

  KÍNH CHUYỂN

  Hội Trưởng Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Friday, December 14, 2012 3:37 PM


  GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ DFW VÀ VÙNG PHỤ CẬN
  6509 Wooddale Drive, Watauga, TX. 76148-2854
  ĐIỆN THOẠI: 817-992-5929

  THƯ MỜI

  Ngày 12, tháng 12, 2012
  Kính gởi:

  Quý bậc Trưởng Thượng, Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo
  Quý Cộng đồng Người Việt Quốc Gia - Liên Hội Chiến Sĩ VNCH
  Quý cơ quan Truyền thanh và Báo chí,
  Qúy Hội đoàn, Đoàn thể, Quý Niên trưởng, Quý Chiến Hữu.

  Kính Thưa Quý vị:

  Trong tinh thần tưởng nhớ đến anh linh vị lãnh đạo tinh thần của binh chủng Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thập niên 1965-1975. Dù bom đạn hiểm nguy nhưng bất cứ nơi nào có người lính Mũ Đỏ là nơi đó có sự hiện diện của Cha Tuyên Úy Vũ Ngọc Đáng trong những buổi lễ dâng lời cầu nguyện đến Chúa.

  Ngài đã ra đi nhưng anh em Mũ Đỏ chúng tôi luôn thương tiếc về Ngài, chẳng những về tinh thần mà còn thể hiện một Chiến Sĩ Mũ Đỏ oai hùng trên những cánh dù vượt ngàn không gian mang niềm tin đến với binh chủng mà một thời được người dân mến gọi "THIÊN THẦN MŨ ĐỎ".

  Gia Đình Mũ Đỏ chúng tôi sẽ trân trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 5 để tưởng nhớ công ơn Cha Tuyên Úy Mũ Đỏ VŨ NGỌC ĐÁNG tại:

  Địa Điểm: Giáo Xứ Chúa Kito Vua. 1112 Eagle Drive, Fort Worth TX. 76111.
  Thời Gian: Thánh Lễ đúng 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 16, tháng 12, năm 2012.

  Trân trọng kính mời Quý Vị dành chút thời giờ quý báu của Gia đình đến tham dự ngày giỗ Cha Vũ Ngọc Đáng. Sự hiện diện của Quý Vị là niềm vinh dự lớn lao đối với Gia Đình Mũ Đỏ chúng tôi. Nhân dịp này Gia Đình Mũ Đỏ chúng tôi cũng có tiệc trà hầu gặp gỡ và biết ơn quý vị đã ưu ái thương mến người lính Mũ Đỏ nói riêng và binh chủng Nhảy Dù Việt Nam nói chung từ bấy lâu nay.

  Trân Trọng Kính Mời.
  Mũ Đỏ Trần Phi Hùng, Chi Hội Trưởng.

 6. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: THƯ MỜI GIỖ CHA ĐÁNG - Đơn vị Mủ Đỏ Nhảy Dù

  Kính chuyển
  Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, December 3, 2012 6:32 AM


  GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ DFW VÀ VÙNG PHỤ CẬN
  6509 Wooddale Drive, Watauga, TX. 76148-2854
  ĐIỆN THOẠI: 817-992-5929

  THƯ MỜI
  Ngày 26, tháng 11, 2012

  Kính gởi:

  Quý bậc Trưởng Thượng, Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo
  Quý Cộng đồng Người Việt Quốc Gia - Liên Hội Chiến Sĩ VNCH
  Quý cơ quan Truyền thanh và Báo chí,
  Qúy Hội đoàn, Đoàn thể, Quý Niên trưởng, Quý Chiến Hữu.

  Kính Thưa Quý vị:

  Trong tinh thần tưởng nhớ đến anh linh vị lãnh đạo tinh thần của binh chủng Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thập niên 1965-1975. Dù bom đạn hiểm nguy nhưng bất cứ nơi nào có người lính Mũ Đỏ là nơi đó có sự hiện diện của Cha Tuyên Úy Vũ Ngọc Đáng trong những buổi lễ dâng lời cầu nguyện đến Chúa.

  Ngài đã ra đi nhưng anh em Mũ Đỏ chúng tôi luôn thương tiếc về Ngài, chẳng những về tinh thần mà còn thể hiện một Chiến Sĩ Mũ Đỏ oai hùng trên những cánh dù vượt ngàn không gian mang niềm tin đến với binh chủng mà một thời được người dân mến gọi "THIÊN THẦN MŨ ĐỎ".

  Gia Đình Mũ Đỏ chúng tôi sẽ trân trọng tổ chức lễ giổ lần thứ 5 để tưởng nhớ công ơn Cha Tuyên Úy Mũ Đỏ VŨ NGỌC ĐÁNG tại:

  Địa Điểm: Giáo Xứ Chúa Kito Vua. 1112 Eagle Drive, Fort Worth TX. 76111.
  Thời Gian: Thánh Lễ đúng 12 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 16, tháng 12, năm 2012.

  Trân trọng kính mời Quý Vị dành chút thời giờ quý báu của Gia đình đến tham dự ngày giổ Cha Vũ Ngọc Đáng. Sự hiện diện của Quý Vị là niềm vinh dự lớn lao đối với Gia Đình Mũ Đỏ chúng tôi. Nhân dịp này Gia Đình Mũ Đỏ chúng tôi cũng có tiệc trà hầu gặp gỡ và biết ơn quý vị đã ưu ái thương mến người lính Mũ Đỏ nói riêng và binh chủng Nhảy Dù Việt Nam nói chung từ bấy lâu nay.

  Trân Trọng Kính Mời.
  Mũ Đỏ Trần Phi Hùng
  Chi Hội Trưởng.

 7. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Thiệp Mời Tham Dự Đại Hội Thường Niên - Kỷ Niệm 27 Năm Thành Lập CĐNVQG Hạt Tarrant

  Kính Chuyển
  Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Sunday, December 2, 2012 10:54 PM


  To: NO hq nguyenno24@gmail.com
  Subject: Thiệp Mời Tham Dự Đại Hội Thường Niên - Kỷ Niệm 27 Năm Thành Lập CĐNVQG Hạt Tarrant

  Kính gởi Hội Hải Quân Trùng Dương,

  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant sẽ tổ chức Đại Hội Thường Niên với chủ đề Kỷ Niệm 27 Năm Thành Lập CĐNVQG Hạt Tarrant, tại nhà hàng Thanh Thanh từ 6:00PM ngày Thứ Bảy, 15/12/2012. Thay mặt CĐ Tarrant, chúng tôi trân trọng kính mời quý Hội đến tham dự. Xin xem Thiệp Mời đính kèm.

  Xin chúc quý vị một ngày vui vẻ.

  Thân kính.
  Nguyễn Kinh Luân
  From: luan nguyen lkn7843@yahoo.com

  PS1: Xin cho biết số người tham dự để tiện việc sắp xếp.
  PS2: Vé VIP: $60.00; Vé Đồng Hạng $35.00

back to top