Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-12| Tháng 02-12| Tháng 03-12| Tháng 04-12| Tháng 05-12| Tháng 06-12| Tháng 07-12| Tháng 08-12| Tháng 09-12| Tháng 10-12| Tháng 11-12| Tháng 12-12|

Tin Biển Tháng 9 Năm 2012 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn lacdathanh@hotmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Cc: Tan Vo tanyvo@sbcglobal.net
  Subject: Thu moi Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm (LTN.TT.NDD)

  Trân trọng kính mời qúy NT/CH tham dự ngày lể tửơng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

  HT Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, September 25, 2012 2:23 PM


  To: "No (HQ) Nguyen" nguyenno@gmail.com, No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Cc: Tan-Y Vo ytanvo@hotmail.com
  Subject: Thu moi LTN.TT.NDD

  Thu moi.

  Tran trong kinh moi Chien Huu Nguyen van No Hoi Truong HQ/Trung Duong /DFW va Ban Chap Hanh Trong tinh than tri an vi Nguyen Thu Quoc Gia Nen De Nhat Cong Hoa cung Cac Chien Si va Dong Bao Da Vi Quoc Vong

  Than
  Tran Trong Kinh Moi
  TM. Ban To Chuc
  Vo Tan Y
  817-992-6459
  ytanvo@hotmail.com
  Date: 2012/9/24

 2. To: tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Thông báo và phân ưu số 2 : Đ/u Trương sĩ Tam

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ ,

  Chúng tôi vừa nhận được tin Đại úy HQ Trương Sĩ Tam nguyên chánh văn phòng sở Phòng vệ Duyên Hải vừa từ trần tại Fountain Valley, California vào ngày 21 tháng 9 năm 2012. Hưởng thọ 70 tuổi.

  Trân trọng thông báo qúi vị để tùy nghi thăm hỏi, phân ưu.

  Trân trọng.
  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc@aol.com
  Sent: Tuesday, September 25, 2012 9:28 AM

  p/s : Đính kèm cáo phó.


  PHA^N ƯU

  Chúng tôi vừa hay tin Đại Úy HQ Trương Sĩ Tam Pháp danh Nhật Thắng, nguyên chánh văn phòng Sở Phòng vệ duyên hải , vừa từ trần tại Fountain Valley, California ngày 21 tháng 9 năm 2012 ( mồng 6 tháng 8 năm Nhâm Thìn ). Hưởng thọ 70 tuổi. Tổng Hội Hải Quân xin thành kính phân ưu cùng Đai gia đình tang quyến. Nguyện cầu hương linh Đại úy HQ Trương Sĩ Tam pháp danh Nhật Thắng an bình nơi cỏi niết bàn

  Thành kính phân ưu,.
  TM Tổng Hội Hải Quân VNCH
  Nguyễn Xuân Duc..


  To: Anthony Vu vuanthony562@yahoo.com; Ly Dong cukydong@gmail.com; Vinh dinh vinhly26@yahoo.com; thach26 lam jameslam26@yahoo.com; khue khuengavu@yahoo.com; Hieu Khac Tran trankhachieu@hotmail.com; Hieu Tran hieu760@yahoo.com; phuoc nguyen phuocnguyen@hotmail.com; Cuu Nguyen cuuhangnguyen@yahoo.com; lo vu thuminhvu@yahoo.com; Quang cke619@yahoo.com; thong hoang thonghoang17@hotmail.com; Tho Tran der451B@yahoo.com; Thomas Tran hawaii50_1970@yahoo.com; Nam Nguyen nambolsa@hotmail.com; tienphu ( Ngoc DV) truong tienphu81@yahoo.com; Long Dang thanh ltdmfg@sbcglobal.net; Vinh Cao caovinh@aol.com; PhamDinhSan santiger11@yahoo.com; Son tran ashqvnch@hotmail.com; Treo Huynh treohuynh2000@yahoo.com; Thuan Ho thuantanho@yahoo.com; Peter Vu petervu22@yahoo.com; "nnmy6270@yahoo.com" nnmy6270@yahoo.com; Q N lst500hq@yahoo.com; Quy Le quysyle@hotmail.com; oanh19 nguyen oanh.nguyen@fox.com; Thanh Cung tcung49@yahoo.com; Ngoc Tran kim denhixunu@gmail.com; Ha them themsonha17@yahoo.com; Quoc Phan chaoheo@yahoo.com; Hung Nguyen hnharryn00@yahoo.com; Bao Dang bddang@yahoo.com; Bau Hoang bauhoang81@hotmail.com; Bao van baothanhvan@yahoo.com; chanh tran chanhtrank24vb@yahoo.com; Chin Lê chinlek26@yahoo.com; Tuan chau tuangochau@hotmail.com; Lang Pham langhq17@yahoo.com; Song Truong sken25@gmail.com; Khuong Nguyen khuong49@yahoo.com; Can Tran tranvancan@sbcglobal.net; Dat Le datle01@yahoo.com; Hoan pham phamhoan@juno.com; Minhduc Ho minhduc1@yahoo.com; Hien hiensn12@yahoo.com; Khanh Bui kbui91752@sbcglobal.net; Thanh Nguyen tmpinvestment@yahoo.com; Tanh Ngo t2ngo@aol.com; Phát Le phatstoy@sbcglobal.net; Quan Tran usaquantran@yahoo.com; Hữu Tran huuvantran49@yahoo.com; Tam Ma tamma46@hotmail.com; ba nguyen thannguyenhoa@gmail.com; Viet Truong viet2451@yahoo.com
  Cc: Canh Dinh canhhdinh@yahoo.com
  Subject: Tham viếng Trưong Sĩ Tam

  Kính Gởi Quý Niên Trưởng
  Quý Chiến Hữu Hải Quân,

  Trân trọng thông báo :

  Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long sẽ thăm viếng và phân ưu cùng gia đình

  Hải Quân Đại Uý Trương Sĩ Tam

  Kính mong được sự hiện diện của Quý Vị để cùng thăm viếng và phân ưu :

  Peek Family Funeral home ,phòng số 1
  Thứ Sáu ngày 28 tháng 9 năm 2012 ,lúc 5:30 chiều
  ( xin xem cáo phó đính kèm )

  Cám ơn
  HQ Đinh Hoàng Cảnh
  canhhdinh@yahoo.com
  Sent: Monday, September 24, 2012 5:10 PM


  To: tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Thông báo tin buồn và Phân ưu

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ Hải Quân,

  Chúng tôi trân trọng thông báo : HQ Chu Thiện Cầu ( K23/HQNT ) vừa rời đàn vào ngày 23 tháng 9 năm 2012, tại thành phố Santa Ana, California, USA
  Hưởng thọ 62 tuổi

  Linh cữu hiện được quàn tại Peek Family Funeral Home
  7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683.

  Qúi Niên Trưởng và Qúi chiến hưũ tùy nghi phân ưu .

  PHÂN ƯU

  Chúng tôi vừa nhận tin : HQ Chu Thiện Cầu (K23 HQ/NT ) vừa rời đàn ngày 23 tháng 9 năm 2012 tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ.
  Hưởng thọ 62 tuổi.

  Tổng Hội Hải Quân VNCH thành kính phân ưu cùng Đại gia đình Khóa 23 HQ/NT và tang quyến. Nguyện cầu hương linh HQ Chu Thiện Cầu sớm vào cỏi Phật.

  Thành kính phân ưu.
  TM Tổng Hội Hải Quân VNCH
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  nxduc@aol.com
  Sent: Monday, September 24, 2012 9:04 PM

 3. To: 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com
  Subject: Re: Đóng Góp cho ngày Giổ Đức Thánh Trần hưng Đạo.

  Kính NT KHA

  Đã nhận đựơc check số 5324, số tiền là $50.00 . Thay mặt Hội Ái Hưũ Hải Quân Trùng Dương DFW/TX . Chúng tội cám ơn Niên trưởng đả đóng góp cho ngày Giổ Tổ.

  Hội Trưởng
  HQ Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Friday, September 28, 2012 10:31 AM


  To: CĐ TRẦN THUỶ TIÊN cotientran@yahoo.com
  Subject: Đóng Góp cho ngày Giổ Đức Thánh Trần hưng Đạo.

  Kính thưa chị Thuỷ Tiên, đại diện Hội Cao Niên Người Việt Dallas đã có lòng muốn đóng góp những phần dưới đây:

  1) 200 cái chả gìò
  2) 5 đòn chả lụa.
  3) 1 khay xôi .

  cho Ngày Giổ Đức Thánh Trần, Người đựơc binh Chủng Hải Quân Tôn thờ làm Thánh Tổ của Quân Chủng. Thay mặt cho Gia Đỉnh Hội Aí hữu Hải Quân Trùng Dương DFW/TX thành thật cám ơn chị Tiên và toàn thể Hội Viên của Hội Cao Niên Người Việt Dallas, đã còn có lòng nhớ đến công ơn của các bậc anh hùng của dân tộc Việt Nam, những ngừoi đã có công dựng nước và giữ nươc. chống lại sự xâm lăng của kẻ thù phương Bắc.

  Xin mời chị Thuỷ Tiên cùng tất cả quý vị Cao Niên Dallas đến đông đủ trong ngày Lễ Giổ Tổ. Sự có mặt cuả quý vị thật là một vinh dự cho gia đình Hải Quân chúng tôi.

  Trân Trọng
  Hội trưởng : Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, September 25, 2012 1:07 PM


  To: 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com
  Subject: Re: Cảm Ơn

  Kính CH/NT KHA

  Cám ơn CH/NT Kha đã gọi đến Nở để đóng góp $50.00 cho ngày giổ Tổ.

  Kính
  Nguyễn văn Nở
  Sent: Monday, September 24, 2012 5:35 PM
  nguyenno24@gmail.com


  To: Ly Nguyen navymanhq2@sbcglobal.net
  Subject: Re: Cảm Ơn

  Kính Anh Lý,

  Cám ơn CH/HQ Lý đã chúc ngày Giổ Tổ đựơc thành công. Cũng nhân dịp nầy, thông báo đã nhận được check của NT/HQ Lê Tam Hiệp $50.00 và tiền mặt (CASH) $50.00 từ CH/HQ Hoàng Sang & Ánh. Xin cám ơn với tất cả qúy vị đã góp của và công cho ngày Giổ Tổ được thành công.

  T.M Hội ái hưũ Hải Quân Trùng Dương DFW/TX
  H.T Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Sunday, September 23, 2012 9:34 PM


  Thân chúc anh chị Nở sẽ thành công trong ngày Giỗ Tổ này.

  Thân,
  HQ Nguyễn Lý
  navymanhq2@sbcglobal.net
  2012/9/23


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn lacdathanh@hotmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Cảm Ơn

  Kính thưa Qúy NT/ CH và Qúy phu nhân

  Tôi xin được báo cáo đã nhận được chi phiếu của các vị sau đây:

  CH/ HQ Nguyễn Văn Lý......................$50.00
  CH/NT Châu Đình Hiếu ....................$ 50.00
  CH/NT Trần Quốc Khanh...................$50.00
  CH/NT Hồ Ngọc Hoa........................$ 100.00
  Ngoài ra, CH/NT Lê Tam Hiệp thông báo sẽ đóng góp cho chi phí Giổ Tổ ...$50.00.
  ( Lần trứơc đã báo cáo Giáo Sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc sẽ đóng góp $200.00 va Phu nhan co HQ Dai TA' Ha Van Ngac ;;;$200.00)

  Thay mặt cho Hội Ái Hữu HQ Trùng dương DFW/TXB xin chan thanh CAM TA
  HT Nguyen Van NO
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Saturday, September 22, 2012 6:55 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn lacdathanh@hotmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM; hqnguyenno@gmail.com
  Subject: Fwd: Fw: Greyhound Bus Sation - Dallas

  Kính Gởi các NT/Chiến Hữu hqtz.

  Anh chị Trần Đỗ Cẩm / K11. và một số chiến hưũ ở Austin/TX muốn tham dựngày Giổ Tổ tại Dallas. và muốn đi xe BUS xuống. Các NT/ Chiến Hưũ nếu có biết anh Cẩm , hoặc nếu có thì giờ xin vui lòng PICK-UP anh Cẩm tại Trạm xe BUS giùm.
  Số Phone cuả anh Cẩm :512-589-4908 or 512-346-5810.

  Cám Ơn sự Gíup đở cuả các NT/ chiến hữu.
  HT. Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, September 18, 2012 11:34 AM


  To: nguyenno24@gmail.com
  Cc: camtran11@yahoo.com
  Subject: Fw: Greyhound Bus Sation - Dallas

  Chuyển lại lần nữa để nhờ anh xem có ai đó giùm để chúng tôi có thể tham dự lễ húy nhật Thán hTổ được không?

  Trần Đỗ Cẩm
  Austin, Texas
  camtran11@yahoo.com
  Date: Sun, Sep 16, 2012 at 11:52 AM


  To: nguyenno24@gmaill.com
  Cc: camtran11@yahoo.com
  Subject: Greyhound Bus Sation - Dallas

  Thân gửi anh Nở:

  Sau đây là địa chỉ của trạm xe bus Greyhound tại Dallas. Tôi đính kèm 2 bản đồ.

  Greyhound Dallas
  250 Lamar Street
  Dallas, Texas
  Tel: (214) 849-6831

  Cám ơn anh nhiều.
  Trần Đỗ Cẩm
  Austin, Texas
  camtran11@yahoo.com
  Date: Saturday, September 15, 2012, 7:23 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@yahoo.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@gmail.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@hotmail.com; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@marriott.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@att.net; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@hotmail.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@yahoo.com; 24 Chuong Lien cklien6@live.com; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@gmail.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@yahoo.com; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; Khanh 19 Nguyễn H khuunguyen@yahoo.com; 16 PHẠM HUY HY phamhy@sbcglobal.net; Hung Uong 24 BTC hung_uong555@yahoo.com; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; Triệu Vương mongeo1996@yahoo.com; lac nguyen banglinhlv@gmail.com
  Subject: Re: Thư Mời Giỗ Tổ Đức Trần Hưng Đạo 2012

  Kính Thưa qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu và quý phu nhân,

  Chúng tôi vùa nhận được check $50.00 của anh Nguyễn Văn Lý đóng góp cho ngày Giỗ Tổ Thánh Trần. Thay mặt cho Gia đình Hải Quân Trùng Dương cám ơn anh dù ở xa nhưng luôn góp một bàn tay cho ngày Thánh Tổ.

  Xin được thông báo NT Trần Quốc Khanh (K23) cũng điện thoại cho biết sẽ gởi check đóng góp $50.00 cho ngày giỗ Tổ. thành thật cám ơn anh chị và hen gặp laị anh chị ngày Giỗ Tổ.

  Trong ngày họp 9/2/2012 chúng tôi cũng nhận được $200.00 của Phu nhân Đại Tá Hà Văn Ngạc đóng góp cho ngày Giỗ Tổ, Thành thật cám ơn chị và hẹn găp chi và gia đình ngày giỗ Tổ Thánh Trần.

  Trân trọng
  HT Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, September 17, 2012 3:15 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@yahoo.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@gmail.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@hotmail.com; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@marriott.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@att.net; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@hotmail.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@yahoo.com; 24 Chuong Lien cklien6@live.com; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@gmail.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@yahoo.com; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; Khanh 19 Nguyễn H khuunguyen@yahoo.com; 16 PHẠM HUY HY phamhy@sbcglobal.net; Hung Uong 24 BTC hung_uong555@yahoo.com; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; Triệu Vương mongeo1996@yahoo.com; lac nguyen banglinhlv@gmail.com; Dân Trương dandtruong@gmail.com
  Subject: Re: Thư Mời Giỗ Tổ Đức Trần Hưng Đạo 2012

  Kính Anh Chị Chiến hưũ Hồ Ngọc Hoa

  Thay mặt Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW/TX. Chúng Tôí xin thành thật cám ơn anh chị đã muốn đóng góp $100.00 cho ngày Giổ Tổ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Hẹn gặp Anh chị trong ngày Giổ Tổ. Thân.

  Hội Trưởng
  Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Friday, September 14, 2012 12:37 AM


  Re: Thư Mời Giỗ Tổ Đức Trần Hưng Đạo 2012

  Kính Anh Chị Khương Hưũ Lộc,

  Thay mặt Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW/TX. Chúng Tôí xin thành thật cám ơn anh chị đã muốn đóng góp cho ngày Giổ Tổ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Hẹn gặp Anh chị trong ngày Giổ Tổ.

  Thân.
  Hội Trưởng
  Nguyễn Văn Nở
  Wednesday, September 12, 2012 6:53 PM


  Re: Thư Mời Giỗ Tổ Đức Trần Hưng Đạo 2012

  Thua quy anh ch.i,

  Chung toi rat ha^n hanh xin duoc phep -dong gop' $200 trong ngay hop mat Giỗ Tổ Đức Trần Hưng Đạo 2012.

  Than kinh'
  Dr. Loc H. Khuong, Ph.D.
  GS Tien Si Khuong Huu Loc
  Wednesday, September 12, 2012 6:41 PM


  Văn nghệ cho lễ Húy Nhật Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

  Kính thưa quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và quý phu nhân

  Lễ Húy Nhật Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn năm nay được chọn là ngày Chủ Nhật 30 tháng Chín năm 2012 sẽ tổ chức tại Trụ Sở Cộng Đồng Dallas vào lúc 2:00 PM.
  Chương trình Văn nghệ do gia đình Trùng Dương và thân hữu trình diễn,
  Để chương trình văn nghệ thêm phong phú kính mời qúy Niên Trưởng qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân muốn đóng góp vào chương trình văn nghệ xin liên lạc với tôi qua email hoặc điện thoại để tiện việc sắp xếp chương trình .
  Chúng tôi sẽ đi vacation đến ngày 19 tháng 9, 2012 mới về xin qúy vị liên lạc với tôi qua email.

  Trân trọng
  Nguyễn V. Lang
  (972) 533-7111
  Friday, September 7, 2012 9:59 AM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 17 HIỆP,ANH T LÊ hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 Chuong Lien cklien6@live.com; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN US NR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Thư Mời Giỗ Tổ Đức Trần Hưng Đạo 2012

  Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương
  2701 Crossland Dr, Garland, TX 75040

  Kính Mời:
  Quý Niên Trưởng
  Quý Chiến Hữu qúy Phu Nhân trong
  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW

  Nhân Ngày lễ Húy Nhật 712 (1300-2012) Đức Thánh Trần Hưng Đạo, là vị Anh Hùng Dân Tộc.
  Ngài đã có công bảo vệ đất nước, và nêu cao tinh thần bất khuất chống ngoại xâm.
  Được tôn vinh là Thánh Tổ của Quân Chủng Hải Quân / Quân lực Việt Nam Cộng Hòa

  Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW, Texas trân trọng kính mời quý vị tham dự

  Đại Lễ Tưởng Niệm Húy Nhật Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
  sẽ được long trọng tổ chức
  lúc 2:00 giờ chiều ngày Chủ Nhật 30 tháng 9 năm 2012 (Nhằm ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Thìn)
  tại: Trụ sở Cộng Đồng NVQG Dallas
  3221 Belt Line Road
  Garland, TX 75044

  Chương Trình
  2:00 PM Tiếp tân
  2:30 PM Khai Mạc
  3:00 PM Lễ Dâng Hương - Lễ Nghi Quân Cách
  Cơm chiều thân mật
  3:30 PM Văn nghệ do gia đình Trùng Dương và thân hữu trình diễn

  Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương mong mỏi Quý Quan Khách, Quý Chiến Hữu và gia đình sắp xếp thời giờ về dự lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần và cũng là dịp chúng ta hoài niệm, tỏ lòng tôn kính, biết ơn đến các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ quê hương Việt Nam. Sự hiện diện của quí vị là niềm vinh dự cho chúng tôi.

  Ghi Chú: Qúy cựu Quân Nhân xin mặc Quân Phục nếu có.

  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  HT. Nguyễn V. Nở
  (972) 816-4339
  nguyenno24@gmail.com
  TB/Tổ Chức: Trần Đ. Trung
  (214)725-6571
  Sent: Thu, Sep 6, 2012 4:28 pm

 4. TO: Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Thông báo và phân ưu

  Chúng tôi vừa nhận được tin: Người Nhái (NN) Trương Ngọc Quang tự Quang Râu vừa rời đàn ngày 9 tháng 9 năm 2012 tại Việt Nam. Tổng Hội Hải Quân trân trọng thông báo cùng Qúi vị tùy nghi thăm hỏi và phân ưu.

  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc@aim.com
  Tuesday, September 11, 2012 8:19 PM


  Phân ưu

  Tổng Hội Hải Quân (THHQ) được tin : Người Nhái (NN) TRƯƠNG NGỌC QUANG (tự Quang Râu) đã vĩnh viễn ra đi ngày 9 tháng 9 năm 2012 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Nhâm Thìn tại Sài Gòn, Việt Nam

  Tổng Hội Hải Quân thành kính chia buồn cùng Đại gia đình Người Nhái Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chị Trương Ngọc Quang và toàn tang quyến. Nguyện cầu hương linh NN Trương Ngọc Quang ra đi thư thái và sớm hưởng hạnh phúc nơi Vĩnh Hằng.

  Thành kính phân ưu
  TM Tổng Hội Hải Quân
  Nguyễn Xuân Duc
  Tổng Hội Trưởng (THT)/THHQ
  nxduc@aol.com


  To: NN Thang Than ththan49@yahoo.com; NN Dang Nguyen dangnguyen360@yahoo.com; NN Vinh The Vu Aetseal@hotmail.com; NN Que Nguyen Peterqnguyen@sbcglobal.net; NN Dang Hien henryddang@yahoo.com; NN Mai Vang Maivang@cox.net; NN Qui Van Nguyen quithao2003@yahoo.com; NN Ly Van Pham Lien_lypham1@yahoo.com; NN Linh Phan phanfamily154@yahoo.com; NN Ba EOD Nguyen BanguyenEod@yahoo.com; NN Canh Minh Nguyen Canh.nguyen@dcma.mil; NN Kiet Nguyen ktnguyen95@comcast.net; NN Nhut Van Nguyen n2seal6@yahoo.com; NN Dung Pho dzung.pho@gmail.com; NN Tien D Hoang ldnnaet3016@yahoo.com; NN Tin Xuan Tran trantin678@yahoo.com; NN Sa Cao Tran sathuy1947@gmail.com; NN My Tran Mytran0529@yahoo.com; NN Thuy Dinh Truong Ttruong@memc.com; NN Thanh Nghia Truong tntruong41@hotmail.com; NN Tan Cao Tan_c_2001@yahoo.com; NN Phuong Tri Nguyen Phuongtrang57@yahoo.com; NN Huong Tran fvtran@yahoo.com; NN Ngoc Cong Nguyen Ngoccongnguyen@hotmail.com; NN Hieu Ngo hieungo555@yahoo.com; NN Thuy Bui jessitb@comcast.net; NN Duke Nguyen NXDuc@aim.com; NN Tuan Vu Anh tuannhaiben@yahoo.com; NN Chat Ngoc Hoang asianboy34@gmail.com; NN Hai Quach Smilingflower2003@yahoo.com; NN Tanh Ngoc Tran tanh@yahoo.com; NN Luong Cong Tran jimmy_cong@yahoo.com; NN Hoi Tran quangeod@msn.com; NN Kiem Van Nguyen kiemnguyen11506@yahoo.com; NN Dan Cong Nguyen dnguyen1949@yahoo.com; NN Thanh Nguyen thanh_seal@yahoo.com; NN Ba Truong nguyenvang99@yahoo.com; NN Phung Tran phil_h_tran@yahoo.com; NN Tam T. Nguyen Tamnguyendonny@yahoo.com; NN Khanh Nguyen khanhnguyen1944@yahoo.com; NN Hen Luu henluu35@yahoo.com; NNV Phat Tan Tran phattrantan2806@gmail.com; NN Vinh Ha vinhvha@yahoo.com; NN Cang Trung Le emilecang@yahoo.com; NN Thai Nguyen van hoangsa42@gmail.com; NN Thanh Nguyen tnguyen@phillynews.com; NN Dzung Le Dungz1@hotmail.com; NN Loi Le minhloile09@gmail.com
  Subject: Người Nhái (NN) Trương ngọc Quang tư Quang Râu đã ra đi

  Thưa các bạn NN,

  5 giờ sáng nay tôi nhận được ĐT từ Việt Nam cho biết NN Trương Ngọc Quang, tự Quang Râu, đã ra đi vĩnh viễn, lúc 1 giờ trưa ngày Chúa nhật 9-9-2012. Ngày thứ hai, 10 tháng 9 Chị Quang và gia đình sẽ đưa xác anh Quang về Long Xuyên, An Giang để chôn cất. Anh Trần Tấn Phát được các anh em bên VN đề cử thay mặt anh em theo đưa xác anh Quang về quê để tẩm niệm.

  Được biết anh Quang đã bị bệnh từ lâu, đã nhập viện từ 3 ngày trước nhưng không qua khỏi. Gia đình lại nghèo túng. Tôi đã nhờ anh em bên nhà ứng trước một ít tiền để giúp chị Quang trong cơn bối rối. Tôi cũng đã nhờ anh Phát chuyển lời phân ưu đến chị Quang và gia đình.

  Chúng ta ở hải ngoại này được nhiều may mắn hơn, chúng ta nên dành một "chút gì" để giúp đỡ chị Quang Râu và gia đình có phương tiện chôn cất cho anh Quang được chu đáo. Mong lắm thay.

  Xin gửi về cho tôi: Đặng Đình Hiền, 1682 S. Mary Ave, Sunnyvale, CA 94087.

  Người thông tin,
  Đặng Hiền
  henryddang@yahoo.com
  Sunday, September 9, 2012 1:49 pm


  THƯƠNG TIẾC

  Ngậm ngùi thương tiếc Người Nhái (NN) TRƯƠNG NGỌC QUANG (tự Quang Râu) đã vĩnh viễn ra đi ngày 9 tháng 9 năm 2012 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Nhâm Thìn tại Sài Gòn

  Gia đình Người Nhái Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (NNHQVNCH) chân thành chia buồn cùng chị Trương Ngọc Quang và toàn tang quyến. Đồng thời anh em chúng tôi ngậm ngùi thương tiếc anh Quang và cầu chúc anh Quang ra đi thư thái và sớm hưởng hạnh phúc nơi Vĩnh Hằng.

  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
  Toàn gia đình NNHQVNCH chào tiễn biệt.

 5. TO:gdhqtzdfw@googlegroups.com
  THƯ CẢM TẠ CUẢ NGUYỄN VĂN NỞ ĐƯỢC CÁC NIÊN TRƯỞNG,CHIẾN HỮU VÀ CÁC PHU NHÂN

  Kính Thưa các Niên trưởng, các chiến hữu và các phu nhân của gia đình Hải Quân

  Tôi, Nguyễn Văn Nở, đã đựơc các Niên Trưởng , các Chiến Hữu và các phu nhân của Gia Đình Hải Quân Trùng Dương DFW/TEXAS.
  Tín nhiệm và bầu cử cho tôi thêm một nhiệm kỳ nửa.
  Xin chân thành cảm ơn tất cả Qúy vị đã tín nhiệm tôi trong nhiệm kỳ tới,
  Tất cả việc gì cần làm để giúp cho Gia Đình Hải Quân thăng tiến thì chúng ta cùng lảm việc chung với nhau,
  Hiện nay chúng tôi đã lâp nhóm ' HẬU DUỆ HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG " chưa có đặt tên cho nhóm.
  Quỳ Niên trưởng, chiến hưũ có con em, cháu xin kêu gọi các cháu vào nhóm Hậu Duệ nầy, Xin liên lạc với tôi để biết thêm chi tiết.
  Với tấm lòng nhiệt huyết cho gia đình Hải Quân Trùng Dương,
  Tôi, các Niên Trưởng, các chiến hữu và các phu nhân của Gia đình Hải Quân Trùng Dương Chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau cho tất cả các iệc chung cho gia đình Hải Quân. Chuyện gì làm mà không thành công mỹ mản.
  Chúng ta kết hợp với nhau vì màu cờ sắc aó, ví tình Huynh Đệ chi binh.
  Xin Qúy Niên Trưởng Niên trưởng, Quý chiến hưũ , Qúy Phu Nhân tận tình giúp đở tôi trongnhiệm vụ đựơc giao phó.

  Cám Ơn,
  HQ Nguyễn Văn Nở
  Wednesday, September 5, 2012 10:55 AM

 6. To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Thông báo tin buồn

  Thông báo

  Tổng Hội vừa nhận được tin buồn :

  HQ Nguyễn Viên ( K26 SVSQHQ/NT / Đệ Tam Kim Ngưu) vừa rời đàn ngày 26 tháng 8 năm 2012 tại San jose, California. Hưởng dương 58 tuổi. Tổng Hội trân trọng thông báo đến Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ tùy nghi phân ưu.

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  From: Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Thu, Aug 30, 2012 9:19 pm


  Phân ưu

  Tổng Hội Hải Quân thành kính phân ưu cùng Đại gia đình Khóa 26 " Đệ tam Kim Ngưu " và tang quyến, về sự ra đi vĩnh viễn của HQ Nguyễn Viên ngày 26 tháng 8 năm 2012 tại San jose, California. Hưởng dương 58 tuổi. Nguyện cầu hương linh Đệ Tam Kim Ngưu HQ Nguyễn Viên sớm an bình trong cỏi vĩnh hằng..

  Thành kính phân ưu.
  TM Tổng Hội Hải Quân
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  THT/THHQVNCH


  Cáo Phó

  Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

  Con, Chồng,Cha, Anh, Em, Bác của chúng tôi là:Nguyễn Viên, Pháp Danh Đồng Huy
  Sinh ngày 2 tháng 2 năm 1954, tại Quảng Ngãi, Việt Nam
  Từ trần lúc 10:30 sáng ngày 26 tháng 8 năm 2012 (Nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Nhâm Thìn)
  Tại Regional Medical Center, San Jose, California, USA
  HƯỞNG DƯƠNG 58 TUỔI

  Linh cửu được quàn tại
  Oak Hill Funeral Home- Lily Chapel
  300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125
  Phone (408) 297-2447

  CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
  -Lễ Nhập Quan và Phát Tang: Thứ Sáu ngày 31 tháng 8, 2012 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa
  -Thăm Viếng:Thứ Sáu ngày 31 tháng 8 năm, 2012 từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối.
  -Lễ Di Quan và An Táng:Thứ Bảy ngày 1 tháng 9, 2012 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

  TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
  Mẹ: NGUYỄN THỊ HIỆP (ViệtNam)
  Vợ: NGUYỄN MỸ LỆ (San Jose)
  Trưởng Nam: NGUYỄN NAM (San Jose)
  Thứ Nữ: NGUYỄN NGỌC (San Jose)
  Anh: NGUYỄN ĐỒNG và Gia Đình (Việt Nam)
  Anh: NGUYỄN HỨA và Gia Đình (Việt Nam)
  Chị: NGUYỄN THỊ TÁ và Gia Đình (Việt Nam)
  Em: NGUYỄN TOẠI và Gia Đình (San Jose)
  Em: NGUYỄN TẤN và Gia Đình (San Jose)
  Bạn: NGUYỄN MAI (San Jose)
  Cháu: QUÍ & DAVID LÂM (San Jose)
  Cùng tất cả Anh Em Hải Quân Khóa 25 &26.

  CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG, XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU
  Liên lạc: phone (408)597-5465.

back to top