Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-12| Tháng 02-12| Tháng 03-12| Tháng 04-12| Tháng 05-12| Tháng 06-12| Tháng 07-12| Tháng 08-12| Tháng 09-12| Tháng 10-12| Tháng 11-12| Tháng 12-12|

Tin Biển Tháng 10 Năm 2012 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn lacdathanh@hotmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Fwd: Xin giup do nhan su Toan QQK

  Kính mời Qúy NT/CH tham dự giổ Tổng thống Ngô Đình Diệm lúc 1PM ngày chủ nhật 28 tháng 10 năm 2012 tại Asia Time Square, Arlington.TX

  H T Nguyễn văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, October 25, 2012 2:54 PM


  To: No Nguyen nguyenno24@gmail.com, "Hung (ND.Nghi le) Tran" hungtran1@sbcglobal.net
  Cc: Tan-Y Vo ytanvo@hotmail.com
  Subject: Xin giup do nhan su Toan QQK

  Kinh Anh Hung ,Anh No

  Dai dien BTC Le Tuong Niem Tong Thong Ngo Dinh Diem xin quy Anh giup do cho buoi Le duoc day du Le Nghi Quan Cach
  -Anh Hung giup van dong quy Anh mac Quan Phuc den tham du (Anh Dien , Anh Huong Toan QQK neu den som 12:30 de tap dot)
  -Anh No nam o toan QQK , xin Anh giup moi 2 vi HQ mac Dai Le va kiem trong toan QQK

  Thay mat BTC cam on quy Anh va hen gap lai ngay Chu nhat luc 12:30 pm ngay 28/10/2012

  Kinh
  VoTan Y
  ytanvo@hotmail.com
  Date: 2012/10/25

 2. To: gdhqtzdfw@googlegroups.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn lacdathanh@hotmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Thiệp Mời tham dự ra mắt Tân BCH/LLĐB/BCD DFW

  Kính Thưa Qúy NT/CH

  Đính kèm là thư mời ra mắt Tân BCH/LLDB/BCD DFW.
  Giá vé ủng hộ là $30.00. Địa Điểm: Nhà Hàng Thanh thanh. 2515 E Arkansas ln. Arlington Tx 76010 vào lúc 6PM. ngày Thứ Bảy 3 tháng 11 năm 2012

  Xin mời Qúy NT/CH đến chung vui cùng Tân BCH/LLDB/BCD DFW.
  Xin liên lạc Tôị .Phone: 972-675-2288 hoặc qua Email để giữ chổ (RSVP) trứơc.

  HT Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, October 15, 2012 11:44 PM

 3. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn lacdathanh@hotmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Phân ưu đã đăng báo

  Kính gởi Qúy NT/CH gia đình HQTZ.

  Mặc dù bận việc riêng . Phải đi xa, tôi cũng đã kịp thời đăng phân ưu với Hội Hải Quân Oklahoma và gọi để message chia buồn cùng gia đình HQ trung úy Nguyễn văn Lê.

  Thông báo cho qúy NT/CH và gia đình HQTZ kính tường.
  HT Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, October 22, 2012 12:14 PM


  To: Tổng Hội Hải Qu ân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Fwd: Funeral cua Nguyen V Le

  Kinh goi Qui Nien Truong, Qui Chien huu ,Tham chieu email cua C/HDoan Man va Hoi Bach Dang, dac san Luot Song

  .Chung toi xin fwd lai dia diem va chuong trinh le an tang cho C/H Nguyen Van Le.

  Tran trong.
  Tong Hoi Hai Quan
  From: Tổng Hội Hải Qu ân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Wed, Oct 10, 2012 10:19 am


  To: "tonghoihqhh.vnch@gmail.com" tonghoihqhh.vnch@gmail.com, Quang Do boquangrau@yahoo.com, Man Doan dieuthien_48@yahoo.com
  Cc: Bach Dang HaiQuan_BachDang@googlegroups.com
  Subject: Re: Funeral cua Nguyen V Le

  Anh Ðoàn Mãn thân.

  Cảm ơn anh đã thông báo chi tiết tang lễ của cố Tr/Úy HQ Nguyễn Văn Lê. Attach là phân ưu của Hội Bạch Ðằng & Ðặc San Lướt Sóng , nhờ anh chuyển tới tang quyến hộ. Nếu không trở ngại, nhờ anh em HQ Oklahoma đem ra Kinko in một bản lớn cỡ trang nhật báo đem lại nhà quàn hộ. Hội Bạch Ðằng xin được bồi hoàn phí tổn cho việc này sau.

  Xin đa tạ,
  Thân,
  Nguyễn An Cường
  San Jose, California, USA
  bdluotsong@yahoo.com
  Date: 2012/10/10


  To: "tonghoihqhh.vnch@gmail.com" tonghoihqhh.vnch@gmail.com, "Cuong Nguyen" bdluotsong@yahoo.com, "Quang Do" boquangrau@yahoo.com
  Subject: Funeral cua Nguyen V Le

  Kính CH Tổng Hội Trưởng,

  Hôm qua và sáng nay tôi đã liên lạc với Anh em trong BCH cũng như Tang quyến xin được thông báo đến CH những đề nghị về lễ Truy niệm và phủ cờ.

  1. Tang quyến muốn để quan tài mở cho đến ngày di quan.
  2. Giờ giấc đậy nắp quan tài được chọn là 10 giờ.Do vậy , lễ Truy điệu sẽ được tổ chức lúc 10 giờ sáng ngày thứ sáu thay thì 9 giờ.
  3. Lễ xếp cờ sẽ được tổ chức ngay tại nghĩa trang.

  Tôi gởi theo đây bản chương trình Tang Lễ để CH tùy nghi.Ngoài ra, địa điểm nhà quàn cũng được thay đổi. Địa chỉ mới là

  Lynlee Mate Funeral
  507 E Main (cách địa điểm cũ khoảng 1 mile)
  Moore, OK 73160
  Đ/t 405-735-8900

  Thân kính
  Đoàn Mãn
  dieuthien_48@yahoo.com
  Date: Tuesday, October 9, 2012, 11:53 AM


  To: dieuthien_48@yahoo.com; Cuong Nguyen bdluotsong@yahoo.com
  Subject: Re: Thông báo và Phân ưu

  Anh Mãn thân,

  Sau khi điện đàm cùng anh ngày qua, chúng tôi xin đề nghị anh và BCH Hội HQ OKlahoma City nếu được: lể truy điệu hay phủ cờ sẽ vào chiều ngày thứ 5 ( 11 tháng 10 ) lúc 6 hay 7 giờ chiều. sau đó cứ 15 hay 20 phút 2 Hội viên HQ đứng 2 bên quan tài, trong khi các Hội đoàn địa phương hay cá nhân muốn phân ưu và thăm di hài. Sáng ngày thứ sáu ( 12/10 ) cũng như chiều thứ năm và khi di quan mình làm lễ gấp cờ và trao lại cho gia đình . Qúi anh nghĩ sao?

  Thân qúi
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  From: Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Monday, October 8, 2012 8:33 AM


  Kính gửi chiến hữu THT/THHQ

  1/ Cảm ơn chiến hữu đã hồi âm với đầy đủ chi tiết giúp hội Bạch Ðằng đã liên lạc được với Ch/hữu Ðoàn Mẫn\
  2/ Xin ch/hữu Ðoàn Mẫn hồi âm thư này. Xin hỏi tôn giáo của người quá cố là tôn giáo nào? Tên Thánh? Pháp danh? Sau khi có các tiểu tiết trên , hội Bạch Ðằng sẽ gửi ngay bản Phân Ưu như đã điện đàm với anh Mẫn chiều nay.

  T.M Hội Bạch Ðằng,
  Thân kính,
  Nguyễn An Cường
  2012/10/8
  bdluotsong@yahoo.com


  To: nguyenno24@sbcglobal.net; nguyenno24@gmail.com; ptt616@yahoo.com; haiquantrungduong@yahoo.com; phamhy@sbcglobal.net; tuonghq17@yahoo.com; Lnguyen804@aol.com; chauly@netzero.net; hoaho1300@yahoo.com; quangluu68@hotmail.com; tuyet.tran1022@gmail.com; khloc@yahoo.com; nxduc@aim.com; trungt18@yahoo.com; chanh_dang@sbcglobal.net; NavymanHQ2@sbcglobal.net; nguyenlang1@yahoo.com; cuonglehq2@gmail.com; mcvancon@gmail.com; khapham44@yahoo.com; voongaiv@yahoo.com; dhwin@yahoo.com; nhutminhd@sbcglobal.net; ltd1940@hotmail.com; hbui26@yahoo.com; tamlebui@hotmail.com; le.uyen@att.net; dungz1@hotmail.com; lacdathanh@yahoo.com; hunglek22@yahoo.com; lha_bedard@yahoo.com; vouu01@verizon.net; PTCD@aol.com; dnguyen1117@gmail.com; hoang2914@yahoo.com; thuocnguyen@hotmail.com; ldoan20@yahoo.com; NguyenViet@msn.com
  Subject: Tham dự đám táng C/H Hội Trưởng Hội HQ OKCity.

  Kính gởi qúi Niên Trưỡng , Qúi chiến hữu Hải Quân tại Dallas,

  Chúng tôi, Tổng Hội Hải Quân dự trù sẽ đi thăm viếng và chia buồn cùng Hội HQ tại Oklahoma và gia đình Chiến hưũ Nguyễn Văn Lê.. Theo như dự trù chúng tôi sẽ đi vào ngày thứ năm 11 tháng 10 năm 2012 lúc 2 giờ chiều và về lại trong đêm. Qúi vị muốn cùng đi xin liên lạc chúng tôi để chuẩn bị phương tiện. Điện thoại liên lạc 972-462-0976 .

  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc@aol.com
  Sent: Tuesday, October 9, 2012 10:04 AM


  To: Tổng Hội Hải Qu ân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Thông báo và Phân ưu

  Tổng Hội Hải Quân trân trọng thông báo tin buồn :

  HQ Trung úy Nguyễn Văn Lê Hội Trưỡng Hội Hải Quân Oklahoma City vửa từ trần sáng ngày 5 tháng 10 năm 2012 tại tư gia. Hưởng thọ 78 tuổi.( 1934-2012 ).

  Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày 12 tháng 10 năm 2012 tại:

  Ireland John M Funeral Home and Chapel
  120 Broadway St..,Moore
  Oklahoma City, OK 73160
  Phone: 405-799-1200.

  Chương trình tang lễ tổng quát :

  Giờ thăm viếng : 9:00am -9:00pm ngày 9.10 và 11 tháng 10 năm 2012.
  Lễ truy điệu : 9:00am - 10:00 am ngày 12 tháng 10 năm 2012
  Lễ di quan và an táng : 12:00 pm ngày 12 tháng 10 năm 2012.

  Trân trọng thông báo để qúi vị tùy nghi thăm viếng và tham dự lễ an táng.
  Điện thoại liên lạc : C/H Đoàn Mãn ( Ban tổ chức tang lễ / Hội HQ OKCity ) : 405-691-2247.
  Gia đình : 405-314-6389

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Sun, Oct 7, 2012 7:48 pm


  Phân ưu

  Tổng Hội Hải Quân vừa nhận tin buồn :

  HQ Trung úy Nguyễn Văn Lê, Hội trưởng Hội Hải Quân tại Oklahoma City, Hoa Kỳ. vừa mất tại tư gia ( Oklahoma City ) vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 5 tháng 10 năm 2012. Hưởng thọ 78 tuổi ( 1934-2012 ).

  Thay mặt Tổng Hội Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Đại gia đình Hải Quân tại Oklahoma City và tang quyến.

  Nguyện cầu hương linh HQ Nguyễn Văn Lê sớm siêu thăng vào cỏi Phật.

  Thành kính phân ưu.
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  THT/THHQVNCH
  nxduc@aol.com


  To: Tổng Hội Hải Qu ân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Thông báo tin buồn

  Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ,

  Chúng tôi vừa nhận được tin buồn là:

  HQ Nguyễn Văn Lê Hội Trưởng Hội Hải Quân tại Oklahoma City

  vừa mất sáng nay lúc 10:00am ngày 5 tháng 10 năm 2012. Hưởng thọ 78 tuổi. Được biết Chiến hữu Nguyễn Văn Lê và các Chiến hưũ Hải Quân trong Hội đang chuẩn bị tổ chức ngày Thánh Tổ Hải Quân tại địa phương vào ngày 20 tháng 10 năm 2012. Sự ra đi đột ngột của Chiến Hưũ Nguyễn Văn Lê là một mất mát lớn cho gia đình Hải Quân tại Oklahoma và riêng gia đình.

  Hiện tại gia đình và Hội Hải Quân đang lo mọi thủ tục mai táng.

  Trân trọng thông báo.
  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Fri, Oct 5, 2012 11:49 pm

 4. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn lacdathanh@hotmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM; Lien Hoi CSVNCHDFW lhcsvnch.dfw2@gmail.com; H.LHCSVNCHDFW012 LHCSVNCHDFW012@GMAIL.COM; H 101 LUÂN. LÊ PHUONG.TAI@GMAIL.COM; H BS.CHẤT BACSICHAT@GMAIL.COM; H BÌNH ĐỊNH TOẠI HỒ TVHO@MNITS.NET; H BĐQ.LẠC LACBDQ@YAHOO.COM; H CSQG.GIAO CSQGDFW@YAHOO.COM; H KQ HUY mdoan11@gmail.com; H KQ ĐINH.T.ON Ondinh1@yahoo.com; H LLĐB TY.NGÔ DAUBO250@YAHOO.COM; H LLĐB ĐẠT NGUYỄN lldb.dfw0911@gmail.com; H ND LAP NGUYEN1945@YAHOO.COM; H ND THỐNG TOMBUINHAYDU@hotmail.com; H ND.CO D NGUYEN codinhnguyen@yahoo.com; H NKT.BÁ LE_AITU2000@YAHOO.COM; H NKT.TÒAN nguyen.thomas@sbcglobal.net; H NKT.YTANVO YTANVO@HOTMAIL.COM; H NT.THOẠI THOAILE1137@YAHOO.COM; H Thien Nkt thiennguyen52@gmail.com; H Thạnh Nhung hlua@yahoo.com; H TQLC.LAT latnguyen2003@yahoo.com; H TSQ ĐỨC DUCHUYVU06@YAHOO.COM; H TĐ LỘ HOÀNG LOHOANG1@YAHOO.COM; H TĐ PETER.HOÀ.TRẦN peterhoathaitran@yahoo.com; H TĐ/DFW Nguyễn N Sơn nnsthuducdfw@yahoo.com; H TĐ/Đ THẠCH TRẦN thachacl@yahoo.com; H VBĐL NGÔ V TUẬN HOIVOBIDALATDFW@YAHOO.COM; HOAN CSQG.ANH LE HVLE09@GMAIL.COM
  Subject: THƯ CẢM TẠ

  Kính Gởi: Qúy Hội Đoàn Quân Đội trong và ngoài Liên Hội, Qúy Cộng Đồng , Qúy Hội Đoàn, Qúy bậc trưởng Thượng, qúy vị Hội cao niên Dallas., qúy Niên Trưởng ,Quý Chiến Hưũ và Qúy phu nhân trong gia đình Hải Quân.

  Chân thành cảm tạ Qúy Vị đã nhiệt thành tham dự ngày Giổ Đức Thánh Trần. Trong buổi lễ, nếu có gì sơ xót xin Qúy vị niệm tình tha thứ.

  T.M HỘI AÍ HỮU HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG DFW/TX
  HỘI TRƯỞNG
  HQ NGUYỄN VĂN NỞ
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Saturday, October 6, 2012 8:49 AM


  To: cotientran@yahoo.com
  Subject: HINH ANH NGAY GIO TO HAI QUAN

  Kính qúy anh chị,

  Xin gởi đến Hội những hình ảnh trong ngày Chủ Nhật vừa qua do Hội Hải Quân D/FW làm lễ Thánh Tổ Đức Trần Hưng Đạo Sept, 30, 2012 tại trụ sở CĐNVQG Dallas lúc 2:00 PM. Ngài cũng là một bậc tiền vĩ nhân của nước Việt có công đánh đuổi giặc phương Bắc, giữ nước và dựng nước , đã được ghi danh anh hùng và gương sáng trong lịch sử nước nhà. Vì vậy Hội chúng ta đã tham dự rất đông để dâng hương, khấn nguyện cũng như lòng thành ủng hộ thức ăn của Hội và những anh chị trong Hội có lòng đóng góp thêm như :

  200 chả giò, 1 khay xôi,( qũy Hộ), 5 đòn chả ( chị Tạ Ân), 3 ổ bánh bò nướng ( chị Bi), 150 cup cake ( chị Lập ).

  Ngoài ra Hội Thừa Thiên Huế (anh Dũng Hội Trưởng ủy quyền) kêu gọi Hội viên đến dự và ủng hộ $ 50.00. Buổi lễ từ nghi thức trang nghiêm đến sự tổ chức tiếp đón và sắp xếp ẩm thực rất chu đáo và thịnh soạn. Chúng tôi rất hân hoan và cám ơn tất cả qúy anh chị trong Hội đến tham dự và chia vui với ban tổ chức ngày lễ.

  Hình Ảnh ngày Lễ Húy Nhật Thứ 712 (1300-2012) Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA - Phần 2

  nguoivietcaonien.dallas@gmail.com
  Date: Tuesday, October 2, 2012, 11:30 PM


  Hình Ảnh ngày Lễ Húy Nhật Thứ 712 (1300-2012) Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA - Phần 1

  Hình Ảnh ngày Lễ Húy Nhật Thứ 712 (1300-2012) Đức Thánh Trần Hưng Đạo của Hội Cửu Long, Nam California, USA

back to top