Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-12| Tháng 02-12| Tháng 03-12| Tháng 04-12| Tháng 05-12| Tháng 06-12| Tháng 07-12| Tháng 08-12| Tháng 09-12| Tháng 10-12| Tháng 11-12| Tháng 12-12|

Tin Biển Tháng 11 Năm 2012 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Họp mặt để chuẩn bị cho ngày Tết

  Kính thưa Qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân trong gia đình HQ Trùng Dương,

  Với sự dồng ý của Niên Trưởng Nhựt cho phép mượn tư gia để tổ chức cho buổi họp để bàn về việc tổ chức mừng Tết 2013 cho Hội Ái Hưũ Hải Quân Trùng Dương DFW
  Kính mời qúy Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu vá qúy phu nhân dành chút thời giờ đến tham dự buổi họp để chúng ta có ý kiến đóng góp, sau đó chúng ta cùng nhau hàn huyên và dùng cơm.
  Buổi họp sẽ tồ chức ngày Chủ Nhật 9 tháng 12 năm 2012 lúc 3 giờ chiều tại tư gia của Niên Trưởng Nhựt
  Địa Chỉ: 2001 W. Grove Lane
  Grand Prairie, TX 75052.
  Điện thoại: (972)352-2693

  Thân kính
  H.T Nguyễn Văn Nở
  From: NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com
  Sent: Wednesday, November 28, 2012 11:11 AM

 2. To: Tổng Hội Hải Qu ân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Tin buon....

  Trân trọng thông báo cùng Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ HQ tin buồn :

  1/ HQ Joan Nguyễn Văn Phước K23 SQHQ/NT, vừa rời đàn ngày 20 tháng 11 năm 2012 tại Santa Ana California Hoa Kỳ. Hưởng thọ 63 tuổi.
  2/ HQ Nguyễn Hưũ Khiêm K19 SQHQ/NT nguyên Sinh Viên Tiểu đoàn trưởng K19 & K20, vừa rời đàn ngày 21 tháng 11 năm 2012 tại Houston. Hưởng thọ 68 tuổi.

  TM/THHQ/THT
  HQ Nguyen Xuan Duc
  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  From: Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Sat, Nov 24, 2012 12:15 pm


  To: Tổng Hội Hải Qu ân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Phân ưu

  Phân ưu I

  Tổng Hội Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa vừa nhận tin buồn :
  HQ Joan Nguyễn Văn Phước K23 SQHQ/NT,
  vừa rời đàn tại Nam California ( Santa Ana ) Hoa Kỳ ngày 20 tháng 11 năm 2012. Hưởng thọ 63 tuổi.

  Tổng Hội Hải Quân thành kính chia buồn cùng tang quyến và Đại gia đình Đệ Nhị Bảo Bình. Nguyện cầu linh hồn HQ Joan Nguyễn Văn Phước sớm vào cỏi vỉnh hằng hưởng dung nhan chúa.

  Thành kính Phân ưu.
  TM/THHQ/THT
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  From: Tổng Hội Hải Qu ân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Sat, Nov 24, 2012 12:45 pm

  Phân ưu II

  Tổng Hội Hải Quân vừa nhận tin buồn :
  HQ Nguyễn Hưũ Khiêm K19 SQHQ/NT, Nguyên Tiểu Đoàn Trưởng Sinh viên K19& K20,
  vừa rời đàn ngày 21 tháng 11 năm 2012 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 68 tuổi.

  Thay mặt Tổng Hội, Chúng tôi thành kính chia buồn cùng chị Khiêm , tang quyến và Đại gia đình Đệ Nhị Thiên Xứng. Nguyện cầu hương linh HQ Nguyễn Hưũ Khiêm sớm vào cỏi niết bàn.

  Thành kính phân ưu.
  TM/THHQ/THT
  HQ Nguyễn Xuân Dục
  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  From: Tổng Hội Hải Qu ân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Sat, Nov 24, 2012 12:45 pm

 3. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn banglinhlv@gmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Thơ mời cuả Hội Thủ Đức

  Kính gởi qúy NT/CH

  Hội Thủ Đức mời dự tiệc "Thủ Đức gọi ta về" lúc 6 PM ngày thứ Bảy 1 tháng 12 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh 2515 E Arkansas Lane. Arlington TX .

  Qúy NT/CH muốn tham dự xin vui lòng gọi Tôi 972-816-4339 trước ngày 25 tháng 11 năm 2012.

  Trân trọng
  Nguyễn V Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, November 19, 2012 1:20 PM

 4. To: do_ke_toai@hotmail.com
  Cc: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn lacbanglinh@hotmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: PHÂN ƯU

  PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc
  Được tin buồn hiền thê của Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai
  Em gái của NT Hải Quân Nguyễn Năng Thông (K7SQHQ/NT)

  Cụ bà Đỗ Kế Giai
  Nhũ danh Maria Nguyễn Năng Du
  Đã được Chúa gọi về lúc 8 giờ 45 sáng Chủ nhật , ngày 11 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 28 tháng 9 năm Nhâm Thìn) tại Garland, tiểu bang Texas
  Hưởng thọ 83 Tuổi.

  Thánh lễ an tang và cầu nguyện
  Được cử hành vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Ba 13 tháng 11 năm 2012
  Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  2121 W. Apollo Rd
  Garland, TX 75044

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chia buồn Cùng Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, NT Nguyễn Năng Thông và tang quyến.
  Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Maria Nguyễn Năng Du sớm về hưởng nhan thánh Chúa

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  HT Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com


  To: Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Phân ưu ( update )

  Chúng tôi xin gởi lại.Chúng tôi vừa liên lạc với gia đình Niên Trưởng Đỗ Kế Giai và được gia đình cho biết và nhờ chuyển

  1/ Gia đình theo ước nguyện của cụ bà Maria Nguyễn Năng Du (hiền thê Niên Trưởng Đỗ Kế Giai ) muốn đơn giản . Do đó không nhận Phúng điếu hay vòng hoa Phúng điếu.
  2/ Cụ bà Maria là "em" của Niên Trưởng HQ Nguyễn Năng Thông ( K7 SQHQ/NT )
  3/ Một Thánh lễ an táng và cầu nguyện được tổ chức ngày Thứ Ba, 13 tháng 11 năm 2012 lúc 7:00 PM tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cưú Giúp, 2121 Apollo St., Garland, Texas 75044.

  Thân hữu và gia đình xin mời đến cùng góp lời cầu nguyện.

  NXDuc
  nxduc@aol.com
  Sent: Monday, November 12, 2012 12:47 PM


  Phân Ưu

  Chúng tôi vừa hay tin : Cụ bà Đỗ Kế Giai nhũ danh Maria Nguyễn Năng Du
  Hiền thê của Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai và là em của Niên Trưởng HQ Nguyễn Năng Thông ( K7 SQHQ/NT)
  Vừa về nhà Chúa ngày 11 Tháng 11 Năm 2012 tại Garland, Texas, Hoa Kỳ.
  Hưởng thọ 83 tuổi

  Tổng Hội Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa xin :
  Chân thành phân ưu cùng Niên Trưởng Đỗ Kế Giai, Niên Trưởng Nguyễn Năng Thông, các con, cháu và tang quyến . Thành tâm chung lời cầu nguyện linh hồn cụ bà Maria Nguyễn Năng Du sớm được hưởng dung nhan Chúa Kitô đời đời .

  Thành Kính Phân Ưu
  Tổng Hội Hải Quân/ QLVNCH
  nxduc@aol.com
  Sent: Monday, November 12, 2012 2:38 PM

 5. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 0 Lạc Nguyễn lacdathanh@hotmail.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU BAXA BEBAY53@GMAIL.COM; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM N CẨN DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY K26.LAIVANLY@YAHOO.COM; 27.CÁC NGÔ HQ17 CACHQ17@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 31 NIỆM NGUYỄN USNR NGUYENUSNR@GMAIL.COM
  Subject: Fwd: thư mời Veterans Day

  Kính Mời Qúy NT/CH tham dự Veterans day. Xin cho biết Tên và số người tham dự , vào ngày mai 11/6/12 5PM.

  Trân Trọng
  Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, November 5, 2012 11:13 AM


  To: "NT.On" ondinh1@yahoo.com, "NT.Luan" phuong.tai@gmail.com, LSPhuoc ngancanhhac@gmail.com, DatLLDB lldb.dfw0911@gmail.com, Reng Dang rengdang50@gmail.com, nguyenno24@gmail.com, LAT NGUYEN latnguyen2003@yahoo.com, TomBui tombuinhaydu@hotmail.com, Thien Nguyen thiennguyen52@gmail.com, thabdq@yahoo.com, daubo250@yahoo.com, Dh Nguyen sqhq19@yahoo.com, duchuyvu06@yahoo.com, nguyenlang939@yahoo.com, Tan-Y Vo ytanvo@hotmail.com, giao pham csqgdfw@yahoo.com, le_aitu2000@yahoo.com, richard nguyen bachdanggiang65@yahoo.com, dallasvnradio@gmail.com, hungtran1@sbcglobal.net, tdnmtn@gmail.com
  Cc: kinghat95@yahoo.com, Huy Doan mdoan37@gmail.com, Anh Tuan TQLC ngtru@aol.com, son thu đuc dfw nnsthuducdfw@yahoo.com
  Subject: Fwd: thư mời Veterans Day

  Kính thưa quý Niên Trưởng ,LS Phước và quý vị Hội Trưởng các Hội Đoàn .

  Liên Hội tham dư ngày Veterans tại Veterans Park ngày thư hai (11/12/2012) Theo thư mời đính kèm . vào lúc 11:00 AM có cung cấp bữa ăn trưa .

  Lý Do : Họ chỉ cung ứng tất cả : 250 phần ăn .Do đó họ yêu cầu cho danh sách số người tham dự . Vậy xin quý vị nếu tham dự, cho tên để LH đưa cho họ ,chậm nhất là ngày thứ ba (11/06/2012)

  Đề nghị : Mặc Quân Phục
  Quý vị nên đến địa điểm sớm vì Parking có giới hạn.

  Trân trọng
  Nguyễn Sỹ Đạt,LHT
  lldb.dfw0911 lldb.dfw0911@gmail.com
  Date: 2012/11/4

back to top