Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-21| Tháng 02-21| Tháng 03-21| Tháng 04-21| Tháng 05-21| Tháng 06-21| Tháng 07-21| Tháng 08-21| Tháng 09-21| Tháng 10-21| Tháng 11-21| Tháng 12-21|

Tin Biển Tháng 12 Năm 2021 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. N/T Hùng Lê- K22 ghi 2 người và Anh Liêm Trương OCS ghi 1 người {cập nhật ngày 22 tháng 12, 2021}

  Buổi lể sẻ tổ chức :
  Tại Trung Tâm Tuồi Vàng {Texas Golden Age Adult Daycare Center}, 1115 West Pioneer Pkwy, Arlington, Texas 76013
  Vào ngày Thứ Bảy, 26 Tháng 2 năm 2022, 11:00 am-5:00 pm, $30.00/người (6 món ăn và 2 món tráng miệng)

  Châu Đức Hiếu
  hieudchau@hotmail.com
  Mon, Dec 20 at 7:10 PM


  Cám ơn A/C T. T. Phú đã ghi tên tham gia.

  Châu Đức Hiếu
  hieudchau@hotmail.com
  Tue, Dec 14 at 4:13 PM


  Thư Mời Tiệc Xuân Nhâm Dần ngày Thứ Bảy, 26 tháng 2 năm 2022 tại Arlington, Texas
 2. Rất bất ngờ khi nhận tin buồn từ Chiến Hữu Nguyễn Văn Lạc. Thật là đau lòng.
  Xin Thành Kính Chia Buồn cùng Ông Bà Nguyễn Quang Vinh và Tang Quyến. Cầu nguyện linh hồn Vincent Nguyễn Quang Vũ được đời đời bình an nơi đất Chúa.

  Trần Đại Trung và gia đình.
  trdtran@gmail.com
  Sat, Dec 18, 2021 at 9:39 AM


  Nhận được tin buồn trễ

  Thứ nam của ông bà NT Nguyễn Quang Vinh
  Là Vincente NGUYỄN QUANG VŨ
  Đã từ trần tại Dallas, Texas
  Hưởng dương 49 tuổi

  HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG Dallas-Fort Worth (DFW)
  Thành Kính Phân Ưu cùng ông bà Niên Trưởng và Tang Quyến
  Nguyện cầu Hương Linh Vincente Nguyễn Quang Vũ sớm hưởng Hồng Ân Thiên Chúa

  Nguyễn Văn Lạc
  Sat, Dec 18 at 9:04 AM

back to top