Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-21| Tháng 02-21| Tháng 03-21| Tháng 04-21| Tháng 05-21| Tháng 06-21| Tháng 07-21| Tháng 08-21| Tháng 09-21| Tháng 10-21| Tháng 11-21| Tháng 12-21|

Tin Biển Tháng 3 Năm 2021 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Vô Cùng Thương Tiếc

  Ông Giuse NGUYỄN VŨ HÙNG
  Đã được Chúa gọi về Ngày 23 Tháng 2 năm 2021 tại Arlington,Texas
  Hưởng thọ 85 tuổi

  HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG Dallas-Fort Worth (DFW), Texas
  Thành kính phân ưu cùng Tang quyến
  Nguyện cầu Hương Hồn Giuse Nguyễn Vũ Hùng sớm được hưởng Hồng Ân Thiên Chúa

  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Sun, Feb 28 at 6:10 AM


  Kính thưa quý Niên Trưởng và quý Ch/h Hải Quân Trùng Dương (HQTD)

  Chúng tôi nhân đươc tin ch/h HQ Nguyễn Vũ Hùng sống tại Arlington Texas vừa qua đời. Sau khi liên lạc với Gia Đình (GĐ), chúng tôi xin đăng Cáo Phó để tùy nghi thăm viếng. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với gia đình cố ch/h đề có thể thể hiện tình Huynh Đệ Chi Binh đối với một chiến hữu HQ của chúng ta.

  Trân Trọng
  HQ Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Sat, Feb 27 at 11:31 AM


  CÁO PHÓ

  Trong niềm thương xót, gia đình chúng tôi trân trọng kính báo:

  Ông Giuse NGUYỄN VŨ HÙNG
  Sinh ngày 3 tháng 02 năm 1936 tại Phan Rang – Việt Nam
  Đã được Chúa gọi về ngày 23 tháng 02 năm 2021
  (Nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Tân Sửu)
  Tại Arlington, Texas
  HƯỞNG THỌ 85 TUỔI
  Linh cửu hiện quàn tại Moore Funeral, 1219 N Davis Drive, Arlinton TX 76012 * Điện thoại: (817) 275-2711

  CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN VÀ TANG LỄ:

  Thứ Sáu ngày 12 tháng 03 năm 2021:
  Từ 8:30 AM – 9:30 AM: Lễ Phát Tang tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 801 E. Mayfield, Arlington TX 76014
  Từ 1:00 PM – 8:00 PM: Thăm viếng tại nhà quàn Moore Funeral Home
  6:00 PM – 7:00 PM: Cầu Nguyện và đọc kinh tại nhà quàn Moore Funeral Home

  Thứ Bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021
  Từ 10:00 AM – 11:00 AM: Thánh Lễ An Táng tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo VN 801 E. Mayfield Rd., Arlington, TX 76014

  Sau Thánh Lễ, tiễn đưa linh cửu đến nơi an nghỉ cuối cùng với nghi thức tiễn biệt tại Moore Garden trong khuôn viên nghĩa trang Moore, 1219 N Davis Dr. Arlington TX 76012

  TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
  Vợ: Bà Quả Phụ Nguyễn Vũ Hùng nhũ danh ĐẶNG THỊ CÚC
  Trưởng Nam: NGUYỄN ĐẶNG VŨ HUY (William)
  Trưởng Nữ: NGUYỄN ĐẶNG THU HÀ (Cecilia), Chồng LƯU TRUNG TUẦN (David) và các con.
  Thứ Nam: NGUYỄN ĐẶNG VŨ HOÀNG (Alex), Vợ TRẦN VÂN (Cecilia) và các con.
  Út Nam: NGUYỄN ĐẶNG VŨ HẢI

  CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
  XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU


  Thưa Qui Niên trưởng. Qui chiến hữu Hải Quân (HQ),

  Chúng tôi được biết chiến hữu HQ Nguyễn vũ Hùng nguyên nghành Giám lộ. Thời gian dài mất liên lạc với Hội, nay được tin chiến hữu đã chính thức rời đoàn tàu ra đi năm nào trở về biển mẹ Việt nam. Xin gởi lời chia buồn cùng gia đình . Xin Chúa mở rộng cửa đón tiếp linh hồn chiến hữu HQ Guise Nguyễn vũ Hùng được vào nhà Chúa.

  Nhờ chiến hữu Hội trường Nguyễn văn Lạc và bạn Lưu Trung Quang chuyển đến gia đình của chiến hữu HQ Guise Nguyễn vũ Hùng.

  Nguyễn Xuân Dục
  nxduc20@gmail.com
  Sat, Feb 27 at 12:33 PM

back to top