Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-21| Tháng 02-21| Tháng 03-21| Tháng 04-21| Tháng 05-21| Tháng 06-21| Tháng 07-21| Tháng 08-21| Tháng 09-21| Tháng 10-21| Tháng 11-21| Tháng 12-21|

Tin Biển Tháng 4 Năm 2021 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Garland, ngày 28 tháng 4 năm 2021

  Kính gửi:

  Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (CĐNVQG) Hạt Tarrant & Vùng Phụ Cận (VPC)
  Quý Liên Hội, Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), Hội Đoàn & Đoàn Thể VNCH
  Quý Vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí
  Quý Đồng Hương và các Bạn Trẻ tại Dallas-Fort Worth (DFW)

  Kính thưa quý vị,

  Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 tại Dallas xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự và yểm trợ tinh thần lẫn vật chất trong ngày Đại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 25 tháng 4 năm 2021 tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG Dallas.

  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự trợ giúp của Garland và Dallas Police Department đã chận xe trên đoạn đường từ trụ sở Cộng Đồng đến góc đường Jupiter Rd và Belt Line Rd để bảo đảm sự an toàn cho quý đồng hương trong lúc đi tuần hành.

  Xin cảm ơn Hội Hải Quân Trùng Dương (HQTD) với Toán Quốc Quân Kỳ và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa (CCSVNCH) Dallas-Fort Worth (DFW) đã giúp chúng tôi điều động đoàn tuần hành.

  Kính thưa quý vị, mặc dù Ban Tổ Chức chúng tôi đã đem hết tâm huyết và cố gắng làm cho chương trình được hoàn hảo, nhưng cũng không sao tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn, kính mong quý vị niệm tình thứ lỗi cho.

  Xin chân thành cảm ơn,

  T.M Hội Đồng Quản Trị
  Jason Lý
  Chủ Tịch, Cộng Đồng NVQG Dallas và các VPC
  vacofdallas@gmail.com
  Date: 28 April 2021 at 5:41:41 PM GMT-5

back to top