Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-14| Tháng 02-14| Tháng 03-14| Tháng 04-14| Tháng 05-14| Tháng 06-14| Tháng 07-14| Tháng 08-14| Tháng 09-14| Tháng 10-14| Tháng 11-14| Tháng 12-14|

Tin Biển Tháng 5 Năm 2014 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: "NT.ON" ondinh1@yahoo.com, NTLuan phuong.tai@gmail.com, ngan canh hac ngancanhhac@gmail.com, "DAT/LLDB lldb.dfw0911" lldb.dfw0911@gmail.com, Reng Dang rengdang50@gmail.com, No Nguyen nguyenno24@gmail.com, "Lat.TQLC" latnguyen2003@yahoo.com, Hung Tran hungtran1@sbcglobal.net, QuyNKT 72quynguyen@gmail.com, LamNKT lamdnguyen555@gmail.com, Thien Nguyen thiennguyen52@gmail.com, Tom Bui tombuinhaydu@hotmail.com, "Tha.BDQ" thanhk52061@yahoo.com, Vo Tan Y ytanvo@hotmail.com, "tranai00@live.com" Tranai00@live.com, Dh Nguyen sqhq19@yahoo.com, "Lang.HQ" nguyenlang939@yahoo.com, richard nguyen bachdanggiang65@yahoo.com, Anh Chat TĐ nguyenchat@sbcglobal.net, Tao Phan taophanauto@gmail.com, DFWVIETRADIO 870AM dallasvnradio@gmail.com
  Cc: Lien Hoi CSVNCHDFW lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Subject: CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 14/6/2014

  CHƯƠNG TRÌNH QUÂN LỰC 19/6 (14/6/2014)

  Trưởng ban Tổ chức : Liên Hội Trưởng
  MC –Nghi lễ : - Ch/h Trần Phi Hùng
  MC Tổng quát : Ch/hữu Võ Tấn Y
  Trang trí & Banner : Ch/h Bá + Lạt+Đạt +Đấu + Y…
  Ban Tiếp tân : Cô Huỳnh Lan + mấy vị Cao niên+LHT
  Ban Văn Nghệ : C/hữu Nguyễn Văn Nở
  Ban Ẩm thực : Chị Kim Dung + Mấy vị Cao niên phụ
  Toán Quốc Quân Kỳ : Ch/h Trần Phi Hùng ( điều hợp)
  Toán chào Cờ VNCH : Toán chào Cờ của Hội Cao niên/Dallas
  MC.Giới thiệu Quan khách : ch/h Võ Tấn Y (Danh sách do LHT cung cấp)

  •12:00 ….1:00PM : Tiếp đón Quan khách
  • 1:00 PM : Nghi thức khai mạc
  -Toán Quốc ca VN lên vị trí
  -Hai hàng quân Danh dự
  -Toán Quốc Quân Kỳ vào vị trí
  • Lễ chào Cờ : -Quốc Ca Hoa Kỳ ( Chị Nhung )
  • Quốc ca VNCH ( Đồng Ca)
  -Phút mặc niệm
  -Đặt vòng hoa ( Nhị vị NT.Cố Vấn + LHT + Ch/Tướng Linh)
  - Truy điệu : Chị Liên Bích
  -Dâng hương …( Quan Khách)
  Lời chào mừng, phát biểu cảm tưởng của Ban tổ chức ( LHT Nguyễn Sĩ Đạt))
  Lời phát biểu của Quan khách…( Cung Nhật Thành & Trương Minh Ẩn …)
  Anh Bùi Quang Thống, Phó Chủ Tịch UBXDTD/Việt Mỹ nói về ngày khánh thành tượng đài Việt Mỹ /Arlington
  Phần Văn nghệ……..(anh Nở có danh sách sắp xếp chương trình chi tiết)
  Trong khi Văn nghệ mời dùng cơm trưa…
  •Văn nghệ tiếp tục …
  •-4:45 PM : Cảm tạ của Ban Tổ Chức& BẾ MẠC

  From: lldb.dfw0911 lldb.dfw0911@gmail.com
  Date: 2014-05-26 17:08 GMT-05:00

  P.S.:
  ĐỀ NGHỊ : Quý vị có trách nhiệm có mặt lúc 11:00AM để kịp sắp xếp .
  Trụ sở CĐNVQG/Dallas
  3221 Belt Line,Rd Garland TX 75044

 2. To: * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02Br NT DƯ TRÍ HÙNG voongaiv@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 08 NHỰT DIỄM diemng75@yahoo.com; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 0c Thuoc Nguyen thuoct@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 0C6 PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 LÂM N. ĐẢNH DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Hằng Cường mcthanhhang@yahoo.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyenhq25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 Hoan Vu Hoan@vuits.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM; 31 Chuc Do chucdo_tx@yahoo.com; 32 TÁNH N.N tanhtnt@yahoo.com; H TĐ LỘ HOÀNG LOHOANG1@YAHOO.COM
  Subject: Chương trình sau giờ của ngày Quân Lực 14 tháng 6, 2014

  Kính thưa qúy NT/CH

  1) sau 5 giờ chiều ngày thứ bảy 14/6/2014.
  Chợ Thuận Phát trong cali-sàigon mall có tổ chức kỷ niệm 1 năm thánh lập chợ.
  Chợ có nhã ý mời các NT/CH và gia đình qua tham dự tiệc mừng 1 năm thành lập chợ.
  Sẻ có văn nghệ giúp vui, thức ăn và uống sẽ được khoãn đãi bởi chợ.
  Qúy NT/CH có nhã ý tham dự xin email về tôi ( tong số người tham dự) đẻ tiện việc sắp xếp.

  2) Ngoài ra ngày chủ nhật,15/6/2014 . chợ có tổ chức mừng Father day cho qúy vị cao niên từ 80 tuổi trở lên với gia đình, qúy cụ muốn tham dự.xin gời về Địa chỉ gấp tới tôi để nhận được thơ mời.

  3) Ngày thứ sáu 13/4/2014 sẽ có 1 man band với anh Đạt keyboard.

  Hân hoan chào đón tất cả mọi người.

  Trân trọng
  Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, May 29, 2014 9:58 PM

 3. To: * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02Br NT DƯ TRÍ HÙNG voongaiv@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 08 NHỰT DIỄM diemng75@yahoo.com; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 0c Thuoc Nguyen thuoct@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 0C6 PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 LÂM N. ĐẢNH DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Hằng Cường mcthanhhang@yahoo.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyenhq25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 Hoan Vu Hoan@vuits.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM; 31 Chuc Do chucdo_tx@yahoo.com; 32 TÁNH N.N tanhtnt@yahoo.com; H TĐ LỘ HOÀNG LOHOANG1@YAHOO.COM
  Subject: thu moi va thong bao về NGAY QUAN LUC 2014

  Kính chuyển và nhờ thông báo.

  Kính.
  Nguyễn Văn Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, May 20, 2014 8:32 PM


  LIÊN HỘI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA DFW VÀ VÙNG PHỤ CẬN
  PO BOX 452323, GARLAND, TEXAS 75045
  Email: LHCSVNCH.DFW2@GMAIL.COM
  Điện Thoại : 469-534-2402
  -------------

  THƯ MỜI VÀ THÔNG BÁO
  Dallas-Fort Worth, Texas, ngày 19 tháng 5 năm 2014

  Trân trọng kính mời:

  •Quý bậc Trưởng thượng
  •Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo
  •Quý tổ chức Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas
  •Quý Hội đoàn ,Đoàn thể
  •UBXDTD/Arlington
  •Quý Cơ quan Truyền thông,Báo chí
  •Quý Niên trưởng,quý Chiến hữu
  •Quý Đồng hương
  •Quý bạn trẻ .

  Kính thưa Quý vị,

  Theo thông lệ hàng năm Liên Hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Dallas Fort Worth luôn tổ chức ngày Quân Lực 19/6 để tưởng nhớ và biết ơn người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa luôn tâm nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc .
  Năm nay là ngày Quân Lực lần thứ 49 và cũng là ngày để nhắc nhở thế hệ trẻ nhìn về quá khứ của một Quân đội đã tận tụy chiến đấu bảo vệ miền Nam thật sự tự do dân chủ trong 21 năm liền .

  Thời gian : Từ 12 :00 giờ trưa đến 5:00 giờ chiều
  Thứ bảy,ngày 14 tháng 6 năm 2014
  Địa điểm: Trụ Sở CĐNVQG/Dallas
  3221 Belt Line Rd, Garland, Texas 75044

  Sự hiện diện đông đủ của quý vị trong ngày Quân Lực 19/6 năm nay thể hiện tinh thần bất diệt lịch sử dân tộc Việt yêu nước luôn luôn sát cánh chống lại thảm họa buôn Dân bán Nước của bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

  Trân trọng
  Nguyễn Sĩ Đạt, Liên Hội Trưởng


  Chương Trình Văn nghệ ngày Quân Lực 19/6/2014

  Kính Gởi Qúy NT/CH .

  Năm nay ngày Quân Lực sẽ được tổ chức tại Trụ sở Cộng Đồng Đallas( Sẽ có thư mời sau từ LHCSVNCH).
  Phần chương trình văn nghệ sẽ do tôi nhận trách nhiệm.
  Chủ Đề của chương trình văn nghệ sẽ là những tác phẩm, ca khúc nói về Người Lính VNCH và Quê Hương.
  Những người tuổi trẻ thanh niên Việt, đã anh dũng nhập ngũ trong Quân Đội VNCH để baỏ vệ Lãnh Hải và Lãnh thổ của mien Nam chống lại chế độ công sản độc tài mien Bắc. Tay sai, nô lệ của Cộng Sảng Nga, Tàu.
  Qúy NT/CH muốn đóng góp trong chương trình văn nghệ xin Email về tôi.

  1) Tên Bản Nhạc , Thể điệu, và Hợp âm .

  Vì là chương trình văn nghệ cuả LHCSVNCH nên chúng ta cũng phải chia xẽ với các hội đoàn bạn, Nên trong việc sắp xếp chương trình nếu có gì sơ sót xin qúy vị niệm tình tha thứ. Sẽ dành ưu tiên cho các bản nhạc nói về lính VNCH và gởi về sớm nhất, cho tiện sắp chương trình. Cám ơn

  LHCSVNCH
  Ban Văn Nghệ
  Nguyễn Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, May 20, 2014 9:14 AM

 4. To: * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; H 101 LUÂN. LÊ PHUONG.TAI@GMAIL.COM; H Hạnh LH bachdanggiang65@yahoo.com; H KQ ĐINH.T.ON Ondinh1@yahoo.com; H LLĐB ĐẠT NGUYỄN lldb.dfw0911@gmail.com; H LẠT NGUYỄN latnguyen2003@yahoo.com; H ND LAP NGUYEN1945@YAHOO.COM; H ND THỐNG TOMBUINHAYDU@hotmail.com; H Nd Tran P Hung hungtran1@sbcglobal.net; H nkt Quy Nguyen 72quynguyen@gmail.com; H NKT.BÁ LENHUHOANG68@YAHOO.COM; H NKT.TÒAN nguyen.thomas@sbcglobal.net; H NKT.YTANVO YTANVO@HOTMAIL.COM; H Reng P Đặng QC rengdang50@gmail.com; H Thien Nkt thiennguyen52@gmail.com; H Thạnh Nhung hlua@yahoo.com; H Đạt Nguyên lhcsvnch.dfw2@gmail.com; HKQ.NT Tường Nguyễn thomasng@verizon.net
  Cc: 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02Br NT DƯ TRÍ HÙNG voongaiv@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 08 NHỰT DIỄM diemng75@yahoo.com; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 0c Thuoc Nguyen thuoct@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 0C6 PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LÂM N. ĐẢNH DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@gmail.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 Hằng Cường mcthanhhang@yahoo.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyenhq25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 Hoan Vu Hoan@vuits.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM; 31 Chuc Do chucdo_tx@yahoo.com; 32 TÁNH N.N tanhtnt@yahoo.com; H TĐ LỘ HOÀNG LOHOANG1@YAHOO.COM
  Subject: Xuat quan loi bai hat

  Kinh goi Quy NT/CH loi bai hat Xuat Quan (dạng Adobe Acrobat PDF).

  Nguyễn Văn Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, May 20, 2014 10:49 PM

 5. gia đình Hải Quân Trùng Dương họp mặt (dạng Adobe Acrobat PDF)
 6. viết cho ngày 30 tháng 4

back to top