Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-14| Tháng 02-14| Tháng 03-14| Tháng 04-14| Tháng 05-14| Tháng 06-14| Tháng 07-14| Tháng 08-14| Tháng 09-14| Tháng 10-14| Tháng 11-14| Tháng 12-14|

Tin Biển Tháng 1 Năm 2014 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI
  XUÂN GIÁP NGỌ 2014.

  TRƯỚC THỀM NĂM MỚI THÂN CHÚC QUÝ CHIẾN HƯŨ, QÚY ANH, CHỊ & BẰNG HỮU , HỌ HÀNG THÂN TỘC CÙNG GIA QUYẾN NĂM MỚI TRÀN ĐẦY SỨC KHOẺ , TÀI LỘC , AN KHANG , THỊNH VƯỢNG.

  Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Tuesday, January 28, 2014 4:34 PM


  Kính chúc quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và quý gia quyến một năm Giáp Ngọ ( 2014 ) nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và vạn sự may mắn.

  Gia đình Trần Đại Trung
  trungt18@yahoo.com
  Sent: Friday, January 31, 2014 6:09 PM

 2. To: Hung Tran hungtran1@sbcglobal.net, Vo Tan Y ytanvo@hotmail.com
  Cc: "NT.ON" ondinh1@yahoo.com, NTLuan phuong.tai@gmail.com, "DAT/LLDB lldb.dfw0911" lldb.dfw0911@gmail.com, Reng Dang rengdang50@gmail.com, No Nguyen nguyenno24@gmail.com, "Lat.TQLC" latnguyen2003@yahoo.com, QuyNKT 72quynguyen@gmail.com, LamNKT lamdnguyen555@gmail.com, Thien Nguyen thiennguyen52@gmail.com, Tom Bui tombuinhaydu@hotmail.com, "Tha.BDQ" thanhk52061@yahoo.com, Dh Nguyen sqhq19@yahoo.com, "Ty.LLDB" thanhngo19lldb@gmail.com, Ba Hoang lenhuhoang68@yahoo.com, "Lang.HQ" nguyenlang939@yahoo.com, richard nguyen bachdanggiang65@yahoo.com, Toan NKT nguyen.thomas@sbcglobal.net, Con ND nhaydudallas@yahoo.com, Ngoc ND tdnmtn@gmail.com, Lien Hoi CSVNCHDFW lhcsvnch.dfw2@gmail.com, Tao Phan taophanauto@gmail.com, lamngoc le lelamngoc2012@yahoo.com, "cotientran@yahoo.com" cotientran@yahoo.com, "thuynguyentu@yahoo.com" thuynguyentu@yahoo.com, "thachacl@yahoo.com" thachacl@yahoo.com
  Subject: THƯ MỜI LỄ THƯỢNG KỲ CĐ DALLAS

  Kính chuyển Ban Quốc Quân kỳ /Liên Hội chuẩn bị và kính mời các Hội Đoàn trong Liên Hội tham dự đông đủ . Ban Quốc Quân Kỳ (QQK) nếu có gì trở ngại cho BCH/Liên Hội biết .

  Trân trọng
  Nguyễn Sỹ Đạt
  lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Date: 2014-01-20


  To: lhcsvnchdfw2@gmail.com
  Subject: THƯ MỜI LỄ THƯỢNG KỲ CĐ DALLAS
  Cc: Phap Dam phapdam@yahoo.com, Thao T thaodam@yahoo.com, Tom Ngu sqhq19@yahoo.com

  Kíng gởi Ông Nguyễn Sỹ Đạt/Liên Hội Trưởng
  Liên Hội CSVNCH-DFW

  Kính thưa Ông Hội Trưởng,

  CĐNVQG tại DALLAS & Vùng Phụ Cận (VPC) xin trân trọng kính nhờ Quý Liên-Hội tham gia và đảm trách phần Nghi Lễ Quốc Quân Kỳ trong ngày Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Mừng Xuân Giáp Ngọ tại Trung Tâm Sinh Hoạt của CĐNVQGDALLAS&VPC vào:
  Điạ Chỉ: 3221 Beltline rd, Garland TX 75044.
  Thời gian: Từ 11:00 sáng... đến 01:00 chiều
  Ngày: Chủ Nhật - mồng 3 tháng giêng năm Giáp-Ngọ tức ngày 02 tháng 02 năm 2014

  Thành thật cảm ơn
  Lê Lam-Ngọc/Đại Diện
  CĐNVQG tại DALLAS & VPC
  lelamngoc2012@yahoo.com
  Date: 2014/1/19

 3. To: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Cc: 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 08 NHỰT DIỄM diemng75@yahoo.com; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@yahoo.com; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@marriott.com; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 0c Thuoc Nguyen thuoct@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@yahoo.com; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 0C6 PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@hotmail.com; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@sbcglobal.net; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 LÂM N. ĐẢNH DANHNLAM@att.net; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@yahoo.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@civilassociates.com; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@hotmail.com; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@yahoo.com; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 25 MỸ NGUYỄN mynguyenhq25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@herbalworldcenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 Hoan Vu Hoan@vuits.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@yahoo.com; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@gmail.com; 31 Chuc Do chucdo_tx@yahoo.com; 32 TÁNH N.N tanhtnt@yahoo.com; H TĐ LỘ HOÀNG LOHOANG1@yahoo.com
  Subject: Re: Phân Ưu

  Nhận đưọc tin buồn , Nhạc Mẫu cũa bạn Phạm Quang Vinh đã tạ thế tại Bén Tre Việt Nam , Thay mặt toàn thể các bạn K.25 Đệ Tam Dương Cưu ,Thành Kính Phân Ưu và chia xẽ nổi buồn mất mát to lớn này với anh chị Phạm Quang Vinh . Nguyện Cầu linh hồn Bác sớm về cõi Thiên Đàng .

  K.25 Lê Phúc Cường
  cuonglehq2@gmail.com
  Sent: Monday, February 3, 2014 12:15 PM


  Thành kính phân ưu cùng Anh chị Phạm Vinh và Mỹ Lệ
  Kính chúc Linh hồn cụ bà sơm siêu thoát

  Gia dinh Nguyễn Văn Lang
  nguyenlang939@yahoo.com
  Sent: Wednesday, January 29, 2014 7:47 PM


  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN CH/H PHẠM QUANG VINH. NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH BÀ SỚM VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC.

  GĐ Lac Nguyễn
  From: "lac, lac nguyen, nguyen" lacdathanh@yahoo.com
  Sent: Wednesday, January 29, 2014 8:54 AM


  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Được tin Nhạc Mẫu của bạn Phạm Quang Vinh - Cụ Bà TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG, Pháp danh Tịnh Sương - vừa qua đời, chúng tôi xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng bạn và gia đình.
  Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được vãng sanh nơi Miền Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A-DI-ĐÀ.

  Thành Kính Phân Ưu,
  LẠI VĂN LÝ
  On Wednesday, January 29, 2014 8:21 AM
  vietnam@herbalworldcenter.com


  To: * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 08 NHỰT DIỄM diemng75@yahoo.com; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 0c Thuoc Nguyen thuoct@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 0C6 PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 LÂM N. ĐẢNH DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyenhq25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 Hoan Vu Hoan@vuits.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM; 31 Chuc Do chucdo_tx@yahoo.com; 32 TÁNH N.N tanhtnt@yahoo.com; H TĐ LỘ HOÀNG LOHOANG1@YAHOO.COM
  Subject: Phân Ưu

  PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc
  Được tin buồn Nhạc Mẫu của Chiến Hữu Phạm Quang Vinh

  Cụ Bà Trần Thị Ngọc Sương
  Pháp danh Tịnh Sương
  Đã tạ thế ngày 28 tháng 1 năm 2014 tại Bến Tre, Việt Nam
  Hưởng thọ 86 Tuổi.

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW xin chia buồn
  Cùng Chiến Hữu Phạm Quang Vinh và tang quyến.
  Nguyện xin hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, January 28, 2014 4:28 PM

 4. To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Tin buồn..

  Xin thông báo tin buồn:

  Anh Nguyễn Hải (Khóa 10) đã lìa trần vào 6 giờ 30 sáng ngày Thứ Sáu 24/01/2014 tại tư gia ở Garden Grove, California, USA.

  Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Friday, January 24, 2014 4:45 PM

 5. To: tapthechiensivnch@yahoogroups.com
  Subject: Chia buồn

  Tổng Hội Hải Quân/ QLVNCH nhận được tin buồn :

  Niên Trưởng Bùi Thế Lân,

  nguyên Tư lệnh Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến / Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
  Đã mất vào ngày 14 tháng 1 năm 2014 tại Sanjose California, hưởng thọ 82 tuổi.

  Tổng Hội Hải Quân /QLVNCH thành kính chia buồn cùng Phu nhân , đại tang quyến và Đại gia đình Thủy Quân Lục Chiến /QLVNCH.
  Nguyện cầu hương linh Niên Trưởng Thiếu Tướng Bùi Thế Lân sớm siêu thăng tịnh độ.

  Thành kính chia buồn.
  TM Tổng Hội Hải Quân / QLVNCH
  HQ Nguyễn Xuân Dục / THT/THHQ
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Friday, January 24, 2014 4:42 PM

 6. LỄ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM HẢI CHIẾN HOÀNG SA VÀ 74 TỬ SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ ĐÃ ANH DŨNG HY SINH TRONG CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIỂN ĐẢO, DO HỘI HẢI QUÂN VÀ HÀNG HẢI VNCH MIỀN ĐÔNG HOA KỲ TỔ CHỨC
  VÀO LÚC 11 GIỜ SÁNG ĐẾN 2 GIỜ CHIỀU
  NGÀY THỨ BẢY 18/01/2014
  TẠI JEWISH COMMUNITY CENTER OF NORTHERN VIRGINIA
  8900 LITTLE RIVER TURNPIKE
  FAIRFAX, VA 22031
  USA
  HÌNH ẢNH DO NHẤT HÙNG, HT HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN

  133 hình Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Hải Chiến Hoàng Sa tại Annandale, Virginia, Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2014 do Ông Nguyễn Văn Đặng thực hiện


  26 hình Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Hải Chiến Hoàng Sa tại Annandale, Virginia, Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2014 do Ông Nguyễn Văn Đặng thực hiện


  Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Hoàng Sa tại Miền Nam California, Hoa Kỳ do Hội Ái Hữu Cửu Long tổ chức và Đô Đốc Vũ Đình Đào chủ tọa vào tháng 1 năm 2014


  NHÂN TƯỞNG NIỆM 40 NĂM NGÀY HẢI CHIẾN HOÀNG SA . HỘI HẢI QUÂN & HÀNG HẢI VNCH MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA CỘNG ĐỒNG VN VÙNG HOA THỊNH ĐỐN (HTD) VÀ PHỤ CẬN CÙNG LIÊN HỘI CCS/VNCH VÙNG HTD VÀ PHỤ CẬN TỔ CHỨC: LỂ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM NGÀY HOÀNG SA TẠI FAIRFAX VIRGINIA.VAÒ LÚC 12 :00 NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2014.
  KÍNH CHUYỂN ĐÉN QUÝ NT,HT,CH VÀ THÂN HỬU 225 HÌNH ẢNH DO LÊ TIẾN DŨNG CỰU SVSQ KHÓA 4/71 TRƯỜNG BB THỦ ĐỨC GHI NHẬN.KÍNH XIN QUÝ VI VUI LÒNG CHUYỂN TIẾP CHO NGƯỜI QUEN


  Video về Cựu Phó Đề Đốc HQ Hồ Văn Kỳ Thoại {tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ}được đài truyền hình SBTN tại Washington, D.C. phỏng vấn nhân dịp 40 năm kỷ niệm Lễ Tưởng Niệm các Chiến Sĩ HQ/QLVNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974


  Video của HQ 20 Hồ Ái Việt về Phó Đề Đốc HQ Hồ Văn Kỳ Thoại {đến từ tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ}đọc diễn văn trong ngày Lễ Tưởng Niệm các Chiến Sĩ HQ/QLVNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974
  được tổ chức vào tháng 1 năm 2014 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, USA


  Tưởng Niệm 40 Năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 01 năm 1974 (dạng Adobe Acrobat PDF)
  tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 11 tháng 1 năm 2014
  tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, USA


 7. Video ghi lại buổi lễ tưởng niệm 40 năm các tử sĩ trong trận Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974
  tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 11 tháng 1 năm 2014
  tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, USA

 8. Kính gởi Qúy NT/CH/và gia đình HQTZ
  Video ghi lại ngày tổ chức tưởng niệm 40 năm các tử sĩ trong trận Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974.
  tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 11 tháng 1 năm 2014
  tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, USA
  Trong buổi tổ chức nếu có gì sơ sót xin qúy vị niệm tình tha thứ, cũng không quên cám ơn tất cả qúy vị đã ủng hộ và tham dự trong ngày này

  Trân Trọng
  Hội Trưởng Nguyễn Văn Nở
  Wednesday, January 15, 2014 1:03 PM
  nguyenno24@gmail.com


  Video ghi lại chiều ngày Thứ Bảy, 11 tháng 1 năm 2014 về tổ chức tưởng niệm 40 năm các tử sĩ trong trận Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, USA

  Nguyễn Lang
  Sunday, January 26, 2014 at 1:34 PM
  nguyenlang939@yahoo.com


  Video ghi lại chiều ngày Thứ Bảy, 11 tháng 1 năm 2014 về tổ chức tưởng niệm 40 năm các tử sĩ trong trận Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, USA

  Nguyễn Lang
  2014/1/14
  nguyenlang939@yahoo.com


  To: Thay TinhDuc, ToanThatTon@yahoo.com
  Subject: Chùa Đaọ Quang tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm 40 năm & Lễ Truy Điệu 74 tử sĩ Hoàng Sa

  Trân Trọng Thông Báo cùng tất cả cựu Quân Dân Cán Chánh VNCH tại DFW Texas;

  Chùa Đạo Quang sẽ tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm 40 năm & Lễ Truy Điệu / Cầu Siêu Độ cho 74 tử sĩ HQ/VNCH đã bỏ mình trong trận Hải Chiến Hoàng Sa 19/01/1974
  vào ngày: Chủ Nhật 19 tháng 01 năm 2014 (đúng ngày giỗ thứ 40)
  vào lúc: 5:00 chiều
  tại Chùa Đạo Quang 3536 N Garland Ave, Garland, TX 75040
  tel: 972/414-3439

  Để tưởng nhớ & cầu Siệu Đô cùng vinh danh 74 từ sĩ HQ/quân lực VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng sa đau thương tết Giáp Dần 1974, & nhất là cầu nguyện cho sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải Viet Nam trước sự xâm lấn của Trung Cộng.

  Trân trọng kính mời quý vị tham dự đông đủ

  TL Hoà Thựơng ThichTịnh Đức
  Trụ Trì Chùa Đaọ Quang
  ĐH Vân Côn TTTB
  mcvancon@gmail.com
  Date: 2014/1/14


  To: "tonghoihqhh.vnch@gmail.com" tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Re: Tưởng Niệm

  74 Chiến sĩ Hải Quân VNCH tử trận tại Hoàng Sa, trong đó 4 Người Nhái hy sinh....

  HQ/Trung-Uý Lê Văn Đơn
  TS/NN Đinh Hữu Từ
  HS/NN Đỗ Văn Long
  TT/NN Nguyễn Văn Tiến

  Khi tôi mất đưa hồn tôi ra biển
  Sóng dạt dào đưa đến Thái Bình Dương.
  Để hồn tôi bắt chặt với anh linh
  Của đồng đội đã một thời anh dũng

  Hỡi Lê Văn Đơn, niên trưỡng Ngụy Văn Thà.
  Cùng tử sĩ đã can trường chiến đấu
  Hỡi bạn Long bỏ thây nơi hải đảo.
  Mắt ngậm ngùi ngong ngóng đến quê hương.
  Đang mỏi mòn trông đợi một ngày mai
  Giành lại đảo như thời Trần Hưng Đạo
  Dẹp quân thù ra khỏi ải quê hương.
  Tiến, Từ ơi nơi đây lòng xao xuyến
  Mất bạn rồi dấy lại những niềm đau
  Hẹn mai nầy vun xới một niềm tin
  Một ngày về quê Mẹ ánh quang vinh
  Nhận nơi đây,những bạn bè ưu tú
  Những lời kinh thoát khỏi cảnh nô tù
  Cho tự do, nhân quyền giành độc lập
  Và muôn người vui hưởng một mùa Xuân.

  Tặng các Chiến Sĩ Hải Quân VNCH đã vị quốc vong thân.
  Riêng cho Đơn, Long, Từ, Tiến: an nghĩ ngàn thu

  Cựu HQ/Trung-Uý NN Trần Xuân Tin
  Date: 2014/1/8


  To: * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 08 NHỰT DIỄM diemng75@yahoo.com; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 0c Thuoc Nguyen thuoct@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 0C6 PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 LÂM N. ĐẢNH DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyenhq25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 Hoan Vu Hoan@vuits.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM; 31 Chuc Do chucdo_tx@yahoo.com; 32 TÁNH N.N tanhtnt@yahoo.com
  Subject: CHUẨN BỊ CHO NGÀY HOÀNG SA

  kÍNH GỞI QÚY NT/CH.

  TÔI ĐỀ NGHỊ THÊM NGÀY THỨ SAÚ LÚC 3:30 CHIỀU , TÔI SẼ ĐEM CHÌA KHOÁ MỞ CỬA TỚI NHÀ NT NHỰT VÀ SẼ ĐEM ĐỒ TRANG TRÍ RA TRƯỚC, SẼ LÀM THÊM NGÀY THỨ BẢY NẾU CHƯA XONG, NẾU TRANG TRÍ XONG THÌ NGÀY THỨ BẢY CHÚNG TA CÓ THỂ RA TRỄ HƠN.

  CÁM ƠN
  N.V.NỞ
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, January 9, 2014 8:29 PM


  KÍNH GỞI QÚY NT/CH/VÀ GIA ĐÌNH HQTZ.

  TÔI ĐỀ NGHỊ CHÚNG TA SẼ TẬP TRUNG NHÀ NT NHỰT, NGÀY THỨ BẢY 11 THÁNH 1 NĂM 2014 LÚC 10:30 SÁNG, VÀ RA ASIA TIME SQUARE ĐỂ CHUẨN BỊ TRƯỚC CHO BUỔI LỄ. CÁM ƠN

  ĐIẠ CHỈ NHÀ NT NHỰT:
  2001 WEST GROVE LANE. GRAND PRAIRIE TX 75052 .

  TRÂN TRỌNG
  H.T NGUYỄN NỞ


  THÔNG BÁO.

  ĐÃ NHẬN ĐƯỢC $50.00 CỦA CH LẠC, $50.00 CỦA NT/CH CHÂU ĐÌNH HIẾU, $100.00 CỦA ANH CHỊ THẠNH & NHUNG ( THÂN HƯŨ HQ.) PHỤ GIÚP CHI PHÍ CHO NGÀY TƯỞNG NIỆM TỬ SĨ HOÀNG SA.

  CÁM ƠN TẤT CẢ QÚY VỊ .
  NGIYỄN NỞ
  Monday, January 6, 2014 at 5:24 PM


  THÔNG BÁO

  ANH CHÚC ĐỔ, MÔT THÂN HƯŨ SẼ ĐÓNG GÓP $50.00 PHỤ CHI PHÍ CHO NGÀY TƯỞNG NIỆM CÁM ƠN ANH CHÚC ĐỔ.

  Nguyễn Văn Nở


  To: * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 08 NHỰT DIỄM diemng75@yahoo.com; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 0c Thuoc Nguyen thuoct@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 0C6 PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 LÂM N. ĐẢNH DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyenhq25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 Hoan Vu Hoan@vuits.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM; 31 Chuc Do chucdo_tx@yahoo.com; 32 TÁNH N.N tanhtnt@yahoo.com
  Subject: CHUC MUNG NAM MOI 2014 !!! & HAPPY NEW YEAR 2014 !!!

  THÔNG BÁO:

  ĐÃ NHẬN ĐƯỢC $100.00 CỦA NT/CH KHA PHAM ( K 15 ) VÀ $50.00 CỦA ANH PHÚ ( K6 OCS) ,
  CHECK $200.00 CỦA GIÁO SƯ TIẾN SĨ KHƯƠNG HƯŨ LỘC,
  CHIẾN HƯŨ LÝ NGUYỄN $100.00 (ck#3209),
  CH/NT/K16 LÂM NGỌC ĐẢNH $100.00, ( CHECK#3130),
  NT/CH/K23 TRẦN QUỐC KHANH $100.00

  PHỤ GIÚP CHI PHI CHO NGÀY TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA. THAY MẶT CHO GIA ĐÌNH HQTZ/DFW THÀNH THẬT CÁM ƠN NHIỀU.

  HỘI TRƯỞNG NGUYỄN NỞ
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, January 2, 2014 2:02 PM

  *** HAVE A HAPPY NEW YEAR !!! 2014 !!!
  http://www.youtube.com/watch?v=mG5T7LmSEZc

 9. TỤC LỆ Cúng Đưa Ông Táo 23 tháng Chạp lúc 0:00 AM sáng

  Thưa quý vi & các bạn;

  Trên 50% người Việt chúng ta cứ ngỡ là đưa Ông Táo chiều 23 tháng chạp là sai, vì Ông Thần Táo của chúng ta 1:00 sáng (hay gà gáy đầu) 23 tháng chạp đã bắt đầu đi rồi, chiều 23 cúng thì cúng đưa ai đây ?

  Xin quý vị nếu có cúng đưa ÔNG TÁO nên thức khuya tối 22 mà cúng sau nửa đêm 12 giờ khuya là tốt nhứt, tuy nhiên vì bận rộn chuyện gia đình công ăn việc làm quý vị có thể cúng sớm hơn trước sau 10 PM tối 22. Ông Thần Táo nhà ta cũng thông cảm, cúng trước hơn là cúng sau. Cúng đưa khi ông còn tại nhà mới phải chứ. Vái như thế này: (a) + (c) hoặc (b)+(c)

  (a) Nam Mô Đông Trù Tây Mệnh Táo Phủ Thần Quân Táo Quân Tiên Sư .... (hoặc)

  (b) Nam Mô Đương Niên Đăng Cảnh Tư Mệnh Táo Quân Lục Phủ Trợ Trạch Mãn Thiên Chân Tể Kim Niên Hành Khiến Táo Quân Chư Thần Nội Gia Viên Trạch Táo Quân Chư Thần Đông Trù Tây Mệnh Táo Phủ Thần Quân Táo Quân Tiên Sư ....

  (c) Vái Tên Họ mình (chủ nhà) & Địa Chỉ đang ở .... .... Kính xin ngài chứng giám lòng thành, việc lành đưa tới việc dữ đưa đi ....v..v...

  Cá chép.. hay tất cả linh tinh liên quan đến cúng đưa chỉ là tùy tiện (option) mà thôi, tấm lòng thành là quan trọng nhất.

  THÂN CHÚC QUÝ VỊ & CÁC BẠN MỘT NAM MỚI AN KHANG THINH VƯỢNG PHÚC LÔC TRÀN ĐẦY.

  Thân mến
  Trương Văn Côn
  Plano, Texas, USA

 10. To: Kinh Luan lkn7843@yahoo.com, lamngoc le Lelamngoc2012@yahoo.com, "thuynguyentu@yahoo.com" thuynguyentu@yahoo.com, "go4freevn@yahoo.com" go4freevn@yahoo.com, "hoiquangda@hotmail.com" hoiquangda@hotmail.com, "thuathienhueassc@yahoo.com" thuathienhueassc@yahoo.com, "cotientran@yahoo.com" cotientran@yahoo.com, Vung Cao caovung@gmail.com, chinhnghia27@yahoo.com, Kim Au kimau48@yahoo.com, "mnguyen214@aol.com" mnguyen214@aol.com, Truc Dang emilytxusa@yahoo.com, Vietnam@herbalwordcenter.com, "thomasng@verizon.net" thomasng@verizon.net, Thuy Nguyen thuyngnguyen@yahoo.com, Anh SonTD nnsthuducdfw@yahoo.com, Hoi Thiet Giap bacsichat@gmail.com, Hy Vuong kinghat95@yahoo.com, Tien Pham traudienk20@yahoo.com, Le Chu le.chu@yahoo.com, peterhoathaitran@yahoo.com, Minh Nguyen mitinguyen@yahoo.com, "lohoang1@yahoo.com" lohoang1@yahoo.com, thachcl@yahoo.com, "nhacphuong@yahoo.com" nhacphuong@yahoo.com, tntorigine@yahoo.com, bruce bui buiphuoc7@yahoo.com, larry_dao@yahoo.com, ansontx04@yahoo.com, "ndang48@yahoo.com" ndang48@yahoo.com, vietdao9@yahoo.com, ntVinh vqn777@yahoo.com, hung dang bsdangthienhung@gmail.com, Doan Huu Dinh dhdinh@gmail.com, Peter Dao dallasvnradio@gmail.com, butvietnews duc butvietnews@aol.com, Loc Thai nvdallasus@gmail.com, Lap Nguyen nguyen1945@yahoo.com, Giao Pham csqgdfw@yahoo.com, dương đình trung tule025@yahoo.com, nguyen_xuandang@live.net, Tap Chi Song Than tapchisongthan@aol.com, Thomas Tran achauthoibao@gmail.com, "dallas@trenews.net" dallas@trenews.net, Lien Hoi CSVNCHDFW lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Subject: THƯ MỜI THAM DỰ XUÂN CHIẾN SĨ 2014

  LIÊN HỘI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA DFW VÀ VÙNG PHỤ CẬN
  P.O. BOX 452323, GARLAND, TEXAS 75045 / ĐIỆN THOẠI : 469-534-2402
  EMAIL : LHCSVNCH.DFW2@GMAIL.COM

  THƯ MỜI
  Ngày 02 Tháng 01 năm 2014

  Kính gửi :
  Quý bậc Trưởng Thượng
  Quý Cộng Đồng NVQG/Dallas/Fort Worth
  Quý Hội Đoàn,Đoàn Thể
  Quý Niên Trưởng
  Qúy Cựu Quân Nhân các Quân Binh Chủng
  Quý Cơ Quan Truyền Thông , Báo Chí
  Quý Đồng Hương

  Kính thưa quý vị,

  Trong tinh thần đón Tết Âm Lịch hàng năm.Năm nay Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Dallas Fort Worth và vùng phụ cận sẽ tổ chức “ Xuân Chiến Sĩ 2014” và kỷ niệm 10 năm thành lập Liên Hội tại thành phố Arlington,Texas

  Thời gian : Thứ bảy,ngày 18 tháng 01 năm 2014
  Địa điểm : Nhà hàng A1 SUPER BUFFET REST
  2208 NEW YORK Ave , Arlington,Texas 76010
  Từ : 6:00 PM đến 12:00

  Đây là dịp để Quân,Dân Cán Chính chúng ta họp mặt đón Xuân mới và cùng nhau nhớ lại không khí ngày Tết cổ truyền của Tổ Tiên,Ông Bà chúng ta tại quê nhà .

  Trân trọng kính mời quý vị dành chút thời gian đến tham dự với chúng tôi tại địa điểm trên Để tiện việc sắp xếp ,kính xin quý vị thông báo cho Ban Tổ Chức để chúng tôi gửi vé đến quý vi .

  Trân trọng
  From: lhcsvnch.dfw2 lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Date: 2014/1/2

  Mọi chi tiết xin liên lac
  - Ch/h Nguyễn Sỹ Đạt,469-534-2402
  -Ch/h Trần Phi Hùng,817-992-5929
  -Ch/h Nguyễn Hữu Duyệt,469-212-3761
  -Ch/h Ngô Văn Tý,682-227-0640

  GHI CHÚ :
  - Vé Dạ tiệc :$30.00- VIP : $50.00

 11. To: tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Nhắn Tin Con Tìm Cha - SQHQ / K14 / Nhatrang: Võ Tấn Phước

  Kính gửi:
  Quý Vị Niên Trưởng Hải Quân,
  Các Chiến hữu,
  Các Thân hữu,

  V/v: Con Tìm Cha

  Xin làm phước phổ biến rộng rãi “Nhắn tin con tìm Cha”, đặc biệt là đến Hội Ái Hữu SQHQ/Cửu Long, website của SQHQ – Khóa 14, hoặc các đoàn thể trong QLVNCH, để tìm Cha giúp cho 2 cháu:

  Võ Tấn Bình
  Võ Tấn Vũ
  Tên Cha là: Võ Tấn Phước SQHQ – Khóa 14 / Nhatrang
  Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Hải Quân Cát Lái
  Tên mẹ là: …. …. Vân

  Kính thư,
  Người chuyển tin nầy đến Quý Vị là:
  Vũ Hoàng Sơn
  SQHQ – Khóa 24 / Nhatrang
  Tù Cải Tạo L6 – T3, Katum
  L2 – T1, Tân Biên
  Date: 2014/1/6

  ------------------------------

  13/08/2012

  Con tìm cha Võ Tấn Phước sĩ quan hải quân VNCH
  XIN LÀM ƠN CHUYỂN THÔNG TIN NÀY ĐẾN NHỮNG NGƯỜI QUEN BIẾT
  CON TÌM CHA

  Hai con Tấn Bình và Tấn Vũ tìm cha là Võ Tấn Phước sĩ quan chỉ huy căn cứ hải quân Cát Lái Sài Gòn bị thất lạc cha mẹ ngày 30.04.1975 khi được tài xế về nhà đón vào căn cứ Cát Lái để đi Mỹ.

  Nếu ai biết ông Võ Tấn Phước và vợ là bà Vân hiện đang ở đâu thì xin vào đường line dưới đây xem video như chưa hề có cuộc chia ly số 57 để liên hệ và cung cấp thông tin:

  http://www.haylentieng.vn/

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Đặc biệt là các sĩ quan hải quân VNCH đã từng phục vụ tại căn cứ hải quân Cát Lái Sài Gòn để Tấn Bình và Tấn Vũ sớm biết được tin tức của cha mẹ. Thanks, Xuân Quý

  * Thông tin này được trích dẫn từ chương trình NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY số 57

  Chu nhiem Dien dan Dan-Toc
  Dong Hai-Nguyen Duc Hien

 12. Kính gởi Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến hưũ và Qúi vị Đại diện các Hội Hải Quân ,

  Kính thưa qúi vị,

  Trước thềm năm mới 2014, Chúng tôi xin kính chúc qúi vị an khang và nhiều điều tốt lành trong năm mới. Sau đây chúng tôi cũng xin tường trình cùng Qúi vị sinh hoạt trong năm 2013.

  Về đối ngoại : Tổng hội vẫn sinh hoạt thường lệ đối với các đoàn thể Quân Cán Chính bạn tại hải ngoại.

  Về đối nội : Tổng Hội đã tham khảo rất nhiều lần với tất cã Qúi vị, gồm tất cả các Hội Hải Quân khắp nơi, các Khoá Huấn luyện Hải Quân trong và ngoài Việt Nam Cộng Hoà ( Nha Trang, Lưu Đày, OCS ...) nhưng chỉ nhận được sự hồi đáp rất ít . Nhiệm Kỳ 2 của chúng tôi cũng sẽ chấm dứt vào tháng 2/ 2014.

  Về tài chánh:
  Nguồn tài chánh của Tổng Hội : $0.00
  Quỹ Thương Phế Binh ( Quỹ BS Trần Ngươn Phiêu ) : $3024.00
  * giúp cho Hải Quân T. Hòa (LDNN/EOD ) - $100.00
  * giúp Thương phế binh Thủy Quân Lục Chiến trong ngày Thánh tổ Hải Quân tại OKlahoma city :- $500.00
  * giúp cho Hải Quân N. Đăng ( LDNN/Trục vớt ) qua Gia đình Người Nhái VNCH - $100.00

  Kính.
  HQNguyễn Xuân Dục, Tổng Hội Trưởng
  Tổng Hội Hải Quân & Hàng Hải VNCH
  Thursday, January 2, 2014 2:01 AM
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com wrote:

back to top