Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-14| Tháng 02-14| Tháng 03-14| Tháng 04-14| Tháng 05-14| Tháng 06-14| Tháng 07-14| Tháng 08-14| Tháng 09-14| Tháng 10-14| Tháng 11-14| Tháng 12-14|

Tin Biển Tháng 3 Năm 2014 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng voongaiv@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 08 NHỰT DIỄM diemng75@yahoo.com; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 0c Thuoc Nguyen thuoct@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 0C6 PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 LÂM N. ĐẢNH DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyenhq25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 Hoan Vu Hoan@vuits.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM; 31 Chuc Do chucdo_tx@yahoo.com; 32 TÁNH N.N tanhtnt@yahoo.com; H TĐ LỘ HOÀNG LOHOANG1@YAHOO.COM
  Subject: Thành Lập Ban Bầu cử

  Kinh Thưa Qúy Niên Trưởng, Chiến Hưũ, và thân hưũ trong gia đình HQTZ/DFW.

  Nhiệm kỳ của tôi sẽ chấm dứt vào ngày Lễ Giỗ Tổ Đức Thánh Trần 2014. Để chon một vị Tân Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2014-2016. Chúng ta sẽ thành lập Ủy Ban Bầu Cử.

  Chúng ta sẽ hợp ngày Chủ Nhật 13 tháng 4 năm 2014 vào lúc 3 PM
  Tại nhà hàng ABC khu thương mại Hiệp Thái Supermarket (Bên hông,vào phía trong)
  2430 E. Pioneer Pkwy
  Arlington, Texas 76010.

  Nhân dịp nầy, tôi cũng xin cám ơn Qúy Niên trưởng, chiến hưũ và thân hưũ trong gia đình HQTZ đã tân tình gíup đở tôi trong nhiệm vụ Hội Trưởng. Trong lúc thừa hành nhiệm vụ ,nếu có gì sơ sót xin qúy vị niệm tình tha thứ.

  Nay kính,
  Hội Trưởng Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  (972) 816-4339
  Sent: Tuesday, March 25, 2014 9:58 PM

  Tái Bút: Để tiện việc sắp chổ, xin lòng email, phone hoặc text message (972) 816-4339 cho biết số người tham dự. Cám ơn

 2. Chúng tôi nhận đu`o`̣c tin :

  Hiền thê Người Nhái (NN) Trần Xuân Tin là bà Maria Trần Thị Huyền vu`̀a đu`o`̣c Chúa gọi về ngày Chủ Nhật, 16 tháng 3 năm 2014 tại Savannah, Georgia. Hu`o`̉ng thọ 66 tuổi.

  Thay mặt Tổng Hội Hải Quân & Hàng Hải VNCH, chúng tôi thành kình chia buồn cùng NN Trần Xuân Tin và tang quyến. Xin góp lo`̀i cầu nguyện cho linh hồn Maria Trần Thị Huyền so`́m vào nu`o`́c Chúa đo`̀i đo`̀i.

  HQ Nguyễn Xuân Dục
  THT/Tổng Hội Hải Quân & Hàng Hải VNCH
  tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Thursday, March 20, 2014 9:35 AM

back to top