Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-14| Tháng 02-14| Tháng 03-14| Tháng 04-14| Tháng 05-14| Tháng 06-14| Tháng 07-14| Tháng 08-14| Tháng 09-14| Tháng 10-14| Tháng 11-14| Tháng 12-14|

Tin Biển Tháng 4 Năm 2014 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: Tom Bui tombuinhaydu@hotmail.com, dsmd dsmd@hotmail.com, hung tran hungtran1@sbcglobal.net, "lap(ND) nguyen" nguyen1945@yahoo.com, con hoang nhaydudallas@yahoo.com, lat nguyen latnguyen2003@yahoo.com, anh dat lldb lldb.dfw0911@gmail.com, peter Đào dallasvnradio@gmail.com, anh duc but viet butvietnews@aol.com, bs hung dang dangthung62@yahoo.com, anh ngoc nd tdnmtn@gmail.com, CHI MAI ANH mnguyen214@aol.com, NO HAI QUAN nguyenno24@gmail.com, TAN Y VO ytanvo@hotmail.com, peter Hoa Tran peterhoathaitran@yahoo.com, TH LOC nvdallasus@gmail.com, QUANG ND LE quanglan1956@yahoo.com, qua nd truongqua49@yahoo.com, RENG QC rengdang50@gmail.com, "lohoang1@yahoo.com" lohoang1@yahoo.com, vung cao tqlc caovung@gmail.com, CAONIEN DALLAS nguoivietcaonien.dallas@gmail.com, "cotientran@yahoo.com" cotientran@yahoo.com, "codinhnguyen@yahoo.com" codinhnguyen@yahoo.com, "dofamily@aol.com" dofamily@aol.com, "jparealtor@aol.com" jparealtor@aol.com, hiep wilson ND vphwilson@yahoo.com, Tommy Nhan Hong c00lboy88@yahoo.com, "giadinhmudokc@yahoo.com" giadinhmudokc@yahoo.com, suc le mdok08@yahoo.com, BS TIEN gdmdvnhn.tu@gmail.com, on dinh ondinh1@yahoo.com, nt Luan phuong.tai@gmail.com, Duyệt TSQ sqhq19@yahoo.com, CHI LAMNGOC CD/DL lelamngoc2012@yahoo.com, anh Hạnh LH bachdanggiang65@yahoo.com, lac bdq lacbdq@yahoo.com, "kimau48@yahoo.com" kimau48@yahoo.com, chu le kimtoan35@yahoo.com, loc khuong PHD khloc@yahoo.com, "hoiquancanhdfw@yahoo.com" hoiquancanhdfw@yahoo.com, son thu đuc dfw nnsthuducdfw@yahoo.com, lamTD cao thuduc_dfw@yahoo.com, "72quynguyen@gmail.com" 72quynguyen@gmail.com, "taophanauto@gmail.com" taophanauto@gmail.com, "lamdnguyen555@gmail.com" lamdnguyen555@gmail.com, "minhngocnguyen288@yahoo.com" minhngocnguyen288@yahoo.com, "thienthanhnguyen999@gmail.com" thienthanhnguyen999@gmail.com, Thien NKT Nguyen thienstrata@gmail.com, tri hoang cđ trivanhoang@gmail.com, giao csqgdfw@yahoo.com, "ngocbuibktd@yahoo.com" ngocbuibktd@yahoo.com, Thomas Nguyen nguyen.thomas@sbcglobal.net, Thanh Nguyen Van danthan123@gmail.com, "htran1956@yahoo.com" htran1956@yahoo.com, hai nd dfw henry5445@gmail.com, duc hq nxduc@aim.com, "dienngyn@yahoo.com" dienngyn@yahoo.com, NT Tuong KQ thomasng@verizon.net, "bsdangthienhung@gmail.com" bsdangthienhung@gmail.com, "vanhaop@yahoo.com" vanhaop@yahoo.com, "tidenguyen37@gmail.com" tidenguyen37@gmail.com, "hlua@yahoo.com" hlua@yahoo.com, tien phamTQLC traudienk20@yahoo.com, "tapchisongthan@aol.com" tapchisongthan@aol.com, thao dam thaodam@yahoo.com, ds dieu thao houston dieuthaonguyen@yahoo.com, hanh do sbtn hanh.do@att.net, thuy dang bs hung's sister emily.t.dang@lmco.com, le thành tom.le@luraco.com, tran anh vhkh trananhusa@yahoo.com, "phucpd219@yahoo.com" phucpd219@yahoo.com, LS Phuoc nguyenlawoffices@gmail.com, Viet H Phan ND FW phanthaotrang@yahoo.com, nt pham dung tt/hue dungph36@yahoo.com, "nguyenchat@sbcglobal.net" nguyenchat@sbcglobal.net, sinh dang sinh1944@hotmail.com, "sg1600am@yahoo.com" sg1600am@yahoo.com, "nhaydudfw@gmail.com" nhaydudfw@gmail.com, khuynh le khuynhle1@yahoo.com, vu.quoc.ngo@gmail.com, Dai Nguyen conghinh44@yhoo.com, anh Tho thotnguyen2006@yahoo.com, "canhhoathoiloan@hotmail.com" canhhoathoiloan@hotmail.com, tranai00@live.com, Lien Hoi CSVNCHDFW lhcsvnch.dfw2@gmail.com, Anh Chinh chinhtran4213@yahoo.com, duongmoclan@yahoo.com.vn, buiqhuan@yahoo.com, hungpham1942@yahoo.com, anhnhachilien@yahoo.com, thienvan5953@gmail.com, nguyendinhtrungokc@yahoo.com, "ndc_td@yahoo.com" ndc_td@yahoo.com, San Le sanvle619@gmail.com, dương đình trung tule025@yahoo.com, hoathiquach@yahoo.com, Quyen Vu vuquyen1112@yahoo.com, UT TRUONG mudoutbachlan@yahoo.com, Son tiensonpleiku@yahoo.com, Hng09162@yahoo.com
  Subject: CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG CHIẾN HỮU NGÔ VĂN TÝ

  LIÊN HỘI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA/DFW VÀ VÙNG PHỤ CẬN
  P.O. BOX 452323, GARLAND, TX 75045
  Email : LHCSVNCH.DFW2@GMAIL.COM

  Ngày 28 Tháng 4 Năm 2014

  THÔNG BÁO

  Chương trình thăm viếng và tang lễ cho Chiến Hữu NGÔ VĂN TÝ

  Tại: MOORE FUNERAL HOME
  1219- N.DAVIS Dr
  Arlington, Texas 76012
  Phone: 817-275-2711

  Thứ ba,Ngày 29/4/2014 :
  •7:00PM -9:00PM : Thăm viếng dành cho Gia Đình,Thân nhân…

  Thứ Tư,Ngày 30/4/2014 :
  •9:00AM – 10:00AM : Gia Đình tụng kinh cầu siêu
  •10:00AM – 2:00PM : Thăm Viếng
  •2:00PM : Lễ phủ Cờ (Do LHCSVNCH và Hội LLĐB/DFW đảm trách ).

  Sau đó linh cửu Chiến hữu NGÔ VĂN TÝ sẽ được hỏa táng .

  LHCSVNCH/DFW Hội LLĐB/DFW
  Kính Thông Báo
  lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Date: 2014-04-29 7:41 GMT-05:00


  To: * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng voongaiv@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 08 NHỰT DIỄM diemng75@yahoo.com; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 0c Thuoc Nguyen thuoct@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 0C6 PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 LÂM N. ĐẢNH DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyenhq25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 Hoan Vu Hoan@vuits.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM; 31 Chuc Do chucdo_tx@yahoo.com; 32 TÁNH N.N tanhtnt@yahoo.com; H TĐ LỘ HOÀNG LOHOANG1@YAHOO.COM
  Subject: Thông Báo tin buồn và xin hỗ trợ

  Kính Chuyễn.
  Nguyễn Văn NỞ
  nguyenno24@gmail.com
  Sunday, April 27, 2014 12:08 PM

 2. To: * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng voongaiv@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 08 NHỰT DIỄM diemng75@yahoo.com; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 0c Thuoc Nguyen thuoct@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 0C6 PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 LÂM N. ĐẢNH DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyenhq25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 Hoan Vu Hoan@vuits.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM; 31 Chuc Do chucdo_tx@yahoo.com; 32 TÁNH N.N tanhtnt@yahoo.com; H TĐ LỘ HOÀNG LOHOANG1@YAHOO.COM
  Subject: Thành Lập Ban Bầu cử

  Kinh Thưa Qúy Niên Trưởng, Chiến Hưũ, và thân hưũ trong gia đình HQTZ/DFW.

  Nhiệm kỳ của tôi sẽ chấm dứt vào ngày Lễ Giỗ Tổ Đức Thánh Trần 2014. Để chon một vị Tân Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2014-2016. Chúng ta sẽ thành lập Ủy Ban Bầu Cử.

  Chúng ta sẽ hợp ngày Chủ Nhật 13 tháng 4 năm 2014 vào lúc 3 PM
  Tại nhà hàng ABC khu thương mại Hiệp Thái Supermarket (Bên hông,vào phía trong)
  2430 E. Pioneer Pkwy
  Arlington, Texas 76010.

  Nhân dịp nầy, tôi cũng xin cám ơn Qúy Niên trưởng, chiến hưũ và thân hưũ trong gia đình HQTZ đã tân tình gíup đở tôi trong nhiệm vụ Hội Trưởng. Trong lúc thừa hành nhiệm vụ ,nếu có gì sơ sót xin qúy vị niệm tình tha thứ.

  Nay kính,
  Hội Trưởng Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  (972) 816-4339
  Sent: Thursday, April 10, 2014 9:58 PM

  Tái Bút: Để tiện việc sắp chổ, xin lòng email, phone hoặc text message (972) 816-4339 cho biết số người tham dự. Cám ơn

 3. To: * * NO NGUYEN nguyenno24@GMAIL.com; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng voongaiv@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 08 NHỰT DIỄM diemng75@yahoo.com; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C KHA NGUYEN KHA.NGUYEN@MARRIOTT.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 0c Thuoc Nguyen thuoct@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 0C3 Viet Nguyen viet6783@sbcglobal.net; 0C6 PHU TRINH ptt616@yahoo.com; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 LÂM N. ĐẢNH DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 HUỲNH N CẨN LINHNGUYENVN90@yahoo.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 CƯ NGUYỄN ANHTONY1975@YAHOO.COM; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 MC Vân Côn mcvancon@gmail.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 19 PHƯỚC NGUYỄN PTCD@aol.com; 19 TỪ NGUYỄN Tunguyen19us@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 21 CƯỜNG TRẦN CTRAN21@HOTMAIL.COM; 22 HÙNG LÊ hunglek22@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyenhq25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 BÙI LÊ TÂM tamlebui@hotmail.com; 30 Hoan Vu Hoan@vuits.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM; 30 TUYẾT DIỄN TUYET.TRAN1022@GMAIL.COM; 31 Chuc Do chucdo_tx@yahoo.com; 32 TÁNH N.N tanhtnt@yahoo.com; H TĐ LỘ HOÀNG LOHOANG1@YAHOO.COM
  Subject: THƯ MỜI VÀ THÔNG BÁO

  Kính mời Qúy NT/CH tham dự Lễ Tưởng Niệm và đặt vòng hoa tại kỳ Đài chợ Nam Hưng, ( Xin Xem thư mời của LHCSVNCH dưới đây).

  Trân trọng
  Hội Trưởng Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, April 7, 2014 10:51 PM


  To: bacsichat@sbcglobal.net, Luan Nguyen lkn7843@yahoo.com, Thanh Cung cnthanh07@yahoo.com, lamngoc le lelamngoc2012@yahoo.com, Tuan Hoang nguoivietcaonien.dallas@gmail.com, "cotientran@yahoo.com" cotientran@yahoo.com, "thuynguyentu@yahoo.com" thuynguyentu@yahoo.com, Bart Schat bschat@gmail.com, Hoi Quan Canh hoiquancanhdfw@yahoo.com, Anh SonTD nnsthuducdfw@yahoo.com, Giao Pham csqgdfw@yahoo.com, DFWVIETRADIO 870AM dallasvnradio@gmail.com, Loc Thai nvdallasus@gmail.com, butvietnews duc butvietnews@aol.com, Thomas Tran achauthoibao@gmail.com, "dallas@trenews.net" dallas@trenews.net, "tremagazine@vinet.com" tremagazine@vinet.com, Lap Nguyen nguyen1945@yahoo.com, "lohoang1@yahoo.com" lohoang1@yahoo.com, "thachacl@yahoo.com" thachacl@yahoo.com, hung dang bsdangthienhung@gmail.com, "mnguyen214@aol.com" mnguyen214@aol.com, dương đình trung tule025@yahoo.com, Kim Au kimau48@yahoo.com, namhungmarket@sbcglobal.net, Southern Bay southernbayseafood@yahoo.com, Cao Chanh Cuong k15vb@yahoo.com, vietdao9@yahoo.com, Le Chu le.chu@yahoo.com, ntVinh vqn777@yahoo.com, Minh Nguyen mitinguyen@yahoo.com, Minh Huynh minhhuynh622000@yahoo.com, duke nguyen nxd@aim.com, Tap Chi Song Than phambavinh40@yahoo.com
  Cc: Lien Hoi CSVNCHDFW lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Subject: THƯ MỜI VÀ THÔNG BÁO

  LIÊN HỘI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA DFW VÀ VÙNG PHỤ CẬN
  P.O. BOX 452323
  GARLAND, TX 75045
  EMAIL : LHCSVNCH.DFW2@GMAIL.COM

  THƯ MỜI VÀ THÔNG BÁO
  DFW Ngày 31/3/2014

  Kính gởi: Quý Cộng đồng, Hội Đoàn, Đoàn thể
  CDNVQG/Hạt Tarrant(Ban quản trị trụ Cờ Nam Hung)
  Quý cơ quan Truyền thông và Báo chí
  Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu
  Quý Đồng Hương
  Ông/Bà Ngô Sa Dzu Chủ nhân Nam Hưng SuperMarket

  Thưa Quý vị,

  Theo thông lệ hàng năm cứ đến ngày Quốc Hận 30/4, Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa DFW & Vùng Phụ Cận tổ chức lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa tại kỳ đại chợ Nam Hưng để tưởng nhớ đến Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chính nghĩa tự do cho miền Nam Việt Nam.

  Thời Gian: 12 giờ trưa thứ Tư ngày 30/4/2014
  Địa Điểm: Kỳ đài chợ Nam Hưng
  1700 E.Pioneer Pkwy
  Arlington,Texas 76010

  Trân trọng kính mời Quý vị tham dự lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa để chúng ta cùng nhau đốt nén hương tưởng nhớ đến Đồng đội và Đồng bào đã nằm xuống cho chúng ta sống còn.

  Trân Trọng,
  T.M. BCH/LHCSVNCH/DFW
  Nguyễn Sỹ Đạt, LHT
  lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Date: 2014-04-02 15:55 GMT-05:00

  Ghi Chú:Yêu cầu Ban quản trị trụ Cờ chợ Nam Hưng vui lòng mở ổ khóa để chúng tôi chào Cờ. Kính nhờ Ông Bà Ngô Sa Dzu vui lòng cho phép chúng tôi được tổ chức ngày giờ nêu trên .

back to top