Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-07|Tháng 02-07|Tháng 03-07|Tháng 04-07|Tháng 05-07|Tháng 06-07| Tháng 07-07| Tháng 08-07| Tháng 09-07| Tháng 10-07| Tháng 11-07|Tháng 12-07

Tin Biển Tháng 11 Năm 2007 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Kinh' moi` Qui' Anh chi. Xem video Birthday thang' 11, 2007

  Kinh' Chao` Qui' Anh Chi,

  Cam? o'n Qui' Anh Chi. da~ de^n' tham du. tie^c. Sinh Nha^t. ngay` 18 thang' 11 vua` qua. Và da^y la^n` da^u` tie^n Hang` nho` co^ con gai' tha^u video đưa vao` youtube cho Qui' Anh chi. xem cho vui...vi` may' hoi cũ kho^ng duoc. update ne^n hinh` anh? kho^ng duoc. ro~ ma^y'!! Ho'n nua~ kho^ng phai? pro tha^u hinh`,.tay ngang nhao` vao` quay....hi hi hi....

  Kinh' xin qui' Anh Chi. vui long` bo? qua ne^u' kho^ng duoc. vua` y'!!

  Tha^n me^n'
  Thanh Hang
  Arlington, Texas, USA
  mcthanhhang@yahoo.com
  Date: Fri, 23 Nov 2007 15:50:48 -0800 (PST)

 2. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Ngay Ky Niem Hoang Sa o Orlando, Florida

  Kính goi qui anh chi,

  Forward den quy anh chi Thu Moi cac chien huu HQ ve du ngay Ky Niem Tran Hai Chien Hoang Sa o Orlando duoi dang Adobe Acrobat PDF. Rat mong quy anh chi danh thi gio tham du.

  Than quy
  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Mon, 19 Nov 2007 09:01:16 -0500

 3. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thong bao VRN/Radio SaiGon-Dallas 890 AM

  Forward qui anh chi tin Dallas-Fort Worth, Texas (dạng Adobe Acrobat PDF) sap co dai phat thanh Việt Nam tren he thong public phat xuat tu dai VNR. Xin qui anh chi don nghe tren bang tan 890 AM.

  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Fri, 09 Nov 2007 01:44:59 -0500

 4. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Tin buon

  Kinh goi qui anh chi,

  Chung toi vua nhan duoc tin buon tu anh Ly Thanh Thong (K16) cho biet:

  Than phu anh Tran Thanh Tam (Khóa 16) da tung sinh hoat voi Hôi Hai Quan DFW là bac Tran Van Nghi vua that loc tai Hawthorne, California, USA vào ngày 28 thang 10 nam 2007.

  Xin qui anh chi tuy nghi chia buon cung anh Tran Thanh Tam.

  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Tue, 13 Nov 2007 02:04:54 -0500

 5. Video Dien Hanh Ky Niem 25 nam Buc Tuong "Đen" tai thủ đô Washington, D.C., USA vao ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Thứ Bảy, 10 tháng 11 năm 2007.
 6. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Thu* Mo*`i ga^y Quy~ TPB va` Gia Din`h Tu*? Si~ --- CALIfornia, hoi Cuu Long

  Just For Your Information(FYI) (neu da nhan roi xin bo qua) Cam on. Nhan tu Hoi Cuu Long, nhan tu Truong Ban To Chuc Pham Van La(ng

  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com
  Date: Wed, 7 Nov 2007 04:09:37 -0800 (PST)

  ============ ========= ========= ========= ========= =========

  To: hainguyenk10@ yahoo.com, bauhoang81@yahoo. com, huynhvanto@yahoo. com, tinhdo@hotmail. com, bddang@yahoo. com, voluu21@yahoo. com, nguyenvanhue2000@ yahoo.com, doquangtruong@ hotmail.com, chaut@aol.com, mainguyen@boeing. com, tonylam411@yahoo. com, tcung49@yahoo. com, haitran@sbcglobal. net, cuuhangnguyen@ yahoo.com, petervu22@yahoo. com, txnguyen200@ hotmail.com, jameslam26@yahoo. com, sqhq25@googlegroups .com, mcvancon@yahoo. com, hieu760@yahoo. com
  Subject: Thu* Mo*`i ga^y Quy~ TPB va` Gia Din`h Tu*? Si~

  Ki'nh go*/i qui' Nie^n Tru*o*?ng

  Vie^.c tu*o*ng tro*. giu'p do*? ca'c anh em Thu*o*ng Phe^' Binh va` Gia di`nh Tu*? Si~ HQ kho^ng mo*'i me? gi` ma` tu*` 30 na(m nay chu'ng ta da~ la`m nhu*ng chi? la`m trong gio*'i ha.n cu?a nhu*~ng chie^'n hu*~u HQ quen bie^'t nhu* cu`ng kho'a, cu`ng do*n vi. xu*a va` ngay ca? Ho^.i Cu*?u Long chu'ng to^i cu~ng da~ tu*o*ng tro*. giu'p do*~ ca'c anh em thu*o*ng binh no*i que^ nha` ha(`ng na(m qua va`o di.p Te^'t...Du` va^.y mo^.t la^`n nu*~a chu'ng to^i la.i to^? chu*'c DE^M GA^Y QUY~ de^? giu'p do*? cho anh em TPB cu`ng Gia Di`nh Co^ Nhi Tu*? Si~ vo*'i mo^.t hi`nh thu*'c to^?ng qua't va` do^`ng nha^'t...

  Vi` danh sa'ch di.a chi? cu?a chu'ng to^i co' trong tay ra^'t khie^'m khuye^'t, mo^.t so^' ca'c NT co' di.a chi? de^? go*?i qua du*`o*ng bu*u die^.n thi` di~ nhie^n chu'ng to^i se~ go*?i tho* mo*`i de^'n ta^.n nha`...Tuy nhie^n cu~ng co' mo^.t so^' lo*'n chu'ng to^i kho^ng the^? lie^n la.c ba(`ng bu*u die^.n ne^n ba^'t da('c di~ chu'ng to^i mo*'i du`ng de^' phu*o*ng tie^.n na`y. Chu'ng to^i cu`ng bie^'t tho* mo*`i ba(`ng E-Mail la` kho^ng du'ng phe'p nhu*ng xin quy' NT nie^.m ti`nh tho^ng ca?m.

  Chu'ng to^i ki'nh mong quy' NT nha^'t la` quy' vi. dang la` da.i die^.n cho Kho'a, nho*` quy' NT pho^? bie^'n tho* mo*`i na`y de^'n ta^'t ca? ca'c vi. lie^n he^.... Vi` "Huynh De^. Chi Binh" thi` kho^ng rie^ng gi` Ho^.i Cu*?u Long, kho^ng rie^ng quy' NT ma` la` chung ta^'t ca? chie^'n si~ HQ/VNCH.

  Ki'nh
  Thay ma(.t BTC
  La(ng Pha.m
  Date: Tue, 6 Nov 2007 16:36:53 -0800 (PST)
  From: lang pham langhq17@yahoo.com

 7. To: dallasvnradio@yahoo.com
  Subject: Ung ho ngay Veterans Day, 10-11-2007
  CC: Nnguyenkhalat@aol.com, haiquantrungduong@yahoo.com, thaito@hotmail.com, dofamily@aol.com, andinhle@charter.net, lacbdq@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com, Butviet@aol.com, andy4gold@hotmail.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, tanyvo@sbcglobal.net, bacsichat@sbcglobal.net, loiho3@yahoo.com, THUYTU@YAHOO.COM, NVDALLASUS@ont.com, tule025@yahoo.com, dallasvnradio@yahoo.com, nxduc@aim.com, traudienk20@yahoo.com, thabdq@yahoo.com, phuong13khanh@yahoo.com, doanket@yahoo.com, phandinhminhaf@verizon.net, trungt18@yahoo.com, phil_h_tran@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com, nvdallas@ont.com, thoaile1137@yahoo.com, ngocbuibktd@sbcglobal.net, lkn7843@yahoo.com, vina@altinet.net, ctang54@yahoo.com, tommyvan8886@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com, tapchitgm@comcast.net

  Anh chi Nhan va Lien Bich,

  Xin da ta tam thinh tinh cua anh chi.

  Than qui,
  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Wed, 07 Nov 2007 19:29:03 -0500


  To: nxduc@aim.com
  Subject: Ung ho ngay Veterans Day, 10-11-2007

  Anh Duc men,

  Thu Bay 10-11-2007, anh Nhan se den tham du va tuong trinh truc tiep ve Dai, chung toi se danh thoi luong phat thanh ddac biet cho Ngay Cuu Chien Binh nay, dong thoi cung dong gop mot chut qua nho ( 100 my kim ) de mua nuoc uong + banh mì , trai cay .. moi quy anh chi diem tam trong buoi dien hanh, mot dong gop nho nhu de ung ho tinh than bat khuat cua cac anh.

  Than ai
  Lien Bích
  Dallas Vietnamese Radio (DVR)
  2202 New York Avenue, # 902
  Arlington, Texas 76010
  USA
  Tel (817) 801-5002
  http://www.dallasvietradio.com
  From: Dallas Vietnamese Radio dallasvnradio@yahoo.com
  Sent: Tue, 6 Nov 2007 10:55 am


  To: Nnguyenkhalat@aol.com, tombuinhaydu@hotmail.com, Nnguyenkhalat@aol-motw.com, haiquantrungduong@yahoo.com, thaito@hotmail.com, dofamily@aol.com, andinhle@charter.net, lacbdq@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com, Butviet@aol.com, andy4gold@hotmail.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, tanyvo@sbcglobal.net, bacsichat@sbcglobal.net, loiho3@yahoo.com, THUYTU@YAHOO.COM, NVDALLASUS@ont.com, tule025@yahoo.com, dallasvnradio@yahoo.com, nxduc@aim.com, traudienk20@yahoo.com, thabdq@yahoo.com, phuong13khanh@yahoo.com, doanket@yahoo.com, phandinhminhaf@verizon.net, trungt18@yahoo.com, phil_h_tran@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com, nvdallas@ont.com, thoaile1137@yahoo.com, ngocbuibktd@sbcglobal.net, lkn7843@yahoo.com, vina@altinet.net, ctang54@yahoo.com, tommyvan8886@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com, tapchitgm@comcast.net, peterhoathaitran@yahoo.com
  Subject: Veterans Day

  Thua qui vi,

  De de dang qui vi theo doi ... Sau đây la doi hinh de nghi:

  1/ Dan dau la bang bieu ngu The Vietnamese Community do Cong Dong Dallas, anh Thanh va co Thuy coordinate voi 8 hay 10 nguoi mang la quoc ky VNCH lon.
  2/ Toan quoc Quan ky : 1 co USA ( 1 quan nhan Hoa Ky, nguoi ban da den thuong di voi chung ta, neu anh ta co mat), 1 co Viet,1 co Tong Tham Muu ( co Quan luc VNCH) va hai nguoi hau ky mang sung tren vai.
  3/ Toan co cac don vi Hải Quân (HQ), Không Quân (KQ), Nhảy Dù (ND), Thủy Quân Lục Chiến (TQLC), Võ Bị (VB), Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG), Nha Kỹ Thuật (NKT), Biệt Động Quân (BDQ), Thủ Đức (TD), Chiến Tranh Chánh Trị (CTCT), ...
  4/ Truong toan dien hanh: BS Phạm Văn Chất hay mot vi dan dau doan quan
  5/ Toan kiem 3 ( HQ va VB neu co)
  6/ Hang quan dien hanh. Qui chien huu Thu Duc co the di cung voi nhau neu muon.
  7/ Cong Dong DFW thuong phuc...

  Do do chung ta se linh dong sap xep tai cho tap hop.

  Trân Trọng,
  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Mon, 05 Nov 2007 20:53:00 -0500

  P.S.: Rat tiec tôi khong co mat ngay nay vi dang o Washington, D.C.


  To: NXDuc@aim.com; tombuinhaydu@hotmail.com
  Subject: Re: Veteran day

  Anh Duc & anh Thong ..

  Chieu qua, sau khi anh Duc va anh Thong (Không Quân {KQ}) di goi tien thi anh SON ( Tổng Thư Ký/Hoi Thủ Đức {TD}) co den va ghi ten tham du ngay Veteran voi Liên Hội (LH).

  Toi co goi anh Duc nhieu lan de bao cao nhung khong duoc . Vay xin truong ban dieu hanh goi phone cho hoi Thu Duc (TD), tien day xin anh Duc noi luon doi hinh cho anh em tien viec sap xep.

  1 Di dau : Liên Hội Trưởng (LHT).
  2/ Ke tiep hai Hải Quân (HQ) cam guom .
  3/ Toan quoc quan ky ( 5 nguoi ) do don vi nao chiu trach nhiem hay cac don vi cat cu vao ?
  4/ cac hoi doan thuoc LH ( toi thiet nghi khong can co*` don vi - vi khong co bao nhieu nguoi) . Hai anh nghi hoi doan TD co chiu nhu vay khong ?

  Tom lai, anh Duc can thong bao cho hoi TD - va nen de cu nguoi thay the anh dieu hop .

  Lat Nguyen
  Nnguyenkhalat@aol.com
  Sent: Mon, 5 Nov 2007 8:35 am


  To: Nnguyenkhalat@aol.com, haiquantrungduong@yahoo.com, thaito@hotmail.com, dofamily@aol.com, andinhle@charter.net, lacbdq@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com, Butviet@aol.com, andy4gold@hotmail.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, tanyvo@sbcglobal.net, bacsichat@sbcglobal.net, loiho3@yahoo.com, Thuytu@yahoo.com, NVDALLASUS@ont.com, tule025@yahoo.com, dallasvnradio@yahoo.com, nxduc@aim.com, traudienk20@yahoo.com, thabdq@yahoo.com, phuong13khanh@yahoo.com, doanket@yahoo.com, phandinhminhaf@verizon.net, trungt18@yahoo.com, phil_h_tran@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com, nvdallas@ont.com, thoaile1137@yahoo.com, ngocbuibktd@sbcglobal.net, lkn7843@yahoo.com, vina@altinet.net, ctang54@yahoo.com, tommyvan8886@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com, tapchitgm@comcast.net
  Subject: Veterans Day

  Kinh goi Qui Vi trong Lien Hoi, Cong Dong Dallas-Fort Worth (DFW), Texas
  Co quan Truyen Thong Bao Chi,

  Thua qui vi,

  Vi biet tin qua tre, nhung chung toi da co gang lien lac ban to chuc ngay dien hanh Veteran Day tai Dallas nham vao ngay thu bay (SATURDAY), 10 THANG 11 NAM 2007.

  Bà Mary Garcia, nguoi dac trach ghi danh da co goi cho toi va cho biet la phai doan Viet Nam chung ta duoc Ban To Chuc welcome dieu ma ho rat mong muon .Do do ho se goi thư (dạng Adobe Acrobat PDF) den nha Bac Si Phạm Văn Chất theo nhu dia chi ghi ten tham du.

  Hien tai tôi xin goi den qui vi lo trinh dien hanh va dia diem tap hop (dạng Adobe Acrobat PDF).

  Dia diem :BAI DAU XE NGAY CANH REUNION HOTEL TREN DUONG RENUION
  Thoi gian: 8:00 AM

  Xin qui vi den som vi ho se cam duong chung quanh. Doan dien hanh se bao gom cac bieu ngu danh xung VIET NAM CONG HOA, toan mang Dai Ky VNCH, Toan Quoc Quan va hau ky (5 nguoi), toan co cac don vi tham du , toan quan dien hanh do qui vi sap xep tai cho.

  Kinh mong qui co quan truyen thong bao chi gop tay.

  Trân Trọng,
  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Sat, 03 Nov 2007 19:12:14 -0400

 8. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Xin gop y Dai Hoi Chien Si Mu`ng Xuan Mau Ty (2008) tai DFW

  Dục thân,

  Trong email đầu tiên, tôi đề nghị v/v nhận lãnh trách nhiệm nếu đã đến phiên và Liên Hội ( LH ) tín nhiệm Hội HQ .

  Một phiên họp nội bộ là điều rất cần thiết trước khi họp chi tiết với LH. Nếu LH thích tổ chức ở Arlington, đề nghị chúng ta nên tìm thêm một nhà hàng nữa ở vùng đó để tham khảo giá cả và thực đơn Include nước ngọt, beer và security.

  Nhà hàng gì tôi quên tên rồi, hình như là Empress Palace thì phải, có trần nhà cao rất tiện cho toán quốc quân kỳ .

  Nếu bạn cần những tài liệu cũ của lần tổ chức năm 2000, tôi sẽ lục tìm lại.

  Ngoài ra, hội HQ đã đứng đầu tàu cho Xuân Chiến Sĩ của LH, vậy có cần tổ chức riêng nữa không ? Nếu có, nên tổ chức trước để dợt nghề luôn.

  Vài lời thô thiển xin được góp ý. Nếu không thuận nhĩ xin bỏ qua.

  Trần Đại Trung
  Dallas, Texas, USA
  trungt18@yahoo.com
  Date: Tue, 6 Nov 2007 12:16:30 -0800 (PST)


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Xin gop y Dai Hoi Chien Si Mu`ng Xuan Mau Ty (2008) tai DFW

  Hello qui anh chi trong BCH Hoi HQ:

  Toi rat dong y voi anh Lang, nen co cuoc hop de biet Hai Quan lam gi, cac Hoi Doan khac thi chiu trach nhiem nhung gi de không dam chan len nhau... nhu chiu trach nhiem qua`vui xuan, Ban Tin neu co..v.v... Noi chung HQ la chinh thi phai dua ra mot chuong trinh chi tiet de dua den phien hop cac Hoi Doan (le duong nhien Hoi HQ da thong qua roi) de cho ho dong gop them y kien de tranh loi qua tieng lai, gian du không hop tac v.v...

  Than kinh,
  Nguyễn Hữu Duyet
  Dallas, Texas, USA
  dhwin@yahoo.com
  Date: Tue, 6 Nov 2007 09:56:04 -0800 (PST)


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Xin gop y Dai Hoi Chien Si Mu`ng Xuan Mau Ty (2008) tai Dallas-Fort Worth (DFW), Texas

  Anh Lang than,

  Da ta su gop y cua anh. Rat dong y. Nhu anh da thay moi viec toi deu hoi y moi nguoi truoc khi lam. Tuy nhien van bi vap hoai. Co gi se lien lac voi anh.

  Thân,
  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Mon, 05 Nov 2007 19:08:35 -0500


  To: hqtzdfwtx@yahoogrou ps.com
  Subject: Xin gop y Dai Hoi Chien Si Mu`ng Xuan Mau Ty (2008) tai DFW

  ANH Dục,

  ANH CAN DIEU GI XIN ANH CU GOI TOI. CHUYEN GI TOI LAM DUOC TOI SE HET MINH. CO MOT DIEU THEO TOI NGHI MUON THANH CONG THI MINH PHAI LAM THEO "TEAMWORK". HOP VA CHON Y KIEN HAY NHAT- ANH EM CUNG LAM VIEC CHUNG.

  Nguyễn Văn LANG
  Grand Prairie, Texas, USA
  nguyenlang1@ yahoo.com
  Sent: Mon, 5 Nov 2007 1:16 pm


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Xin gop y' De^m Chien Si Mu`ng Xuan Mau Ty (2008) tai DFW

  Cam on anh Con da giup. Toi se thong bao cho Lien Hoi sau khi noi chuyen voi Maxim.

  Thân,
  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Mon, 05 Nov 2007 18:55:52 -0500


  To: hqtzdfwtx@yahoogrou ps.com
  Subject: Xin gop y' De^m Chien Si Mu`ng Xuan Mau Ty (2008) tai Dallas-Fort Worth (DFW), Texas

  Anh Duc & quy' NT cung quy' anh chi Trùng Dương (TZ)

  (1) To^i vu`a mo'i l/lac duoc vo'i nha` ha`ng MAXIM nga`y Thu Bay 12 tha'ng 1 nam 2008 co`n tro^'ng, toi no'i la` goi cho Nguyễn Xuân Dục, TBTC Xuan Chien Si 2008 cho Lien Hoi khoang tu` 350-400 nguoi nghi~a la` tu` 35- 40 ba`n.

  To^i co' no'i vo'i ong Johnny, Manager (Sonny Huy`nh he^t la`m ro^`i). Johnny la new manager và anh na`y cung thay noi nang de thuong lam, tieng Viet no'i choi cha?y ... toi noi' anh Truong Ban TC chung toi la Nguyễn Xuân Dục se lien lac ngay mai voi anh de book, Duc ba`n voi ben Lien Hoi roi book cho no' xong viec na`y di, xem dien thoai cua Johnny ben duoi day.

  Manager: Johnny
  Cell phone : 469/363-5993 anytime ?
  Work phone: 972/231-6371 {11 AM-10 PM}

  (2) A` co`n Ban Nhac Duc da muo'n chua? (noi den ban nhac la` nghi ngay den Van Nghe)
  (3) Phan Van Nghe cung la phan then chot trong De^m Chien Si~ Mung Xuan Mau Ty 2008 nam nay, theo thien y cua toi, chung ta Hoi TZ da co ban Van Nghe TZ , cong viec muo'n ban nhac moi`i Ca Si tu xa den (o xa lam cu~ng duoc) nguoi Truong Ban Van Nghe HQ Tran Dai Trung la nguoi co the giao pho trong trach na`y ngon la`nh. Anh Nguyen Van Lang se giup cho ban Van Nghe viet soan mot bi kich chang han nhu cuoc doi Tu Toi cua Chien Si VNCH chu'ng ta trong cac Trai Cai Tao Hoc Tap VN, the^m vao Chuong Trinh Van Nghe cua NT Trung -- co`n gi` ba`ng -- NT Nguyễn Văn Lang viet chuyen kich xem phai roi le^. ... phai buon --- cam dong--- nho' nha` ... tin la` vay. thua quy anh chi
  (4) Co`n nga`y 31/12/2007 Thua anh Duc nen ban lai voi quy NT & anh em truoc khi quyet dinh ngay Tat Nien Tan Nien (Giao Thua ) na`y cho HQTZ chu'ng ta, Ngay na`y to^i ho?i Johnny cho biet cu~ng co`n available .
  (5) Duc finally Con co' y kien doi DANH XUNG tha`nh "De^m Chien Si Mu`ng Xuan Ma^.u Ty (2008) tai DFW" ba^'t chot mo'i nghi~ ra nga'n go.n, y' nghi~a không phai du`ng chu Dai Hoi thuong no'i la ban nga`y, keo da`i hai, ba ngay ...

  Than men
  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com
  Sent: Mon, 5 Nov 2007 2:01 pm


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Xin gop y Dai Hoi Chien Si Mu`ng Xuan Mau Ty (2008) tai Dallas-Fort Worth (DFW), Texas

  Nguyễn Xuân Dục & cung quy NT va` tat ca anh chi Trùng Dương (TZ)

  Biet rằng ga^`n den Thanks Giving & Chrismas, Tet Tay/Tet Ta nen moi nguoi ai cu~ng rat la` ban ron, nhung ne^'u Hoi Nha` mi`nh dung ra To chuc Dai Hoi Chien Si Mung Xuan 2008 thi moi nguoi chung ta cu`ng nhau giup anh Duc mo^~i nguoi mot tay de Anh Duc cu~ng nhu hoi TZ mi`nh so'm tro`n nhiem vu cua Lien Hoi giao pho'.

  Anh Duc dang mong tin cua tat ca quy NT kha kinh & quy vi cu`ng quy anh chi.

  Toi se goi ho?i Nha Hang Maxim nga`y mai de^? xem gia' ca bao nhieu cho Hoi doan (phan an chie^`u thap nhat.) 31/12/2007 --- 12/01/2008 hay 19/01/2008 toi se~ tra loi cho Duc & quy vi sau,

  Than men
  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com
  Date: Sun, 4 Nov 2007 17:18:04 -0800 (PST)


  Than goi anh Con va qui vi,

  Xin Cam on Anh Con da tinh nguyen giup cho phan MC dau. Chung toi hoan nghenh su voluntee cua anh Con.

  Nha hang Maxim khong biet ho co trong cho ngay nay hay khong va gia ca ra sao de minh lam sao co the de moi nguoi den tham du cho dong. Neu Con quen voi nha hang nay xin hoi y ho gia ca ra sao.

  Neu Lien Hoi chi muon lam tai Arlington thi minh se tinh chuyen book cho ngay 31/12/2007 cho Hoi Hai Quan.Qui vi nghi sao???

  Trân Trọng,
  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com


  To: nxduc@aim.com
  Subject: Xin gop y Dai Hoi Chien Si Mu`ng Xuan Mau Ty (2008) tai Dallas-Fort Worth (DFW)

  Duc than;

  1) Toa muon toi help gi` trong viec to chuc Xuan Chien Si~ ma Hoi TZ minh la Truong Ban TC; co' ai lo phan MC chao co phut mac niem chua ? Toi co the giup phan da^`u chao co. Phut mac niem gioi thieu quan khach & gioi thieu toa Truong Ban To Chuc len noi vai loi, Phan Van Nghe co the giao cho Lang say? (tu`y toa)

  2) Nha Hang co the muon nha hang Maxim? khong biet co' con tro^'ng khong 12/1/2008? hay 19/01/2008?

  3) Danh Xung la` Dai Hoi Chien Si~ Mu`ng Xuan Mau Ty (2008) tai DFW

  Than men
  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com
  Sent: Sun, 4 Nov 2007 7:32 am


  To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Xin gop y

  Kinh goi qui Nien Truong va qui Chien Huu,

  Nhu da tuong trinh va bao cao qui Nien Truong va qui Chien Huu ve viec Hoi chung ta da duoc Lien Hoi uy thac to chuc Xuan Chien Si nam 2008. Chung toi can su gop y tu qui vi de chon dia diem va danh xung cho ky xuan hoi ngo nam nay. Sau khi hoi y qui vi chung toi se thong bao den Lien Hoi. Ngoai ra Lien Hoi cung se phat hanh dac san Xuan va moi hoi se dong gop bai vo, tai lieu va xin quang cao.

  Theo email tuan truoc chung toi co thong bao la se to chuc tai nha hang Thanh Thanh vao ngay 12 thang 1 nam 2008 nhung ngay nay da bi book truoc. Do do chung ta co the chon nhung dia diem khac neu muon.

  Mong qui vi gop tay cung chung toi "as soon as possible (ASAP)".

  Trân Trọng,
  Nguyễn Xuân Dục
  Coppell, Texas, USA
  nxduc@aim.com
  Date: Sat, 03 Nov 2007 10:16:52 -0400

 9. To: hqtzdfwtx@yahoogroups.com
  Subject: Huynh Ngoc Duan khóa 18 qua doi tai Oregon, USA information?

  Cac ban Officer Candidate School (OCS) Tieu Doan Tran Hung Dao cu~ng nen biet tin na`y, tuy nghi chia buon. Huynh Ngoc Duan co thoi gian la` can bo^ cua quy ban?

  Than men
  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com
  Date: Sun, 21 Oct 2007 07:23:35 -0700 (PDT)

  ============ ========= ========= ========= ========= ========= =======

  Duye^n, Quy'nh & cac quan TX2 o OR, cung cac khóa 19 than men;

  Cac ban chac biet home page cua 18 roi chu, vao xem chuong trinh tang le cua NT Duan, Cam on NT Ngoc da cho qua chuong trinh na`y.

  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com

  ============ ========= ========= ========= ========= ========= =======

  To: mcvancon@yahoo. com
  Subject: NT Huynh Ngoc Duan qua doi tai Oregon, USA information?

  Anh Con than men,

  Cam on Anh. Day la link vao website khoa 18 de biet ro chi tiet va tang le cua Nien Truong Huynh Ngoc Duan.

  O mot noi nao do, Anh Duan se thay la Anh khong co don.

  Than men,
  Tran kim Ngoc
  Date: Sat, 20 Oct 2007 20:31:31 -0700
  From: "Ngoc Tran" denhixunu@gmail.com

  ============ ========= ========= ========= ========= ========= =======

  NT Ngoc than;

  NT cho biet sơ ve background NT Duan duoc khong? chang ha.n vo con gia dinh ra sao, ba con co' ai o ngoai quoc khong? VN? tai sao qua doi, benh? O apartment NT Duan ra di cho den khi hang xom biet la bao lau? v.v. That la toi nghiep cho NT Duan. NT cho biet chuong trinh tang le de cac TX2 o Oregon den tham du.

  Than men
  Trương Văn Co^n
  Plano, Texas, USA
  mcvancon@yahoo.com
  10/19/2007

back to top