Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-07|Tháng 02-07|Tháng 03-07|Tháng 04-07|Tháng 05-07|Tháng 06-07|Tháng 07-07|Tháng 08-07|Tháng 09-07|Tháng 10-07|Tháng 11-07|Tháng 12-07

Tin Biển Tháng 8 Năm 2007 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

Thiep Moi Le Huy Nhat Thanh To Hai Quan Viet Nam Cong Hoa - ngay 30 thang 9 nam 2007

Thiệp Mời Tham Dự Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần
Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa
2:00 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 9 năm 2007

Nhận được lời kêu gọi giúp đỡ thương phí của chị Ngụy Văn Thà cho cháu Trang giải phẩu van tim tại Việt Nam (45 triệu đồng VN). Một số Niên Trưởng và Chiến Hữu Hải Quân VNCH tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA đã đóng góp một số tiền là $600.00 USD (danh sách đính kèm). Ngoài ra cũng được biết qúi vị cùng Khoá 12 với cố Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà đã đóng góp một số tiền lên đến 1000.00$ USD để tương trợ.

Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải xin đa tạ sự góp tay từ tất cả Niên Trưởng và Chiến Hữu Hải Quân.

Danh sách qúi vị hảo tâm tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

  • Gia đình cố N/T Hà Văn Ngạc 100.00$
  • N/T Dư Trí Hùng 50.00$
  • C/H Lê Phúc Cường - K 25: 100.00$
  • C/H Trần Đại Trung - K 18: 50.00$
  • C/H Lê Tam Hiệp - K 17 50.00$
  • C/H Lê Tam Hào (TQLC) 50.00$
  • C/H Vũ Văn Hoán (K. 9/DV) 50.00$
  • C/H Phạm Xuân Kha - K. 15 50.00$
  • C/H Nguyễn Xuân Dục - K 20 100.00$

Hội Hải Quân Trùng Dương tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA lo cước phí

Bie^n Nha^.n Chuye^?n Tie^`n

Biên Nhận Chuyển Tiền


To: Alain Paris
Subject: Re: lien lac

Than goi Anh Thuy va qui anh chi,

Duoc tin qui anh chi ve binh an la chung toi mung roi. Rat tiec thoi gian qui anh chi den voi chung toi qua it ... thanh ra khong duoc huong dan qui anh chi tham vieng thanh pho. Mong lai don tiep qui vi. Xin anh Thuy cho chung toi goi loi tham moi nguoi. Xin anh cho toi dia chi va dien thoai hay dien thu cua Hoi Hai Quan ben Pháp de "update" tranh su sai lac ..

Than,
Nguyễn Xuân Dục
Sent: Thursday, August 02, 2007 5:49 AM

Bien Ban HQHH/VNCH, 2006, Paris, France

Biên Bản buổi họp ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Hội HQHH/VNCH tại Paris, Pháp

Hội Hải Quân & Hàng Hải/VNCH tại Pháp
c/o Võ Tấn Thụy
109 Bld Masséna
75013 Paris
FRANCE
bonjour.paris@orange.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------

To: NXDUC2002@yahoo.com
Subject: lien lac

Than gui Anh Chi DUC,

Chung toi ve den Paris, Pháp duoc binh an.
Cam on Anh Chi da tiep don chung toi qua' a^n ca^`n trong thoi gian chung toi o Dallas & Houston, Texas, USA.

Kinh chuc Anh Chi duoc an khang.
Thuy
bonjour.paris@orange.fr
Sent: Monday, July 30, 2007 9:52:05 AM

back to top