Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-22| Tháng 02-22| Tháng 03-22| Tháng 04-22| Tháng 05-22| Tháng 06-22| Tháng 07-22| Tháng 08-22| Tháng 09-22| Tháng 10-22| Tháng 11-22| Tháng 12-22|

Tin Biển Tháng 8 Năm 2022 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Chia Buồn

  "Tân T. Phạm"
  luudayhouston@yahoo.com
  Monday, August 29, 2022 12:11 PM

 2. Niên Trưởng HQ Đaị tá Vũ Nhân, Khóa 3 Brest, Pháp vừa mất tại Montreal, Quebec, Canada ngày 22/8/2022.

  Linh Cửu được quàng tại nhà quàn

  Centre funeraire Côte-des-Neiges
  4525 Ch. de la Côte-des-Neiges, Montreal, Quebec
  ĐT: 514-342-8000

  Chương trình lễ an táng

  Thứ năm ngày 01-09-2022 từ 9:30 AM - 10:00 AM - Lễ cầu siêu và Hoả Táng

  Trân trọng Kính báo để tuỳ nghi.
  Nguyễn Xuân Dục
  Sent: Friday, August 26, 2022 7:47 AM


  Kính thông báo Quí Niên trưởng, Quí chiến hữu

  Chúng tôi vừa nhận được tin Niên trường HQ Đại tá Vũ Nhân, Khoá 3 Brest and Khóa 6 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang (SQHQ/ NT) vừa mất tại Montreal, Quebec, Canada ngày 22/8/2022 .

  Kính thông báo
  Nguyễn Xuân Dục
  Thursday, August 25, 2022 11:34 AM

 3. Danh sách Hải Quân (HQ) yểm trợ Đại Lễ Thánh Tổ ngày Chủ Nhật, 11 tháng 9 năm 2022, lúc 3:00 pm ở Grand Prairie, Texas

  HỘI HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG Dallas-Fort Worth (DFW)

  THƯ MỜI
  DFW ngày 22 tháng 7 năm 2022

  Trân trọng kính mời quý:

  -Lãnh Đạo tinh thần các tôn giáo -Lãnh Đạo các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia -Hội Đoàn, Đoàn Thể Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa - Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ -Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí -Niên Trưởng, Chiến Hữu, Đồng Hương

  Kính thưa quý vị,

  Hàng năm cứ đến ngày 20 tháng 8 Âm Lịch, hầu hết các Hôi đoàn cựu quân nhân Hài Quân Việt Nam Cộng Hòa (HQVNCH) trên các tiều bang Hoa Kỳ đều làm lễ tưởng nhớ công ơn Đức Thánh Trần Hưng Đạo, với lòng tận tụy, trung kiên và gương can đảm của Ngài vang danh hậu thế , người đã ba lần chiến thắng vang dội quân Nguyên, Mông mà lịch sử thế giới đều khâm phục.

  Sử sách từng ghi lại câu nói nổi tiếng của ông với vua Trần Thánh Tông, khi đất nước đang lâm vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc: “Xin bệ hạ hãy chém đầu tôi trước rồi sau sẽ hàng”. Cho đến trước khi chết ông vẫn ân cần dặn vua Trần Anh Tông trong mọi chính sách của nhà nước phong kiến phải biết “Nới sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”. Ông không những là một công thần của nhà Trần mà còn là một Anh hùng lớn của dân tộc.

  Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth sẽ long trọng cử hành Đại Lễ Thánh Tồ HQVNCH Hưng Đạo Đại Vương để tỏ lòng tôn kính vị đại anh hùng dân tộc, cũng như nhắc nhở cho những thế hệ tiếp nối mối thù biển đảo Hoàng Trường Sa vẫn còn đó, họa phương Bắc vẫn còn đè nặng trên đôi vai người Việt Nam chúng ta.

  Chương Trình Đại Lễ sẽ đươc tổ chức:
  Thời Gian: 3:00 pm ngày Chù Nhật, 11 tháng 9 năm 2022
  Địa Điểm: 1902 South Belt line, Grand Prairie, Texas 75051

  Trân trọng kính mời quý vi tham dự trong tinh thần “Uống Nước Nhớ Nguồn” nhớ ơn tiền nhân cứu nước và dựng nước.

  Trân Trọng.
  Thay Mặt (TM)/Ban Tổ Chức (BTC)
  HQ Nguyễn Văn Nở
  Trưởng BTC

  Liên Lạc:
  Nguyễn Văn Nở: 972-816-4339
  Châu Đức Hiếu 817-966-9021
  Hà Mạnh Chí 214-232-4826


  Trần Quốc KHANH Mổ TAY NÊN KHÔNG THỂ NẰM TRONG TOÁN Quốc Quân Kỳ (QQK)- NẾU ĐƯỢC MỜI ĐỨNG TRONG VỊ TRÍ PHỤ LỄ CỔ TRUYỀN (ĐỨNG LÀM VÌ CHO ĐỦ NHÂN SỐ)

  NGHI LỀ CỒ TRUYỀN: Hà Mạnh Chí CHÁNH BÁI
  PHÓ BÁI: HOAN+NHỰT
  PHỤ LỄ: SA + Trần Quốc KHANH?
  TRỐNG TOÀN CHIÊNG : VŨ

  TOÁN QQK:

  Trưởng Toán Trần Đại TRUNG: KIẾM & Nguyễn Văn NỜ: KIẾM
  CỜ VNCH: TÂM, CỜ Hoa Kỳ: HIÊP, CỜ Hải Quân: HIẾU

  HQ Nguyễn văn Lạc
  Cell phone 469-346-9222
  banglinhlv@gmail.com
  Sent: Wednesday, August 31, 2022 6:13 AM


  CHƯƠNG TRÌNH COI NHƯ ĐÃ XONG CẦN CÓ MẶT 12:00AM

  1. BÀN CHECK IN : HÀ MẠNH CHÍ . CÔ ÁNH
  2. BAN TIẾP TÂN QUÝ QUAN VÀ THU HOÀNG
  3. NHÀ BẾP : CHỊ HIẾU, CHỊ HOAN, CHỊ LẠC, CHỊ TRUNG, CHỊ KHANH, CHỊ THÔNG, CHỊ XUÂN CẢNH

  4. HIẾU CHÂU:
  - THỰC PHẨM, DĨA GIẤY, GIẤY ĂN
  - CON HEO QUAY + THÊM SỐ LBS ORDER TRƯƠC MÔT TUẦN
  - CÁC MÓN KHÁC HIẾU ĐÃ ĐẶT TẠI NHÀ THỜ
  HQ HIÊP / SA GIÚP 100 BÌNH NƯỚC LỌC

  5. LẠC:
  - ĐÃ MUA 25 KHĂN TRẢI BÀN, LY NHỰA UỐNG NƯỚC VÀ RƯỢU ĐỎ
  - BÀN THỜ HOA QUẢ NHANG ĐÈN RƯỢU TRẮNG
  - LƯ HƯƠNG, TRỐNG, CHIÊNG, CỜ CHO TOÁN Quốc Quân Kỳ (QQK)
  - ÁO LỄ CỔ TRUYỀN
  - BÀN NHỎ ĐẶT HEO QUAY CÚNG

  6. TRANG HOÀNG ( TẤT CÀ ANH EM PHỤ NHAU)
  - LIỄN HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG
  - BANNER TRẦN HƯNG ĐẠO TRƯỚC KHÁN ĐÀI
  - Nguyễn BÌNH ĐỨC CHIẾU VIDEO Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (HQVNCH)

  7. BAN TẾ LỄ
  - XƯỚNG LỀ HIẾU CHÂU
  - CHÁNH BÁI HÀ MẠNH CHÍ
  - PHÓ BÁI NHỰT NHÒ, ANH HOAN
  - HAI PHỤ TẾ : SA
  - TRỐNG :VŨ- CHIÊNG :TOÀN

  8. TOÁN QQK NHƯ MỌI NĂM CẦN TẬP LÚC TRANG HOÀNG
  - TRUNG Đại TRẦN TRƯƠNG TOÁN: KIẾM
  - Nguyễn Văn NỞ: KIẾM
  - TÂM CỜ VNCH – HIÊP CỜ Hoa Kỳ (HK)- KHANH CỜ Hải Quân (HQ)
  - CỜ THÁNH TỒ DÂNG LÊN BÀN THỜ KHI TOÁN TẾ LỀ TIẾN VÀO HỘI TRƯỜNG

  9. VĂN NGHỆ : HQ Nguyễn Văn THÔNG/Chị LƯU HỒNG BÁO CÁO HOÀN TẤT TẬP DỢT

  BỔ TÚC NẾU THẤY THIẾU SÓT

  THANKS CÁC ĐẠI QUAN
  HQ Nguyễn văn Lạc
  Cell phone 469-346-9222
  banglinhlv@gmail.com
  Sent: Monday, August 29, 2022 6:43 AM


  Good idea

  Thanks
  HQ Nguyễn văn Lạc
  Cell phone 469-346-9222
  banglinhlv@gmail.com
  Saturday, August 13, 2022 5:59 AM


  Hello Lạc,

  Trong phần Nghi Lễ Cỗ Truyền, có tới 14 lạy. Thông thường chỉ có 10 lạy ( thập bái ).
  Trong khi lạy, quan khách nên đứng dậy. Mình có thể bỏ bớt những nhị bái, thay bằng nhị xá. Vừa rút ngắn thời gian vừa đỡ mệt cho ban Tế Lễ và tránh cho Quan Khách (QK) phải đứng lên ngồi xuống nhiều lần.

  Trần Đại Trung
  On 12 Aug 2022, at 8:18 PM
  trdtran@gmail.com


  1. Chương trình (CT) CẮT NGẮN VÌ THIẾU NHÂN LƯC VÀ QUÁ DÀI
  2. BÀI VĂN TẾ PHẢI CÓ TRONG (CT) LỀ CỔ TRUYỀN
  3. TOÁN HẦU KỲ KHÔNG CẦN THIẾT
  4. KHOẢNG 2:00 pm SẼ CÓ (2) Sĩ Quan Hải Quân (SQHQ) CẦM KIẾM ĐẾ TƯỢNG ĐÀI VÁI LẠY RƯỚC THÁNH TƯỢNG, CÓ Niên Trưởng (NT) BÉ SẴN SÀNG

  QUÝ QUAN XEM LẠI CẦN BỔ TÚC CHO BIẾT- THANKS

  HQ Nguyễn văn Lạc
  Cell phone 469-346-9222
  banglinhlv@gmail.com
  On Aug 11, 2022, at 6:07 AM

 4. Nhận Trần Quốc Khanh $100 tiền vé đi Đại Hội HẢI QUÂN CÁC KHÓA LƯU ĐÀY 2022

  Thank you
  HQ Nguyễn văn Lạc
  Cell phone 469-346-9222
  banglinhlv@gmail.com
  Sunday, August 21, 2022 6:10 PM


  Cám ơn Việt Nguyễn OCS ghi danh (2) người tham dự Đại Hội HẢI QUÂN CÁC KHÓA LƯU ĐÀY 2022

  HẸN GẶP
  HQ Nguyễn văn Lạc
  Cell phone 469-346-9222
  banglinhlv@gmail.com
  Wednesday, August 3, 2022 9:12 AM

 5. THƯ CẢM ƠN

  Liên Hội Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Dallas-Fort Worth (QLVNCH-DFW), chân thành cảm ơn các hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH tại địa phương:

  -Hội Cựu SVSQTB - Thủ Đức
  -Hội Hải Quân Trùng Dương, Dallas-Fort Worth
  -Chi Hội Nhảy Dù
  -Hội Biệt Động Quân
  -Hội Nha Kỹ Thuật
  -Hội Lực Lượng Đặc Biệt
  -Hội Quân Cảnh

  Đã phối hợp, yểm trợ toán Quốc Quân Kỳ và toán Phủ Kỳ trong ngày tang lễ của cựu Đại Tá Đàng Thiện Ngôn tại WADE FUNERAL HOME, 4140 W Pioneer Pkwy, Arlington, TX 76013. Thực hiện chương trình nghi lễ rất chu toàn trang trọng, Liên Hội Chiến Sĩ QLVNCH, xin chân thành cảm ơn quý hội đoàn cựu quân nhân đã cùng nhau nêu cao tinh thần đoàn kết “Huynh Đệ Chi Binh"

  Trân trọng kính chào
  Carrollton, Texas, ngày 7 tháng 8 năm 2022

  TM/ Ban Chấp Hành
  Liên Hội Trưởng
  Nguyễn Văn Lạc
  Sent: Sunday, August 7, 2022 9:42 AM


  Vài hình ảnh trong Tang Lễ Đại Tá Đàng Thiện Ngôn tại WADE FUNERAL HOME, , 4140 W Pioneer Pkwy, Arlington, TX 76013. Rất nhiều thiếu sót vỉ dân Amateur xin quí vị thông cảm nhất là Bác Sĩ Đàng Thiện Hưng (BS ĐTH) và Gia đình tang quyến.

  Xin cám ơn
  Minh Ngọc Nguyễn
  minhngocnguyen288@yahoo.com
  Date: August 6, 2022 at 8:29:49 PM CDT

 6. Chúng tôi mới nhận được tin buồn từ Houston Texas: HQ Trung uý Trương Đình Phúc, Khóa 22 SQHQ/ NT vừa mất ngày 30/7/2022 tại Houston, Texas. Kính thông báo để tuỳ nghi.

  Nguyễn Xuân Dục
  Tuesday, August 2, 2022 10:43 AM


  Được tin bạn Trương Đình Phúc Khóa 22 Nha Trang (NT) vừa từ trần hôm qua 07/30/2022 . Xin các bạn Khóa 22 NT có thêm chi tiết xin phổ biến dùm.

  Cảm tạ.
  Phú Trịnh
  Sent: Sunday, July 31, 2022 4:45 PM

back to top