Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-22| Tháng 02-22| Tháng 03-22| Tháng 04-22| Tháng 05-22| Tháng 06-22| Tháng 07-22| Tháng 08-22| Tháng 09-22| Tháng 10-22| Tháng 11-22| Tháng 12-22|

Tin Biển Tháng 5 Năm 2022 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Đại Hội hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) lần thứ 2

  Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Date: 31 May 2022 at 10:27:05 AM GMT-5

 2. LỄ TƯỞNG NIỆM BS PHẠM VĂN CHẤT lúc 11:30 trưa, ngày Chủ Nhật, 12 tháng 6 năm 2022, tại Dalworthington Gardens, Texas

  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant County & Vùng Phụ Cận
  congdongtarranttx@gmail.com
  Date: Mon, May 23, 2022 at 1:44 AM

 3. Chúng tôi nhận được tin buồn:

  Cựu HQ/Trung Tá Giuse Trần Đức Cử
  Khóa 9/SQHQ/Nha Trang- Đệ Nhất Nhân Mã
  -Cựu Trưởng Phòng Điều Huấn BTL/HQ
  -Cựu Chỉ Huy Trưởng Hải Đội 2 Duyên Phòng
  -Cựu Hạm Trưởng Hộ Tống Hạm Kỳ Hòa HQ09
  -Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long
  -Phân Đà Chủ Bến Cũ Nam California

  Đã tạ thế vào ngày 12 tháng 5 năm 2022
  tại tư gia, Garden Grove, California-USA
  Hưởng Thọ 83 Tuổi

  Chúng tôi toàn thể các Chiến Hữu Hải Quân thuộc gia đình Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas, xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến và Đại Gia Đình Đệ Nhất Nhân Mã. Nguyện cầu cho linh hồn Giuse sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

  Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth, Texas
  Đồng Thành Kính Phân Ưu

  P.S.: Đính kèm là Cáo Phó của Tang Quyến

  Nguyễn Văn Lạc
  lacdathanh@yahoo.com
  banglinhlv@gmail.com
  Sent: Tuesday, May 24, 2022 4:32 AM

back to top