Tiếng Nói AHHQHH/VNCH Dallas- Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

   

Hội AHHQHH/VNCH Dallas- Fort Worth, Texas, USA Vô Cùng Thương Tiếc

 Hải Quân Đại Tá Trịnh Xuân Phong
nguyên Tư Lịnh Vùng 3 Duyên Hải
 
 đã mệnh chung ngày 16-7-2007, tại Rockledge, Tiểu Bang Florida, USA
Chúng tôi chân thành chia buồn với HQ/Đại Tá phu nhân và  tang quyến.
Nguyện xin Linh Hồnn Cố HQ/Đại Tá TRỊNH XUÂN PHONG
sớm tiêu diêu nơi miền Tiên Cảnh
 
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 TM Hội Ái Hữu Hải Quân & Hàng Hải VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA
Hội Trưởng Nguyễn Xuân Dục

Hình ảnh Tang Lễ … Cố HQ/Đại Tá Trịnh Xuân Phong:

http://72.189.213.207:50000/TangLe_HQDT_TrinhXPhong/HQ_Dai_Ta_Trinh_Xuan_Phong.htm

Phân Ưu của Hội Ái Hữu HQHH/VNCH tại tiểu bang Florida :

 

Phân Ưu nhận được của các Hội Ái Hữu HQHH/VNCH khắp nơi:

  Kinh goi Bà Trinh Xuan Phong va gia dinh,
Chung toi xin kinh chuyen den Bà va gia dinh loi chia buon cua Hoi Hai Quan tai Germany.
Kinh,
Hoi Hai Quan tai Germany

Kinh goi tang quyen Nien Truong Trinh Xuan Phong,
Duoc tin rat buon cuu HQ Dai Ta Nien Truong Trinh Xuan Phong vua tu tran tai Florida, chung toi gia dinh HQ tai Duc Quoc xin thanh kinh chia buon cung tang quyen Nien Truong Trinh Xuan Phong. Dong thoi kinh nguyen cau cho huong linh Nien Truong Trinh Xuan Phong som tieu dieu mien cuc lac.

Thanh Kinh Phan Uu
Nguyen Van Phay cung gia dinh HQ Duc Quoc

 

Lời Cảm Tạ của Cháu Trinh Hoang Dung.

Thua Hoi Ai Huu Hai Quan,

Mot lan nua, chau va tang quyen xin thanh that cam ta Hoi Ai Huu Hai Quan da
lam nghi le that la long trong cho Bo chau ma chau chua tung thay tu ngay
chau dat chan den dat Hoa Ky nay.  Ngoai ra, cac Bac/chu da goi lai tat ca
ky niem dang qui cua Bo chau ma den bay gio chung chau moi biet.  That la
dang qui va hanh dien cho Bo chau.

Xin thanh that cam on,

Chau Trinh Hoang Dung.