Tiếng nói HQHH/VNCH Dallas Fort-worth  

© Copyright ahhqhhdallas. 2007

Home |

 

 

Hội AH HQHH/VNCH  Dallas Forworth Texas nhận được tin buồn:

HQ Người Nhái Tôn Thất Đông
 
đã mãi mãi lặn sâu vào lòng đại dương
tại Houston, Texas, ngày 19 tháng 6 năm 2007
 
Hội AH HQHH/Dallas Forworth Texas thành thật chia buồn cùng
gia đình Người Nhái Cộng Hòa và cầu nguyện hương linh Người Nhái Tôn Thất Đông
sớm về cõi phúc
 
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
TM.Hội AH HQHH/Dallas Forworth Texas
Nguyễn Xuân Dục

 

 nhận được tin buồn:

Người Nhái Tôn Thất Đông
 
đã mãi mãi lặn sâu vào lòng đại dương
tại Houston, Texas, ngày 19 tháng 6 năm 2007
 
Toàn thẻ Gia Đình Người Nhái Cộng Hoà chúc anh thượng lộ bình an
và cầu chúc  Người Nhái Tôn Thất Đông
sớm về cõi phúc

 
Chúng tôi cũng xin chia sẻ những đau buồn mất mát với
thân nhân và bạn bè của anh Đông.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
TM. Gia đình Người Nhái Cộng Hòa
Đặng Đình Hiền