Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-17| Tháng 02-17| Tháng 03-17| Tháng 04-17| Tháng 05-17| Tháng 06-17| Tháng 07-17| Tháng 08-17| Tháng 09-17| Tháng 10-17| Tháng 11-17| Tháng 12-17|

Tin Biển Tháng 9 Năm 2017 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. Đại Lể Thánh Tổ HQ ngày Thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2017 tại nhà hàng A1 Top Super Buffet, Arlington, Texas, USA
 2. Yểm Trợ Đại Lễ Đức Thánh Trần ngày Thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2017 tại nhà hàng A1 Top Super Buffet, Arlington, Texas, USA

  Cám ơn Dr Khương Hửu Lôc đóng góp yểm trợ tồ chức Đai Lể Đưc Thánh Trần ngày Sat 21/10/17 (12 giờ trưa).

  Đa Ta
  Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 23 at 4:39 AM


  Cám Ơn Đã nhân check yêm trợ Đại Lể Đưc Thánh Trần của NT Lê Tứ Hải và Phạm Xuân Kha.

  Lac Nguyên
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 22 at 11:08 AM


  GĐ/ HQTD cảm ơn ông bà Đào Cơ Chí yềm trợ $100 cho ngày Đại Lề Đức Thánh Trần.

  Đa Tạ
  Lac Nguyên
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 21 at 3:57 PM


  Cám Ơn

  Cám ơn NT Nguyễn văn Lang (K16) đóng góp yểm trợ Đại Lể Đưc Thánh Trần tồ chức ngày 21/10/2017

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 21 at 9:45 AM


  Cám ơn NT Phạm Xuan Kha yểm trợ tồ chức Đai Lể Đức Thánh Trần.

  Đa tạ
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 19 at 2:10 PM


  Yểm Trợ Lể. HQTD cám ơn ông Đưc Đặng chù nhân Bến Thành Plaza yềm trợ $200.00 cho phần chi phí mướn hôi trương cho Đại Lề Thánh Trần 2017.

  Đa tạ
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 19 at 5:57 AM

 3. Hôi Đoàn

  Bàn ghi danh quan khach sè có bàn ghi danh bằng lối check in đính kèm bên dươi. Quí quan xem nếu có thiếu sót cho em biêt đề tu chỉnh, anh Lang chắc biết rò hơn chúng em xin cho biêt nếu thiêu sot.

  Riêng HQTD có bản đia chì HQTR theo mầu tự ABCD nên khi họ vào sè check list, do đó ta sè biêt người tham dư dề dàng, ai khong có trong đia chì sè có bàn ghi tên.

  Cam ơn các đai quan.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 19 at 7:17 AM

 4. Hẹn găp quí Ch/h và GĐ chiều nay 9/9/2017.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 9, 2017 at 7:58 AM

 5. Đại Lể Thánh Tổ HQ

  Thưa quí quan,

  Phiên họp quan trọng đề đúc kết chi tiêt chương trình cho ngày Đại Lề Đưc Thánh Trân sè đươc tồ chưc tai nhà Ch/h Phạm Quang Vinh:

  Đia chì: 1804 E. Timberview LN Arlington, TX 76104
  Thời Gian: 11:30AM ngày Sat 30/9.

  Như thường lệ chúng ta chung nhau dùng cơm trưa và sau đó tường trình vấn đề:

  Ẩm Thưc
  Toán QQK
  Văn Nghê

  Cám ơn sư có măt của quí bạn

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 25 at 7:32 AM

  P.S.: Hiếu Châu giúp LL Thân , ÔB Liêm


  Thưa quí quan , quí chị và thân hửu

  Cám ơn quí vị sôt sắng ghi danh chương trình phụ diển vănnghê trong ngày Lể Thánh Tồ, hiên tai BTC đã ghi nhận tồng cộng 23 bài.

  Chương trình phần đầu đăt nặng đến những bài hát có tính cách oai hùng, đấu tranh và tình tư dân tộc, kế đến là nhac lính thời chinh chiến, và sau cùng là nhửng bài lảng mạn tình ca.

  Chương trình ghi danh xin tiêp tuc gừi bài về cho anh Hà Manh Chí, và sè chấm dưt ngày 1/10.

  Chúng tôi mong có sự thông cảm của quí vị trong vấn đề sắp xếp văn nghệ, và sau Nghi Lề Đưc Thánh Trần, chúng ta sè thường thưc các món ăn do GĐ/HQTD khoản đải, cùng nhâm nhi với nhau ly rượu, và hàn huyên trong tình đồng hương,tình huynh đệ chi binh thân ái .

  Trân Trọng
  HQ Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 25 at 5:50 AM


  Văn Nghê

  List ghi danh sơ khời, sè chọn lưa, loai bớt sau. Ngày mai sẻ có email han chot ghi danh, sau đó sè tính.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 24 at 6:46 PM


  Thư Mơi Đại Lể Đưc Thánh Trần.

  Thưa quí vị:

  Hôi HQTD trân trọng gửi thư mời đính kèm bên dưới về việc tồ chưc

  Đai Lể Thánh Tồ HQ, Đưc Thánh Trần tồng quát như sau:

  Ngày Giờ: Thứ Bảy 21/10/2017 lúc 12:00 (Khai Mạc)

  Địa Điểm: Hội Trường Top Buffet

  Địa Chỉ: 2226 New York Ave Arlington, Texas (Bến Thành Market)

  Xin mờ thư đính kèm bên dưới

  Đa Tạ
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Date: 2017-09-13 17:11 GMT-05:00


  Thư Mơi Đại Lể Đưc Thánh Trần.của Hội Hải Quân Trùng Dương..
  FW ĐẾN QUÝ HỘI TRƯỞNG, BAN CHẤP HÀNH, THÂN HỮU
  THƯ MỜI ĐẠI LỄ THÁNH TỔ HẢI QUÂN (ATTACHED)
  CỦA HỘI HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG DFW.
  XIN QUÝ VỊ PHỔ BIẾN RỘNG RÃI ĐỂ THAM DỰ ĐÔNG ĐỦ.

  NHD
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Sep 13 at 10:24 PM
  www.lienhoidfw.wordpress.com


  Hơp Ca

  Sau khi tap dơt , rut kinh nghiêm ,anh em đông ý nhung bàn sau đây:

  Bach Đăng Giang (HQTD)
  Tra Lai Đây cho Nhân Dan Tôi (HQTD)
  Thề Không Phan Boi Que Hương(Lac, HC, Dần, Quá, Trung)
  Đap Lơi Sông Nui(Lac, HC, Dan, Qua, Trung)

  anh em mờ Iphone nghe cho quen.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 16 at 1:46 PM


  Cám ơn anh Lạc có lời mời. Ngày giờ nầy tôi bận đi làm việc nên không tham dự được Chúc các bạn thành công.

  Lang
  nguyenlang939@yahoo.com
  Date: 2017-09-15 9:44 GMT-05:00


  Kính thưa quí NT, quí Ch/H, quí Thân Hửu và quí Phu Nhân:

  Đai Lể Thánh Tồ HQ, Đưc Thánh Trần sẻ đươc tồ chức như sau:

  Ngày Giờ: Thứ Bảy 21/10/2017 lúc 12:00 (Khai Mạc)
  Địa Điểm: Hội Trường Top Buffet
  Địa Chỉ: 2226 New York Ave Arlington, Texas (Bến Thành Market)

  Xin mở thư mời đính kèm

  Trân Trọng
  HQ Nguyễn Văn Lạc
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 11 at 7:45 AM


  Thay Đồi Địa Điểm Họp

  Kính Thưa quí vị

  Đề viêc tồ chưc Lề Thánh Trần đươc chu đáo và thành công, môt phiên hop sè đươc tồ chưc tai tư gia Pham Quang Vinh thay vì tư gia HQ Lac.

  Đia Chì: 1804 E TIMBERVIEW LN ARLINGTON TX 76104
  Thơi Gian: 11:30 Ngày Thứ Bày 30/9/2017
  Chương trình nghi sự : Phân Nhiêm và Văn Nghệ

  (Trong ngày 30/9 Chợ Bến Thành có chương trình Đai Hôi Mùa Thu Văn Nghê /Trung Thu từ sáng đến tối.)

  Trân Trọng
  Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 14 at 3:22 PM


  Kính Thưa quí vị

  Đề viêc tồ chưc Lề Thánh Trần đươc chu đáo và thành công, môt phiên hop sè đươc tồ chưc tai tư gia HD Nguyen Van Lac

  Đia Chì: 1032 E Seminole Trail Carrollton, TX 75007
  Thơi Gian: 11:30 Ngày Thứ Bày 30/9/2017
  Chương trình nghi sự : Phân Nhiêm và Văn Nghệ

  (Trong ngày 30/9 Chợ Bến Thành có chương trình Đai Hôi Mùa Thu Văn Nghê /Trung Thu từ sáng đến tối.)
  Nếu có sư thay đồi đia điem hop cho thuận tiên quí vị, tôi sè thông bào sau.
  Anh Hiếu LL với các vi không có email,

  Trân Trọng
  Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 14 at 9:34 AM


  Chương Trình Văn Nghê Đại Lể Đưc Thánh Trần

  Kính Thưa Quí Vi

  Chương trình giúp vui văn nghệ năm nay sè đặt nặng chù đề như sau:

  Nhac hùng tráng khơi dậy tinh thần bất khuất của dân Việt
  Nhac tình tư dân tôc nhớ quê hương
  Nhac liên quan đến người lính QLVNCH, Hài Luc Không Quân.

  Quí anh chị em trong gia đình HQTD ghi tên cho anh Hà Mạnh Chí email
  haiquantrungduong@yahoo.com

  Ngoài ra quí anh chi em có thể giới thiêu thân hửu của mình giúp vui, chúng tôi sè thông báo đến quí vị nếu có sự trung hơp. Xin ghi rò tên bàn nhac, tông nhac và điệu nhac Nhửng bài hát không nằm trong ba chù đề trên sè đươc săp xếp phần sau cùng.

  Đa Tạ
  HQ Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 17 at 9:21 AM


  Nếu anh Quá không hát, tôi có thể thử. Nếu hết khan tiếng. Hi Hi !!!

  Trung Tran
  tt18hqtz@gmail.com
  Sep 18 at 11:52 AM


  Vậy là niên trưởng (nt) đưa hình người yêu cũ để bỏ vào Slide show. Hihi. Ai ca thì đưa hình

  Vinh
  nessapham97@gmail.com
  Sep 18 at 12:16 PM


  Trông giống thật đó Vinh

  Lang Nguyen
  nguyenlang939@yahoo.com
  Sep 18 at 2:29 AM


  Nghe nói nàng nử sinh a`o dài trắng trong video theo anh chàng cao cao (giong anh Lang)....nhưng sau thất tình nhày xuống biền tự tử, linh hồn nàng biến thành hoa trắng làng vàng trươc..vì tàu anh ...lại ra khơi...tiếp.... thât là câu chiện tình buồn

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 18 at 5:15 AM


  Quản Nội Trưởng (QNT) Quá sướng rên mé điều hiu!!! Quá coi mà đài V chầu cafe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 17 at 6:00 PM


  Hoa Biển
  Trong rat giong anh Lang dung ngoai phia ben trai

  Vinh
  nessapham97@gmail.com
  Sep 17 at 5:06 PM


  Nhớ làm DVD đề tranh với Paris By Night Ng Ngoc Ngan

  Đã có người hat bài QCHK rât hay.Venessa rang hoc thi cho thành công. Lac sè điều khiên Chào Cờ Măc Niêm và kèn luôn , do đó Vinh chì điều khiển Side Show. từ khi quan khach đến, và vào chương trình NHAC CHÙ ĐỀ .

  Slide Biên Măn này tăng cho anh em BB là good đấy.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 16 at 7:33 AM


  Hi quy anh

  Ai ca ban nay day, Chac Anh Lý Ngọc Quá.
  Biển mặn slideshow
  vua moi xong

  Than
  Vinh Q. Phạm
  nessapham97@gmail.com
  Sep 16 at 6:00 AM


  Ai ca bản Biến Mặn xin vui lòng gởi hình cô bồ cũ để ghép vào Slide show.

  Vinh Q. Pham
  nessapham97@gmail.com
  Sep 14 at 8:51 PM


  Đêm nhớ Trăng Saigon(NHỚ bồ cũ). Bài này dễ

  Vinh Q. Pham
  nessapham97@gmail.com
  Sep 13 at 7:15 PM


  Nhưng bài nhac sau đây nếu có slide thich hơp thì se co cafe

  Quê Hương Bỏ Lai (nhớ VN)
  Hoa Biên (HQ)
  Biên măn (bộ binh)
  Saigon niêm nhơ khong tên (Hoài Niêm)
  Môt mai già từ vù khí (thới chinh chiên)
  Đêm nhớ Trăng SaiGon

  Nếu không có slide show thich hơp nêu trên, không có cafe, chì có phở mà thôi.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 13 at 6:28 PM


  Vậy có càfê không quý nt

  Vinh Q. Phạm
  nessapham97@gmail.com
  Sep 13 at 6:11 PM


  Sân khấu anh thêt kế với màn hình 9ft X 9Ft ngay chinh giửa sân khấu, từ 11 giờ tới 11:45 cho run show này cho quan khách ngồi chờ giờ lề chính thưc . 11:45 sè đứ bàn thờ vào vị trí hành lề(5 phut mà thôi).

  Sau khi tế lề THĐ xong, dời bàn thờ qua góc trái khán đài và lại tiêp tuc slide show no âm thanh đề băt đầu chương trình Văn Nghệ (VN).

  Chương trình VN bài hat hơp ca đầu là BẠCH ĐĂNG GIANG...Vinh có thề đề slide show Hai con voi, Bai hơp ca thứ hai liên tiêp với bai BĐG là bài TRÀ LAI ĐÂY CHO NHÂN DÂN TÔI.

  Show Vinh làm là tuyêt rồi.

  Hai bài hat tiêp là:ĐAP LƠI SONG NUI và TRÊN ĐẦU SUNG TA ĐI.

  đây là 4 bài chù lưc hơp ca.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 13 at 4:19 PM


  Quá giỏi Vinh.

  HC.
  hieudchau@yahoo.com
  Sep 13 at 4:01 PM


  Hi all

  Xin xem qua:
  Bài Hát Chống Cộng Sản Việt Nam Xâm Lăng

  Vinh Q. Pham
  nessapham97@gmail.com
  Sep 13 at 3:24 PM


  Các Chị đã có áo dài đồng phuc, ngoài bài hát Bach Đằng Giang, sẻ đồng ca bàn này. dề hat.

  Trả Lại Đây Cho Nhân Dân Tôi

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 7, 2017 at 3:37 PM

 6. Trận Bạch Đằng Giang

  Ngày xưa cụ Trần Văn Hương khi ờ tù, trong cuốn Lao Trung Lảnh Vận môt câu thơ chắc hắn nhiều người biêt " Ngồi buồn gài háng..........lăn tăng".

  Bây giờ tại hạ cũng ngồi buồn cho nên " Ngồi buồn vén mắt xem... video"...Chi Thu Nga phỏng vấn môt nhân vât trong Ủy Ban Xây Dựng (UBXD) về Trận Bach Đằng Giang trong đêm dạ tiêc của UBXDTĐ.Xem gần hêt, hai con mắt vén không nồi nữa.

  Lich sử là lịch sử, chúng ta không thề thay đồi đươc lich sử, các nhà biên khảo đã dày công nghiên cứu, viêt thành sach lưu truyền từ đời này sang đời khác, và chúng ta đã học ngay từ lúc tiều hoc thời VNCH, nhà sừ hoc Trần Trọng Kim đã muôn vàng công lao trong cuốn Viêt Nam Sử Lươc , tôi xin đươc trích dần Trân Bạch Đằng Giang...và khi đúc Tương Thánh Trần và tự hòi tai sao Ngài chì tay về phía trước.

  Khi quân Nguyên mất tât cà lương thưc trong trân Vân Đồn do Trần Khánh Dư chì huy, Thoat Hoan cho người về cầu viên lương thưc, Hưng Đạo Vương biêt nên cho binh lính làm chốt chăn măt Lạng Sơn, Thoát Hoan bèn tìm cách rút lui về Tàu bèn sai Ô Mả Nhi và Phàn Tiêp dần thủy quân theo đường sông Bạch Đằng, trên bộ Thoát Hoan sai Trinh Bằng Phi đi chặn hâu. Hưng Đạo Vương biêt mưu của Thoat Hoan bèn sai Nguyễn Khoái lên mé sông thương lưu sông Bach Đằng sai binh sỉ cắm cọc nhọn có bịt săt, chờ thủy triều lên thì nhử quân giăc, và chờ thùy triều xuông thì quay lại đánh .

  Trong lúc đánh nhau với giăc lai nghe quân Ô mả Nhi kéo đến Bạch Đằng, Ngài mới hô quân sì, trò sông Hóa Giang mà thề rằng "Trân này không phá xong giăc Nguyên, thì không về đén sông này nữa". Khi Ô Mả Nhi và Phàn Tiêp theo giòng sông Bach Đằng bị Nguyển Khóai giả thua quay đầu chạy, dụ tàu bè quân Nguyên vào vùng cọc nhọn, lúc ấy đại quân của Hưng Đạo tiêp đến, Quân Nguyên rút chạy bị coc nhọn đâm lủng thuyền bè, quân Hưng Đạo băt sống tướng Nguyên là Ô Ma Nhi, Phàn Tiêp,Tich Lệ, Cơ Ngoc.

  Trân Bach Đăng Giang đánh vào tháng ba năm Mậu Tí 1288, quân ta lây đươc hơn 400 chiến thuyền và băt nhiều quân Tàu.

  Xin tôn trọng lich sử

  Tai hạ cẩn bút
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 19 at 5:47 PM

 7. Bão Harvey

  Cứu trợ bão lụt Harvey - Update 9/21/2017

  Haì Quan Trùng Duong có thông bào thêm $400.00 cho bảo Harvey, chưa thấy update trong system??

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 21 at 4:09 PM


  Thưa quý vị, trong danh sách donations, chúng tôi đánh máy sai tên của một công ty. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi. Chúng tôi xin gởi lại danh sách mới và cập nhật thêm một số donations đã nhận được.

  Ngoài ra chúng tôi xin chuyển đến quý vị video clip của SBTN về chuyến đi cứu trợ đợt 2 tại Port Arthur.

  Xin quý vị giúp chuyển tiếp email đến các đồng hương & bạn bè đã đóng góp.

  Thanks,
  Jason-
  2017-09-21 14:35 GMT-05:00
  webmt716@hotmail.com:


  Cứu trợ bão lụt Harvey - Update 9/13/2017

  Kình thưa quí vị

  Hôi Hải Quân Trùng Dương (HQTD) tiêp tuc nhận đươc sư đóng góp cho bào lut Houston, của it lòng nhiều, tôi gừi tiêp thêm môt ngân phiêu $400 cho CDNVQG/Dallas .

  Cám ơn quí chiên hừu và thân hửu HQ , Châu Đình Hiếu $100, HQ Hô Hưủ Nghỉa K23 $100, anh chi Đưc,Ngân $100.00, NT Lang Nguyen $50.00, NT Lê tam Hiệp $50.00.

  Đa tạ
  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 16, 2017 at 6:42 PM


  Cám ơn các quan lớn mở lòng, Hải Quân Trùng Dương (HQTD) mới gừi check $200.00 cho CĐ/Dallas. Phái đoàn CĐ/Dallas sè mang tiền cứu trợ đi Houston và hợp tac với CD/Houston trong viêc cứu trợ nạn nhân, Tôi sè gừi tin tưc đến quí vị am tường viêc làm của CĐ.

  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 6, 2017 at 11:39 AM


  cám ơn NT Lang check đóng góp nan bảo lut Harvey.

  Lạc Văn Nguyễn
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 6 at 8:32 AM


  Thư Mời tham gia Ban Tổ Chức cứu trợ Đồng Hương Houston

  Anh Jason Ly CT/CĐQG/Dallas và phu cân:

  Ngày hôm qua Anh Jason Ly CT/CĐ Người Việt QG tai Dallas có gọi và nói chuyện với tôi và mong muốn hôi HQTD tham gia chung với CĐ trong công cuộc cứu trợ, và dĩ nhiên môt công viêc chánh đáng chúng tôi sẻ không chối từ.

  Tôi quan niệm rằng mọi công việc cùa chúng ta hay tồ chưc khi làm phài nằm trong căn bàn lòng thành tâm, hướng thiện chứ không thề phô trương mà cuối cùng không hiệu quả, và ngoài ra sự chọn lựa môt tồ chức nhận trách nhiêm phài có uy tín, minh bạch, làm viêc có phương pháp đề không đánh mât niềm tin cùa mọi người.

  Anh CT nên đưa ra chương trình chi tiêt cách thưc, phương pháp cứu trơ đề mọi người am tường,

  Hôi HQTD xin đóng góp $200.00 như môt lá lành đùm lá rách, và hơn thế nữa như môt anh quân nhân ví von 'lá rách đùm lá tà tơi' và xin trich câu nói của người tôi không quen

  "từ thiện là một liều thuốc vô cùng hiệu nghiệm giúp tâm tôi luôn bình an và hạnh phúc."

  Trân Trọng
  HQTD Lac Nguyen
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 2, 2017 at 5:05 AM


  Anh Long kính,

  Vì không phải là làm thương mại lâu dài nên không dám nhận credit cards.. Anh có thể gọi cho Red Cross có thể họ nhận ... Bất cứ hình thức nào đồng tiền chúng ta đóng góp đến tay Các nạn nhân cũng đều chân quý do tấm lòng của chúng ta...

  Đa tạ,
  Nguyen Huu Duyet


  Thư Mời tham gia Ban Tổ Chức cứu trợ Đồng Hương Houston Cảm ơn Ông Hội Trương CCS/VNCH tôi muốn đề nghị gửi bằng credit card ,vì bậy giờ nhiều người dung và lẹ Cho người ta. Mong mọi sự tốt đẹp.

  Long Nguyen
  lt21boy@hotmail.com
  Sep 2, 2017 at 8:13 PM


  Tâm Thư - Kêu gọi cứu trợ bão lụt Harvey

  Kính gởi quý ông bà, cô bác, anh chị!

  Chúc quý vị nhiều sức khỏe.

  Đính kèm email là Tâm Thư - Kêu gọi cứu trợ bão lụt Harvey . Xin quý vị mở PDF attachment.

  Vì chúng tôi không có đầy đủ emails, xin quý vị giúp chuyển tiếp email/tâm thư đến càng nhiều người càng tốt. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị hảo tâm sau đây đã sốt sắng đóng góp cho chương trình cứu trợ:

  Chùa Đạo Quang $1,000.00
  Cộng Đồng NVQG Dallas $1,000.00
  O/B BS Đàng Thiện Hưng $1,000.00
  O/B Bùi Quang Thống $1,000.00
  GD Lý Thành An $1,000.00
  Hội Ái Hữu Bình Định $500.00
  O/B Nguyễn N. Thụy $500.00
  Hội Biệt Động Quân $300.00
  O/B Vũ A. Lê $100.00
  Tỗng Hội Hãi Quân $200.00
  O/B Tánh Trần $100.00
  O/B Cao Vững $300.00
  O/B Lạt Nguyễn $100.00
  Nhóm Thiện Nguyện $100.00
  Hội Thủ Đức $500.00
  Gia Đình Cựu NS Trưng Vương $300.00
  O/B BS Trương Ngọc Hiếu $500.00
  Gia Đình Mũ Đỏ DFW $750.00

  Tổng Cộng: $9,250.00

  Xin chân thành cảm ơn,

  Jason Lý
  webmt716@hotmail.com
  Date: 2017-09-02 0:33 GMT-05:00


  Kính thưa quý hội đoàn, đoàn thể và nhóm hội tại DFW,

  Chúc quý vị nhiều sức khỏe

  Đính kèm email là Thư Mời tham gia Ban Tổ Chức cứu trợ Đồng Hương Houston bị tàn phá vì con bão Harvey. Xin quý vị mở PDF attachment.

  Sau ngày họp 31/8/217, chúng tôi có nhận được điện thoại cũng như đã liên lạc được với một số hội đoàn. Danh sách các Cộng Đồng, Hội Đoàn và Đoàn Thể tham gia như sau:

  Cộng Đồng NVQG Dallas
  Cộng Đồng NVQG hạt Tarrant
  Liên Hội Chiến Sĩ VNCH
  Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Việt Mỹ
  Hội Cao Niên Dallas
  Hội Biệt Động Quân
  Gia Đình Mũ Đỏ DFW
  Hội Hải Quân DFW
  CSVSQ / DHCTCT
  Hội Võ Bị Đà Lạt
  Hội Cựu SVSQ Thủ Đức
  Hội Nha Kỹ Thuật
  Hội Lực Lượng Đặc Biệt
  Hội Ái Hữu Bình Định
  Hội Đồng Hương Quảng Ngãi
  Gia Đình Cựu Nữ Sinh Trưng Vương DFW
  Nhóm Vovinam
  Nhóm Thiện Nguyện
  Nhóm Vi Diệp Pháp Hành Thiền
  Ban Nhạc Paradise
  Nhóm Sân Khấu Nhỏ

  Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần, quý hội đoàn, quý đoàn thể và các cơ quan thiện nguyện đáp ứng lời kêu gọi của chúng tôi tham gia vào Ủy Ban Cứu Trợ Bão Lụt Harvey Houston

  Trân trọng,
  Jason Lý
  2017-09-02 0:06 GMT-05:00
  webmt716@hotmail.com


  Kính thưa quý chiến NT, quý Hội Trương, quý Chiến hữu trong LH CCSVNCH DFW.

  Tôi sẽ nhận sự uỷ thác của LHT Nguyễn Hữu Duyệt làm công tác đứng ra nhận tiền đóng góp của quý Hội đoàn, Các Chiến Hữu, thân hữu cho cuộc cứu trợ của hai CD với đồng hương Houston

  Để không chậm trễ cho ngày gây quỹ của Cộng Đồng Houston ngày 9 tháng 9,2017 mà CD Dallas sẽ tham dự . Nếu quý vị muốn đóng góp sớm xin email về cho tôi, tôi sẽ ứng trước, tôi sẽ nhận lại tiền của quý vị trong ngày gây quỹ xây kỳ đài VNCH và tượng DTT ngày 9 tháng 9,2017 tại Top Buffer.

  Đây là danh sách MTQ chúng tôi đã nhận được :

  Ô Bà Nguyễn Hữu Duyệt $500.00
  Ô Bà Nguyễn Văn Nở $200.00
  Ô Bà Võ Tấn Y $100.00
  Ô Bà Nguyễn Hiếu Hạnh $100.00
  Ông Nguyễn Toàn (Nha Kỹ Thuật) $100.00
  Ông Bà Phan Châu $ 100.00
  Ông Bà Lý Vinh Quang $ 50.00
  Ông Bà Chương $ 60.00
  Ông Phạm Hiệp $ 50.00

  Tổng Cộng $ 1,260.00

  Thân chào đoàn kết

  HQ Nguyễn Văn Nở
  LH Phó Ngoại Vụ LH CCSVNCH DFW
  nguyenno24@gmail.com
  Sep 2, 2017 at 9:44 AM


  Hôi HQTD đã hứa đóng góp trong quĩ cứu trợ cùa CĐNVQG/Dallas và vùng phụ cận khi tiêp chuyên với anh Jason Ly, do đó tôi gứi thằng cho CĐ Dallas.

  Thank You
  Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 2, 2017 at 10:02 AM


  Kính Quý Vị,

  HQ Nguyễn Văn Nở, LH Phó/Ngoại Vụ có tham dự buổi họp vào chiều Thứ Năm vừa qua, LH nằm trong danh sách yểm trợ cho hai CĐ.. Sau đây xin gửi Thư Ngỏ của hai Cộng Đồng NVQG Dallas và Hạt Tarrant cũng như danh sách các nơi đóng góp. Tôi có nhờ anh Nở đứng ra nhận tiền đóng góp của Quý Hội Đoàn vì vậy nếu các Hội Viên và Thăn Hữu có đóng góp xin gửi về:

  2701 Crosslands Dr.
  Garland, Texas 75040
  Phone: (972)816-4339
  Email: nguyenno24@gmail.com
  (Quý Vị cũng có thể gửi thẳng cho CĐ).

  Được biết Cộng Đồng NVQG Dallas sẽ xuống tham dự buổi gây quỹ với CĐ Houston vào ngày 9 tháng 9 năm 2017, vì thời gian cấp bách xin cho anh Nở biết số tiền đóng góp anh sẽ ứng trước rồi Quý Vị gửi đến anh sau.

  Xin anh Nở lập danh sách các MTQ cho tiện việc theo dõi.

  Nếu có gì thắc mắc xin cho tôi biết.

  Đa tạ,
  Nguyễn Hữu Duyệt
  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  www.lienhoidfw.wordpress.com
  Sep 2, 2017 at 9:04 AM


  Cám ơn anh Phuoc cho biêt tin tức rât quan trọng và cần thiêt này.

  Chúng ta có lòng với tất cả sự kiện thương tâm xày ra, từ lù lut, bào tap, thương phế binh và hoàn cành ngăt nghèo cùa mọi người. Nhưng sự có lòng của chúng ta không thề bị lợi dụng, nhiều tồ chức, cá nhân bán linh hồn cho quỉ dử, lợi dung lòng từ tâm của chúng ta đề tư lơi riêng thì sẻ bị đào thải.

  Ngày hôm nay Anh Jason CT/CĐQG tai Dallas có gọi và nói chuyện với tôi và mong muốn hôi HQTD tham gia chung với CĐ trong công cuộc cứu trợ, và dĩ nhiên môt công viêc chánh đáng chúng tôi sẻ không chối từ.

  Tôi quan niệm rằng mọi công việc cùa chúng ta hay tồ chưc khi làm phài nằm trong căn bàn lòng thành tâm, hướng thiện chứ không thề phô trương mà cuối cùng không hiệu quả.

  Chúng tôi đang chờ thêm tin tưc từ CĐQG/Dallas và sẻ thông báo đến quí vị am tường. Xin trich câu nói trên của người tôi không quên.

  "từ thiện là một liều thuốc vô cùng hiệu nghiệm giúp tâm tôi luôn bình an và hạnh phúc."

  Trân Trọng
  HQ Nguyen V Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sep 1, 2017 at 6:33 PM


  Anh Lac than,

  Toi co mot vai tin tuc cua khoa, xin chuyen den Anh, tuy Anh quyet dinh.

  Nguyen Huu Phuoc / Fort Worth, Texas
  2017-09-01 16:00 GMT-05:00
  ptcd@aol.com:


  Huệ và các bạn thân,

  Tui thật may mắn được ở trong hoàn cảnh giúp người khác kém may mắn hơn tui. Tui cũng đã ở trong hoàn cảnh tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác. Và tui phải thú thật : It is no fun at all. Không ai muốn ở trong hoàn cảnh đó cả !!!!!!!!!!!!!

  Hai tổ chức này giúp đở trực tiếp nạn nhân của bão Harvey :

  1) Hurricane Harvey Relief Fund:

  Quản trị bởi Greater Houston Community Foundation. Fund hình thành do sự yêu cầu của nhiều công ty tư nhân và những người trong nước gởi đến ông Sylvester Turner. Thị trưởng thành phố Houston. Chủ đích duy nhất của fund : cứu trợ nạn nhân Harvey. Khi nhu cầu nầy hết, fund sẽ đóng cửa.

  2) United Way Of Greater Houston Relief Fund

  Tổ chức này đã được Charity Navigator evaluated. Xin xem evaluation

  Riêng tôi có kinh nghiệm về các food bank địa phương nên không ngần ngại khi đóng góp cho các food bank này.

  Houston Food bank được Charity Navigator evaluated

  Chúc các bạn một cuối tuần vui khỏe và luôn bình an.
  Hue Nguyen
  2017-09-01 0:17 GMT-04:00
  huevannguyen@gmail.com
  tx2@yahoogroups.com:


  Hùng thân,

  Hoàn toàn đồng ý với Hùng về ich lợi của cứu trợ đối với bản thân mình. Mai vẫn thường gởi cưu trợ qua Red Cross nhưng hôm nay coi News rất nhiều ngươì có cùng quan tâm như Hùng về Red Cross là sự chi tiêu tiền cứu trợ không được minh bạch và thắc mắc là bao nhiêu % đến tay nạn nhân và vì vậy hôm nay một phát ngôn nhân của Red Cross có hứa là 90 cents trên một đồng sẽ dùng cho thức ăn, quần áo vá vật dụng cần thiết cho nạn nhân trận bão lụt Harvey nhưng liệu mình có tin được họ hay không? Tôi nói Mai hãy khoan gửi cho Red Cross và nếu Hùng tìm được tổ chức nào khá hơn ngoài Houston Food Bank xin làm ơn phổ biến.

  Cám ơn Bạn hiền.

  Hsm


  Các bạn thân,

  Tôi thường đóng góp cứu trợ qua Red Cross. Nhưng nhiều năm nay tổ chức này quá tệ. Sau Katrina tôi không sài Red Cross nữa. Tôi bây giò vô https://www.charitynavigator.o rg/ để tìm những hội từ thiện có thể tin được là tiền mình đóng góp tới tay nạn nhân một cách hữu hiệu. Cho nạn nhân Harvey tôi chọn Houston Food Bank.

  Lá lành đùm lá rách. Qua kinh nghiệm bản thân tôi: từ thiện là một liều thuốc vô cùng hiệu nghiệm giúp tâm tôi luôn bình an và hạnh phúc.

  Chúc các bạn một cuối tuần khỏe mạnh và bình an.

  Phạm Hùng
  hvpham01@gmail.com
  tx2@yahoogroups.com:
  2017-08-31 16:44 GMT-07:00


  Bảo Lụt Harvey

  Kinh Thưa Quí Niên Trường, Quí Chiến Hửu, Thân Hửu và quí Phu Nhân

  Trận bảo lụt Harvey đã tàn phá nặng nề tại tiều bang Texas, nặng nhât là Houston và vùng phu cận, nhiều gia đình đang kẹt tại các vùng lut chưa đươc ứng cứu, có nhiều gia đình phài tạm nương thân trên tầng lầu, đìên và nươc hoàn toàn tê liệt.

  Tham khào ý kiến của vài Niên Trường và quí chiến hửu HQ, Hôi Trùng Dương Dallas /Ft Worth và phu cận đang xúc tiến quyên góp hiên kim trong gia đình HQTD để chúng ta thề hiện tình tương thân tương trợ đối với đồng bào đang bị thiên tai tai tieu bang Texas.

  Sau khi quyên góp , tồng số tiền sẻ gừi cho American Red Cross và sè thông báo rông rải đến quí vị.

  Chi phiếu xin gừi về:

  HQTD DFW
  1032 E. Seminole trail
  Carrollton, TX 75007

  Trân Trọng
  HT Nguyển V Lac
  banglinhlv@gmail.com
  Sent: Wed, Aug 30, 2017 9:40 am


  Cứu trợ bão lụt Harvey - Update 9/5/2017

  Thưa quý vị,

  Chúng tôi xin được cập nhật update danh sách ủng hộ quỹ cứu trợ Bão Harvey tại Houston & VPC.

  Donor - Donation - Pledge
  Chùa Đạo Quang $6,000.00
  Phật Tử Chùa Đạo Quang $9,870.00
  Cộng Đồng NVQG Dallas $1,000.00
  O/B BS Đàng Thiện Hưng $1,000.00
  O/B Bùi Quang Thống $1,000.00
  GD Lý Thành An $1,000.00
  Hội Ái Hữu Bình Định $500.00
  O/B Nguyễn N. Thụy $500.00
  Hội Biệt Động Quân $300.00
  O/B Vũ A. Lê $100.00
  Tỗng Hội Hãi Quân $200.00
  O/B Tánh Trần $100.00
  O/B Cao Vững $300.00 $200.00
  O/B Lạt Nguyễn $100.00 $100.00
  Nhóm Thiện Nguyện $100.00
  Hội Thủ Đức $500.00
  Gia Đình Cựu NS Trưng Vương $300.00
  O/B BS Trương Ngọc Hiếu $500.00
  Gia Đình Mũ Đỏ DFW $2,000.00
  Lớp Khiêu Vũ Dưỡng Sinh (Thiên Thanh) $500.00
  Liên Hội Chiến Sĩ VNCH $2,360.00
  Tiệm Vàng Kim Ngọc $500.00
  Hội Văn Hóa Khoa Học - DFW $200.00
  Hội Hải Quân Trùng Dương $200.00
  Lurraco (Tom Le) $1,000.00
  John Cường Trần $200.00
  Vàng Nguyễn / VP LS Kenneth G. Wincorn $1,000.00
  Hội Lực Lượng Đặc Biệt $200.00
  Ông Sinh Lê $100.00
  Cộng Đồng NVQG Tarrant $1,000.00
  Đồng Hương Tarrant $1,505.00
  Lân Nguyễn $50.00
  Danh Nhàn & Trần Thi Kim Dung $50.00
  O/B BS Phạm Văn Chất $1,000.00
  Nhóm Sân Khấu Nhỏ & Thân Hữu $2,445.00
  Bến Thành Plaza $500.00
  ACF Foundation $1,000.00
  Công Ty Du Lịch Á Đông $200.00
  Ngô văn Tuận $100.00
  Lê Văn Giàu $50.00
  Bò Viên Vĩnh Hương $120.00
  Nguyễn Văn Hưng $100.00
  Hội Không Quân DFW $500.00
  O/B Nguyễn Hữu Điền $100.00
  O/B Nguyễn Kinh Luân $100.00
  Cô Nguyễn Tâm $50.00
  Nguyễn Hữu Quốc $50.00
  Nguyễn Hữu Phong $100.00
  BS Nguyễn Thị Thu Trang $100.00
  Phở Trương $500.00
  Bà Hồng Lê $500.00
  Hội Cao Niên Forth Worth $500.00
  Nhân Nguyễn $270.00
  Sub total $30,515.00 $12,305.00

  Tổng Cộng $42,820.00

  Phần đông quý vị hảo tâm tại chùa Đạo Quang không lưu lại tên và đây là những vị đã lưu tên lại:

  Donor - Donation
  Uyên Khanh Vy / Nhà hàng Ba Lẹ $350.00
  Hiệp Thái $500.00
  Hương Đoàn $20.00
  Việt Phan & Tâm Lê $20.00
  Châu Nguyễn $40.00
  Katherine Su $20.00
  Annie Nguyễn $100.00
  Nguyễn Hoàng Nam $20.00
  Đoàn Thu Hương $20.00
  Tống Thị Thanh Thủy $15.00
  G/D Tâm Thành $50.00
  Hồ Ngọc Anh $100.00
  Huỳnh Ngọc Bình $20.00
  Lê Thị Hồng Diễm $40.00
  Phạm Thị Nhung $30.00
  Nguyễn Phương $20.00
  Vũ Bé An $50.00
  Mẹ Của Linda $40.00
  Nguyễn Thị Thu Hương $50.00
  Đoàn Cúc $10.00
  Quách Hằng & Ted $100.00
  Matika $80.00
  Nguyễn Kim Hoa $50.00
  Đinh Thị Năng $100.00
  Nguyễn Thị Bé $20.00
  Nguyễn Thị Mùi $20.00
  Nguyễn Phương $20.00
  Trương Ngọc Đào $50.00
  Lê Thị Em $20.00
  Hoàng Thị Phượng $100.00
  Lê Hoa $20.00
  Hoàng Phúc $20.00
  Sinh Đoàn $20.00
  Phạm Cẩm Tú $100.00
  G/D Quảng Xuân $20.00
  Tiêu Kim $50.00
  Nguyễn Huệ $100.00
  Nguyễn Quân $20.00
  Ngô David $200.00
  Thái Phú Quốc $100.00
  Vương Hiệp $100.00
  Tạ Mỹ Lệ $50.00
  Đoàn Đinh Thọ $20.00
  O/B Kim Ngọc $500.00
  Lê Vân $50.00
  Sanh Lý Chương $40.00
  Kathy Chương $40.00
  Trần Randy $20.00
  Bác Hoàng $40.00
  Trần Thị Chúc $100.00

  Ngoài phần đóng góp tài chánh, chúng tôi kêu gọi các anh chị em trẻ có sức khỏe cùng đồng hành với chúng tôi đến Houston vào thứ 7 tuần này – ngày 9 tháng 9, 2017 giúp dọn dẹp tạm thời nhà cửa, giúp điền đơn ngân quỹ FEMA cho đồng hương Houston.

  Xin chân thành cảm ơn,

  Thay Mặt (TM) Ban Tổ Chức
  Jason Lý & Hồ Văn Điền
  webmt716@hotmail.com
  Date: 2017-09-05 23:04 GMT-05:00

 8. Thông Báo Đại Hội Thường Niên 2017 và Lễ Ra Mắt Tân Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG Hạt Tarrant và VPC

  THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN - LỄ RA MẮT TÂN HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN

  Tarrant, ngày 30 tháng 8 năm 2017

  Kính gởi:
  - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận
  - Quý Liên Hội, Hội Đoàn, Đoàn Thể người Việt quốc gia.
  - Quý cơ quan truyền thông báo chí
  - Quý Đồng Hương

  Kính thưa Quý Vị,
  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận trân trong thông báo:
  Đại Hội Thường Niên 2017 và Lễ Ra Mắt Tân Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2017-2020 sẽ được tổ chức tại địa điểm:

  Trụ Sở CĐNVQG Hạt Tarrant
  2117 Roosevelt Dr.
  Dalworthington Gardens, TX 76013
  Thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2017
  Từ 6:00 PM – 12:00 AM

  Chương trình gồm có:
  - Báo cáo hoạt động năm 2016
  - Lễ Ra Mắt Tân Hội Đồng Đại Diện
  - Văn nghệ và dạ tiệc

  Kính mong Quý Vị dành chút thời giờ đến tham dự để buổi lễ thêm phần trang trọng.

  Trân trọng kính chào đoàn kết.
  Hồ Văn Điền
  Chủ Tịch CĐNVQG Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận
  Sep 1, 2017 at 11:10 AM

 9. THƯ CẢM TẠ

  Dallas-Fort Worth, Texas ngày 12 tháng 9 năm 2017

  Ủy Ban Xây Dựng Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo xin chân thành cám ơn:
  - Quý Đại Diện Các Tôn Giáo
  - Quý Cộng Đồng NVQG Tarrant, Cộng Đồng NVQG Dallas, Quý Hội Đoàn, ĐoànThể NVQG
  - Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu QLVNCH
  - Quý Đồng Hương, Các Bạn Trẻ.
  - Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí.

  Đã yểm trợ tinh thần lẫn vật chất cho Dạ Tiệc gây quỹ tại Top Super Buffet Arlington Texas vào Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017 vừa qua, được thành công mỹ mãn với sự tham dự của hầu hết các Cộng Đồng, Hội Đoàn, và Đồng Hương tại Địa Phương. Sự hiện diện của Quý Vị đã nói lên sự đoàn kết trong tinh thần Người Việt Quốc Gia, và quý mến dành cho Ủy Ban hơn lúc nào hết.

  Ủy Ban xin chân thành cảm tạ đến các Anh Chị đã đóng góp tích cực trong thời gian qua cũng như cho chương trình Nghi Lễ, Văn Nghệ, Tiếp Tân, Xổ Số thật chu đáo: Anh Đinh Tiến Đạo (VB), Chị Thu Nga (SBTN/1600AM), anh Nguyễn Văn Lang (HQ), anh Lưu Xuân Phước (VB), anh Nguyễn Văn Lạc (HQ), anh Nguyễn Ngọc Quý (NKT), các anh chị trong Hội Võ Bị, các anh chị trong Hội Cao Niên Dallas (Chị Thủy Tiên), anh Nguyễn Trọng Hiếu (CĐ), chị Lê Kim Oanh (CĐ), anh Phan Văn Châu (TG), anh Võ Tấn Y (NKT), anh Nguyễn Văn Nở (HQ), chị Kim Dung, anh David Đặng (BT Plaza), anh Trần Hữu Bé, anh Lê Thành (Luraco), anh Phạm Hiệp (TG), nhóm Sân Khấu Nhỏ (Chị Hạnh Dung), Ca Sĩ Đăng Khoa, chị Đặng Tuyết Nga, chị Nguyễn Kim Phượng, chị Lê Ngọc Thanh, chị Nguyễn Hiến, chị Nguyễn Phượng, anh Hoàng Trí, anh Nguyễn Việt, Phu Nhân anh Lại Văn Hai. Và các Ca/Nghệ Sĩ thuộc các Hội, Thân Hữu đã đóng góp nhiệt tình mà chúng tôi không nhớ để kể tên hết trên trang giấy này.

  Ủy Ban chân thành cảm tạ với những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý Mạnh Thường Quân dù đã tặng ít nhiều cho Uỷ Ban với tấm thịnh tình sẵn có của Quý Vị, đã hiện diện hay không đến tham dự được trong ngày Dạ Tiệc Gây Quỹ 2017, có hảo tâm yểm trợ cho buổi tổ chức, chia sẻ bớt gánh nặng tài chánh cho Ủy Ban chúng tôi.

  Dù Ban Tổ Chức Dạ Tiệc Gây Quỹ đã đem hết tâm huyết và cố gắng lo toan cho ngày gây quỹ được hoàn hảo, nhưng cũng không sao tránh khỏi những khuyết điểm, kính mong Toàn Thể Quý Vị niệm tình thứ lỗi cho.

  Kính chúc Quý Vị và Gia Quyến luôn được giồi dào sức khỏe và như ý.

  Đa tạ.
  TM. Ủy Ban Xây Dựng Kỳ Đài VNCH và Tượng Đức Thánh Trần
  Nguyễn Hữu Duyệt

  DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN BẢO TRỢ

  UNDERWRITER
  1. BẾN THÀNH PLAZA $5,000.00
  2. GIA ĐÌNH TRẦN HỮU - Tặng Tượng Đài
  3.

  PLATINUM
  4. HỦ TIẾU MỸ THO $4,000.00
  5. ÔB BS PHẠM VĂN CHẤT $3,000.00
  6. HỘI HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG $4,250.00
  7. SBTN TEXAS & 1600AM – Media Advertising package
  8. LURACO – I7S MASSAGE CHAIR
  9. MK ENGINEERS AND ASSOCIATES, INC. – Bảng vẽ

  GOLD
  10. CỘNG ĐỒNG NVQG HẠT TARRANT $2,000.00
  11. HỘI KHÔNG QUÂN DFW $2,000.00

  SILVER
  12. BEAUTY MART NAIL SUPPLY - BT $1,000.00
  13. ATP CHIROPRACTIC & HEALTHCARE LLC $1,000.00
  14. THOMAS TRAN LAW FIRM - BT $1,000.00
  15. ÔNG ĐẠI NGUYỄN $1,000.00
  16. PHỞ 999 (BT PLAZA) $1,000.00
  17. CÔNG TY DU LỊCH Á CHÂU $1,000.00
  18. ÔB NỞ NGUYỄN $1,000.00
  19. GIA ĐÌNH BÉ TIÊN $1,000.00
  20. HỘI CAO NIÊN DALLAS $1,245.00
  21. GIA ĐÌNH ÔNG BÀ TRƯƠNG MINH ẨN $1,000.00
  22. HỘI ÁI HỮU BÌNH ĐỊNH $1,000.00
  23. GIA ĐÌNH ÔNG BÀ CÔNG PHẠM $1,000.00

  DANH SÁCH ỦNG HỘ KỲ ĐÀI VNCH & TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN
  1. HIEP THAI MARKET $500.00
  2. CHỊ TAM QUYNH $260.00
  3. ANH CHỊ BÌNH & HOANG SINH NGUYEN $100.00
  4. HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUÃNG NGẢI $500.00
  5. HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO $100.00
  6. ÔB PHAM VAN GIAO $100.00
  7. ANH NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG $100.00
  8. HỘI CỰU THIẾU SINH QUÂN $200.00
  9. ÔNG HỒ HIẾU $200.00
  10. ẨN DANH $200.00
  11. ẨN DANH $200.00
  12. ÔNG LÊ ĐÀM $100.00
  13. HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ $50.00
  14. ĐOÀN THANH NIÊN ĐINH TIÊN HOÀNG $100.00
  15. ÔNG THUẬN VŨ $100.00
  16. ÔB NGUYỄN HỮU PHƯỚC & TEAGAN TRAN $20.00
  17. ÔB GẤM & KATHY TRẦN $50.00
  18. TIỆM THUỐC BẮC HƯỚNG DƯƠNG $100.00
  19. CÔ CINDY BÙI $100.00
  20. ÔNG NGUYỄN HỮU ĐIỀN $100.00
  21. BÁC SĨ NGUYỄN T. THU TRANG $200.00
  22. GOLDEN CHINESE BBQ - BT $200.00
  23. BOULEVARD CAFÉ - BT $500.00
  24. LÀO THÁI FOOD - BT $200.00
  25. MAI’S SALON -BT $100.00
  26. VĂNG TẤN BE $50.00
  27. KHANG VĂN TRẦN & ANH T. DO $100.00
  28. SÂN KHẤU NHỎ $100.00
  29. HỘI CAO NIÊN FORT WORTH $500.00
  30. VĨNH HƯƠNG BÒ VIÊN -BT $600.00
  31. VIET A CARGO -BT $300.00
  32. ÔB LÊ VAN GIÀU $100.00
  33. TIỆM VÀNG NGỌC PHÚ $300.00
  34. LÊ QUANG $120.00
  35. A TO Z SHOP - BT $200.00
  36. SHISHEIDO TUẤN VƯƠNG – BT $200.00
  37. TGB CATERING – BT $200.00
  38. LOAN’S HAIR SALON - BT $200.00
  39. ASIAN GIFTS - BT $200.00
  40. LONG VO TRAVEL - BT $200.00
  41. VI’S COLLECTIONS - BT $100.00
  42. HOÀNG CHÂU $20.00
  43. ÔB LIÊN BÍCH & ĐÀO CHÍ NHÂN $100.00
  44. OB CHÂU PHAN (THIẾT GIÁP) $200.00
  45. ÔNG HIỆP PHẠM (THIẾT GIÁP) $200.00
  46. ÔNG LÝ VINH QUANG (THIẾP GIÁP) $200.00
  47. BÀ VƯƠNG THỊ LÝ (TH THIẾT GIÁP) $200.00
  48. CHỊ THANH THANH (JJC Services) $200.00
  49. TIỆM VÀNG KIM NGỌC $300.00
  50. ÔB ĐẢO BÙI $100.00
  51. ÔNG SANG VŨ $100.00
  52. ÔB TRẨN NGỌC SAN $100.00
  53. ÁO DÀI MAI ANH - BT $300.00
  54. ÔNG TRẦN QUANG BIỂU $100.00
  55. THU THAO LE & THAO VUONG $50.00
  56. MÓN VIỆT CÀ PHÊ - BT $500.00
  57. ÔB NGUYỄN SĨ ĐẨU $100.00
  58. ÔNG NGUYỄN TÁ HỒ $500.00
  59. PHỞ HƯƠNG QUÊ – BT $200.00
  60. YẾN CAFE – BT $200.00

  Ủng Hộ trong đêm gây quỹ 9/9/2017
  61. ÔB Giáo Sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc $200.00
  62. Hội Biệt Động Quân $300.00
  63. Cô Yến - Chamber of Commerce $200.00
  64. Ô Thuận Vũ $200.00
  65. ÔB Ánh & Minh Au $50.00
  66. ÔB Nguyễn Quang Vinh $100.00
  67. CĐ NVQG Dallas $200.00
  68. Bà Lê Trọng Thoại $100.00
  69. Phạm Bá Định $100.00
  70. Anh Ba Giang - Asian Gifts $100.00
  71. ÔB Thảo - Asian Gifts $100.00
  72. Ẩn Danh - Asian Gifts $40.00
  73. Ẩn Danh - Asian Gifts $40.00
  74. Tchye Trần $100.00
  75. ÔB Nguyển Xuân Hùng $300.00
  76. Manny Automobile $100.00
  77. Quốc Hương $100.00
  78. Ần Danh $50.00
  79. Ẩn Danh $50.00
  80. Hội Thủ Đức $200.00
  81. Nhóm Liên Hướng $160.00
  82. Nha Kỹ Thuật $500.00
  83. ÔB Dương Ngọc Phú $50.00
  84. Hội Phật Giáo Hòa Hảo – Dallas $100.00
  85. Chú Hiền $20.00
  86. Ông Lê Phát Quang $100.00
  87. Ông Lê Nam $200.00
  88. ÔB Nguyễn Minh Hùng $100.00
  89. Ông Diễm Hồ $200.00
  90. Anh Sơn $30.00
  91. ÔB Hồ Văn Điền $100.00
  92. Lê Quang Dũng $100.00
  93. Anh Cường $100.00
  94. Ông Tô $20.00
  95. Hội Cảnh Sát DFW $200.00
  96. Ẩn Danh $45.00
  97. ÔB Gấm Trần $50.00
  98. ÔB Giao Phạm $200.00
  99. Hội Cưu Thiếu Sinh Quân $200.00
  100. Đài 106.5AM bảo trợ QUẢNG CÁO và 1 hour talk show
  101. Thế Giới Mới - Quảng cáo package gía trị $500.00

  GHI CHÚ: NẾU CÓ NHỮNG SAI XÓT XIN CHO CHÚNG TÔI BIẾT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH. TỔNG KẾT CHÚNG TÔI SẼ POST KHI CÓ . Đa tạ.

  Lien Hoi ccsvnch dfw
  lhccsvnch.dfw@gmail.com
  Sep 12 at 5:58 PM
  www.lienhoidfw.wordpress.com


  THƯ CẢM TẠ
  THƯ CẢM TẠ ĐỂ CHO DỄ DÀNG THEO DÕI, CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC GỬI THƯ CẢM TẠ VÀ DANH SÁCH ỦNG HỘ RIÊNG BIỆT NHƯ ATTACHED.

  Chúng tôi cũng xin thành thực xin lỗi:
  - Chị Thái Thủy
  - Ông Bà Đào Chí Nhân 106.5FM đã đánh sai tên Đài và Pakage bảo trợ
  - Ông Thuận Vũ ủng hộ tổng cộng là $300.00.

  Xin Quý Vị bỏ qua cho.

  Nguyễn Hữu Duyệt
  sqhq19@yahoo.com
  Date: 2017-09-12 21:21 GMT-05:00

back to top