Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-13| Tháng 02-13| Tháng 03-13| Tháng 04-13| Tháng 05-13| Tháng 06-13| Tháng 07-13| Tháng 08-13| Tháng 09-13| Tháng 10-13| Tháng 11-13| Tháng 12-13|

Tin Biển Tháng 9 Năm 2013 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: Phân Ưu và Chương trình thăm viếng và phủ cờ cho Chiến Hữu Nguyễn Bá Phúc

  PHÂN ƯU

  Vô cùng thương tiếc
  được tin buồn Chiến Hữu

  Trung Úy Hải Quân
  NGUYỄN BÁ PHÚC

  Đã tạ thế ngày 20 tháng 09 năm 2013
  (nhằm ngày 15 tháng 8 năm Q úy T ị)
  tại Arlington, Tx
  Hưởng thọ 77 tuổi

  Gia đình Hải Quân Trùng Dương DFW/Texas xin chia buồn
  cùng chị Nguyễn Bá Phúc và tang quyến.
  Nguyện cầu hương linh Chiến Hữu Nguyễn Bá Phúc sớm Siêu Sanh Tịnh Độ,
  an bình nơi miền vĩnh cửu.

  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  TM. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW
  Chiến Hữu Nguyễn Văn Nở

  Chương trình thăm viếng

  Kính Thưa qúy Niên Trưởng qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân trong gia đình Hải Quân TrùngDương.
  Xin gởi đến qúy vị những thông tin về tang lễ của Chiến Hữu Nguyễn Bá Phúc

  Quàn tại: Moore Funeral home
  1219 N Davis
  Arlington, TX 76012

  Thăm viếng:
  Thứ năm ngày September 26, 2013 từ 4:00pm to 6:00pm
  Phát tang 7:00 pm
  Thứ Sáu ngày September 27, 2013 từ 9am to 8pm
  Thứ Bẩy September 28, 2013, Lễ an táng 10am
  Di quan 11:00 am

  10:00 AM Ngày Thứ Sáu September 27, 2013, Chúng tôi và môt số anh em trong gia đình HQ Trùng Dương sẽ đến thăm viếng tại nhà Quàn Moore mời qúy vị cùng tham dự với chúng tôi.

  9:00 AM Ngày Thứ Bẩy September 28, 2013 chúng tôi sẽ làm nghi thức phủ cờ cho Chiến Hữu Nguyễn Bá Phúc theo nguyện uớc của tang gia, xin qúy vị tập trung tại nhà NT Nhựt lúc 8:00AM và mặc quân phục Tiểu lễ để cùng đóng góp vào toán Phủ Cờ.

  Xin kính mời qúy NT qúy Chiến Hữu và qúy phu nhân cùng đến tham dự và tiễn đưa anh lần cuối.

  Hội Hải Quân Trùng Dương sẽ đăng Phân Ưu qua Báo chí cuối tuần này.

  Trân trọng,
  HQ Nguyễn V. Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Wednesday, September 25, 2013 12:21 PM


  To: NO HAI QUAN nguyenno24@gmail.com; "haiquantrungduong@yahoo.com" haiquantrungduong@yahoo.com; lap(ND) nguyen nguyen1945@yahoo.com; lat nguyen latnguyen2003@yahoo.com; con hoang nhaydudallas@yahoo.com; hung tran hungtran1@sbcglobal.net; TI DAU BO LLDB daubo250@yahoo.com; bs hung dang dangthung62@yahoo.com; anh duc but viet butvietnews@aol.com; peter Đào dallasvnradio@gmail.com; anh ngoc nd tdnmtn@gmail.com; anh dat lldb lldb.dfw0911@gmail.com; CHI MAI ANH mnguyen214@aol.com; TAN Y VO ytanvo@hotmail.com; peter Hoa Tran peterhoathaitran@yahoo.com; Thomas Nguyen nguyen.thomas@sbcglobal.net; RENG QC rengdang50@gmail.com; QUANG ND LE quanglan1956@yahoo.com; qua nd truongqua49@yahoo.com; con hai quan mcvancon@gmail.com; Thanh Nguyen Van danthan123@gmail.com; Thanh Hang Nguyen mcthanhhang@yahoo.com; duc hq nxduc@aim.com; Duyệt TSQ sqhq19@yahoo.com; Thien NKT Nguyen thienstrata@gmail.com; on dinh ondinh1@yahoo.com; nt Luan phuong.tai@gmail.com; CHI LAMNGOC CD/DL lelamngoc2012@yahoo.com; TH LOC nvdallasus@gmail.com; anh Hạnh LH bachdanggiang65@yahoo.com; chi no(dung) tuongdai11@gmail.com; Tom Bui tombuinhaydu@hotmail.com; giao csqgdfw@yahoo.com; "lohoang1@yahoo.com" lohoang1@yahoo.com; "hoiquancanhdfw@yahoo.com" hoiquancanhdfw@yahoo.com
  Subject: PHÂN ƯU

  PHÂN ƯU

  Nhận được tin buồn:
  Trung Úy Hải Quân NGUYỄN BÁ PHÚC

  Đã tạ thế ngày 20 tháng 09 năm 2013
  (nhằm ngày 15 tháng 8 năm Qúy Tỵ)
  tại Arlington, TEXAS
  Hưởng Thọ 77 Tuổi

  Thành kính chia buồn cùng Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương và Tang Quyến.
  Nguyện cầu Linh Hồn Chiến Hữu NGUYỄN BÁ PHÚC sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

  Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam DFW
  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  From: Tom Bui tombuinhaydu@hotmail.com
  Sent: Wednesday, September 25, 2013 8:56 PM


  To: haiquantrungduong@yahoo.com; No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Cc: "NT.ON" ondinh1@yahoo.com, NTLuan phuong.tai@gmail.com, ngan canh hac ngancanhhac@gmail.com, "DAT/LLDB lldb.dfw0911" lldb.dfw0911@gmail.com, Reng Dang rengdang50@gmail.com, No Nguyen nguyenno24@gmail.com, "Lat.TQLC" latnguyen2003@yahoo.com, Hung Tran hungtran1@sbcglobal.net, QuyNKT 72quynguyen@gmail.com, LamNKT lamdnguyen555@gmail.com, Thien Nguyen thiennguyen52@gmail.com, Tom Bui tombuinhaydu@hotmail.com, "Tha.BDQ" thanhk52061@yahoo.com, Vo Tan Y ytanvo@hotmail.com, Dh Nguyen sqhq19@yahoo.com, "Ty.LLDB" thanhngo19lldb@gmail.com, lenhuhoang68@yahoo.com, "Lang.HQ"" nguyenlang939@yahoo.com; richard nguyen bachdanggiang65@yahoo.com; Toan NKT nguyen.thomas@sbcglobal.net; nguyen1945@yahoo.com
  Subject: PHÂN ƯU

  LIÊN HỘI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒADFW
  PO BOX 452323 GARLAND TEXAS 75045

  PHÂN ƯU

  Được tin chiến hữu NGUYỄN BÁ PHÚC
  Hải Quân Trung Úy
  Tạ thế ngày 20 tháng 9 năm 2013
  Nhằm ngày 15 tháng 8 Âm lịch
  Tại Arlington,Texas
  Hưởng thọ 77 tuổi

  Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Dallas Fort Worth
  xin chia buồn cùng tang quyến chiến hữu NGUYỄN BÁ PHÚC
  và Hội Hải Quân Trùng Dương/DFW.

  Nguyện cầu hương linh Chiến hữu NGUYỄN BÁ PHÚC siêu thanh
  tịnh độ an bình nơi miền vĩnh cửu.

  Đồng Kính Phân Ưu
  TM.LHCSVNCH/DFW
  Nguyễn Sỹ Đạt,LHT
  From: lhcsvnch.dfw2 lhcsvnch.dfw2@gmail.com
  Sent: Wednesday, September 25, 2013 2:32 PM


  To: nxduc20@gmail.com
  Subject: Tr/U Ngyuen ba Phuc

  Hi Dục,

  Thong ba'o, cu.u Tr/U Nguyen ba' Phuc' ta. the^' sept.19-2013 huong tho 77 tuổi. Chiến hữu Phúc la SQCB phuc vu tai trung tam tiep liệu HQ.

  Qua`n tai. Moore Funeral home
  1219 North Davis
  Arlington, TX 76012

  Tham vieng: Thursday from 4:00pm to 6:00pm
  Phat tang 7:00 pm
  Thăm viếng Friday from 9am to 8pm
  Saturday le an tang lúc 10 am
  Di quan 11:00 am

  Nho*`tho^ng bao qua ho^i. Tru`ng Du*o*ng.

  Liem
  From: Liem Truong lmtruong1@yahoo.com
  Date: 09/23/2013 10:10 PM (GMT-06:00)

 2. Thơ Cảm Tạ

  Kính thưa: Quý Cộng Đồng
  Quý Li ên Hội CSQLVNCH. DFW
  Qúy Hội Đoàn
  Qúy Đòan Thể
  Quý Đồng Hương, Qúy Thân Hữu
  Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí
  Quý Niên Trưởng, qúy Chiến Hữu, qúy phu nhân trong gia đình Hải Quân Trùng Dương

  Ngày Đại Lễ Húy Nhật Thánh Tổ Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã được long trọng tổ chức lúc 2:00 giờ trưa ngày 22 tháng 9 năm 2013 tại ASIA Time Square.

  Đại lễ giỗ Tổ Thánh Trần đã thành công mỹ mãn với sự tham dự đông đảo của qúy vị, chúng tôi xin kính gởi lời cám ơn chân thành đến qúy vị đã tham dự, ủng hộ ngân sách, thức ăn và công sức tạo cho ngày lễ thêm đậm đà và phong phú.

  Chúng tôi, Ban Chấp Hành kính gởi lời cám ơn đặc biệt đến các Niên Trưởng, các chiến hữu và các phu nhân trong gia đình Hải Quân Trùng Dương đã sát cánh cùng chúng tôi lo cho ngày giỗ Tổ được chu toàn trong tinh thần đoàn kết và huynh đệ chi binh.

  Danh sách ũng hô chùng tôi sẽ thông báo qua báo chí .

  Kính chúc quý vị và bửu quyến luôn an lành và tràn đầy sức khỏe.

  Trân trọng,
  Hội Trưởng Nguyễn Văn Nở
  nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, September 23, 2013 11:29 AM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: Giỗ Tổ

  Kính gởi Qúy NT/CH.

  Để cho buổi lể được them phần trang nghiêm và hoàn mỹ. Xin các NT/CH vui long mặc Tiểu Lể hoặc Đại Lễ nếu có. Thành that cám ơn sự hợp tác của các NT/CH.

  HT nguyễn văn Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Sunday, September 22, 2013 12:05 AM


  To: CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com
  Subject: DANH SÁCH QUAN KHÁCH MỜI LỄ GIỖ TỒ 2013

  DANH SÁCH QUAN KHÁCH MỜI LỄ GIỖ TỒ 2013

  HQ Đại Tá Khương Hữu Bá
  Phu nhân Cố HQ Đại Tá Hà Văn Ngạc
  Đại Tá Lê Đình Luân
  Đại Tá Đinh Thạch On & phu nhân
  Trung Tá Nguyễn Văn Tường và Phu nhân
  Chủ Tịch CĐNVQG Dallas - Bà Lê Lam Ngọc
  Chủ Tịch CĐNVQG Tarrant - Ô. Nguyễn Kinh Luân
  Hội Trưởng Hội Cao Niên Dallas - Ô Hoàng Tuân
  Bác Sỹ Nguyễn Ý Đức và phu nhân
  Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thương tiếc Việt Mỹ Bác Sỹ Đàng Thiện Hưng và phu nhân
  Phó Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thương Tiếc Việt Mỹ Mũ Đỏ Bùi Quang Thống

  Hội đoàn Cựu Quân nhân tham dự

  Tổng Hội Trưởng Hải Quân Hàng Hải Thương thuyền C/H Nguyễn Xuân Dục
  Liên Hội Trưởng Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-DFW - C/H Nguyễn Sĩ Đạt
  Liên Hội Phó Nội Vụ Liên Hội Chiến Sỹ VNCH/DFW C/H Đặng Phước Reng
  Hội Trưởng Hội Lực Lượng Đặc Biệt – C/H Ngô Văn Tý
  Hội Trưởng Hội Nha Kỹ Thuật – C/H Nguyễn văn Qúy
  Hội Trưởng Hội Thiếu Sinh Quân - C/H Nuyễn Hữu Duyệt
  Chi Hội Trưởng Gia đình Mũ Đỏ DFW – C/H Trần Phi Hùng
  Hội Trưởng Hội Võ Bị Đà Lạt DFW – C/H Ngyễn Trọng Tuân
  Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức- DFW – C/H Nguyễn Ngọc Sơn

  Truyền thông báo chí

  Đài Dallas VN Radio Ông Peter Đào, Bà Liên Bích
  Đài Truyền Hình SBTN
  Đài Truyền Hình Việt TV
  Báo Người Viêt Dallas - Ông Thái Hoá Lộc
  Báo Bút Việt - Ông Mai Văn Đức
  Báo Trẻ Đẹp online Ông Nguyễn Văn Lập
  Tuần Báo Trẻ

  Sau cùng xin chào đón qúy đồng Hương,q úy thân hữu, qúy chiến Hữu và qúy phu nhân tromg gia đinh Hải Quân Trùng Dương

  Nguyễn Văn Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Wednesday, September 18, 2013 12:00 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: THÔNG BÁO:Đã nhận được check của CH/HQ TÂN NGUYỄN đóng góp chi phí cho ngày Giỗ Tổ

  Kính gởi Qúy NT/CH gia đình HQTZ.

  Chúng tôi vừa nhận đươc chi phiếu $200.00 để đóng góp chi phí cho ngày Giỗ Tổ cuả HQ/CH Tân Nguyễn .( K 2, Đặc Biệt, Nha Trang). Thay mặt Hội Aí Hưũ HQTZ. DFW. Chúng tôi xin chân thành cám ơn HQ/CH TÂN NGUYỄN và hy vọng Chiến hữu sẽ dành thì giờ đến tham dự ngày Giỗ Tổ Thánh Trần với chúng tôi.

  Trân Trọng,
  HT Nguyễn văn Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Tuesday, September 17, 2013 4:16 PM


  To: NO NGUYEN nguyenno24@gmail.com
  Subject: Thư Mời Giỗ Tổ Thánh Trần Hưng Đạo 2013

  Kính Thưa qúy Vị

  Như thông lệ và truyền thống, hằng năm Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth (DFW), Texas tổ chức ngày Giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, ngài là vị anh hùng của dân tộc Việt Nam và được tôn vinh là Thánh Tổ của Quân Chủng Hải Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

  Kính chuyển đến qúy vị Thư Mời Giỗ Tổ của Hội Hải Quân Trùng Dương DFW, kính mời qúy vị cùng tham dự với chúng tôi để tuởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc.

  Trân Trọng,
  Hội Trửơng Hải Quân / DFW. TX
  Nguyễn Văn Nở
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Monday, September 16, 2013 9:56 PM


  To: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 Minh Đức Ha minhvdha@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 LANG NGUYỄN nguyenlang939@yahoo.com; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CHECK $50.00 GIÚP CHI PHÍ NGÀY GIỔ TỔ CỦA CH LƯU T. QUANG

  HI ANH CHỊ QUANG.

  Đã NHậN ĐƯỢC CHECK $50.00 CỦA ANH CHỊ ĐỂ GIÚP CHI PHÍ CHO NGÀY GIỖ TỔ THÁNH TRẨN. THAY MẶT HỘI HQTZ XIN THÀNH THẬT CÁM ƠN ANH CHỊ .

  THÂN CHÀO.
  NGUYỄN VĂN NỞ
  From: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Sent: Thursday, September 12, 2013 10:54 AM


  To: No Nguyen nguyenno24@gmail.com
  Cc: 0C QUANG LƯU quangluu68@hotmail.com; 30 HOANG SANG Ánh ANNIELEHOANG@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG H BÁ HQKHBA@YAHOO.COM; 00 KHƯƠNG HỮU LỘC khloc@yahoo.com; 00 MỸ LINH HÀ lha_bedard@yahoo.com; 00 Ngac minh Ha minhvdha@yahoo.com; 00.CHI MANH HA haiquantrungduong@yahoo.com; 02 Br Dư Trí Hùng Vongai@yahoo.com; 07 LÊ THÀNH UYỄN le.uyen@att.net; 0C CÁT T NGÔ CACHQ17@YAHOO.COM; 0C Nhơn Trần tamkinh83@yahoo.com; 0C TƯỜNG HQ17 tuonghq17@yahoo.com; 0C VINH TRẦN VTRAN49@YAHOO.COM; 12 LỄ ĐỔ LTD1940@HOTMAIL.COM; 15 KHA X PHẠM khapham44@yahoo.com; 16 BÌNH T.TRỊNH binhtrinh@hotmail.com; 16 HY PHAM PHAMHY@SBCGLOBAL.NET; 16 LAM DANH DANHNLAM@ATT.NET; 16 Trần N Thanh alithanhtran@yahoo.com; "17 HIỆP,ANH T LÊ" hieple17@hotmail.com; 18 NHỰT M DƯƠNG nhutminhd@sbcglobal.net; 18 TRUNG TRẦN trungt18@yahoo.com; 19 Con Truong MCVANCON@gmail.com; 19 Hồ N Hoa Hoaho1300@yahoo.com; 19 NGUYỄN HỮU DUYỆT dhwin@yahoo.com; 20 CHI DAO CHI@CIVILASSOCIATES.COM; 20 Duc X. Nguyen nxduc@aim.com; 20 LƯỢNG H ĐOÀN ldoan20@yahoo.com; 23 HIẾU Đ CHÂU hieudchau@hotmail.com; 23 KHANH Q TRẦN KHANHTINH01@YAHOO.COM; 23 PHỨƠC NGUYỄN PTCD@AOL.COM; 24 CHÂU LÝ chauly@verizon.net; 24 Chương Liên cklien6@live.com; 24 EM HOÀNG emhoang@att.net; 24 Hung Uong hung-uong555@yahoo.com; 24 NỞ NGUYỄN nguyenno24@GMAIL.com; 24 QUI NGUYEN QUIVNGUYEN@YAHOO.COM; 25 CƯỜNG LÊ cuonglehq2@gmail.com; 25 MỸ NGUYỄN mynguyen25@gmail.com; 25 Trần Gia Bảo Tran_cheri@yahoo.com; 25 ĐỨC B NGUYỄN dnguyen1117@gmail.com; 26 HƯNG BÙI hbui26@yahoo.com; 26 LAI.V.LY VietNam@HerbalWorldCenter.com; 26 Vinh Q Phạm vqpham@yahoo.com; 30 LÝ NGUYỄN navymanHQ2@sbcglobal.net; 30 LẠC NGUYỄN lacdathanh@yahoo.com; 30 PHÚ T TRỊNH PCF3856@YAHOO.COM; 30 SƠN PHẠM PHAMSON2701@YAHOO.COM
  Subject: THƯ MỜI HỌP NGÀY CHỦ NHỰT, 8 tháng 9, 2013

  Trân trọng kính mời tất cả các bạn đóng góp chương trình Văn Nghệ ngày Thánh Tổ xin vui lòng đến tập dượt tại nhà Anh Nhật (2001 west grove lane, grand prairie, tx 75052) lúc 2 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 8/9/2013. Chỉ còn tập 2 lần nữa thôi. Mong các bạn đến đông đủ

  Cám ơn rất nhiều
  Lang
  nguyenlang939@yahoo.com
  Sent: Tuesday, September 3, 2013 11:01 AM

 3. To: lkn7843@yahoo.com; hiep@ti.com; k15vb@yahoo.com; loiho3@yahoo.com; hoiquancanhdfw@yahoo.com; tule025@yahoo.com; ducnguyen01@hotmail.com; abtrung@yahoo.com; nguyen.thomas@sbcglobal.net; tommyvan8886@yahoo.com; csqgdfw@yahoo.com; traudienk20@yahoo.com; ytanvo@hotmail.com; thuyanh76148@yahoo.com; nguyenduc18@msn.com; trungt18@yahoo.com; luuxuanbao@yahoo.com; nguyenhoanghuyduc@yahoo.com; caovung@gmail.com; nguyen1945@yahoo.com; ducnguyen48@gmail.com; chinhtran4213@yahoo.com; hoithuducdfw@gmail.com; thuduc_dfw@yahoo.com; ndc_td@yahoo.com; le.chu@yahoo.com; lechauvo@att.net; bayxao@yahoo.com; cotientran@yahoo.com; mcvancon@gmail.com; thonvida@yahoo.com; nguyen_duy_An_46@yahoo.com; thuynguyentu@yahoo.com; ratpham@hotmail.com; kinghat95@yahoo.com; viethominhnam@msn.com; hvnguyen43@yahoo.com; taido12@yahoo.com; dennisnguyen817@yahoo.com; donchau@sbcglobal.net; KBC4561@yahoo.com; pknguyen247@yahoo.com; phuocxluu@aol.com; haiquantrungduong@yahoo.com; tuanle1171@yahoo.com; mdoan37@gmail.com; pnqg@msn.com; truyentinbactx@gmail.com; nguyen_xuandang@live.com; tvho@mnits.net; davidnguyen2w@yahoo.com; nathan_dong@yahoo.com; vien_ho2000@yahoo.com; anhsontinh@hotmail.com; ngocbuibktd@sbcglobal.net; bacsichat@gmail.com; vact_executives@yahoogroups.com; dtnhv@googlegroups.com; legiau@yahoo.com; tinathao_04@yahoo.com; tinapham1942@yahoo.com; tgm@tx.rr.com; dofamily@aol.com; phambavinh40@yahoo.com; info@thoibaodallas.com; thungnguyen@gmail.com; info@trenews.com; info@kienthucmagazine.com; thaihoato@hotmail.com; lelamngoc2000@yahoo.com; cnthanh07@yahoo.com
  Cc: tonghoictnctvn@yahoo.com; tonghoivobivietnam@yahoo.com; ttcsvnch@yahoogroups.com; tonghoihqhh.vnch@gmail.com; tonghoiqc@hotmail.com; tapthechiensivnch@yahoogroups.com
  Subject: Phân Ưu

  Phân ưu.

  Tổng Hội Hải Quân VNCH vưà hay tin :

  Niên Trưởng Nguyễn Du Nghi

  nguyên Liên Hội Trưởng Liên Hội Cựu Quân Nhân tại Dallas-Fortworth, nguyên SVSQK13/VBQGVN, vừa mất tại Dallas ngày 10 tháng 9 năm 2013 , hưởng thọ 80 tuổi.

  Thay mặt Tổng Hội Hải Quân VNCH, chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng tang quyến, Tổng Hội trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Khóa 13 SVSQ/VBQG và Hội Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Dallas-Fortworth.

  Nguyện cầu hương linh Niên Trưởng Nguyễn Du Nghi sớm an lành và siêu thoát trong cõi Phật.

  HQNguyễn Xuân Dục
  Tổng Hội Trưởng
  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  From: Duke Nguyen nxduc@aim.com
  Sent: Friday, September 13, 2013 5:19 PM


  Xin đính chánh là Nghi Thức phũ kỳ sẽ bắt đầu vào 9: 30 giờ sáng Chủ Nhật 15-9 sau Nghi thức Phật Giáo

  Hội Võ Bị Dallas-Fort Worth (DFW), Texas
  From: Tien Pham traudienk20@yahoo.com
  Sent: Thursday, September 12, 2013 3:10 PM


  To: "lkn7843@yahoo.com" lkn7843@yahoo.com
  Subject: Fw: Phân Ưu

  Niên trưởng Nguyễn Du Nghi đã từ trần

  Đia điểm và giờ thăm viếng:

  Tại nhà quàng Sparkman funeral 1029 S Greenville Richarsan Tx 75081
  Thứ Sáu và thứ bảy từ 10am - 9pm.( 13&14-9-2013)
  Lễ phũ cờ vào sáng Chủ nhật 11 Am do Hội VBQGDFW phụ trách( 15-9-2013)

  Đề nghị: Các hội đoàn trong UBĐH nên thăm vào chiều Thứ Bảy lúc 4PM cùng với hội VB hoặc có mặt vào sáng Chủ nhật cho lễ Phũ Cờ

  Ủy Ban Điều Hợp Quân Cán Chính VNCH-DFW

  Ngày 11 tháng 09 năm 2013

  THÀNH KÍNH PHÂN - ƯU

  Ủy Ban Điều Họp Quân, Cán Chính VNCH vừa nhận được tin buồn:

  Niên Trưởng Nguyễn Du Nghi sinh ngày 23-1-1933 quê Tiền Hãi, Thái Bình, Việt Nam .Tốt nghiệp khóa 13 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vào ngày 13-4-1958 với cấp bậc Thiếu úy. Chức vụ sau cùng là Thiếu Tá Trung Tâm Hành Quân Biệt Khu Thủ Đô .

  Cựu Chủ Tịch Liên Hội Chiến Sĩ QLVNCH-DFW, Cựu Hội Trưởng Hội Võ Bị DFW nhiều nhiệm kỳ. Hiện là Trưởng Ban Giám Sát Hội Võ Bị -DFW, mà cũng là Trưởng Ban Cố Vấn Ủy Ban Điều Hợp Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa -DFW.

  Niên Trưởng Nguyễn Du Nghi đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 5:30 phút chiều ngày thứ Ba 10-9-2013. Hưởng thọ 80 tuổi. Toàn thành viên trong UBĐH xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Niên Trưởng Nguyễn Du Nghi sớm siêu thoát về cỏi Niết Bàn

  Ủy Ban Điều Họp Quân Cán Chính VNCH
  Thành Kính Phân Ưu
  Thay mặt UBĐH
  From: Uy ban dieu hop quan Can chinh vnch-dfw uybandieuhop@yahoo.com
  Sent: Wednesday, September 11, 2013 1:44 PM

 4. To: Tổng Hội Hải Quân VNCH Tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Subject: Việc phân chia cổ đồng Parcel California

  Xin chuyển thư của Ủy Ban Thanh Lý nhà hàng Paracel California do N/T Phan Đình San yêu cầu. Qúi vị đã từng góp tiền xây dựng Câu Lạc Bộ Paracel xin hãy liên lạc ...Ủy Ban.

  Tổng Hội Hải Quân VNCH
  From: Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH tonghoihqhh.vnch@gmail.com
  Sent: Friday, September 13, 2013 4:48 PM

  Westminster, California ngày 12 tháng 9 năm 2013

  Kính gửi: Toàn thể quý vị cổ đồng thuộc Công Ty Paracel “Cũ” (Paracel Restaurant)
  Đề mục: Thư mời họp Đại Hội Cổ Đồng (ĐHCĐ) lần chót tước khi Ủy Ban Thanh Lý (UBTL) Công Tty Paracel “Cũ” giải tán.

  Kính thưa Quý Vị,

  1. Như Quý Vị đã biết vào tháng 8 năm 2007, Công Ty Paracel “Cũ” đã được bán cho chiến hữu HQ Hoàng Thông với giá là $465,000. Sau khi trừ mọi khoản chi phí, UBTL còn nhận được $418,000 để trả lại tất cả (vốn và lời) cho toàn thể cổ đông. Tính đến ngày hôm nay 12 tháng 9 năm 2013, UBTL vẫn còn quản lý trong quỹ Thanh Lý một số tiền tổng cộng là $6,037.18 đó là số tiền tồn đọng do một số cổ đông chưa nhận lãnh mặc dàu đã được thông báo. Trong số này có $3653.87 (*) mà UBTL cần giải thích rõ ràng, xin xem Mục 2 dưới đây.

  2. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2013, UBTL đã tiếp nhận từ HQ Hoàng Thông (chủ nhân Công Ty Paracel “Mới”) số tiền $7,758.56; đây là số tiền Lease Deposit của Công Ty “Cũ” do chủ phố trả lại. UBTL đã trích trong số tiền Lease Deposit khoản tiền $3653.87 (*) để trả lại cho quỹ Thanh Lý vì đó là số tiền mà UBTL đã tạm ứng ra để chi trả cho các dịch vụ liên quan đến Công Ty “Cũ“ trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2008 cho đến tháng 9 năm 2013. Chi tiết như sau:

  - Yểm trợ hội HQCL tổ chức tưởng niệm Trận Hải Chiến Hoàng Sa: $1,000.00
  - Chi phí trả cho kế toán viên về việc sưu tra hồ sơ thuế vụ: $0,300.00
  - Tiền trả thuế công ty Paracel “Cũ” còn thiếu cơ quan IRS: $2,053.87
  - Chi phí thiết lập hồ sơ trả tiền, thư mời, phong bì, tem thư gửi cổ đông: $0,250.00
  - Yểm trợ đặc san Lướt Sóng (2013): $0,050.00
  -------------
  Tổng cộng chi phí là: $3,653.87 (*)
  Số tiền Lease Deposit còn dư là: $7,758.56 - $3,653.87: $4,104.69

  3. Ngày 12 tháng 9 năm 2013, UBTL tái nhóm họp và đã đi đến quyết định chung như sau:
  - Chia số tiền còn lại ở Mục 2 ($4,104.69) cho tất cả các cổ đông theo tỷ lệ số cổ phiếu.
  - Gửi Thư Mời tất cả các cổ đông về họp ĐHCĐ để lãnh tiền chia còn lại ở Mục 2.
  - ĐHCĐ sẽ nhóm họp vào 12 giờ trưa ngày 17 tháng 10 năm 2013 tại Paracel Restaurant.
  - Thư Mời này được gửi đến tận nhà của mỗi cổ đông căn cứ theo địa chỉ được lưu trữ trong hồ sơ của Công Ty “Cũ”.

  Ngoài ra Thư Mời này cũng được đăng trên Đặc San Lướt Sóng số 78 phát hành nhân dịp Lễ Giỗ Thánh Tồ Hải Quân Trần Hưng Đạo năm 2013 và cũng được thông báo trên website của Tổng Hội Hải Quân & Hàng Hải và Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long.
  - HQ Hoàng Thông sẽ yểm trợ phần ẩm thực cho ngày ĐHCĐ.

  4. Sau 90 ngày tính từ 17 tháng 10 năm 2013 đến 17 tháng 1 năm 2014, nếu không còn cổ đông nào đến nhận tiền, số tiền còn lại của Mục 1 và 2 sẽ được UBTL trao cho hai cơ cấu ái hữu Hải Quân sau đây theo tỷ lệ:
  - Quỹ Thương Phế Binh Cô Nhi Quả Phụ Hải Quân: 75% số tiền tồn quỹ.
  - Đặc San Lướt Sóng: 25% số tiền tồn quỹ.

  5. Thư Mời này được thông báo như một văn kiện chính thức của UBTL trên mặt pháp lý. Mọi thắc mắc và khiếu nại sau ngày 17 tháng 1 năm 2014 sẽ coi như vô hiệu lực. Uỷ Ban Thanh Lý (UBTL) Công Ty Paracel “Cũ” sẽ giải tán kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2014.

  Trân trọng kính chào Quý Vị và hẹn gặp đông đủ trong ngày Đại Hội Cổ Đông.
  ỦY BAN THANH LÝ
  Công Ty Paracel “Cũ”

back to top