Tiếng Nói AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA

© Copyright AHHQHH/VNCH, Dallas-Fort Worth, Texas, USA, 2007

Home |

Tháng 01-08| Tháng 02-08| Tháng 03-08| Tháng 04-08| Tháng 05-08| Tháng 06-08| Tháng 07-08| Tháng 08-08| Tháng 09-08| Tháng 10-08| Tháng 11-08| Tháng 12-08|

Tin Biển Tháng 9 Năm 2008 tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA

 1. To: "An Lê Đ" andinhle@charter.net, "Chí 20 Đào C" chi@civilassociates.com, "Chí Hà M" haiquantrungduong@yahoo.com, "Cmd Bá" HQKhBa@yahoo.com, "Cmd Chánh" chanh_dang@sbcglobal.net, "Cmd Hùng" voongaiv@yahoo.com, "Cmd Trụ" trudinhtran@yahoo.com, "Côn 19 MC" mcvancon@gmail.com, "Cư 19 Nguyễn" anthony1975@yahoo.com, "Cường 25 Lê" cuonglehq2@sbcglobal.net, "Duc TX" ductx@attglobal.net, "Duyệt 19 Nguyễn H" dhwin@yahoo.com, "Dục 20 Nguyễn X" nxduc@aim.com, "Hiệp 17 Lê T" hieple17@hotmail.com, "Hoa 19 Hồ N" hoaho1300@yahoo.com, "HQ17 Các Ngô T" cachq17@yahoo.com, "HQ17 Tường Nguyễn H" tuonghq17@yahoo.com, "HQ2 E-Mail" NavymanHQ2@sbcglobal.net, "Hy 16 Phạm H" phamhy@sbcglobal.net, "Hưng 26 Bùi" hbui26@yahoo.com, "Kha 15 Phạm X" khapham44@yahoo.com, "Khánh 19 Nguyễn H" khuunguyen@yahoo.com, "Lang 16 Nguyen" nguyenlang1@yahoo.com, "Lý Châu" chauly@netzero.net, "Lượng 20 Đoàn H" ldoan20@gmail.com, "Lễ 12 Đỗ T" LTD1940@hotmail.com, "Lộc Khương H" khloc@yahoo.com, "MC Vân Côn" mcvancon@yahoo.com, "Mỹ 25 Nguyễn V" mynguyen08@gmail.com, "Nghĩa Huỳnh T" nthuynh11@msn.com, "Nhơn Trần V" vtran@gfstexas.com, "Nhựt 18 Dương M" nhutminhd@sbcglobal.net, "Nở 24 Nguyễ V" nguyenvno@netscape.net, "Phú OCS Trịnh" ptt616@yahoo.com, "Phước 19 Nguyễn H" ptcd@aol.com, "Quang Lưu T" quangluu68@hotmail.com, "Sang Hoàng A" hoang2914@yahoo.com, "Tam Le Bui" tamlebui@hotmail.com, "Thanh Hằng Lê N" mcthanhhang@yahoo.com, "Trung 18 Trần Đ" trdtran@gmail.com, "Trung 18 Trần Đ" trungt18@yahoo.com, "Tuyết Diễn Trần" tuyet.tran1022@gmail.com, "Tư 19 Nguyễn" tunguyen19us@yahoo.com, "Vinh Tâm Trần" vtran49@yahoo.com, "Vinh Tâm Trần W" vtran@rockwellcollins.com, "Đức Nguyễn B" dnguyen1117@gmail.com
  Tham Phu Nhan Dai Ta Ba

  Kinh thua Quy NT cùng quy' anh cho em TZDFW

  Chung toi duoc biet Phu Nhan NT Bá đã về nhà ơ FW sau gâ`n 1 tua^`n nằm Benh Vien, Chúng tôi mot nhóm HQ TZ DFW dự trù dến tham Chị Bá va`o ngay mai Thu Bay 2:00 PM-2:30 PM. Xin quy NT & quy anh cho em co thi gio xin cùng đến thăm trong tình HQ thân hữu --- Tôi đã gọi Gd Cmd Bá va b/c vo co^?ng trong nga`y gio tre^n. Chúng ta sẽ đến hỏi thăm hai Anh Cường & anh Dần theo nhu e-mai trươc cua anh Duc.

  TTTBCo^n
  Friday, September 5, 2008 7:48 PM
  mcvancon@gmail.com


  To: undisclosed-recipients
  Phu Nhân NT KH Bá nằm nhà thương

  Kính gởi Quý NT, cùng tất cả Anh Chi Em TZ/DFW;

  Chúng tôi vừa mới biết tin không vui, Phu Nhân HQ Đại Tá Khương Hữu Bá đã nằm nhà thương Harris Methodist Fort Worth 2 ngày hôm nay. Mặc dù Chị Bá không cho tôi thông báo đến bất cứ ai nhưng vì TÌNH THẦY TRÒ với NT Bá & tình HQ của chúng ta, Chúng tôi trân trọng chuyển tin này đến quý vị tùy nghi thăm hỏi.Chị Bá cũng cho biết với tình trạng sức khỏe này. GĐ chị Bá xin lỗi không thể tham dự Sinh Nhật Trùng Zương tháng 7, 8, & 9 tổ chúc tại nhàa/c Đào Cơ Chí thứ bảy 13/09/2008 được.

  Trân trọng báo tin
  TB Côn
  Plano TX
  Thursday, September 4, 2008 3:36 PM
  mcvancon@gmail.com

 2. To: nxduc@aim.com, trungt18@yahoo.com, cachq17@yahoo.com, haiquantrungduong@yahoo.com, mcvancon@yahoo.com, cuonglehq2@sbcglobal.net, dnguyen1117@gmail.com, dhwin@yahoo.com, ltd1940@hotmail.com, vouu01@verizon.net, nhutminhd@sbcglobal.net, nguyenvno@netscape.net, mcthanhhang@yahoo.com, vtran@gfstexas.comCc: andinhle@charter.net, HQKhBa@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, chauly@netzero.net, anthony1975@yahoo.com, hieple17@hotmail.com, hoaho1300@yahoo.com, voongaiv@yahoo.com, khapham44@yahoo.com, khuunguyen@yahoo.com, nguyenlang1@yahoo.com, khloc@yahoo.com, ldoan20@yahoo.com, nhuynh48@gmail.com, ptt616@yahoo.com, ptcd@aol.com, quangluu68@hotmail.com, trudinhtran@yahoo.com, tunguyen19us@yahoo.com, tuonghq17@yahoo.com, tuong8432@yahoo.com, vtran49@yahoo.com, vtran@rockwellcollins.com
  RE: Thong bao

  Tran trong kinh moi qui Nien Truong va cac ban huu HQ tai Dallas va Fortworth den tham du buoi hop mat tai nha toi ngay September 13, 2008. tu 9:00 AM den chieu toi. Dia chi :

  706 Stowe Lane
  Lakewood Village, Tx. 75068
  214-500-7913 Cell or 469-362-4821 (Home)

  Ban Nguyen Xuan Duc se thao luan ve gio to Tran Hung Dao va chia vui sinh nhat cua mot so ban huu HQ trong dip nay. Su hien dien cua cac ban se la niem vui lon cho gia dinh chung toi.

  Than chao,
  Dao Co Chi va gia dinh.
  Wednesday, September 3, 2008 10:23 AM
  chi@civilassociates.com

  P.S.: Nho dem the quan ao tam (swim) cac ban nhe.

 3. To: "An D Le" andinhle@charter.net, "Ba H Khuong" HQKhBa@yahoo.com, "Cac T Ngo" cachq17@yahoo.com, "Chanh C Dang" chanh_dang@sbcglobal.net, "Chau N Ly" chauly@netzero.net, "Chi C Dao" chi@civilassociates.com, "Chi M Ha" haiquantrungduong@yahoo.com, "Con B Truong" mcvancon@gmail.com, "Cu Nguyen" anthony1975@yahoo.com, "Cuong P Le" cuonglehq2@sbcglobal.net, "Duc B Nguyen" dnguyen1117@gmail.com, "Duc X Nguyen" nxduc@aim.com, "Duyet H Nguyen" dhwin@yahoo.com, "Hiep Tam Le" hieple17@hotmail.com, "Hoa N Ho" hoaho1300@yahoo.com, "Hung Tri Du" voongaiv@yahoo.com, "Kha X Pham" khapham44@yahoo.com, "Khanh H Nguyen" khuunguyen@yahoo.com, "Lang V Nguyen" nguyenlang1@yahoo.com, "Le T Do" ltd1940@hotmail.com, "Loc H Khuong" khloc@yahoo.com, "Luong H Doan" ldoan20@yahoo.com, "Nghia Huynh" nhuynh48@gmail.com, "Nhon V Tran" vouu01@verizon.net, "Nhut M Duong" nhutminhd@sbcglobal.net, "No V Nguyen" nguyenvno@netscape.net, "Phu Trinh" ptt616@yahoo.com, "Phuoc H Nguyen" ptcd@aol.com, "Quang Tr Luu" quangluu68@hotmail.com, "Thanh Hang Le" mcthanhhang@yahoo.com, "Tru Dinh Tran" trudinhtran@yahoo.com, "Tu 19 Van Nguyen" tunguyen19us@yahoo.com, "Tuong H Nguyen" tuonghq17@yahoo.com, "Tuong H Nguyen Phuong" tuong8432@yahoo.com, "Van Tran" vtran@gfstexas.com, "Vinh Tran" vtran49@yahoo.com, "Vinh Tran Th Tam" vtran@rockwellcollins.com
  Cc: "Trung D Tran" trungt18@yahoo.com
  Thiệp Mời Lễ Thánh Tổ

  Kính chuyển đến quý Niên Trưởng, quý CH và gia đình thiệp mời tham dự Lễ Húy Nhật Thánh Tổ HQ / VNCH (dạng Adobe Acrobat PDF).Quý vị có thể in thêm để mời thân hữu.

  Cám ơn.
  TM. Ban Tổ Chức
  HQ Trung
  Tuesday, September 2, 2008 4:15 PM
  trungt18@yahoo.com

 4. To: "Nguyen Xuan Duc" nxduc@aim.com, lhcsvnchdfw@gmail.com, phuong13khanh@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com, loiho3@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com, thanhk52061@yahoo.com, hoiquancanhdfw@yahoo.com, dofamily@aol.com, dallasvnradio@yahoo.com, Butviet@aol.com, Nnguyenkhalat@aol-motw.com, haiquantrungduong@yahoo.com, thaito@hotmail.com, andinhle@charter.net, andy4gold@hotmail.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, tanyvo@sbcglobal.net, tule025@yahoo.com, traudienk20@yahoo.com, thabdq@yahoo.com, doanket@yahoo.com, phandinhminhaf@verizon.net, trungt18@yahoo.com, phil_h_tran@yahoo.com, thoaile1137@yahoo.com, ngocbuibktd@sbcglobal.net, lkn7843@yahoo.com, vina@altinet.net, ctang54@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, tonghoivobivietnam@yahoo.com, tonghoiqc@hotmail.com, tonghoictnctvn@yahoo.com, ttcsvnch@yahoogroups.com, tonghoihqhh.vnch@gmail.com, Khuepham@cox.net, hnguyen99_99@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, Kedo33@Bellsouth.net, spanishbeach@gmail.com, Nnquynh@aol.com, Thumaibui@cox.net, LeonNguyen@aol.com, Nguyentong2@Netzero.com, Ichnguyen31@yahoo.com, tonydo2001@yahoo.com, trantuanduc@sbcglobal.net, luudhuyen@yahoo.com, trantin678@yahoo.com, Linh_Ha-Bedard@raytheon.com, ashqvnch@hotmail.com, vgpgermany@gmx.net, nhuttqt@yahoo.com, NXDuc@aol.com, nguyen_dkhuc@yahoo.com, phunghocthong@yahoo.com.au, BDLuotsong@yahoo.com, miang44@hotmail.com, loc.tran@siemens.com, hq611@juno.com, Paul.Van@fairfaxcounty.gov, nghiepphan@sbcglobal.net, vn.hanguyen@sbcglobal.net, duyhinh1@yahoo.com, kpham60@yahoo.com, unguyen1939@yahoo.com, caokhac.tiep@yahoo.com, vnmc68@sbcglobal.net, santientran@sbcglobal.net, phannguu92@sbcglobal.net, trietn@show.ca, liennhan81@yahoo.com, trongvvo@yahoo.com, dinh.doan@usdoj.gov, johnlam25@yahoo.com, chiropham@sbcglobal.net, quyetam04@yahoo.com, thongvu2@wanadoo.fr, anquantran@socal.rr.com, colonelchuan@yahoo.com, phiendan2000@yahoo.com, nga000@hotmail.com, vtrduong2002@yahoo.com, hoabapham@hotmail.com, trhi13@aol.com, lh3415@aol.com, NXDuc@aim.com, vithanh5@sbcglobal.net, macgiao@shaw.ca, tapthechiensivnchtrungtamtaybachoaky@yahoogroups.com, "Ich Nguyen" ichnguyen31@yahoo.com
  Re: Thư mời

  Kinh thua N/T Ich.

  Cam on N/T da goi y de noi trong ngay le huy nhat Duc thanh tran, toi se dua y kien toi anh Mc dem hom ay, Xin N/T cho biet ly do neu vi suc khoe N/T khong the den du duoc thi dan em khong giam ep, con nhu vi ly do khong lai xe ban dem duoc thi toi se dich than den cho N/T va chi cung tham du hom do. Vi NT/ la thanh vien trong ban co van cua hoi mong duoc gap N/T nhan ngay huy nhat sap toi,

  Kinh
  Vu Duy Phuc
  Tuesday, September 2, 2008 6:54 PM
  petervu22@yahoo.com


  To: "Nguyen Xuan Duc" nxduc@aim.com, lhcsvnchdfw@gmail.com, phuong13khanh@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com, loiho3@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com, thanhk52061@yahoo.com, hoiquancanhdfw@yahoo.com, dofamily@aol.com, dallasvnradio@yahoo.com, Butviet@aol.com, Nnguyenkhalat@aol-motw.com, haiquantrungduong@yahoo.com, thaito@hotmail.com, andinhle@charter.net, andy4gold@hotmail.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, tanyvo@sbcglobal.net, tule025@yahoo.com, traudienk20@yahoo.com, thabdq@yahoo.com, doanket@yahoo.com, phandinhminhaf@verizon.net, trungt18@yahoo.com, phil_h_tran@yahoo.com, thoaile1137@yahoo.com, ngocbuibktd@sbcglobal.net, lkn7843@yahoo.com, vina@altinet.net, ctang54@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, tonghoivobivietnam@yahoo.com, tonghoiqc@hotmail.com, tonghoictnctvn@yahoo.com, ttcsvnch@yahoogroups.com, tonghoihqhh.vnch@gmail.com, Khuepham@cox.net, hnguyen99_99@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, Kedo33@Bellsouth.net, spanishbeach@gmail.com, Nnquynh@aol.com, Thumaibui@cox.net, LeonNguyen@aol.com, Nguyentong2@Netzero.com, Ichnguyen31@yahoo.com, tonydo2001@yahoo.com, trantuanduc@sbcglobal.net, luudhuyen@yahoo.com, trantin678@yahoo.com, Linh_Ha-Bedard@raytheon.com, ashqvnch@hotmail.com, vgpgermany@gmx.net, nhuttqt@yahoo.com, NXDuc@aol.com, petervu22@yahoo.com, nguyen_dkhuc@yahoo.com, phunghocthong@yahoo.com.au, BDLuotsong@yahoo.com, miang44@hotmail.com, loc.tran@siemens.com, hq611@juno.com, Paul.Van@fairfaxcounty.gov, nghiepphan@sbcglobal.net, vn.hanguyen@sbcglobal.net, duyhinh1@yahoo.com, kpham60@yahoo.com, unguyen1939@yahoo.com, caokhac.tiep@yahoo.com, vnmc68@sbcglobal.net, santientran@sbcglobal.net, phannguu92@sbcglobal.net, trietn@show.ca, liennhan81@yahoo.com, trongvvo@yahoo.com, dinh.doan@usdoj.gov, johnlam25@yahoo.com, chiropham@sbcglobal.net, quyetam04@yahoo.com, thongvu2@wanadoo.fr, anquantran@socal.rr.com, colonelchuan@yahoo.com, phiendan2000@yahoo.com, nga000@hotmail.com, vtrduong2002@yahoo.com, hoabapham@hotmail.com, trhi13@aol.com, lh3415@aol.com, NXDuc@aim.com, vithanh5@sbcglobal.net, macgiao@shaw.ca, tapthechiensivnchtrungtamtaybachoaky@yahoogroups.com
  Subject: Re: Thư mời

  Thua anh Duc than men,

  Cam on anh da gui thu moi. Ca nhan toi se khong the tham du duoc. Nhung toi de nghi trong dip huy nhat duc Tran Hung Dao nam nay, minh co the gui mot loi keu goi den nha cam quyen CS hay noi guong Duc Thanh Tran, thay doi che do de doan ket toan dan de phong chong hoa xam lang cua Tau dang ngap nghe ben kia bien gioi.

  Nguoi Tau sac toc Han van nuoi trong tam kham cua ho cai chu nghia ba quyen va van lam le khoi phuc cai de quoc Han tu hon hai tram nam truoc Cong Nguyen. Cho nen ho rat hanh dien ve viec to chuc The Van Hoi da pho truong kha nang va the luc cua nuoc Tau, du no do mot tap doan doc tai thong tri khong co mot chut nhan dao nao.Ho se noi guong nuoc Nga, lap mot vong dai anh huong ma VN chac chan se la mot nan nhan duoc tuyen chon dau tien. Minh phai canh giac, phai to chuc toan dan phong ngoai xam, va khong the trong mong vao bat cu the luc nao, ke ca Hoa Ky.

  Than men
  Nguyen Tien Ich
  ichnguyen31@yahoo.com
  Date: Tuesday, September 2, 2008, 9:27 AM


  To: nxduc@aim.com
  RE: Thư mời

  Kính gửi Chiến Hữu Nguyễn Xuân Dực
  Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

  Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Đông Bắc Hoa Kỳ và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận hân hoan đón nhận tin thông báo về Lể Húy nhật Đức Thượng Phụ Thượng Quốc Công Bình Bắc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng dân tộc đồng thời là Thánh Tổ của Quân Chủng Hải Quân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà sẽ được Tổng Hội Hải Quân và Hội Hải Quân tại Dallas-Fortworth và vùng phụ cận tổ chức.

  Trân trọng kính gởi đến Ban Tổ Chức buổi Lễ lời chúc chân thành cho sự thành công vẽ vang.

  Kính chào đoàn kết thân tình,
  Đoàn Hữu Định
  Tuesday, September 2, 2008 8:45 AM
  Dinh.Doan@usdoj.gov


  To: lhcsvnchdfw@gmail.com, phuong13khanh@yahoo.com, Nnguyenkhalat@aol.com, Chi_ba_Nguyen@yahoo.com, lacbdq@yahoo.com, hungtran1@sbcglobal.net, bacsichat@sbcglobal.net, hoanvan09@yahoo.com, ytanvo@hotmail.com, ducnguyen01@hotmail.com, tommyvan8886@yahoo.com, tombuinhaydu@hotmail.com, nguyen.thomas@sbcglobal.net, cnthanh07@yahoo.com, loiho3@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com, thanhk52061@yahoo.com, hoiquancanhdfw@yahoo.com, dofamily@aol.com, dallasvnradio@yahoo.com, Butviet@aol.com, Nnguyenkhalat@aol-motw.com, haiquantrungduong@yahoo.com, thaito@hotmail.com, dofamily@aol.com, andinhle@charter.net, lacbdq@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com, Butviet@aol.com, andy4gold@hotmail.com, HOIQUANCANHDFW@YAHOO.COM, tanyvo@sbcglobal.net, bacsichat@sbcglobal.net, loiho3@yahoo.com, tule025@yahoo.com, dallasvnradio@yahoo.com, nxduc@aim.com, traudienk20@yahoo.com, thabdq@yahoo.com, phuong13khanh@yahoo.com, doanket@yahoo.com, phandinhminhaf@verizon.net, trungt18@yahoo.com, phil_h_tran@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com, thoaile1137@yahoo.com, ngocbuibktd@sbcglobal.net, lkn7843@yahoo.com, vina@altinet.net, ctang54@yahoo.com, tommyvan8886@yahoo.com, tomha98@yahoo.com, cnthanh07@yahoo.com, tonghoivobivietnam@yahoo.com, tonghoiqc@hotmail.com, tonghoictnctvn@yahoo.com, ttcsvnch@yahoogroups.com, tonghoihqhh.vnch@gmail.com, Khuepham@cox.net, hnguyen99_99@yahoo.com, chanh_dang@sbcglobal.net, Kedo33@Bellsouth.net, spanishbeach@gmail.com, Nnquynh@aol.com, Thumaibui@cox.net, LeonNguyen@aol.com, Nguyentong2@Netzero.com, Ichnguyen31@yahoo.com, tonydo2001@yahoo.com, trantuanduc@sbcglobal.net, luudhuyen@yahoo.com, trantin678@yahoo.com, Linh_Ha-Bedard@raytheon.com, ashqvnch@hotmail.com, vgpgermany@gmx.net, nhuttqt@yahoo.com, NXDuc@aol.com, petervu22@yahoo.com, nguyen_dkhuc@yahoo.com, phunghocthong@yahoo.com.au, BDLuotsong@yahoo.com, miang44@hotmail.com, loc.tran@siemens.com, hq611@juno.com, Paul.Van@fairfaxcounty.gov, tanyvo@sbcglobal.net, nghiepphan@sbcglobal.net, vn.hanguyen@sbcglobal.net, duyhinh1@yahoo.com, kpham60@yahoo.com, unguyen1939@yahoo.com, caokhac.tiep@yahoo.com, vnmc68@sbcglobal.net, santientran@sbcglobal.net, phannguu92@sbcglobal.net, trietn@show.ca, liennhan81@yahoo.com, trongvvo@yahoo.com, dinh.doan@usdoj.gov, johnlam25@yahoo.com, ashqvnch@hotmail.com, chiropham@sbcglobal.net, quyetam04@yahoo.com, thongvu2@wanadoo.fr, anquantran@socal.rr.com, colonelchuan@yahoo.com, phiendan2000@yahoo.com, nga000@hotmail.com, vtrduong2002@yahoo.com, hoabapham@hotmail.com, trhi13@aol.com, lh3415@aol.com, NXDuc@aim.com, vithanh5@sbcglobal.net, macgiao@shaw.ca, tonghoictnctvn@yahoo.com, tapthechiensivnchtrungtamtaybachoaky@yahoogroups.com
  Cc: DienDanCongLuan@yahoogroups.com, Diendandanchu@yahoogroups.com, Diendannhanquyen@yahoogroups.com, Diendantintuc@yahoogroups.com, Huyethoa@yahoogroups.com, tamnguyen8833@yahoo.com, henryddang@yahoo.com, Mytran0529@yahoo.com, Thomasthan49@yahoo.com, ktnguyen95@comcast.net, Peterqnguyen@sbcglobal.net, dangnguyen360@yahoo.com, ldnnaet3016@yahoo.com, andinhle@charter.net, Lien_lypham1@yahoo.com, Tan_c_2001@yahoo.com, quangeod@msn.com, Nguyen.nhut@sbcglobal.net, Tranvubao@hotmail.com, tntruong41@hotmail.com, Phanfamilync@hotmail.com, Stran@agrifos.com, phod@spawar.navy.mil, minhqngo@verizon.net, thaocao@juno.com, tenguyen46@yahoo.com, kiemnguyen11506@yahoo.com, Phuongtrang57@yahoo.com, Canh.nguyen@dcma.mil, ht020828@msn.com, luyenhq@yahoo.com, Tamnguyendonny@yahoo.com, hieungo555@yahoo.com, Ngoccongnguyen@hotmail.com, BanguyenEod@yahoo.com, TDLe@Rogers.com, laply1@yahoo.com, quithao2003@yahoo.com, NXDuc@aim.com, amdimhle@charter.net, Maivang@cox.net, dungz1@hotmail.com, tanh@yahoo.com, fvtran@yahoo.com, phi.l_h_tran@yahoo.com, jessitb@comcast.net, thanh_seal@yahoo.com, jimmy_cong@yahoo.com
  Thư mời

  Kính gởi Qúi Hội đoàn, Qúi cơ quan Truyền Thông Báo Chí, Qúi Đồng Hương, Qúi Niên Trưởng và Qúi Chiến Hưủ trong và ngoài Hải Quân/QLVNCH.

  Kính thưa qúi vị,

  Nhằm mục đích ghi ơn Tiền nhân và anh hùng dân tộc. Tổng Hội Hải Quân và Hội Hải Quân tại Dallas-Fortworth và vùng phụ cận trân trọng kính mời qúi vị tại địa phương, Qúi vị từ phương xa có dịp ghé thăm Dallas-fortworth Texas , đến tham dự Lể Húy nhật Đức Thượng Phụ Thượng Quốc Công Bình Bắc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng dân tộc đồng thời là Thánh Tổ của Quân Chủng Hải Quân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

  Buổi lễ sẽ được long trọng tổ chức :

  Thời gian : ngày thứ Bảy 20 tháng 9 n3m 2008 lúc 2:00 giờ chiều ( 2:00PM)
  Địa điểm : Trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
  3221 Belt line Road, Garland Texas 75044,
  điện thoại 972-414-1388.

  Trân trọng kính mời.
  TM Ban Tổ chức
  Nguyễn Xuân Dục
  THT/ Hải Quân/ QLVNCH
  Monday, September 1, 2008 11:09 AM
  nxduc@aim.com

 5. To: phamhy@sbcglobal.net
  Cc: mcvancon@gmail.com
  Subject: Re: V/v dung xe.

  Hello Nien Truong ,

  Rat cam on Nien Truong goi loi an ui va chuc mung binh phuc , Em bi tai nan luc 12:00 trua thu nam ngay 28/8/2008 , em lai chiec xe cago working van lam viec nhu moi ngay , em chay qua nga tu* trong luc den xanh bâ't ngo*` mot chiec xe truck 18 banh dang cho*~ da^`y go^~ vuot den do voi van toc cao , dam thang vao dau xe em ben phia tai xe^' . Rat may , neu em chay nhanh hon mot chut thi dau xe ben kia dam thang vao canh cua tai xe thi khong biet gio nay em ra sao ? Rat may man , em thoat hiem trong duong to ke toc . Vi ly do do , em de nghi voi vo*. em , ky Dai Le Thanh To nay , em se cu'ng mot con heo quay , do vo*. em dat va mang toi de " An Mung Thoat Nan " , nho anh Van Con thong bao dum trong ngay sinh nhat tai nha anh Dao Co Chi .

  Kinh Anh ,
  Le Phuc Cuong, Khóa 25 .
  cuonglehq2@sbcglobal.net
  Date: Mon, Sep 1, 2008 at 12:00 PM


  To: cuonglehq2@sbcglobal.net
  Cc: mcvancon@gmail.com
  Subject: V/v dung xe.

  Doc tin tre E-mail cua Con. Mung cho Cuong da may man tai qua nan khoi . Cau chuc Cuong chong binh phuc va gap nhieu may man hon nua.

  Anh chi Hy, Khóa 16
  phamhy@sbcglobal.net
  Date: Sunday, August 31, 2008, 11:57 PM

back to top